| หน้านี้ท่านบรรเลง | บันทึกของน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนดู | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- - เข้าระบบผู้ดูแ | ตั้งกระทู้ใหม่ - - 

http://www.thaispca.org

ป้องกันการทารุณสัตว์ ..... ปัจจุบันนี้ประเทศไทยถูกตราหน้าจากนานาประเทศว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อน และจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีการทารุณสัตว์ ด้วยเหตุนี้กลุ่มบุคคลที่มีความเมตตาต่อสัตว์ จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อรณรงค์หาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณสัตว์โดยสันติวิธี

เว็บไซต์นี้ ..... แนะนำประวัติความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานของสมาคม รู้จักสมาคม สำหรับ โครงการเพื่อสัตว์ จะเน้นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์อย่างจริงจัง อาทิ โครงการคลินิกเคลื่อนที่ โครงการคู่มือเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

ในส่วนของ ..... การรณรงค์ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยได้รู้จักการเลี้ยงสัตว์อย่างไม่ทารุณ นอกจากนี้ในหัวข้อ เรื่องน่ารู้ ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://dharma.school.net.th

ลานธรรม ..... ท่ามกลางปัญหาสังคมที่มีมากมายในปัจจุบัน หลายคนเกิดความท้อแท้กับการดำเนินชีวิต หากไม่มีสิ่งดีๆ มายึดเหนี่ยวจิตใจ เวบไซต์นี้ ..... อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยผ่อนคลายความทุกข์ใจได้

ลานธรรมเสวนา ..... เกิดขึ้นได้อย่างไร? หาคำตอบจาก ประวัติลานธรรมเสวนา
ส่วนผู้ที่เหนื่อยล้าทางใจ ..... ต้องการสนทนาธรรมเพื่อความเย็นใจเชิญที่ กระดานสนทนาธรรม
สำหรับผู้ที่สนใจ ..... ในพุทธสุภาษิตที่ให้ความหมายลึกซึ้งคลิกที่ ธรรมบท

นอกจากนี้ ..... ยังมีนิยายรักแทรกธรรมะอ่านสนุกได้คติสอนใจที่หัวข้อ ทางนฤพาน ส่วนกิจกรรมข่าวสารความเคลื่อนไหวของชาวลานธรรม ไปดูที่ ประวัติศาลาลุงชิน

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.autisticthailand.com

เพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับออทิสติก
เพื่อสิทธิอันพึงมีพึงได้ของออทิสติก
เพื่อองค์ความรู้ในการบำบัดรักษา
เพื่อการยกระดับออทิสติกไทยโดยเฉพาะออทิสติกไทยในชนบท

 
     
�� : รัตติกาล Mail to รัตติกาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://kradandum.virtualave.net

“ช้างไทย” ….. ผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของชาวไทยมาช้านาน และมีฐานะสูงส่งเป็นพิเศษ เช่น เป็นพาหนะของเทพและของพระมหากษัตริย์ ในอดีตเคยใช้ “ช้าง” เป็นเครื่องหมายของสยามประเทศ แต่มาวันนี้ “ช้างไทย” ของเราถูกทอดทิ้งให้ต่อสู้กับความอดอยาก หิวโหยอยู่เพียงลำพัง

ในสถานการณ์เช่นนี้ ..... คนเลี้ยงช้าง ที่จังหวัดสุรินทร์ จึงพาช้างของเค้าออกมาเร่ร่อนไปทั่ว และ จุดหมายหนึ่งของพวกเขา ก็คือ กรุงเทพมหานคร เมืองแห่งสังคมหรูหรา และ เป็นแหล่งรวมปัญหาของสังคมบ้านเมืองและประเทศ

เว็บไซต์นี้ ..... มาบอกเล่า เรื่อง "ช้าง" ตำนานผู้สร้างเมืองสุรินทร์ ที่ตอนนี้กำลังกลับกลายมาเป็น "ช้างเร่ร่อน" ที่ถูกคนตำหนิไปทั่วทั้งประเทศ แต่พวกเขาเหล่านั้น ไม่มีปาก ไม่มีเสียงพอ ที่จะบอกเล่าความเป็นจริง

ในฐานะ ..... ลูกหลานของพระยาสุรินทร์ภักดี เลือดเนื้อเชื้อไขของชาวกูยมาแต่บรรพบุรุษ อยากจะถ่ายทอดบอกเล่าให้ชาวโลกรับรู้ "ไม่มีใครอยากจะมาหรอก หากไม่มาก็ตายกันทั้งหมด"

ต้องการช่วยช้างสุรินทร์โปรดอ่าน "ช้างคืนถิ่น"

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.susarn.com

เว็บไซต์นี้ ..... เค้าบอกว่า เค้าทำขึ้น มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เป็นอนุสรณ์กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ในการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความตายอย่างมีสติ ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ โดยการใช้ ธรรมะ เพื่อที่จะจากโลกนี้ไปอย่างสงบ และให้คิดว่า การตาย คือ การกลับสู่แผ่นดินแม่ อ้อมอกพระธรณี ไม่มีใครสามารถหลุดพ้น จากวัฏสงสารนี้ไปได้ แต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่คือ คุณความดีที่มี

และยังจะนำความทรงจำ และ บันทึกไว้ ณ ที่แห่งนี้

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.thaiclinic.com

เป็นเว็บไซต์ ..... คลีนิคสุขภาพ คลีนิคออนไลน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย มีการ Update ทุกวัน รวบรวมบทความด้านการแพทย์และสุขภาพ น่ารู้ให้เรามากมายได้อ่านและค้นคว้า

Health Conference ..... เป็นห้องถามตอบปัญหาสุขภาพ
เลือกหัวข้อที่ท่านต้องการ แล้วถามได้เลยคะ

Thaiclinic.com ..... ได้รับเลือก ให้เป็น Website ยอดเยี่ยม แห่งปี Thailand Web Award 1999 และ HealthNet Award 2000

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.karatethai.com

คาราเต้-โด ..... สมาคมโชโตกันคาราเต้แห่งประเทศไทยจัดทำเว็บไซต์นี้ ขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับศิลปะป้องกันตัว "คาราเต้-โด" โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ประวัติคาราเต้-โด ชีวประวัติของท่านปรมาจารย์ กิอิชิน ฟุนาโกชิ ผู้ให้กำเนิดศิลปะป้องกันตัวดังกล่าว

