| หน้าที่ท่านบรรเลง | บันทึกข้องน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนด | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- - เข้าระบบผู้ดูแล - -สวัสดีปีใหม่ นะคะ ...!!!
     
 


๏ ๏ ๏ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
จงดลบันดาลให้ปีนี้เป็นปีทอง
แห่ง ความสุข ความสำเร็จ ในกิจการงาน
และ จงประสบแต่สิ่งดีๆ ..... ตลอดไป นะคะ ฯลฯ.

-----------------------------------------------------------
ภาพประกอบ ..... อาจารย์ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

 
     
      By : น้ำตาล  Mail to น้ำตาล    17/12/2003 02:09 PM  (203.107.130.10)  
 
 
 
  หัวข้อ : 1  
     
 


๏ ๏ ๏ ในศุภวาระมงคลดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
โปรดดลบันดาล และ คุ้มครองให้ท่าน พร้อมทั้งครอบครัว
ประสบความเจริญรุ่งเรือง พรั่งพร้อมด้วยความสุขตลอดไป ..... ฯลฯ

-----------------------------------------------------------
ภาพประกอบ ..... อาจารย์ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 02:15 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 2  
     
 


๏ ๏ ๏ Greetings and Best Wishes for
Merry Christmas and a Happy New Year

-----------------------------------------------------------
ภาพประกอบ ..... อาจารย์ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 02:21 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 3  
     
 


๏ ๏ ๏ เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
จงคุ้มครองให้ท่าน และ ครอบครัว ประสบแต่ความสุข
และขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้การสนับสนุน
เว็บไซต์น้ำตาล ด้วยดีเสมอมา ..... ฯลฯ

-----------------------------------------------------------
ภาพประกอบ ..... อาจารย์ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 02:28 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 4  
     
 


๏ ๏ ๏ May great prosperity and happiness
be yours throughout the year and forever .....

-----------------------------------------------------------
ภาพประกอบ ..... อาจารย์ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 02:33 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 5  
     
 


๏ ๏ ๏ ศุภฤกษ์ เบิกดิถี ขึ้นปีใหม่
ศุภชัย จงก่อเกิด ล้ำเลิศผล
ศุภลักษณ์ งดงาม ยามยินยล
ศุภชนม์ พร้อมพรั่ง ยั่งยืนนาน ..... ฯลฯ

-----------------------------------------------------------
ภาพประกอบ ..... อาจารย์ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 02:36 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 6  
     
 


๏ ๏ ๏ May the coming year be your
successful and profitable year .....

-----------------------------------------------------------
ภาพประกอบ ..... อาจารย์ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 02:41 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 7  
     
 


๏ ๏ ๏ สุขเกษมเปรมปรีดิ์ ศุภดิถีปีใหม่
จตุรพิธพรชัย สถิตมั่นนิรันดร์เทอญ ฯลฯ .....

-----------------------------------------------------------
ภาพประกอบ ..... อาจารย์ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 02:44 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 8  
     
 


๏ ๏ ๏ Wishing you a merry Christmas
and a New Year of Health and Wealth .....

-----------------------------------------------------------
ภาพประกอบ ..... อาจารย์ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 02:49 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 9  
     
 


๏ ๏ ๏ Sending you best wishes
for a Happy New Year
and sincere thanks
for all your support .....

-----------------------------------------------------------
ภาพประกอบ ..... อาจารย์ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 02:55 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 10  
     
 


๏ ๏ ๏ น้อมขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐาน
โปรดบันดาล พรปีใหม่ ให้พร้อมพรั่ง
เลิศ อายุ วรรณะ สุขะ พลัง
สมสิ่งหวัง เกษมสันต์ นิรันดร์เทอญ ฯลฯ

-----------------------------------------------------------
ภาพประกอบ ..... อาจารย์ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 03:09 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 11  
     
 


๏ ๏ ๏ May you enjoy all the happiness
Profitable business and success
In everything throughout the year ...

-----------------------------------------------------------
ภาพประกอบ ..... อาจารย์ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 03:33 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 12  
     
 


มั่ง ..... คั่งสินทรัพย์พร้อม เพิ่มพูน
มี ..... สุขภาพสมบูรณ์ แกร่งกล้า
ศรี ..... ศักดิ์ก่อตระกูล เกริกเกียรติ
สุข ..... สวัสดิ์กิจก้าวหน้า สู่สร้างชีพเกษม ฯลฯ

-----------------------------------------------------------
ภาพประกอบ ..... อาจารย์ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 03:38 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 13  
     
 


๏ ๏ ๏ May great prosperity and good health
be yours throughout the year and forever ...

-----------------------------------------------------------
ภาพประกอบ ..... อาจารย์ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 03:43 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 14  
     
 


ร่ม ..... ไตรรัตน์ โปรดปกป้อง ครองชีวิต
เย็น ..... กายจิต ปรีดิ์เปรม เกษมศานต์
เป็น ..... พรเลิศ พร้อมพรั่ง ยั่งยืนนาน
สุข ..... สำราญ สวัสดีปีใหม่ เทอญ ฯลฯ

-----------------------------------------------------------
ภาพประกอบ ..... อาจารย์ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 03:54 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 15  
     
 


๏ ๏ ๏ สวัสดีปีใหม่ นะคะ
ขอ ส่งความระลึกถึง และ ความปรารถนาดี
อำนวยพร ให้ท่าน และ ครอบครัว
ประสบแต่ ความสุข ความเจริญ
ใน สิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการ ฯลฯ

-----------------------------------------------------------
ภาพประกอบ ..... อาจารย์ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 04:03 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 16  
     
 


๏ ๏ ๏ Wishing you a Merry Christmas
and a New Year of Peace and Joy

-----------------------------------------------------------
ภาพประกอบ ..... อาจารย์ธนู มาลากุล ณ อยุธยา

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 04:28 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 17  
     
 


พรปีใหม่
เพลงพระราชนิพนธ์
--------------------------

๏ ๏ ๏ สวัสดี วันปีใหม่ พา ............... ให้บรรดา เรา ท่าน รื่นรมย์
ฤกษ์ยามดี เปรมปรีดิ์ ชื่นชม ............... ต่างสุขสม นิยม ยินดี
ข้าวิงวอน ขอพร จากฟ้า ............... ให้บรรดา ปวงท่าน สุขศรี
โปรดประทานพร โดยปราณี ............... ให้ชาวไทย ล้วน มีโชคชัย

๏ ๏ ๏ ให้บรรดา ปวง ท่าน สุขสันต์ ............... ทุกวัน ทุกคืน ชื่นชม ให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรือง ในวันปีใหม่ ............... ผองชาวไทย จงสวัสดี
ตลอดปี จงมี สุขใจ ............... ตลอดไป นับ แต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์ สุขเกษม เปรมปรีดิ์ ............... สวัสดี วันปีใหม่ เทอญ ..... ฯลฯ

-----------------------------------------------------------
ที่มา ..... http://www.toursong.com/song/9016.htm

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 04:43 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 18  
     
 


๏ ๏ ๏ Season's greetings to you
and best wishes for a
Merry Christmas and a
Happy New Year ...

