| หน้าที่ท่านบรรเลง | บันทึกข้องน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนด | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- - เข้าระบบผู้ดูแล - -"โลก" ..... ทั้งโลก เราอาจจะรู้จักทั่วทั้งหมด ได้เพียงคืนเดียว
     
 


..... ชาววรรณกรรม รวมกัน วันนักเขียน
ท่านพากเพียร สร้างสรรค์ วรรณศิลป์
ผู้เรียงร้อย ถ้อยภาษา สู่แดนดิน
เป็นอาจิณ วันที่ห้า พฤษภาคม ... ฯลฯ

...................................................
บทกวีโดย ::: พี่เก่ง

 
     
      By : น้ำตาล  Mail to น้ำตาล    15/05/2003 01:41 PM  (203.107.130.10)  
 
 
 
  หัวข้อ : 1  
     
 


วันที่ ..... 5 เดือนพฤษภาคม ของทุกๆปี นอกจากจะเป็น "วันฉัตรมงคล" ซึ่งเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงได้เสร็จนิวัติประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกๆปี เป็นวัน "ฉัตรมงคลรำลึก"

นอกจากนี้ ..... วันที่ 5 พฤษภาคม ก็ยังมีวันสำคัญระดับประเทศอีกวันหนึ่งด้วย ซึ่งคนไทยน้อยคนที่จะรู้จัก น่าน้อยใจนะคะ แต่อย่าเพิ่งน้อยใจไป อย่างน้อยๆ ก็มี "น้ำตาล" และ "เว็บไซต์น้ำตาล" ที่ยังพอจะจำได้บ้าง

วันที่ ..... 5 พฤษภาคมของทุกๆปี ถือเป็น “วันนักเขียน” ปฏิบัติกันมาเป็นประเพณีของวันนักเขียนไทย ต้องมีงานเฉลิมฉลอง สำหรับปีนี้จัดฉลองกันที่ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต และที่ปฏิบัติกันมาเป็นประเพณีเหมือนกันคือ มีการมอบ “รางวัลศรีบูรพา” กันในงานนี้ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักคิด นักเขียน ผู้มีผลงานทรงคุณค่าและ มีแบบชีวิตที่ดีงาม สำหรับปีนี้คณะกรรมการ “กองทุนศรีบูรพา” ได้พิจารณาลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ที่ได้รับ “รางวัลศรีบูรพา” ได้แก่ .....

- คุณธีรยุทธ บุญมี กับ
- คุณเสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เนื่องจาก ..... บุคคลทั้งสองเป็นนักคิดนักเขียนและนักวิชาการ ที่ทำงานเขียนมาตั้งแต่เป็นนิสิตนักศึกษา ต่อเนื่องยาวนานมาถึงปัจจุบัน มีผลงานดีเด่นทั้งบทความ สารคดี บทกวี เรื่องสั้น งานแปล และอื่น ๆ ในด้านการทำงานเพื่อสังคมและบ้านเมือง ทั้งสองได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมตั้งแต่เป็นนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมกับประชาชนในการต่อสู้เพื่อประชา ธิปไตยสมัย 14 ตุลาคม 2516 เมื่อสำเร็จการศึกษาก็ได้เข้าร่วมเคลื่อนไหวต่อสู้ร่วมกับประชาชนในกรณีต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ความถูกต้องดีงามให้กับสังคม ในฐานะนักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัย ทั้งสองได้เคลื่อนไหวในกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ มุ่งมั่นสร้างการเมืองภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน เชิดชูหลักมนุษยธรรมและเทิดทูนอิสรภาพตามแบบอย่าง “ศรีบูรพา” หรือ กุหลาบ สายประดิษฐ์ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา

งาน ..... มอบรางวัล “ศรีบูรพา” และงาน “วันนักเขียน” เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. จนถึง 22.00 น. ของ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 นี้

และ ..... นักเขียนยอดนิยมของเมืองไทยที่ได้รับการลงคะแนนให้ติดอันดับ 1 ถึง 5 มี .....