การเริ่มต้น ..... ฝึกคาราเต้-โด ผู้ฝึกจำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนจิตใจในระดับหนึ่งจากผู้ฝึกสอนในระดับอาจารย์ ซึ่งสามารถเรียนรู้เบื้องต้นได้ใน กฎสำนัก และ บัญญัติ 20 ประการ ในหัวข้อ การฝึกซ้อม พบกับขั้นตอนการฝึกตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับสูง

นอกจากนี้ ..... ยังสามารถดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวท่ารำอันงดงามได้ใน วิดีโอ ท่ารำ สำหรับ ข่าวประชาสัมพันธ์ พบกับข่าวสารการแข่งขันคาราเต้-โดทั่วประเทศ

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.phana.net

พนาไพร ..... จากสภาวะแวดล้อมในตัวเมืองที่สับสนวุ่นวาย หลายคนอาศัยการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นที่ผ่อนคลาย เว็บไซต์นี้ เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่รวมข้อการมูลท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ไว้อย่างสมบูรณ์

ประสบการณ์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการผจญภัยในป่าเขาลำเนาไพร ติดตามจาก เรื่องเล่าจากไพร ส่วนความรู้ทางด้านพรรณพืชที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวคลิกที่ พรรณพืช ส่วน ชีวิตสัตว์ป่า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าของไทยที่ยังพอมีหลงเหลือให้เห็นอยู่ในธรรมชาติ

สำหรับภาพความประทับใจ วิวทิวทัศน์ ดูที่ ห้องภาพTรรมชาติ...

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.nstda.or.th/scimag

วิทย์น่ารู้เพื่อครูและนักเรียน ..... เด็กๆ คนไหน หรือคุณครู และผู้ปกครองท่านใดกำลังมองหาเวบไซต์ดีๆ สักแห่งที่รวมเอาเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เอาไว้ ขอแนะนำเวบไซต์นี้ ให้ลองเข้าไปเยี่ยมชมกันดูนะคะ

เวบไซต์แห่งนี้ ..... เป็นเวบไซต์ในสังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ที่มีสโลแกนจับใจว่า "วิทยาศาสตร์น่ารู้ สำหรับครูและนักเรียน" ดังนั้นใครเข้ามาในเวบไซต์นี้เพื่อมองหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จึงไม่ผิดหวังแน่นอน

เริ่มกันที่ ..... มุมข่าววิทยาศาสตร์ที่รวมเอาข่าวที่น่าสนใจตามแหล่งต่างๆ มาให้อ่านกัน หรือ จะลองแวะไปที่มุมบทความวิทยาศาสตร์ สรุปการสัมมนาทางวิชาการ ซอฟต์แวร์และสื่อสาร หนังสือดีๆ ที่น่าอ่าน คำถามวิทยาศาสตร์วันละข้อ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และโครงงานวิทยาศาสตร์ก็ล้วนแต่ได้ความรู้กันเต็มกระเป๋าทั้งนั้นคะ

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.lawsociety.or.th

ทนายความ ..... คำว่า ทนายความ ตามพจนานุกรมฯหมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการยุติธรรมโดยมี สภาทนายความ เป็นสถาบันนิติบุคลของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ

ความเป็นมา แสดงประวัติความเป็นมาของสภาทนายความ มีรายชื่อคณะกรรมการและโครงสร้างการบริหารงานของกรรมการใน คณะกรรมการ และ โครงสร้างสภาฯ แบ่งออกเป็นหลายส่วนงาน เช่น สนง.ช่วยเหลือประชาชน สนง.สิทธิมนุษยชน และ สนง.มรรยาททนายความ

นอกจากนี้ สาระความรู้ ยังมีเรื่องน่ารู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง สถิติทนายความ แสดงจำนวนทนายความทั่วประเทศ ...

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.thaiscouting.com/thai/index.htm
http://www.sattahipbeach.com/sheetworldscoutpage1.htm

ชุมนุมลูกเสือโลก ..... "ร่วมโลกเดียวกัน สร้างสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรม" เป็นคำขวัญงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2545 - 8 มกราคม 2546 ณ บริเวณฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

งานชุมนุมฯ ..... มีข้อมูลการจัดชุมนุมลูกเสือโลกในครั้งนี้ ทั้งผู้เข้าร่วมงาน ทีมอาสามัคร สัญลักษณ์ คำขวัญ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนที่ แนะนำประเทศไทย แสดงรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย ในส่วนของ กิจกรรม ประกอบด้วย ชีวิตชาวค่าย กิจกรรมหลัก กิจกรรมพิเศษ และ กิจกรรมทางศาสนา

..... สำหรับ สถานที่ แสดงทำเลที่ตั้งและการเดินทางไปค่ายฯ นอกจากนี้ยังมี ของที่ระลึก งานชุมนุมลูกเสือโลกให้เลือกสะสมมากมาย รวมทั้ง ศูนย์ข่าว ผู้สนับสนุนโครงการ และ ข้อเสนอแนะ ...

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.knowmoretech.com

ความรู้เรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งที่ถูกจำกัดเฉพาะนักวิทยาศาสตร์อีกต่อไป หากแต่เป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วไปสมควรที่จะเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีได้กลายมาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับชีวิตประจำวันของมนุษย์ไปเสียแล้ว

โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเว็บไซต์นี้ ได้รวบรวบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ให้ได้เรียนรู้กันมากมาย บนหน้าแรกของเว็บไซต์จะเป็นข่าวความคืบหน้าในวงการไอที หัวข้อ Stories_Archive รวมบทความที่ให้ความรู้คละกันไปทุกหัวข้อ

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สามารถเลือกได้ที่หัวข้อ Topics นอกจากนี้เว็บไซต์นี้ยังเปิดรับบทความที่เป็นความรู้จากบุคคลทั่วไปผ่านทางหัวข้อ Submit_News

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.ict.go.th

ปัจจุบัน ..... เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ รวมทั้งมีผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง ในส่วนของรัฐบาลก็มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้มีของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงไอซีที

หัวข้อ นโยบายและแผน เน้นที่ความปลอดภัยของข่าวสารข้อมูลบนเครือข่าย ทั้งยังให้การใช้เครือข่ายอยู่ในศีลธรรมอันดี โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หากต้องการทราบหน่วยงานในสังกัด สามารถดูได้ที่ โครงสร้างกระทรวง โดยจะแยกเป็นหน่วยราชการในสังกัด รัฐวิสาหกิจ

สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงในกระทรวง คลิ๊กที่ ผู้บริหาร ICT นอกจากนี้ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวให้ทราบอีกด้วย...