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 04:49 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 19  
     
 


๏ ๏ ๏ MERRY CHRISTMAS
A friendly Christmas greeting
with hearty wishes, too,
For a season of joy and gladness
And a happpy New Year .....

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 04:54 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 20  
     
 


๏ ๏ ๏ MERRY CHRISTMAS
May the holidays bring you lots of
fun and joy and may happiness be
yours all through the year .....

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 04:58 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 21  
     
 


๏ ๏ ๏ MERRY CHRISTMAS
Peace and happiness
in the New Year.....

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 05:01 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 22  
     
 


๏ ๏ ๏ MERRY CHRISTMAS
Wishing that the joy of
Christmas is yours today
and that God's many blessings
and your throughout the New Year ... !!

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 05:06 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 23  
     
 


๏ ๏ ๏ A BLESSED CHRISTMAS
God gives blessing on this day,
through the year, too, for luck,
health, and happiness
And peace for you ... !!!

 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 05:11 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 24  
     
 


๏ ๏ ๏ Wish This Coming New Year
Prosperity and Happiness.


 
     
    By: น้ำตาล     17/12/2003 05:18 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 25  
     
  MERRY CHRISTMAS

๏ ๏ ๏ Love comes at Christmas
in all kinds of ways
in heartwarming Memories

๏ ๏ ๏ from past holidays
in timeless Traditions

๏ ๏ ๏ relived every year
in Joys shared together
with those we hold dear.

"ขอให้ น้ำตาล มีความสุข สุขภาพ แข็งแรง"

-----------------------------------------------------------
โดย พี่วุฒิ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2545, 22:26 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 05:25 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 26  
     
 
สวัสดีปีใหม่ นะครับ

ต่อไปนี้ก็จะเข้ากับปีใหม่แล้ว ก็ขอให้คิดในเรื่องที่ดี ที่สร้างสรรค์
ขอให้ทุกคน มีชีวตที่ดีขึ้น เหมือนกับดอกไม้ที่กำลังจะเบิกบานนะครับ

คนที่มีความรัก ก็ขอให้ความรักนั้น ยิ่งทรงพลังขึ้นไป
คนที่ยังไม่เจอกับคู่รัก ก็ขอให้เจอกับ คนที่เหมาะสม และรักกันมากๆ นะครับ..

-----------------------------------------------------------
โดย พี่หนึ่ง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2545, 22:55 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 05:29 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 27  
     
  ส่งความสุข ถึงตาลจ๋า
ขอให้ตาลจ๋า หายป่วยไวๆ เจอพี่อ้นเร็วๆ
ไปดูหนัง ไปเดินเล่น ไปเที่ยว ไปทานอะไรอร่อยๆด้วยกัน และ อยู่กับพี่อ้นตลอดไป
โกรธอะไรก็ขอให้ลืม ชอบอะไรก็ขอให้จำ อยากเจอพี่อ้นเรียกได้ 24 ชม.
ถ้าไม่มีเพื่อนไปไหนด้วย พี่อ้นไปเป็นเพื่อนได้นะ
ถ้าอยากเลี้ยงแมว เอาพี่อ้นไปเลียงแทนก็ได้

-----------------------------------------------------------
โดย พี่อ้น เมื่อ วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2545, 10:04 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 05:33 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 28  
     
  Merry Christmas and Happy Holidays ครับคุณน้ำตาล
ขอให้มีความสุขมากๆๆ คิดถึงกันบ้างนะครับ

-----------------------------------------------------------
โดย คนไกลบ้าน เมื่อ วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2545, 15:40 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 05:37 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 29  
     
  สวัสดีปีใหม่ ... ค่ะ น้องน้ำตาล

ก็ขอให้ปีใหม่ เป็นเหมือนกับรุ่งอรุณวันใหม่
เปรียบกับแสงพระอาทิตย์ ที่จะสดใส และเป็น
ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ และ หมู่มวลดอกไม้และสัตว์นานาพันธ์

ขอให้น้องมีความสดใส สดชื่น น่ารัก เป็นคนดี และเป็นคนเก่งตลอดไปนะคะ

-----------------------------------------------------------
โดย พี่ ม น ต์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2545, 01:00 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 05:41 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 30  
     
  สุขสันต์วันคริสต์มาส
ขอให้พระเป็นเจ้าอวยพร
ขอให้นักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอมองฟอร์ต คุ้มครอง
สำหรับการเป็นสมาชิกเซนต์คาเบรียล
เอ๊ะ หรือจะมาเป็น ลูกสะใภ้บราเดอร์ ฟ.ฮีแลร์ เลยก็ดีนะครับ (จริงมั๊ยกั๊บพี่ตี๋)
แหมอดไม่ได้ ขอออกมาป่วนนอกเวป หน่อยเต๊อะ

-----------------------------------------------------------
โดย บิ๊กหมี่ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2545, 01:33 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 05:43 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 31  
     
  ...สุขสันต์ วันปีใหม่ ถ้วนหน้านะคับ ทุกๆท่าน...
สุขสันต์สดใส มีเงิน มีทองใช้สอยไม่ขาดมือ
สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ครับ

โดยเฉพาะ น้องน้ำตาล ขอบคุณ...สำหรับข่าว สารที่ส่งถึงมาคับ...
เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่ง..เลยเขียนไม่ค่อยออก ส่งความสุขถึงสมาชิกทุกคนคับ :-)

-----------------------------------------------------------
โดย ป้อม เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2545, 02:07 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 06:05 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 32  
     
 
ขอให้มีความสุขสดชื่น รวย ๆๆ สวยขึ้น เก่งขึ้น ๆๆๆๆๆๆ ค่ะ
http://www.vahaha.com

-----------------------------------------------------------
โดย crescent เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2545, 06:17 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 06:14 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 33  
     