1. ทมยันตี
2. โสภาค สุวรรณ
3. ปราบดา หยุ่น
4. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
5. ชาติ กอบจิตติ

..............................................................................
อ้างอิงจาก :::
- หนังสือพิมพ์รายวัน เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม 2546
- คอลัมน์ ปลายนิ้วนายกำแหง - รางวัลของนักสู้
- http://www.dailynews.co.th/columns/columns1302.html

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   15/05/2003 01:47 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 2  
     
 


ในวันนี้ ..... ยังเป็นวันที่หลายๆคนรอคอย เพราะตามศูนย์หนังสือใหญ่ๆต่างๆจะมีการเฉลิมฉลองกันพอประมาณ มีทั้ง ลด แลก แจก แถม กันถ้วนหน้า นอกจากจะเปิดให้พวกเราได้เข้าชมหนังสือที่หาอ่านได้ยากๆแล้ว ก็ยังจัดกิจกรรม นิทรรศการต่างๆ เป็นพิเศษ เพื่อให้พวกเราเข้าชม ทั้งเด็ก และ ผู้ใหญ่ ได้ศึกษาหาความรู้ และ ความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่

นับ ..... เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของประชาชนชาวไทย ที่ยังมีบุคคลที่รักการอ่านหนังสือ และ พวกเค้าเหล่านั้นก็เห็นความสำคัญของการอ่านหนังสืออย่างมากๆ

เพราะ ..... หนังสือ คือที่ถ่ายทอดความรู้ในทุกๆด้านให้แก่เยาวชนได้ดีที่สุด อาจจะมากกว่าห้องเรียน และ ประสบการณ์ตลอดชีวิตของเราด้วยซ้ำ

หา ..... หนังสือดีๆ พกพาติดตัว และ หยิบมาอ่านเมื่อมีโอกาส ทำให้ติดเป็นนิสัย แล้วเราจะรู้ว่า ชีวิตนี้ มีอะไรให้เราได้เรียนรู้อีกมากมาย ไม่มีวันสิ้นสุดได้ง่ายๆเลยคะ

ย้ำ ..... อ่าน แต่หนังสือดีๆ ที่ควรอ่านเท่านั้นนะคะ : ))

"โลก" ..... ทั้งโลก เราอาจจะรู้จักทั่วทั้งหมด ได้เพียงคืนเดียว

ถ้า ..... เราตั้งใจอ่านหนังสือดีๆสักเล่ม อย่างจริงจัง

อย่าลืมนะคะ ..... ให้เวลาอันมีค่านี้ กับตัวเองสักวันละ 5 นาที เท่านั้น ถ้าเราอ่านอย่างตั้งใจและจริงจัง การอ่านของเรานั้น จะมีค่าอีกมากมายมหาศาลต่อชีวิตเราเสมอ ... !!!


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/
.........................................................................
โดย ..... น้ำตาล (203.155.226.11) 5/05/2003 06:48 AM

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   15/05/2003 01:55 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 3  
     
 


น่าเสียดายนะคะ ... !!

ที่ ..... รัฐบาลของเมืองไทย ไม่เห็นความสำคัญในการอ่านหนังสืออย่างจริงจัง
ทั้งๆ ..... ที่ "หนังสือ" เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ให้ แก่ ... "เยาวชน"
ผู้ ..... เป็นอนาคตของประเทศชาติ

ไม่ ..... น่าแปลกใจ ที่ศูนย์การค้า หรือ แหล่งบันเทิงต่างๆในบ้านเรา จะมีคนเข้าไปเที่ยวมากกว่าไป ศูนย์หนังสือ หรือ ห้องสมุด แล้วก็ ... ไม่น่าแปลกใจอีกเหมือนกัน ที่จะมีคนกล่าวว่า "ฝรั่ง ... มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้เป็นพื้นฐาน ขณะที่ ... คนไทยมีวัฒนธรรมของความบันเทิงเป็นมูลบทพื้นฐานในชีวิตประจำวัน" คนไทยจึงเล่นละครเก่ง พูดเก่ง คุยเก่ง ร้องเพลงเก่ง

ดื่มไวน์ ..... ก็เก่งด้วย ดื่มกันตั้งแต่นายกรัฐมนตรีจนลงมาถึง ลูกกำนัน ลูกชาวนา ลูกชาวบ้าน ตอนนี้ก็หาดื่มกันได้ไม่ยากแล้ว ด้วยมีสิ้นค้าภูมิปัญญาไทย หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล นโยบายอันโก้หรู ที่มอมเมาประชาชน แล้วก็เมากันจริงๆ จนต้องมาเรียกร้องให้รณรงค์ "เมาไม่ขับ" กันอีกต่อหนึ่ง

แบบนี้ ..... จะโทษใครดีคะ พวกรัฐบาลท่าน "ฉลาดน้อย" หรือ ท่านเจตนาให้เรา "โง่" กันแน่ ... !!