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.bluemountain.com

เวบไซด์ ..... E - Card เวบไซต์ส่งความสุข เข้าสู่ช่วงเทศกาลแล้ว ขอให้มีความสุขกัน ทุกๆเทศกาลนะคะ แต่อย่าลืมแบ่งปันความสุขให้กันและกันด้วย หลายคนเลือกวิธีการส่งการ์ด และถ้าจะให้ทันสมัย ส่งได้รวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่าย ก็ต้องเป็น E - Card หรือ Electronic Card

เว็บไซต์นี้ ..... แหล่งรวม E - Card สวยๆ หลากหลายเทศกาล เช่น วันเกิด วันคริสต์มาส งานปีใหม่ การ์ดอวยพร สำหรับครอบครัว การ์ดสำหรับฤดูต่างๆ การ์ดสำหรับคนรัก สำหรับเพื่อน สำหรับครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้เรายังสามารถสร้าง E - Card ของเรา ตามรูปแบบที่ต้องการ ด้วยตัวของเราเอง

ในเวบไซต์ ..... ได้แบ่งการ์ด สำหรับโอกาสต่างๆ เพื่อดูง่าย และใช้สีสันและรูปภาพที่สวยงาม แต่สำหรับเด็กๆ จะใช้ยากหน่อยนะคะ เพราะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด คนที่จะใช้ก็ต้องแปลกันหน่อยคะ

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.thailib.com

ห้องสมุด ..... คงเป็นเรื่องดีไม่น้อย หากเราสามารถใช้บริการห้องสมุดได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน ห้องสมุดไทยออนไลน์ จึงเป็นทางเลือก ที่แสนจะสะดวกสบายสำหรับหนอนหนังสือ เพียงคลิ๊กเข้าไปที่เว็บไซต์นี้

ก่อนอื่นต้องสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดออนไลน์นี้ สมัครเป็นสมาชิก โดยไม่ลืมที่จะศึกษา เงื่อนไขการเป็นสมาชิก และ การยืมและคืนหนังสือ จากนั้นจึงเข้าไปเลือกหนังสือที่ต้องการตามหมวดหมู่ที่แบ่งไว้อย่างเป็นสัดส่วน พร้อมหนังสือแนะนำที่ออกใหม่ในหัวข้อ...หนังสือ

หรือ จะเลือกยืมเป็นซีดีสอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เข้าไปดูได้ใน...ซีดีสอน สำหรับ เกมส์ มีเกมส์สนุกๆทุกรูปแบบไว้ให้เลือกยืมตามใจชอบเลยคะ

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://dreamotif.com

ชุมชนคนรักหนัง ..... ทุกคนย่อมมีความฝัน แต่จะมีใครสักกี่คนที่ได้ทำตามฝัน และ ยังสามารถแบ่งปันฝันให้กับคนอื่นได้ กลุ่ม Dreamotif ได้ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นแล้ว โดยเป็นผลผลิตที่เกิดจากความรัก ความชอบที่พวกเขามีให้กับภาพยนตร์อย่างบริสุทธิ์ใจ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการสร้างเว็บไซต์ชุมชนคนรักหนังได้อย่างน่าสนใจ

แนวคิดของกลุ่ม Dreamotif คือ การจุดประกายความฝันของคนที่อยากทำภาพยนตร์คนอื่นๆ ให้ลุกขึ้นมาสร้างฝันของตัวเอง อย่างที่พวกเขาทำกันอยู่ โดยมีพื้นฐานความเชื่อของกลุ่มนี้ว่า "ความฝันไม่เคยทำร้ายใคร"

เนื้อหาเว็บไซต์ดังกล่าวประกอบไปด้วย ข่าวสารแวดวงคอหนัง พบได้ใน Hot Shots หรือ อ่านบทวิจารณ์หนังเรื่องต่างๆ ที่ Film Review และพบกับบทเรียนการทำภาพยนตร์ (ดิจิตอล) จากประสบการณ์จริงได้ที่ Film Insights...

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.khonnaruk.com

สวัสดีปีใหม่ คะ ..... ปีใหม่ เป็นวันๆ หนึ่งของชีวิตที่ต่อเนื่องกันไปจนสุดเส้นชีวิต คุณค่าของวันปีใหม่คงมิใช่เพียงแค่ได้เมาหัวราน้ำ วันปีใหม่ควรเป็นจุดที่กระตุกให้เราได้หยุดคิด ตั้งต้นทำอะไรใหม่ๆกับตัวเอง

สำหรับ ..... คนที่กำลังค้นหาสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต เชิญได้ที่ เว็บไซต์สมาคมคนน่ารัก ที่จัดทำโดย มูลนิธิสุขภาพไทย
ห้องพระ ห้องรับแขก มีธรรมะคำสอน จากพระเถระรูปสำคัญ ๆ และบทความธรรมะร่วมสมัย เพื่อการประยุกต์ใช้ธรรมะในชีวิตประจำวัน หรือ การดำเนินชีวิตที่เป็นสุขตลอดปีใหม่นี้

หัวข้อ ..... สา - ระ - ขัน รวบรวมเรื่องตลกขำขัน ที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมสอนใจมากมาย

สำหรับ ..... ผู้ที่มองหาหนังสือ บทกวี-วรรณกรรม วิจารณ์หนังสือน่าอ่าน ติดตามได้จาก มุมหนังสือ...

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.peseenam.com

เป้สีน้ำ ..... ศิลปะ วรรณกรรม และงานดนตรี เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหล่อหลอมจิตใจมนุษย์ให้อ่อนโยน เว็บไซต์นี้ เป็นแหล่งรวมงานศิลป์ที่เน้นความงามตามธรรมชาติ

เรือปโยชนม์ ..... หัวข้อที่รวบรวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับเส้นทางลำน้ำที่สวยงาม กิจกรรมของเรือ โครงการศิลปะสัญจร และ ความเป็นมาของเรือลำนี้ หัวข้อ สอนการวาดภาพด้วยวิธีธรรมชาติ ให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงเทคนิคเฉพาะทาง เช่น การวาดภาพต้นไม้ การวาดภาพทะเลการวาดภาพป่า การวาดภาพแม่น้ำ เป็นต้น

แกลเลอรี ..... ห้องแสดงภาพ ที่นำเสนอผลงานของศิลปินคนสำคัญ รวมทั้งจิตกรสมัครเล่น ภาษากาแฟ ร้านกาแฟที่ให้ข่าวสารข้อมูลเชิงศิลปะ บันเทิง และเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะตามประสาภาษากาแฟ...

 
     
�� : น้ำตาล     1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.sabuy.com/ttt

แนะนำ ..... เวบไซต์เกี่ยวกับ "ไทยเที่ยวไหน" ปีนี้รัฐบาลประกาศให้ชาวไทยได้หยุดปีใหม่ถึง 5 วัน บางครอบครัวอาจจะจัดงานฉลองกันเองที่บ้าน แต่บางครอบครัวอาจจะถือโอกาสนี้ไปเที่ยวรับลมหนาวฉลองปีใหม่ในบรรยากาศใหม่ๆ แต่จะไปที่ไหน อย่างไร ที่เว็บไซต์นี้ มีคำตอบ

เว็บไซต์นี้ ..... เป็นเว็บของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเวบไซต์ที่รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยแบ่งข้อมูลเป็นภาคต่างๆ เพื่อให้ดูง่าย นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น เทศกาลท่องเที่ยว ข้อมูลที่ไหน จัดงานอะไร ปฏิทินท่องเที่ยว กำหนดการประเพณีขึ้นชื่อของจังหวัดต่างๆ ท่องเที่ยววันหยุด

แนะนำ ..... สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมภาพสวยๆ จากที่ต่างๆ ข้อมูลครบครัน ไม่แค่ช่วงปีใหม่เท่านั้นที่น่าไป แต่เที่ยวทั่วไทยไปได้ทุกเดือนคะ

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.isangate.com

ถิ่นอีสาน ..... ถิ่นฐานที่ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนภูสูงแล้ง แต่ไม่ว่าชนชาติใดภาษาใด เมื่อมาเยือนแล้ว มักจะมีแต่ความสนุกสนานรื่นเริง เพราะวัฒนธรรมประเพณี อัธยาศัยไมตรีของคนอีสาน ล้วนแต่สร้างความประทับใจให้อาคันตุกะผู้มาเยือน

มารู้จัก ..... กับคนอีสานให้มากขึ้นได้ที่เว็บไซต์นี้ อักษรธรรม หรือ อักษรโบราณของคนอีสานมีประวัติและลักษณะเป็นอย่างไร? หาคำตอบได้จาก อักษรโบราณอีสาน ส่วนความหมายคำคม สุภาษิตสั่งสอนลูกหลานหาดูที่ ผญาสุภาษิตคำคม

สำหรับ ..... ประเพณีและความเชื่อต่างๆ ของชาวอีสานที่มีส่วนช่วยทำให้การดำรงชีวิตของสังคมมีความสงบร่มเย็นติดตามได้จาก ไปเอาบุญบ้านเฮาเด้อ หัวข้อ มาม่วนซื่นโฮแซว มีรายละเอียด ข้อมูลของนาฏศิลป์พื้นบ้านและการละเล่นท้องถิ่นของคนอีสาน...

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.365jukebox.com

เพิ่มสีสันดนตรีให้ชีวิต ..... หากเราเป็นผู้หนึ่งที่รักในเสียงเพลงแล้วละก็ อยากแนะนำให้เข้ามาที่เว็บไซต์นี้ เพราะเวบไซต์แห่งนี้ย่อโลกแห่งดนตรีมาไว้บนหน้าจอ ให้เราสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างพร้อมสรรพ

จุดเด่น ..... ของเวบไซต์ก็เหมือนกับชื่อเวบ เพราะได้รวบรวมบทเพลงต่างๆ มากมาย ทั้งไทย และ ต่างประเทศ ซึ่งเราสามารถเลือกฟังได้ตามสะดวก ด้วยระบบการค้นหาเพลงที่ไม่ยุ่งยาก จัดวางไว้อย่างมีระบบ มีหมวดหมู่ รวมทั้งยังมีข่าวคราวของเพลงที่อัพเดทกันทุกวันว่า บทเพลงไหนอยู่ในอันดับใดในแต่ละคลื่นวิทยุ ทั้งบ้านเรา และ ต่างประเทศ

พูดได้ว่า ..... สามารถเอาไปเม้าท์กับเพื่อนๆ ได้อย่างสบาย

นอกจากนี้ ..... ยังเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัลบั้มผลงานเพลงใหม่ของนักร้อง ที่สำคัญเจ้าของเวบยังเอาใจคนรักมือถือด้วยการเปิดบริการดาวน์โหลดโลโก้และริงโทนใหม่ๆ อีกด้วย

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.pragard.com

เป็นที่รวมเพลงให้ Download และ Download ได้จริงๆนะครับ มีเพลงเยอะมากเลยครับ ข้อสำคัญ ฟรี ครับ

 
     
�� : พี่หนึ่ง     1/01/1970 12:00 AM

 

http://visualroute.visualware.com

ตามล่า IP ..... มีคนถามอยู่บ่อย ๆ ว่า คนที่ใช้ IP เบอร์โน้นเบอร์นี้ ส่งมาจากไหน ส่วนหนึ่งคงพิศวาสว่า เขากล่าวชมเราตามเวบบอร์ดต่าง ๆ หรือไม่ก็โดนหวดด้วยภาษาที่เจ็บกระดองใจ จึงขอรู้สักหน่อยว่า เขาเป็นใคร ความจริงมันก็รู้ได้ยากว่าเป็นใคร แต่ก็พอตามกลิ่นได้ว่า มาจากทางไหนบ้าง

Visualroute รุ่นนี้ เป็นรุ่น Online ไม่ต้อง D/L มาติดตั้ง สามารถเช็ค IP ผ่านเวบได้เลย

 
     
�� : บก.ลายจุด Mail to บก.ลายจุด    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.orchidshopping.com

กล้วยไม้ ..... ไม้ดอกให้พลังตอนที่ดอกเบ่งบาน แม้นช่วงเวลาสั้น ๆ ก็สดชื่น งดงาม น่าจดจำ คนบางคนไม่ชอบไม้ดอก เพราะทนความเศร้าหมอง เวลาดอกไม้มันร่วงโรยไม่ได้ คนรักดอกกล้วยไม้ ย่อมเข้าใจสัจจะธรรมข้อนี้เป็นอย่างดี

 
     