  สวัสดีครับ

คุณน้ำตาล กระพ้ม นายยิ้ม ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนนานเลย เพราะหาเว็บไม่เจอ
ไม่ได้ Save ไว้ พอดีเจอนักสืบคนนึง เค้ามาติดต่อผมทาง Online
ไม่รู้มาตามจับคนที่จีบแฟนเค้าป่ะ ผมก็บอกเค้าไปว่าผมเป็นแฟน
ที่ไม่เคยเห็นหน้าคุณเลย เป็นแฟนผลงานที่น่ารัก ช่างคิดช่างเขียนครับ
เค้าเลยส่งรูปคุณ ที่ในเว็บมาให้ดู แหม น่ารักจริงครับ
ก็จะพยายามเข้าไปชมอีก ก็คนเขียน เขียนเก่ง และน่ารักม๊าก สงกะสัยจะโดน
ตามยำน่ะเนี่ย เห็นเค้าบอก มีคนหวงคุณเยอะ เลยมาแซวหน่อยครับ

โชคดีปีใหม่ มีความสุข & สุขภาพดีนะครับ

Bye

-----------------------------------------------------------
โดย นายยิ้ม เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2545, 08:51 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 06:20 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 34  
     
  ขอให้มีความสุข สดใส ประสบความสำเร็จ อย่างมันคง ตลอดไปค่ะ

-----------------------------------------------------------
โดย nid เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2545, 10:25 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 06:36 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 35  
     
 
เนื่องวาระดีถีขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะเวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง
ในนามของนายเรือ๘๖ ขออำนาจสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย
ตลอดจนดวงวิญญาณของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรฯ
จงดลบันดาลให้น้องน้ำตาลและเพื่อนๆ
จงมีแต่ความสุข ความสมหวัง..... ตลอดไปครับ

-----------------------------------------------------------
โดย นายเรือ๘๖ เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2545, 14:12 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 06:45 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 36  
     
  ขอพรที่คุณส่งให้ ย้อนกลับไปให้คุณประสบแต่ความสุขเช่นกัน
ขอบคุณค่ะ

-----------------------------------------------------------
โดย sandseasai เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2545, 14:21 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 06:54 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 37  
     
  สวัสดีปีใหม่เช่นกันนะครับ
ขอบคุณนะครับสำหรับคำอวยพร
ผมก็ขอให้สิ่งที่อวยพรมา
กลับสู่ตัวคุณเองด้วยนะครับ
จะติดตามเวปไปเรื่อยๆนะครับ

สวัสดีครับ

-----------------------------------------------------------
โดย win_sukh เมื่อ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2545, 10:12 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 07:00 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 38  
     
  เนื่องในโอกาสปีใหม่
ขอให้น้องน้ำตาลมีความสุขมากๆน่ะจ๊ะ

พี่เจี๊ยบ

-----------------------------------------------------------
โดย cyberjiab เมื่อ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2545, 10:23 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 07:04 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 39  
     
  สวัสดีค่ะ น้ำตาล
ขออำนาจคณพระศรีรัตนตรัย
ให้คุณ และ ครอบครัวน้ำตาลมีความสุขนะค่ะ

-----------------------------------------------------------
โดย กาน เมื่อ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2545, 21:09 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 07:11 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 40  
     
  ดีค่ะ น้องน้ำตาลที่น่ารัก
ขอให้มีความสุขทั้งปีและตลอดไปนะคะ

-----------------------------------------------------------
โดย สาวใหญ่เมกา เมื่อ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2545, 21:11 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 07:15 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 41  
     
  ขอบคุณครับน้องน้ำตาล.........
แหม.. รู้สึกชอบชื่อนี้ขึ้นมาแล้วสิ.......หวานดีอ่ะ...
ขอให้พรนี้กลับน้องน้ำตาลเช่นกันนะคร๊าบ

-----------------------------------------------------------
โดย ชายน้อย เมื่อ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2545, 21:12 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 07:22 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 42  
     
  ขออวยพรให้น้องน้ำตาล
มีความสุขตลอดไปนะคะ

-----------------------------------------------------------
โดย ลูกสน เมื่อ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2545, 21:13 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 07:24 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 43  
     
  ในวันปีใหม่ที่ใกล้เข้ามาอีกครั้ง ในปีนี้
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
จงดลบันดาลให้เพื่อนๆและทุกๆท่าน
จงประสพแต่ความสุข สำเร็จ สมหวังดังใจหวัง
และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดปีและตลอดไปครับ

-----------------------------------------------------------
โดย anek เมื่อ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2545, 11:59 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 07:27 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 44  
     
  สวัสดีปีใหม่ค่ะ....

แอบเข้ามาดูค่ะ เป็นเว็บทที่น่ารักค่ะ
และแฝงความอบอุ่นไว้ในที
ไม่ได้เปิดมาตอนเหงานะคะ
แต่อบอุ่นจากน้ำจิต น้ำใจของทุกคนที่เข้ามาแวะเวียน
และถ้อยกวีของ น้ำตาล.คอม

แล้วจะแวะมาบ่อยๆค่ะ

-----------------------------------------------------------
โดย สุ เมื่อ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2545, 20:01 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 07:32 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 45  
     
 
Hi,everybody.

I hope you're well. I just want you to read it.
Happy new year

-----------------------------------------------------------
From .....http://www.geocities.com/midfrontpage/newpage3.html
โดย NOZ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2545, 17:25 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 07:45 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 47  
     
  สวัสดีวันปีใหม่

ปีใหม่นี้หมึกแดงขอให้สมาชิกทุกๆคนมีความสุข มีอาหารอร่อยกิน มีสุขภาพดี แล้วก็อยู่เป็นกำลังใจ ให้หมึกแดงทำรายการดีๆ ต่อไปนานๆ นะครับ

-----------------------------------------------------------
โดย หมึกแดง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2545, 18:00 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 07:50 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 48  
     
  ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคน มีความสุขมาก ๆ มีเงินทองใช้เยอะๆ
สมหวังทุกสิ่งที่ปรารถนาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่ดีๆ
ที่กำลังจะเข้ามาใน ชีวิตอยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดี
พร้อมที่จะต่อสู้กับเศรษฐกิจ ในปีหน้าที่จะถึงนี้