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/
...............................................................................
โดย ..... น้ำตาล (203.155.226.11) 5/05/2003 07:34 AM

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   15/05/2003 02:01 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 4  
     
  น้ำตาลครับ....
เห็นด้วย และ ถูกทุกข้อ 5555
ไปละ อิอิอิ

...............................................................................
โดย ..... ทิดโส โม้ระเบิด #4 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2003 , 22:39
จาก ..... http://www.plangprachachon.com/talk/index.php?board=2;action=display;threadid=673
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   15/05/2003 02:09 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 5  
     
  วันที่ ๕ พฤษภาคมในไทยเป็นวันฉัตรมงคลและวันนักเขียน แต่ในญี่ปุ่นเป็นวันเด็ก(ผู้ชาย)ครับ วันเดียวกันก็จริงแต่ความสำคัญของวันนี้แล้วแต่ใครจะให้

มีหนังสือดีๆที่อยากอ่านมากมาย แต่คงต้องวางไว้ก่อน แล้วใช้เวลาอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรียนเท่านั้นจนกว่าจะเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จเมื่อไหร่ค่อยหยิบหนังสือดีๆเหล่านั้นขึ้นมาอ่านครับ ไม่ได้ไปงานสัปดาห์หนังสือฯในไทยมากี่ปีแล้วไม่แน่ใจ
ผมกลับไปเมืองไทยทีไรไม่ตรงซักที

กลับไปไทยเที่ยวที่แล้วพี่ชายให้ยืมหนังสือ 'A beautiful mind' ติดมือกลับมา อ่านจบแล้วสรุปว่าชีวิตผู้คนมีสีสัน เราอาจจะรู้เพียงด้านสว่างของอีกคนแต่ไม่มีโอกาสรับรู้ด้านมืดของคนคนนั้น หนังสือเขียนสะท้อนภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาเอกได้ชัดเจนมากซึ่งในหนังทำได้ไม่ละเอียดเท่า ชีวิตของดร.จอห์น แนช จูเนียร์ กว่าจะได้รับรางวัลโนเบลเผชิญอะไรๆมามาก เราคงไม่ทราบถ้าไม่มีใครเขียนถ่ายทอดออกมาให้อ่านกัน

มีหนังสือญี่ปุ่นดีๆบางเล่มเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างฉลาด ผมอ่านแล้วชอบอยากแปลเป็นภาษาไทยให้คนไทยได้อ่านกัน ถ้าเรียนจบเมื่อไหร่และมีเวลามากพอ ถ้าหนังสือเล่มนั้นยังไม่มีใครแปลซะก่อนอยากแปลให้คนไทยได้อ่านกันครับ จะมีวันนั้นไหมหนอ?

.............................................................................
โดย ..... ชีวประภา (220.1.28.119) 5/05/2003 07:29 AM
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   15/05/2003 02:12 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 6  
     
  ส้มชอบเรื่อง พิศวาส ของ ทมยันตี ค่ะ สนุกมากๆเลย
ที่เหลือก็อ่านบ้างประปราย ชอบนักเขียนอย่างคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นะ และก็ โสภาค สุวรรณ

เขียนดี ภาษากลมกลืน แต่ทมยันตีนี่ยกนิ้วให้จริงๆ เพราะเขียนได้เข้าใจยากไปหน่อย แต่สำนวนสวยมาก อ่านหนังสือเรื่อง อัตตา ไม่เข้าใจแน่เลย

...............................................................................
โดย ..... ส้มไดอารี่ (81.131.33.254) 5/05/2003 12:49 PM
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   15/05/2003 02:15 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 7  
     
 


ชื่อเรื่องคือ พิษสวาท ครับ เขียนแบบนี้
เพราะ ..... ป้าอี๋ด ทมยันตี ตั้งใจจะเขียนให้เห็นถึง พิษของความรักที่ข้ามภพข้ามชาติ

ปกติผมจะไม่อ่านนิยายของป้าอี๊ด ยกเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียว เพราะเคยดูที่เป็นภาพยนต์แสดงโดยสมบัติ เมทะนีมาก่อน
และ ป้าอี๊ดบอกเอง ว่า อย่าอ่านเลยลูก น้ำเน่า ฮา