�� : บก.ลายจุด Mail to บก.ลายจุด    1/01/1970 12:00 AM

 

http://leisure.mweb.co.th/special/Festival_01104.html

เทศกาลต้อนรับปีใหม่...ไปฉลองที่ไหนดี

..... ก่อนจะถึงปี 2546 ในอีกไม่นาน สถานที่ต่างๆในกรุงเทพฯได้จัดกิจกรรมงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปี 2545 มากมาย

..... ที่เว็บไซต์นี้ ทีมงานวันว่างขันอาสารวบรวมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในช่วงปีใหม่นี้ เพื่อคุณจะได้เลือกฉลองปีใหม่กับคนพิเศษอย่างมีความสุขคะ

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://automobile.mweb.co.th/guide/guide_01923.html

รอบรู้เรื่องรถ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2545

..... มาเตรียมตัวขับรถกันเถอะ แทนความห่วงใยเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ที่มีวันหยุดกันยาว ๆ หลาย ๆ คน วางแผนและเตรียมตัวเดินทางทั้งใกล้ และไกลด้วยรถยนต์คันโปรด ก็ขอให้ตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาท และเดินทางกันโดยปลอดภัย

..... แต่ถ้าบางครั้งหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องราวบนท้องถนนบางอย่างได้ การเรียนรู้หรือได้ทบทวนวิธีการขับขี่ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการเตรียมตัวที่ดีก่อนการเดินทาง น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ ท่าน นะคะ

โชคดีปีใหม่คะ

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.navy86.com

เว็บไซต์นี้ ..... เป็นเว็บไซต์ "เพื่อนของน้ำตาล" คะ

เป็นเว็บไซต์ ..... ของ นายเรือ ๘๖ ใกล้ถึงวัน Christmas นายเรือ๘๖ เค้าก็ขอส่งความสุข และความปรารถนาดีแด่เพื่อนๆ สมาชิกทุกท่าน มีการ์ดน่ารักๆๆ มาฝากเพื่อนๆ ด้วยคะ

ถ้าเพื่อนๆๆ มีบทความหรือข้อมูลอะไรดีๆ ทีอยากจะเอามาฝากเพื่อนที่นายเรือ๘๖ดอทคอมแห่งนี้ ส่งไปได้ที่ webmaster@navy86.comได้เลยคะ

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.chaobaan.com

..... เว็บไซต์นี้ ชาวบ้านดอทคอม เป็นแหล่งข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนในสังคม มีทั้งเรื่องใกล้ตัว เรื่องไกลตัว หรือ แม้แต่เรื่องเหลือเชื่อ สนใจอ่านได้ที่เว็บไซต์นี้ได้คะ

..... หัวข้อ เรื่องราวของชาวบ้าน เป็นการนำเอาประเด็นข่าวเด่น ข่าวดัง มาวิพากษ์วิจารณ์ตามกระแส ส่วนผู้ที่มีปัญหาชีวิตคิดไม่ตก หาคำแนะนำหรือเขียนระบายความในใจได้ที่ ปัญหาชีวิต แต่ถ้าไม่พอใจกับการกระทำของหน่วยงานใด หรือผู้มีอำนาจคนใด สามารถบอกกล่าวผ่าน ชุมทางประชาชน

..... ขณะที่ ชุมทางอาชีพ เป็นแหล่งรวมคนอาชีพเดียวกัน พร้อมแนะวิธีหารายได้เลี้ยงชีพ นอกจากนี้ยังมีวิธีรักษาสุขภาพแบบปัญจศาสตร์ให้อ่านได้ที่ ชมรมสุขภาพดี...

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.monre.go.th

..... ในการปรับปรุงบทบาทและโครงสร้างส่วนราชการครั้งนี้ 1 ในกระทรวงใหม่ที่จัดตั้งขึ้น ได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เวบไซต์นี้

..... หัวข้อ เกี่ยวกับกระทรวง จะมีรายชื่อผู้บริหารระดับสูง อำนาจหน้าที่ โครงสร้างกระทรวง และรายชื่อหน่วยราชการในสังกัด ส่วนหัวข้อ ส่วนราชการ บอกถึงภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

..... นอกจากนี้ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของกระทรวงให้ทราบอีกด้วย...

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.mobilecolor.net

..... ยุคนี้ใครๆก็นิยมส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งการดาวน์โหลดโลโก้ - ริงโทน ก็เป็นที่แพร่หลายไม่แพ้กัน อยากส่งข้อความจ๊าบๆ หรือโลโก้สวยๆ ดูได้ที่เว็บไซต์นี้เลยคะ

..... หัวข้อ SMS ANIMATE มีเอสเอ็มเอสที่แต่งเป็นภาพสนุกๆ ให้เลือกหมวดหมู่ได้ตามชอบใจ ส่วนคนที่อยากส่งข้อความเด็ดๆ โดยไม่ต้องคิดเอง ดูได้ที่ THAI SMS ถ้าชอบแบบที่เป็นรูปภาพต้องคลิ๊กที่ PICTURE MSG

..... นอกจากนี้ยังมีภาพพักหน้าจอให้เลือกมากมายใน SCREENSAVER ขณะที่เสียงริงโทนแบบใหม่ๆ ของทุกค่ายเพลง ค้นหาได้ที่ RINGTONE แต่ถ้าจนแล้วจนรอด ยังไม่ถูกใจอันไหนเลย สามารถสร้างภาพและข้อความของตนเองได้ที่ มาสร้างรูปกันเถอะ...

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.social.go.th

..... กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกระทรวงใหม่ที่จัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ครอบครัว ชุมชน และการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสิทธิตามกฎหมาย

..... หัวข้อ โครงสร้างกระทรวง จะเป็นแผนผังการแบ่งหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนหัวข้อ คณะผู้บริหาร มีรายชื่อผู้บริหารและตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

..... ในส่วนของ ทิศทางกระทรวง จะเน้นถึงภารกิจ และวิสัยทัศน์ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำมาปรับปรุงกระทรวง นอกจากนี้ยังมีภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ให้ทราบอีกด้วย...