Happy new year 2003
-----------------------------------------------------------
โดย asanon_n เมื่อ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2545, 00:23 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 08:03 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 49  
     
  ขอให้เพื่อนมิตรจงมีสุขภาพดี มีความสุข มีจิตใจที่ดีงามยิ่งๆขึ้นไป
ด้วยความปรารถนาดี

-----------------------------------------------------------
โดย คณะผู้จัดทำ บ้านตุลาไทย เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2545, 14:19 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 08:07 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 50  
     
 
Happy New Year everybody นะจ๊ะ แล้วเจอกันปีหน้า :P
ส้มขอ Happy New Year สุขสันต์วันปีใหม่ให้กับทุกๆคนล่วงหน้านะคะ ขอให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ และก็ขอให้หวังสิ่งใด ก็ขอให้ได้สมปรารถนา และก็อย่าเชื่อเรื่องดวง หรือ การขอพรมาก สิ่งสำคัญคือ เราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ ^_^และก็ต้องมุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบความสำเร็จดั่งใจหวังแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่เราต้องการนะค๊ะ ....

:-: SOM ณ LonDon :-:
Visit me at http://www.somdiary.com

-----------------------------------------------------------
โดย SOM เมื่อ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2545, 10:41 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 08:14 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 51  
     
  we wish you a happy new year
and enjoy your life
hope to see you soon

-----------------------------------------------------------
โดย krabungkumpun เมื่อ วันพุธที่ 1 มกราคม 2546, 17:15 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 08:17 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 52  
     
  สวัสดีปีใหม่ครับ

ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
จงดลบันดาลให้ น้ำตาลมีความสุข ความเจริญ ร่างกายแข็งแรงครับ

-----------------------------------------------------------
โดย Web Master@thaiclinic.comเมื่อ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2546, 08:58 น
 
     
    By: Copy     17/12/2003 08:19 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 53  
     
  อย่างแรกก็คงต้องกล่าวว่าสวัสดีปีใหม่
ขอให้พลานามัยแช่มชื่นกันทุกๆ คน
แม้จะอวยพรช้าไปบ้าง แต่แรงปรารถนาดีคงไล่ทัน

-----------------------------------------------------------
โดย nobody เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2546, 22:23 น.
 
     
    By: Copy     17/12/2003 08:20 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 54  
     
  ขอให้พรทั้งหลายเหล่านี้
บังเกิดแก่น้ำตาลและครอบครัวตลอดไปด้วยครับ
 
     
    By: อานันท์  Mail to อานันท์   19/12/2003 07:13 AM  (208.147.1.3)
 

 
  หัวข้อ : 55  
     
  ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้กับทุกท่าน
ให้สมหวังดังปราถนา ทุกประการ
ขอให้ทุกท่าน คิดดี และ ทำดี
ด้วยความปราถนาดี
 
     
    By: วุฒิชัย     21/12/2003 09:49 AM  (24.2.139.23)
 

 
  หัวข้อ : 56  
     
  “ใครก็ตามในโลกนี้ที่สามารถเอาชนะความอยากที่เป็นอกุศลนี้ซึ่งยากยิ่งที่จะอยู่เหนือมันได้ จะพบว่าความทุกข์จะหายไปเหมือนหยดน้ำที่หยดตกลงมาจากใบบัว”

“Whoever in this world overcomes this wretched craving so hard to transcend will find that suffering falls away like drops of water falling from a lotus leaf.”
~ Based on the Buddha ‘s Teaching form the Dhammapada: Craving ~

ในวาระ ดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้ผลบุญความดี ของน้องน้ำตาลและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ชาว numtan.com จงส่งแรงบันดาลให้พบแต่สิ่งที่ดีงาม มีความสุข มีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีเงินใช้อย่างพอเพียง ก้าวไปในหนทางที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นมงคล มีจิตใจที่ดีงามใสบริสุทธ์ มั่นคงดั่งขุนเขา และมีแสงสว่างแห่งปัญญาทีจะเอาชนะความมืดมนขุ่นหมองมัวจากปัญหาทั้งปวงได้ตลอดปีใหม่และFor Ever ครับ.

---------------------------------------------------------
โดย : A (203.147.0.44) เมื่อ : 21/12/2003 01:54 PM

 
     
    By: Copy     21/12/2003 03:59 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 57  
     
  เช่นกันนะครับน้ำตาล
ขอให้มีความสุขมาก ๆ ในวาระปีใหม่ที่ใกล้ถึง
พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ
อ้อ ตัวข้าพเจ้าด้วยดิ 555
ไปละ อิอิอิ

---------------------------------------
By: ทิดโส (203.113.36.12) 21/12/2003 03:18 PM

 
     
    By: Copy     21/12/2003 04:52 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 58  
     
  สวัสดีปีใหม่ น้องน้ำตาล

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
คิดสิ่งใดให้สมอารมณ์หมาย
ให้น้ำตาลสุขสดใสทั้งใจกาย
ทำตามความมุ่งหมายตั้งใจเอย

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
     
    By: add  Mail to add   21/12/2003 10:51 PM  (203.121.172.166)
 

 
  หัวข้อ : 59  
     
  คับ ปีใหม่นี้ขอให้ทุกๆท่านมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคับ สิ่งที่ร้ายๆไม่เข้าท่าไร้สาระก็ขอให้มันผ่านพ้นไปนะคับ หวัดดีปีใหม่คับ ขอบคุณคับ
---------------------------------------------------
BY : มีน [21 ธ.ค. 2003 , 20:47:14 น.]

 
     
    By: Copy     21/12/2003 11:28 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 60  
     
  Hope the coming year brings you JOY and HAPPINESS
---------------------------------------------------
BY : ac 104 webmaster [21 ธ.ค. 2003 , 21:58:04 น.]

 
     
    By: Copy     21/12/2003 11:29 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 61  
     
  ปีใหม่นี้ ..... อย่าลืมมองโลกในแง่ดีๆ นะคะ
ชีวิตจะได้มีแต่ความสุขคะ ...!!!