มีเกร็ดที่ไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้คือ

ขณะที่ลงมือเขียนนิยายเรื่องพิษสวาท
มีคุณป้าคนหนึ่ง ไปทัวร์อยุธยา เกิดเป็นลมพับในรถ และลุกขึ้นมา เล่าให้คนรอบๆฟังว่า มีนักเขียนกำลังเขียนเรื่องที่ใกล้เคียงชึวิตของฉัน ช่วยบอกให้เขาทำบุญมาให้ด้วย ว่าเสร็จก็ล้มพับไป คุณป้าพอคนรอบๆเล่าให้ฟัง เธอก็ตามหาจนเจอ และถ่ายทอดให้ป้าอี๊ดฟัง

ป้าอี๊ด ช่วงชีวิตหลายสิบปีหลังๆ ท่านก็เข้าวัด ศีกษาธรรมะ พอได้ฟังดังนั้นก็จุดธูปบอกเกล่า เล่าขาน พร้อมกับทำบุญตักบาตรไปให้ พร้อมทั้งเชืญให้เข้ามาเยี่ยมบ้านได้ตลอดเวลา

บ้านป้าอี๊ดไม่ใหญ่มากครับ ประมาณ 100-120 ตารางวา มีกรงนกใหญ่ๆๆๆๆๆ อยู่หลังบ้าน มีต้นไม้เต็มบ้าน ครับ ในบ้านจะเย็นๆ มีห้องแยกสำหรับเขียนหนังสือต่างหาก และ ป้าอี๊ด เป็น มนุษย์รุ่นเก่า ที่ใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ใดๆ ไม่เป็น แม้แต่รีโมท ถ้าไม่มีใครอยู่บ้านอดดูทีวีครับ สาธุ _/\_

วันดีคืนดี "คุณยาย" ก็จะมาเยี่ยม คนในบ้านจะได้กลิ่นดอกไม้หอมๆ ก็ทราบแล้วว่าใครมา
บางครั้ง ป้าอี๊ดเขียนหนังสืออยู่ ก็มีกาแฟหอมๆ มาวาง และ มีมือลึกลับ มานวดไหล่ให้ พอสบายตัว เดินลงมาเจอแม่บ้านก็ขอบใจ ซึ่งแม่บ้านก็งง เพราะตนไม่ได้ทำ
สักพักลมวูบกลิ่นดอกไม้หอมๆเข้ามา ก็เข้าใจกันครับ ว่า มือของใคร
เรื่องเกร็ดๆนี้ ถ่ายทอดโดย ป้าอี๊ด และ นายยอด ลูกชายคนโตครับ ผมฟังมาเฉยๆ

ใครมาอ่านตอนมืดๆ ขออภัยด้วยครับ
มองข้างหลังด้วยครับ บรู๊ววววววว

............................................................................
โดย ..... พี่เก่ง (128.153.11.212) 5/05/2003 01:47 PM

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   15/05/2003 02:18 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 8  
     
 
วิธีการฝีกให้เป็นคนรักการอ่านหนังสืออย่างง่ายๆ

คนเราชอบอ้างว่าไม่มีเวลา ทั้งๆที่ใช้เวลาไปทำอะไรสัพเพเหระได้อย่างมากมาย วิธีที่จะบอกต่อไปนี้คือวิธีที่ใช้ในครอบครัวของเรา

บ้านของเราเป็นผู้รักการอ่านหนังสือ
เรามีห้องสมุดส่วนตัว เราเป็นผู้ร่วมสร้างห้องสมุดปรีดี มธ. เราสร้างห้องสมุดประจำนามสกุลในโรงเรียนมัธยม ในจังหวัดพิจิตร

พ่อสอนไว้เสมอว่า...ทุกสิ่งที่ครอบครัวเรามีในวันนี้ ได้มาจากการอ่านหนังสือ และ การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ดังนั้น เราไม่เคยเสียตายค่าหนังสือ แต่มีข้อแม้ว่า ต้องซื้อมาอ่าน มิใช่เอามานอนหนุนหัว

เวลา พ่อมาพักผ่อนที่อเมริกา สิ่งที่ต้องหอบหิ้วกลับไปคือ หนังสือ ประมาณว่า ล่าสุดต้องส่งกลับทางเรือแทน