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.thummada.com

เป็นเว็บไซต์ ..... "เพื่อนบ้านของน้ำตาล" คะ มีเรื่องราวดีๆ น่าสนใจมากมายระดับมือโปร แบบระดับอาจารย์เลยนะคะ

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.somdiary.com

เป็นเว็บไซต์ ..... "เพื่อนของน้ำตาล" เองคะ มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมากมายคะ โดยเฉพาะเรื่องราวที่ส้มได้ประสบมาระหว่างที่อยู่ที่ ประเทศอังกฤษ ในขณะนี้

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.storythai.com

หลาย..หลาย คนคงชอบการเขียนบันทึกประจำวัน หรือ ที่เรียกกันว่า "ไดอารี่" เพราะว่านอกจากจะช่วยเก็บรายละเอียดกิจวัตรประจำวัน ช่วยบันทึกความทรงจำ ที่อาจจะเลือนหายไปได้ ยังเป็นการฝึกฝนฝีมือการเขียนอีกด้วย

ด้วยการให้บริการของเวบไซต์นี้ ที่เปิดโอกาสให้ผู้รักการเขียนบันทึกไปใช้บริการได้ ทำให้การเขียนบันทึกไม่จำกัดเพียงหน้ากระดาษอีกต่อไป เพราะว่าเวบไซต์นี้ให้บริการครบรูปแบบไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ว่าง..ว่าง สำหรับการเขียน หน้าตาหรือ พื้นที่หลากรูปแบบ ไอคอนตกแต่งพื้นที่น่ารัก..น่ารัก ทั้งยังสามารถตั้งชื่อไดอารี่ตามใจชอบ แบ่งปันให้คนอื่นรับรู้เรื่องราวที่ตัวเองบันทึกไว้ได้ โดยผู้อื่นสามารถคลิกเข้าไปอ่าน โหวตหรือฝากข้อความไว้ หากมีข้อความไม่สุภาพก็ลบออกไปได้ นอกจากนั้นยังมีกระทู้ของรักการบันทึกเอาไว้ฝากข้อความหรือหาคำตอบในเรื่องต่าง..ต่างอีกด้วย

ขอให้..สนุกเพลิดเพลิน..มีความสุขมาก..มากนะคะ

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.e-charity.thai.com

..... ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ การทำบุญสร้างกุศลจึงส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเน็ต จึงได้เปิดโครงการ e-charity แบ่งปันน้ำใจผ่านสายใยออนไลน์ โดยใช้เว็บไซต์http://www.e-charity.thai.comเป็นช่องทางใหม่ให้ผู้ใจบุญได้ทำกุศลด้วยการบริจาคเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแก่มูลนิธิเพื่อการกุศลต่างๆ โดยรับประกันระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับโลก

..... ผู้มีจิตกุศลที่ต้องการร่วมแบ่งปันน้ำใจผ่านสายใยออนไลน์ ด้วยการบริจาคเงินสบทบทุน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิเพื่อการกุศล คลิ๊กที่ บริจาคออนไลน์ สามารถเลือกบริจาคให้มูลนิธิใดก็ได้จาก 5 มูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการ โดยดูรายละเอียดของแต่ละมูลนิธิได้ที่ มูลนิธิและโครงการ หากมีปัญหาไม่เข้าใจ ไขข้อข้องใจได้ที่ ถาม-ตอบ...

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.magcartoon.com

มีเรื่องราวของการ์ตูน เป็นละครสั้นๆ ก็มี
มีการ์ตูนล้อเลียน The weakest link ด้วย น่ารักดีจ๊ะ ส้มชอบ :)
แล้วก็ล้อเลียนหนังเรื่องต่างๆด้วยนะ ลองไปหาดูเล่นๆ
เวลาเครียดจากงาน จะได้อะไรเยอะดี บางทีก็มีสาระ
บางทีก็เหมือนดูการ์ตูนทั่วไป แต่ก็สนุกดีนะ

 
     
�� : ส้ม     1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.janbin.com

จานผี หรือ จานบิน

..... หลายคนคงจะสงสัยกับเรื่องราวของจานบินและมนุษย์ต่างดาวว่ามีอยู่จริงหรือไม่ เราจะมาขานไขปริศนานี้ด้วยเวบไซต์นี้

เวบนี้ ..... ได้รวบรวมเอาเรื่องราวต่างๆ มากมายเกี่ยวกับ UFO เอาไว้ ทั้งความรู้เกี่ยวกับ UFO คำศัพท์ที่เกี่ยวกับจานบิน ภาพสัตว์ที่ถูกลำแสงประหลาดชำแหละและควักเครื่องในออกไปอย่างไร้ร่องรอย ความลับที่ถูกเปิดเผยของสหรัฐอเมริกากับการเก็บรักษายานอวกาศมนุษย์ต่างดาว ศูนย์ควบคุมศึกษาวิจัยที่เป็นความลับของรัฐบาลสหรัฐที่เรียกว่า Area51 การปรากฏตัวของจานบินต่างดาว และความเป็นมาขององค์การ SETI ทั้งหมดนี้ถูกเปิดเผยอยู่ในเวบนี้ทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับจานบินที่มีการอัพเดททุกวัน และให้คุณๆ สามารถลิงค์กับเวบ UFO ต่างๆ อีกมากมาย ถ้าหากอยากรู้เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวแล้วละก็ลองแวะเข้ามาดูได้ที่นี่

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.lesla.com

ปาร์ตี้รวมพล หญิงรักหญิง งานนี้ผู้ชายห้ามเข้า

..... เป็นเวบไซต์เพื่อสังคมผู้หญิงรักผู้หญิงที่มีคนเข้ามามากที่สุด จัดปาร์ตี้คนร่วมพัน ตั้งแต่อายุ 13-50 ปี ทั้งหมอ พยาบาล ครู ทนาย นักการเมือง ฯลฯ ระบุผู้ชายห้ามเข้า ยันไม่ได้ต้องการเรียกร้องสิทธิสตรี หรือให้ใครมายอมรับ ทำเพื่อความสบายใจและมีความสุข ทั้งยังรับปรึกษาปัญหาเซ็กส์ ไม่มีเจตนาเป็นที่ให้คนมาหาแฟน เวบมาสเตอร์ครวญ "ฉันไม่ใช่มาม่าซัง"

"หญิงรักหญิงเกิดขึ้นได้จากหลายอย่าง ความผิดพลาดของยีน การเลี้ยงดู คนกล้าแสดงออกมากขึ้น หญิงรักหญิงทุกคนอาจจะรักผู้ชายด้วยก็ได้ และสังคมผู้ชายรักผู้ชายก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักผู้หญิง เขาอาจจะรักผู้หญิงด้วยก็ได้ ฉะนั้นอิสระเสรีในการเลือกคนรักโดยไม่คำนึงถึงเพศมันมีมากขึ้น เรื่องเพศต้องยอมรับเป็นกฎสังคมมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว" ดี๋ มันทนา ผู้บุกเบิกเวบไซต์เฉพาะกิจ กล่าวไว้ในที่สุด