๏ ๏ ๏ เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา
จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่
เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู
ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย
จะหาคน มีดี โดยส่วนเดียว
อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย
เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเลย
ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง ..... ฯลฯ


----------------------------------------------
โดย ..... พุทธทาส ภิกขุโชคดีนะคะ

\[=^-^=]/.....\[=^๐^=]/
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   22/12/2003 07:32 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 62  
     
  I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
May you get as you wish
and be healthful throughout the new year
 
     
    By: ส้มไดอารี่     22/12/2003 12:49 PM  (210.86.176.187)
 

 
  หัวข้อ : 63  
     
  ขอให้นายตี๋ วุฒิชัย สมหวังกับน้อง น....ล
ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขทุกๆวันและทุกๆปีตลอดไป

-----------------------------------------------------
BY : คงศักดิ [22 ธ.ค. 2003 , 10:24:07 น.]

 
     
    By: Copy     22/12/2003 04:37 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 64  
     
  สวัสดีปีใหม่ ๒๕๔๗ ครับ  
     
    By: พี่เก่ง     22/12/2003 05:54 PM  (202.44.14.194)
 

 
  หัวข้อ : 65  
     
  Dear Khun Numtan

I'd visited this website by chance and really like it.

...May the wonder and magic of New Year ..
Fill your heart with happiness and joy all year long!!

Take care na ka
Noi-na
 
     
    By: Noi-na  Mail to Noi-na   23/12/2003 07:14 AM  (137.111.13.34)
 

 
  หัวข้อ : 66  
     
  I 've been visiting your website, and I think you are such a thai girl who has many wonder notions. Glad to see the Thai girl like you.

merry chistmas ja
P.

 
     
    By: P.     23/12/2003 12:06 PM  (130.220.84.75)
 

 
  หัวข้อ : 67  
     
  คำอวยพรของน้องน้ำตาล
ที่ดีมีต่อใครๆ ขอ คำอวยพรนั้นจงกลับไปยังน้องน้ำตาลเป็นทวีคูณ

คำอวยพร :- เจริญสงบ

------------------------------------------
โดยคุณ : เกษม แพรมณี เมื่อ 22 ธันวาคม 2546, 21:8 น.
 
     
    By: Budpage     23/12/2003 06:37 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 68  
     
  ผมขอให้พรที่คุณ น้ำตาล ให้มาขอพรนั้นกลับไปสู่คุณน้ำตาล และ ครอบครัวด้วยครับ
สวัสดี ครับ

------------------------------------------
โดย คุณ ตุ๋ย ชมรม 22 Dec 2003 13:33

 
     
    By: carabao.info     23/12/2003 06:52 PM  (203.107.203.241)
 

 
  หัวข้อ : 69  
     
  สวัสดีปีใหม่ 2547...
ขอทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง
ให้คนจนมีสิทธิ์เสมอกันสักทีนะครับ

------------------------------------------
โดย : รัตติกาล (203.144.202.235) เมื่อ : 23/12/2003 03:26 PM

 
     
    By: Longdo     23/12/2003 09:46 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 70  
     
  สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะค่ะ พอดีช่วงปีใหม่กลับบ้านต่างจังหวัดนะค่ะ ก็ต้องต้องมาอวยพรปีใหม่คุณน้ำตาลและเพื่อนๆล่วงหน้า มีความสุขในปีใหม่นะค่ะ

------------------------------------------
โดย star เมื่อ 23 ธ.ค. 46 11:47:07น.

 
     
    By: Copy     23/12/2003 09:53 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 71  
     
  เห็นถ้อยอวยพร
ไปปรากฎ ที่ แดน อิสรชน
ยินดีที่ สหมิตร เกื้อกูล
กลับมาอวยพร อวยชัย ให้สุขขี
มาอวยโชค มากมีบารมี
ให้ชีวี พบสุข ไร้ทุกข์ใจ

อิสรชน ฅนเดินทาง...

------------------------------------------
โดย : อิสรชน ฅนเดินทาง เมื่อ : 23/12/2003 09:39 PM
 
     
    By: Copy     23/12/2003 11:07 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 74  
     
  ขอบคุณ คุณน้ำตาล ครับ..
เช่นกันอยากให้เจอประสบการณ์ความคิดที่ดี ...
ชีวิตคุ้มครองทุกท่าน

------------------------------------------
โดย : กัน (203.144.179.213) เมื่อ : 22/12/2003 10:25 AM
 
     
    By: ThaiNgo     25/12/2003 07:41 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 75  
     
  ทำใจหน่อยนะน้องน้ำตาล ที่ NGO มีคนสันดานดิบหลงมาอีกมาก
ถ้าไงก็ขอให้น้องน้ำตาล และ numtan.com จงเจริญวันเจริญคืน
มีความสุขมาก ๆ ขอบใจครับที่แวะมาอวยพรและนำสิ่งที่ดี ๆ มาแบ่งปัน

------------------------------------------
โดย : คนแก่ NGO (203.170.156.65) เมื่อ : 22/12/2003 05:35 PM
 
     
    By: ThaiNgo     25/12/2003 07:45 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 76  
     
  สวัสดีปีใหม่เช่นกันครับ
ขอบคุณสำหรับคำอวยพร
ภาพสวยมากนะครับ

หวังว่าจะจำคู่ปรับเก่าของคุณได้
ผมยังติดตามเรื่องเล่าของน้ำตาลอยู่เสมอ
อย่าท้อที่จะทำความดีนะครับ

------------------------------------------
โดย : สันติบาล (202.183.157.34) เมื่อ : 25/12/2003 07:19 AM
 
     
    By: ThaiNgo     25/12/2003 07:50 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 77  
     
  สวัสดีปีใหม่ด้วยครับ
ชอบกราฟิกที่คุณนำมาลง สวยและทำได้ดีมาก ขอบคุณ

-------------------------------------------
โดย : โก๋ (80.212.77.214) เมื่อ : 25/12/2003 06:18 PM
 
     
    By: ThaiNgo     25/12/2003 10:52 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 78  
     
  ขอพรนั้นสนองกลับไปเป็นร้อยเท่าพันทวี
http://www.50000up.org

-------------------------------------------
โดยคุณ พลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ [ วันที่ 25 / 12 / 2546 เวลา 22:45 น. ]
 
     
    By: 50000up     25/12/2003 10:55 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 79  
     
 

ขออำนาจสิ่งศักสิทธิ์และคุณงามความดีของทุกคน จงดลบันดาลให้คุณนำตาลและมวลสมาชิกประสบความสุข สดชื่น สมหวังตลอดปีและตลอดไป

 
     
    By: blackninja  Mail to blackninja   26/12/2003 02:44 AM  (203.113.41.103)
 

 
  หัวข้อ : 80  
     
  From: ไนล์
To: numtan_kw@hotmail.com
Sent: Friday, December 26, 2003 12:08
Subject: RE: <> สื่อสวยอำนวยพร <>


ตื่นเต้นกับอายุขัยเพิ่มทำไม?

ผมวุ่นวายจะตายกับการวิ่งวุ้นเหนี่ยวรั้งอายุ(และความหนุ่ม)
ดูซิทำท่าจะรั้งไม่อยู่แล้ว แล้วก็คงจะเหนื่อยเอาเรื่องในปีหน้า !
อายุเรายังทำอะไรได้ไม่มากเลยให้กับโลกนี้
เจ้าฟันฟางทำท่าจะหัก ข้อเข่าทำท่าจะเสื่อม แล้วซิ...

แต่เห็นว่านิยมอวยพร ก็เลยสงสัยว่า?
ถ้าความสุขมันส่งถึงกันได้ (มันมีรูปร่างกายภาพ)
ก็ขอทำท่าส่งให้คืนเช่นกัน กอดความสุขไว้แน่นๆ น่ะ ตอนทีมีเรี่ยวแรงกอดอ่ะน่ะ

สุขขีหลายๆ เด้อ
ไนล์
 
     
    By: Copy     26/12/2003 01:21 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 81  
     
  โดย อรุษ
เมื่อ 26 ธ.ค. 46 09:58:02น.


สวัสดีหลังวันคริสมาสต์
สุขสันต์กับปีใหม่และวันคืนเก่าๆ
ขอให้มีความสุขนะ
 
     
    By: Copy     26/12/2003 01:32 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 82  
     
  ไม่ค่อยได้มาเยี่ยมน้ำตาลเท่าไหร่เลย ปีใหม่นี้ก็เลยอยากจะขอให้น้ำตาลมีความสุขมากๆนะ และทุกคนในเว็บด้วยนะครับ...
 
     
    By: นกเสรี     26/12/2003 06:56 PM  (208.147.1.3)
 

 
  หัวข้อ : 83  
     
  สวัสดีปีใหม่ ผู้จัดทำทุกท่านค่ะ

นานๆแวะมาเยี่ยมที แต่กลับออกไปต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปทุกครั้ง
จึงอยากขอให้น้องน้ำตาลและคณะจัดทำเว็บนี้ไปนานๆนะค่ะ จะได้มีอะไรดีๆให้ติดตามกันเรื่อยๆไป ขอให้มีความสุขกันทั้งครอบครัว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย แล้วกันนะค่ะ
 
     
    By: แอนนิต้า     27/12/2003 10:44 AM  (202.28.169.165)
 

 
  หัวข้อ : 84  
     
  ส.ค.ส ๒๕๔๗

สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับ ปีใหม่นี้ขอให้เพื่อนๆ สมาชิกทุกท่านพบแต่ความสุข คิดหวังสิ่งใดดีๆ ก็ขอให้ได้สมหวังตามที่ตั้งใจ และมีการ์ดมาฝากด้วยครับ

เชิญชมการ์ดที่นี่ => http://www.thummada.com/public_html/iframe/happy_new_year.html

 
     
    By: บ้านฅนธรรมดา     27/12/2003 11:14 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 85  
     
  From: P
To: numtan_kw@hotmail.com
Sent: Saturday, December 27, 2003 12:07
Subject: Hi numtan


How about your merry Christmas going?
I wish you will have a nice everyday na krub.

PS. I like your notions written at your website very much.

Take care

P.

 
     
    By: P     27/12/2003 02:21 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 86  
     
  Merry X-mas & Happy New Year 2004
to you & Your family.........


สุขสันติ์วันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2547มายังท่านและครอบครัว ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงอภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวทุกๆคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าทั้งในชีวิตและการงาน มั่งมีเงินทอง ทรัพย์บริวาร ธนสารสมบัติตลอดไป.....

รักและคิดถึงจากวันนั้นถึงวันนี้ สิ่งดีๆมอบให้กันที่มั่นหมาย....
ไม่เคยลืมปลื้มจิตติดใจกาย ไม่แหนงหน่ายสายสัมพันธ์ทุกวันคืน....

หากว่างเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ผมทำเอง เป็นความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร เผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง หากมีอะไรให้ผมรับใช้ก็เชิญได้เลยนะครับ จิตวิญญาณของผมอยู่ในเว็บไซต์เหล่านี้แหละครับ.....

1. http://www.buddhapoem.com
2. http://www.buddha-dhamma.com
3. http://www.buddhadham.com


เนิน นราธร/ชัย กรุงศรี
25/12/46
 
     
    By: เนิน นราธร     27/12/2003 05:31 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 87  
     
  สวัสดีคะ ... พี่อูหมาด

ขอบคุณมากนะคะ ที่ตอบรับเมล์ของเว็บไซต์น้ำตาล
พี่จะเปลี่ยนไปสักกี่ชื่อ พี่ก็ยังเป็นพี่คนเดิมอยู่ดี

แบบพี่ต้องกลัวแก่ด้วยเหรอคะ
พูดแบบนี้ อาจจะอยู่ไม่ถึงแก่ก็ได้มั้งคะ :-)


โชคดีนะคะ

\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   29/12/2003 05:03 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 88  
     
  From: ไนล์
To: numtan_kw@hotmail.com
Sent: Monday, December 29, 2003 12:16
Subject: RE: อาจจะอยู่ไม่ถึงแก่ก็ได้มั้งคะ

ช่ายยยยยๆๆๆ ... อาจจะอยู่ไม่ถึงแก่ หรอก เพราะถ้าหากน้องยังขืนดื้อดึง มองแต่หน้าที่อัดแน่นด้วยตีนกา แต่ไม่เห็นใจ ที่เว้าวอนขอความรัก สงสัยจะตรอมใจตายแหงมๆ ปีนี้หนาวจัด ห่มผ้าไม่อยู่แล้ว สงสัยจะหนาวเพราะจากด้านในเลยทุรนทุราย ถึงว่า ยิ่งอายุมาก ก็หนาวแรงหนาวนาน ชักจะใช่แล้วสิ อ้อ... น้องน้ำตาล เดี๋ยวนี้อบอุ่น คับคั่งไปด้วยแฟนๆ (แฟนคลับ) คงไม่หนาวไม่ร้าวใจ

ฟากฝั่งใต้นี่ สะดุ้งเฮือกๆ ตามคลื่นลมทะเล แต่.... อ้อ ลืมไป แกะคำอวยพรอ่านให้ฟังก่อน " เก่าแสนสุขจากไป ใหม่สุขแสนก็เข้า ห่มรักให้ยั่งยืน ตลอดปีตลอดชาตินา"....