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.consumerthai.org

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคผลักดันแพทยสภา

 
     
�� : รัตติกาล Mail to รัตติกาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.thaifilmfestival.com

มีหนังหลายเรื่องที่ยังไม่ได้ฉายที่เมืองไทย แต่กำลังจะมาฉายที่ลอนดอนจ้า

 
     
�� : ส้ม     1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.thai.net/banramthai

..... การฟ้อนรำของไทย มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวและมีความเป็นไทยในตัวเองสูง รำไทยจึงเป็นเป็นศิลปะประจำชาติที่ไม่ซ้ำหรือเหมือนชาติอื่น ถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติที่น่าภูมิใจยิ่ง สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญที่เว็บไซต์ บ้านรำไทย

..... รำไทยมีความหมาย-ความสำคัญอย่างไร? ค้นหาคำตอบได้จาก ความหมายและความสำคัญ สำหรับการฝึกลีลาท่ารำที่งดงาม การเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกลมกลืนติดตามจาก ลักษณะการรำไทย ส่วนประเภทการฟ้อนรำของไทยมีอะไรบ้าง? คลิกที่ รำไทย

..... นอกจากนี้ผู้ที่อยากชมภาพชุดที่ใช้ใส่ในการแสดงรำไทยประเภทต่างๆ ดูที่ เครื่องแต่งกาย ส่วนประโยชน์ที่ได้จากการฝึกฟ้อนรำไทย ไปที่ คุณค่าจากการรำไทย ...

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.bansabuy.com

..... ขึ้นชื่อว่า "บ้าน" ย่อมหมายถึงศูนย์รวมทุกอย่างของชีวิตคนเรา ไม่ว่าจะเป็นความรัก ความอบอุ่น การดูแล กำลังใจ การพักผ่อน และเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ วันนี้ขอแนะนำเว็บเพื่อคนรักบ้านทั้งหลายโดยเฉพาะ

..... เวบไซต์แห่งนี้มีเนื้อหา เรื่องราวและสาระมากมาย โดยจะเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเพิ่มความสุขให้กับตัวเองและครอบครัว การแบ่งปันเรื่องราวที่ทำให้เกิดอารมณ์สบาย เรื่องราวเพื่อสร้างกำลังใจ ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน

..... นอกจากนี้ ยังมีสาระเพื่อการพักผ่อน แบบทดสอบความเป็นตัวคุณเองและการถามตอบปัญหาเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข เพื่อให้วันของคุณเป็นวันพักกายและใจอย่างแท้จริง หากคุณต้องการผ่อนคลายทั้งกายและใจ ลองเข้าไปเยี่ยมชมได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยคะ

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.anurakthai.com

..... เวบไซต์ อนุรักษ์ไทย จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย ในแขนงต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนได้มีความเข้าใจในความเป็นไทยอย่างแท้จริง

..... พิธีไหว้ครูโขน ละคร กล่าวถึงความสำคัญสูงสุดของการไหว้ครู ในส่วนของการเคารพครูหรือถวายตัวเป็นศิษย์แห่งเทพเจ้าผู้ถือว่าเป็นครูในศิลปนั้นๆ มีเทพองค์ใดบ้าง? หาคำตอบได้จาก เทพเจ้าแห่งดุริยางคดนตรี ส่วนตำนานของการฟ้อนรำมีความเป็นมาอย่างไร? คลิกที่ นาฏศิลปไทย

..... หัวข้อ เครื่องดนตรีไทย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยที่แบ่งตามลักษณะการใช้งานคือ ดีด สี ตี เป่า ไว้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ เกร็ดความรู้ ยังให้ความรู้แบบง่ายๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นไทยอีกด้วย...

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.varietyxp.cjb.net

..... วินโดว์เอ็กซ์พี เป็นชื่อระบบปฏิบัติการหนึ่งจากค่ายไมโครซอฟท์ที่มีผู้นิยมใช้ค่อนข้างมาก แต่ด้วยรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปและความสามารถที่เพิ่มขึ้นจากระบบปฏิบัติการในเวอร์ชั่นก่อนๆ ก่อให้เกิดความสับสนกับการใช้งานในบางครั้ง เว็บไซต์นี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับวินโดว์เอ็กซ์พีไว้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งาน

..... สำหรับมือใหม่หัดใช้ ควรเริ่มต้นที่หัวข้อ เริ่มแรกกับ วินโดว์เอ็กซ์พี ที่ให้คำแนะนำตั้งแต่การติดตั้งระบบ หากมองหาโปรแกรมแปลกใหม่เพื่อดาวน์โหลดไปใช้งานให้มาที่หัวข้อ ดาวน์โหลด ส่วนหัวข้อ วินโดว์เอ็กซ์พี รวบรวมทิปและเทคนิคสำหรับการใช้งานวินโดว์เอ็กซ์พีไว้มากมาย สำหรับผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านไอทีไม่ควรพลาดหัวข้อ Hot IT-News

..... นอกจากนี้ภายในเว็บยังมีบริการสแกนไวรัสฟรีจาก แพนด้า ซอฟต์แวร์ อีกด้วย ..... ฯลฯ

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

โลกของผู้หญิง .....http://www.kookroom.com

..... ผู้หญิงมักจะมีมุมมองและความสนใจแตกต่างจากบุรุษเพศ บางเรื่องผู้ชายอาจคิดว่าไม่สำคัญ แต่สำหรับผู้หญิงอาจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็ว่าได้ อยากสัมผัสโลกในแบบของผู้หญิง คลิ๊กที่เว็บไซต์นี้ได้เลย

..... หัวข้อ หัวใจสะออน บอกวิธีการวางตัวในแบบฉบับของลูกผู้หญิงเมื่อมีความรัก แต่ถ้าเป็นเรื่องงาน และการรับมือกับเจ้านายทุกรูปแบบ ตลอดจนเคล็ดลับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ดูได้ที่ คนทำงาน สำหรับ เรื่องสั้น เป็นแหล่งรวมเรื่องราวน่าอ่านที่อยู่ในความสนใจของผู้หญิง

..... ส่วนคนที่มีรูปสวยแล้วอยากอวดส่งมาโชว์ได้ที่ อัลบั้มรูปและชิงรางวัล ยังมีเกมส์ให้ลุ้นรับของรางวัลกันง่ายๆ ด้วย...