บาย บาย จ้ะ
ไนล์

 
     
    By: Copy     29/12/2003 05:10 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 89  
     
  ขอบคุณมากๆ สำหรับคำอวยพร
โชคดีนะคะ

\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   29/12/2003 05:13 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 90  
     
  ในโอกาสแห่งการเปลี่ยนผ่าน...

"กลุ่มเสขิยธรรม" ขออำนวยพรแด่เพื่อนพ้อง
ด้วยธรรมะจาก พระไพศาล วิสาโล
http://khonnaruk.hypermart.net/webboard/00071.html

กัลยาณมิตรของทีมงาน เว็บไซต์ "เสขิยธรรม"
ขอความเจริญในธรรม จงมีแด่ทุกท่าน
ขอความสงบสันติจงมีแด่ผู้ประพฤติ-ปฏิบัติธรรม

 
     
    By: เสขิยธรรม     1/01/2004 11:01 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 91  
     
  สวัสดีปีใหม่ครับ  
     
    By: moodang     2/01/2004 03:06 AM  (203.144.144.186)
 

 
  หัวข้อ : 92  
     
  Happy New year !! Thank you for every thing hope all the best for you...
Noi
 
     
    By: Noi  Mail to Noi   2/01/2004 10:56 AM  (80.230.22.118)
 

 
  หัวข้อ : 93  
     
  สวัสดีปีใหม่เช่นกันครับพี่(น่าจะเป็นพี่ผมละกระมัง)น้ำตาล

ปีใหม่นี้ขอให้พี่มีความสุขมากๆ ทุกข์น้อยๆ แต่พองามนะครับ
อ่านเรื่องที่พี่เอามาฝาก ดูว่าพี่จะเป็นคนที่สนใจธรรมะมากทีเดียว

แล้วจะมาอ่านบ่อยๆ ครับ

http://www.dogpositive.com/diary/NewKidInTown/
 
     
    By: เด็กใหม่ในเมือง  Mail to เด็กใหม่ในเมือง   5/01/2004 12:31 AM  (161.200.255.161)
 

 
  หัวข้อ : 94  
     
  ปีใหม่นี้ ก็ขอให้พี่น้ำตาลมีความสุขมากมากน่ะค่ะ
สิ่งดี ดี เข้ามาในชีวิตแล้วกัน
happy new year ค่ะ
 
     
    By: peepo7851     6/01/2004 01:16 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 96  
     
  พี่ จ.จืด คะ
เว็บไซต์น้ำตาล error ช่วยโพสใหม่อีกครั้งนะคะ
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   27/12/2004 02:24 AM  (202.44.14.194)
 

 
  หัวข้อ : 97  
     
  เห็นใจพี่น้องที่ภาคใต้จังครับน้ำตาล..
....................................................................

ขออราธนาสิ่งที่เป็นมงคล จงบันดาลให้ญาติสนิทมิตรสหายของเวปไซค์คุณน้ำตาล และพี่น้องทางภาคใต้และผู้ประสบเคราะห์กรรมทั่วโลก จงมีพลัง มีความสุขกายสุขใจ สำเร็จมรรคผลแห่งธรรมตามปราถนาของท่าน ทุกผู้ทุกคนครับ

 
     
    By: จ.จืด     27/12/2004 11:31 PM  (203.170.183.130)
 

 
  หัวข้อ : 98  
     
 


๏ ๏ ๏ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย .....
จงดลบันดาลให้ทุกๆ ท่าน ที่หนีรอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ฯ ครั้งนี้
จงมีพลังที่จะต่อสู้กับชีวิตให้ถึงซึ่ง ความสุข ความสำเร็จ ในกิจการงาน
และ จงประสบแต่สิ่งดีๆ ... ที่จะพบในวันข้างหน้าอีกตลอดไป นะคะ ฯลฯ.

และ ขอแสดงความเสียใจ .....
กับตัวบุคคล..ครอบครัว..และทุกๆ ท่าน ที่เป็นผู้สูญเสีย
ได้รับเคราะห์ร้ายในเหตุการณ์คลื่นใต้น้ำ สึนามิ
ถล่มในทะเลอันดามันครั้งนี้ ด้วยนะคะ

ขอชื่นชม และ .....
เป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยทุกๆ ท่าน
รวมทั้ง บุคคล .. เจ้าหน้าที่ฯ .. คณะบุคคล .. และ หน่วยงานต่างๆ ..... ฯลฯ
ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ครั้งนี้
ด้วยความจริงใจ และ มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันด้วยดี

และ ขอขอบคุณ .....
คณะบุคคลของสื่อสารมวลชนต่างๆ
ที่คอยนำเสนอและรายงานเหตุการณ์นั้นๆ ให้ทราบอยู่ตลอดเวลา

ขอบคุณมากๆ คะ
ลำดับเหตุการณ์ แผ่นดินไหว และ คลื่นยักษ์
http://www.numtan.com///nineboard/view.php?id=3004

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   29/12/2004 06:08 PM  (202.44.14.194)
 

 
  หัวข้อ : 99  
     
 

ถึงจะช้าไปหน่อย แต่จริงใจนะจ๊ะ
ลุงเองครับ

อย่าลืมคลิ๊กนะจ๊ะ

 
     
    By: Panu     3/01/2005 05:20 PM  (202.44.14.194)
 

 
  หัวข้อ : 100  
     
  ตั้งใจอะไรไว้เริ่มทำได้แล้วนะครับ..เผลอนิดเดียวผ่านมาหกวันแล้ว...  
     
    By: kreang     6/01/2005 10:18 AM  (203.151.225.210)
 

 
  หัวข้อ : 101  
     
 

.

 
     
    By: รัตติกาล     7/01/2005 12:55 PM  (202.44.8.98)
 

 
  หัวข้อ : 102  
     
  สวัสดีปีใหม่นะครับคุณน้ำตาล....
ขอให้มีความสุขมากๆ ทุกวันๆ

Before the sunset I wish you to have a nice dream......
Before the sunshine I wish you to have a nice day.......
During the sunshine I wish you to have a forever smile...
Happy new year 2005
 
     
    By: วัฒน์  Mail to วัฒน์   8/01/2005 02:33 PM  (202.28.68.33)
 

 
  หัวข้อ : 103  
     
  สวัสดีปีใหม่น้ำตาล

หวังว่าคงสบายดี
ผมอ่านหนังสือที่น่าสนใจ
เร็วๆนี้คงจะเขียนแนะนำลงในหนอนหนังสือ
ที่บ้านผมไม่มีสแกนเนอร์ ดังนั้นคงไปสแกนภาพ
ภายหลังผมกลับไปญี่ปุ่นอาทิตย์หน้า

คิดถึง

พี่เงี้ยบ
 
     
    By: พี่เงี้ยบ     10/01/2005 12:58 PM  (202.44.14.194)
 

 
  หัวข้อ : 104  
     
  ไปทำบุญที่ไหนมาบ้างเอ่ย
พี่ไปตักบาตรที่อยุธยามา1วัน
ที่เหลือ ก็นอนอย่างเดียวเลย
อากาศก็เย็น จ๊ะจ๋าดูแลสุขภาพดีๆนะ เป็นห่วง
แล้วก็ คิดถึงนะ (จริงๆมากๆด้วย)
บายๆจ๊ะ
 
     
    By: นายเฉิ่ม     11/01/2005 09:49 AM  (202.44.14.194)
 

 
  หัวข้อ : 105  
     
  ขอชื่นชมเว็บไซต์ที่สวยงาม
มีเนื้อหาดีมากครับ
อ่านแล้วสนุกดี
ขอเป็นกำลังใจให้ทำต่อไปเรื่อยนะครับ
สวัสดีปีใหม่ 2548 ครับ
 
     
    By: เ ด็ ก น้ อ ย  Mail to เ ด็ ก น้ อ ย   14/01/2005 06:22 PM  (202.47.247.130)
 

 
  หัวข้อ : 106  
     
 


เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
จงคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข
และ
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้การสนับสนุน
เว็บไซต์น้ำตาล ด้วยดีเสมอมา ..... ฯลฯ

เทศกาลเฉลิมฉลองกำลังจะมาถึง และนั่น ก็เป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่า เวลาของปีเก่ากำลังจะผ่านไป เผลอไม่ทันไร พวกเราก็เดินทางมาถึงปีใหม่อีกแล้ว เว็บไซต์น้ำตาล เริ่มออนไลน์วันแรก ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และอีกไม่นาน เราก็จะเริ่มพุทธศักราชใหม่เป็น ๒๕๔๙ แล้ว นะคะ

ที่นี่ เป็นยิ่งกว่าความภูมิใจ ซึ่งสามารถบ่งบอกความเป็นตัวของเราเองที่แตกต่าง แต่สิ่งหนึ่งที่เรามิได้แตกต่างกันเลย ก็คือความมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกันเสมอ แม้ว่าเวลาจะต้องผ่านไปตามวาระ เว็บไซต์น้ำตาล ขอให้ทุกๆ ท่าน ประสบแต่โชคดียิ่งๆ ขึ้นไป ในปีใหม่ที่จะเยือนมาถึงอีกไม่นานนี้ และ ตลอดไปนะคะ


ปีใหม่ ๒๕๔๙ นี้
อย่าลืม ..... ส่ง ส.ค.ส และ เก็บ ส.ค.ส นะคะ
สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลย นะคะ

โชคดีปีใหม่คะ
น้ำตาล

อ่านหน้าบันทึก สื่อสวยอำนวยพร ต่อที่นี่ นะคะ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   20/10/2005 01:19 AM  (61.90.102.162)
 

 
  หัวข้อ : 107  
     
  ส่งสารอำนวยพร ให้น้องน้ำตาล และทุกท่าน มีความสุข และ สุขภาพแข็งแรง ตลอดปีใหม่ด้วยครับ  
     
    By: วุฒิชัย     2/12/2005 12:18 PM  (68.63.90.84)
 

 
  หัวข้อ : 108  
     
  เวียนบรรจบครบศักราชตั้งปีใหม่
ขออวยชัยอวยพรอักษรศรี
ขอทุกท่านพบพานแต่สิ่งดี
มีชีวีสุขสดใสชีพชื่นบาน
ให้สุขภาพสมบูรณ์ทั่งกายใจ
ให้ปลอดภัยแคล้วคลาดประสาทประสาน
งานรุ่งเรื่องเงินรุ่งโรจน์ชัชวาล
สนุกสนานอภิรมย์สมใจปอง
ปีผ่านไปให้ผ่านพ้นตั้งต้นเริ่ม
ที่ดีเพิ่มที่ร้ายลืมไม่มัวหมอง
ปรุงแต่งจิตพิชิตใจไร้ขุ่นข้อง
เปิดสมองรับสิ่งใหม่สดใสพลัน
คิดสิ่งใดลุล่วงสำเร็จได้
ขอเทพไทสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
เกิดปัญหาได้ปัญญาเป็นที่มั่น
ให้สร้างสรรค์รับสิ่งดีปีใหม่เอย..
 
     
    By: ญาดา  Mail to ญาดา   20/12/2005 04:20 PM  (61.91.140.16)
 

 
  หัวข้อ : 109  
     
  happy new year สวัสดีปีใหม่คะ  
     
    By: name  Mail to name   21/12/2005 01:29 PM  (58.10.227.58)
 

 
  หัวข้อ : 110  
     
  สวัสดีปีใหม่ครับ
ขอสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลาย จงบังเกิดมีแด่คุณน้ำตาล และคนที่คุณน้ำตาลรักเคารพ พร้อมทั้งแฟนๆของเวป น้ำตาลทุกท่านครับ
 
     
    By: จจืด เด็กรักป่า     1/01/2006 09:26 PM  (203.170.183.130)
 

" ?????? "    ???   test   3/02/2016 02:39 PM
     
  http://ชาติไทย.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/  
     

     
 
       
ชื่อ - นามสกุล ::
  *
 
อีเมล์ ::
 
 
รูปภาพ ::
  ขนาดไม่เกิน 50 Kb
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
ข้อความ ::
  *
  Emotion ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
       
     
 
     
 
 Search Word:
ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ ขอขอบพระคุณ


Copyright © 2001-2002 - nineto.com. All Rights Reserved.