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

ข้อมูลคนรักรถ .....http://www.michelin.co.th/eng/index2.jsp

..... สำหรับคนรักรถ เวบไซต์นี้ มีข้อมูลเพื่อความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้รถในทุกแง่ทุกมุมเรื่องของยางพร้อมทั้งคำแนะนำในการดูแลยางรถยนต์ที่ถูกวิธี ภายในเวบไซต์ประกอบด้วย About Michelin มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของมิชลิน ส่วนที่ Tyre Catalog แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางมิชลินของรถทุกประเภท และยังมีเคล็ดลับต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลยางที่ถูกวิธีเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยใน Tyre Tips

..... นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ยางที่เหมาะสมสำหรับรถ และข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการเปลี่ยนยางที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งไขข้อข้องใจเกี่ยวกับยางทุกชนิด

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

อาหารบางกอก .....http://www.bangkokfood.com

.... ถ้าจะกล่าวว่า เมืองไทย คือ สวรรค์ของนักชิม ก็คงไม่ผิดนัก เพราะนอกจากอาหารไทยจะเลิศรสแล้ว ประเทศไทยยังเป็นแหล่งรวมอาหารนานาชาติที่อร่อย ไม่แพ้ต้นตำรับอีกด้วย เว็บไซต์นี้ เป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารชั้นดี และสูตรทำอาหารรสเด็ดไว้มากมาย

..... ผู้ที่ต้องการทราบว่าร้านไหนอร่อย ร้านไหนเด็ด เข้ามาถามได้ที่ ร้านนี้ขอบอก สำหรับ ร้านอาหารบางกอก บอกชื่อและทำเลที่ตั้งของร้านอาหารที่น่าสนใจในเขตกรุงเทพฯ

..... แต่ถ้าต้องการเลือกร้านอาหารให้ได้บรรยากาศแบบที่ถูกใจก็ต้องไปดูที่ คลิ๊กหาร้านอาหารด่วน ส่วนผู้ที่สนใจสูตรปรุงอาหารเมนูเด็ด สำหรับนำไปทำกินเองที่บ้าน คลิ๊กที่ คุณนายเข้าครัว .....

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://art.hcu.ac.th/khon/index01.html

..... โขน เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย ที่รวมเอาศิลปะหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน โขนเป็นนาฏศิลป์ที่ผู้แสดงต้องสวมหน้ากากที่เรียกว่า "หัวโขน" และเต้นประกอบจังหวะ ร่ายรำหรือตีบทให้เข้ากับคำร้อง บทพากย์และบทเจรจา จึงอาจกล่าวได้ว่า "โขนเป็นที่รวมของศิลป์"

..... ประวัติและกำเนิดโขน บอกตำนานความเป็นมาของการแสดงนาฎศิลป์โขน ส่วนลำดับวิวัฒนการของโขนตั้งแต่สมัยโบราณคลิ๊กที่ ประเภทของโขน สนใจศึกษาบุคลิกลักษณะตัวละครโขนดูที่ คุณค่าของตัวละคร

..... ส่วน หัวโขนและเครื่องแต่งกายโขน มีข้อมูลเกี่ยวกับหัวโขน-เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการประกอบการแสดงโขน นอกจากนี้ยังมี การฝึกหัดโขน ที่ให้ทักษะเบื้องต้นการฝึกท่าพื้นฐานของการแสดงโขนมาแนะนำด้วย...

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 


http://101idea.hypermart.net

..... ช่วงนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้ว หลายคนคงรอคอยความสนุกสนานที่จะมาพร้อมกับเทศกาลต่างๆ เช่น ลอยกระทง คริสต์มาส และปีใหม่ ความสุขที่มอบให้กันในเทศกาลดังกล่าว ก็คือ การมอบของขวัญให้กัน ผู้ที่อยากห่อของขวัญสวยๆ ให้แก่คนพิเศษ เรียนรู้วิธีห่อแบบต่างๆ ได้ที่เว็บนี้

..... วันลอยกระทงที่จะถึงนี้ เรียนรู้วิธีทำกระทงสวยๆ ในรูปแบบเก๋ไก๋ได้ที่หัวข้อ ลอยกระทง สำหรับวิธีห่อของขวัญแบบแปลกใหม่ มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ พวกหนอนหนังสือ ต้องคลิ๊กที่ วิธีห่อหนังสือ

..... ส่วนผู้ที่นิยมความหอมดูได้ที่ วิธีห่อขวดน้ำหอม แต่ถ้าเป็นของขวัญน่ารักๆ สำหรับหนูน้อยก็ต้อง วิธีห่อหมีน้อย แต่ถ้าอยากทำของชำร่วยงานวิวาห์ เข้าไปดูที่ ของขวัญแต่งงาน...

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

 

http://www.moviepr.com

..... ถึงช่วงสิ้นปีครั้งใดก็จะเริ่มมีภาพยนตร์สนุกๆ หลายเรื่องทยอยเข้าฉายให้เราได้ชมกัน นอกจากนี้ยังมีโฆษณาตัวอย่างภาพยนตร์ในปีหน้าออกมาล่วงหน้ากันหลายเรื่อง เรียกว่าทำเอาคอหนังบ้านเรากระหายอยากรู้และอยากดูกันมากเป็นพิเศษ

..... เว็บนี้เป็นเว็บไซต์ที่รายงานความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ดังจาก Hollywood หรือ ภาพยนตร์ของไทย ชนิดเกาะติดกระแส ใน Movie Preview พบกับเรื่องย่อภาพยนตร์ที่กำลังอยู่ในกระแส

..... หัวข้อ Handbill เป็นศูนย์แลกเปลี่ยน แจกแถมใบปิดหรือโปสการ์ดจากภาพยนตร์ต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับนักสะสม

..... ส่วน Game เปิดโอกาสผู้เข้าชมร่วมสนุกชิงของรางวัล และ Special พบกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวภาพยนตร์ที่น่าสนใจอีกด้วย .....

 
     
�� : น้ำตาล Mail to น้ำตาล    1/01/1970 12:00 AM

<< ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] [หน้า 5] [ 6 ][ 7 ][ 8 ] ต่อไป >>