วิธีการฝึกอ่านหนังสือขั้นแรกต้องมีสัจจะ ให้ตนเองก่อน
คือ ตั้งใจไว้ว่า ถ้าจะอ่านหนังสือเล่มนี้ เราจะอ่านอย่างน้อย 10 หน้าต่อวัน เป็นต้น
ถ้าเราสนุก เราสามารถอ่านเพิ่มมากกว่านั้นได้ แต่ถ้าเบื่อๆก็ต้องอ่าน 10 หน้า
ลองคำนวณดู หนึ่งปี สามารถอ่านได้ 3650 หน้า คิดแล้วเป็นหนังสือกี่เล่ม ยิ่งถ้าอ่านมากกว่าที่ตั้งใจไว้ จะเพิ่มพูนความรู้ได้อีกเท่าไหร่

ผมเริ่มอ่านหนังสือได้ ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ คือ อ่านแบบสะกด อ่านหนังสือพิมพ์ให้ผู้ใหญ่ฟัง จากนั้นมาอ่านหนังสือต่างๆได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นั้น จำไม่ได้ แต่ รามเกียรติ์ ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี วรรณกรรมไทยๆ นั้นจบไปตั้งแต่ก่อน 10 ขวบ และ ย้ายการอ่านไปหลายๆกลุ่ม ทั้ง ศาสนา การเมือง ประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคล นิยายไทย จีน ฝรั่ง วิทยาศาสตร์ จิปาถะ มีกลุ่มเดียวที่ไม่ชอบอ่านคือ ปรัชญา อ่านแล้วจะหลับ

อานิสงค์ที่ได้จากการอ่าน คือ ทำให้อ่านหนังสือได้เร็ว รู้ศัพท์ และใช้ผิดพลาดได้น้อยที่สุด ไม่เหงา เมื่อต้องอยู่คนเดียว สามารถเพลิดเพลินไปกับตัวอักษร และ ถ้าเข้าถึงระดับจริงๆ คุณจะสามารถรับความรู้สึกที่ผู้เขียนแทรกไว้ลึกๆในเรื่องราวต่างๆได้มากกว่าคนอ่านทั่วไป (สำหรับนักเขียนฝีมือระดับสูงครับ)

............................................................................
โดย ..... พี่เก่ง (128.153.11.212) 5/05/2003 02:21 PM
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   15/05/2003 02:19 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 9  
     
  ซูฮกๆคุณเก่งค่ะ ที่อ่านหนังสือตั้งแต่อายุยังน้อย ตอนที่พี่อายุ 10 ขวบนั้นยังอ่านนิยายอยู่เลย อ้อ..ได้อ่านรามเกียรติ์หลังปกวิทยาสารทีละตอนๆ ไม่ได้อ่านจากเล่มใหญ่ๆ

แม่ชอบเอาหนังสือนวนิยายมาอ่าน พี่สาวและพี่จึงอ่านหนังสือตามแม่ไปด้วย ส่วนพ่อชอบอ่านสยามรัฐ วิทยาสาร ชาวกรุง และ เอานิตยสารชัยพฤกษ์มาให้ลูกสาวอ่านประจำ และพ่อมีหนังสือเก่าๆอยู่อีกจำนวนหนึ่ง พวกลูกๆๆจึงได้อนิสงส์ไปด้วย

พูดถึงเรื่องนวนิยาย พี่เริ่มอ่านของ บุษยมาส ชอุ่ม ปัญจพรรค์ มาจนถึงทมยันตี กฤษณา อโศกสิน ฯลฯ พี่อ่านทมยันตีในยุคแรกๆ เช่นเรื่อง ค่าของคน (ใช้ชื่อคนแต่งว่า โรสลาเรน) หนี้รัก (ใช้ชื่อคนแต่งว่า ลักษณาวดี ) ฯลฯ มาถึงเรื่องคู่กรรม พอหลังจากเรื่องคู่กรรมแล้วพี่ก็ไม่ได้ติดตามอ่านเรื่องของทมยันตีอีก เพราะพอดีเป็นช่วงที่เข้ามหาวิทยาลัยปี 2517 ซึ่งเป็นปีหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 พี่จึงหันไปอ่านหนังสือทางฝ่ายซ้ายเสียมากกว่า

แต่ในกลุ่มนักเขียนนวนิยายต้องยอมรับว่า ทมยันตีเป็นนักเขียนนวนิยายทีมีลีลาการเขียนที่เก่ง เดินเรื่องได้กระชับ เร้าใจ ให้ติดตาม เรียกว่าเวลาอ่านแล้วจะวางไม่ลงเพราะอยากจะรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร นางเอกของทมยันตีจะเป็นแบบฉบับมาก สวยซึ้ง หยิ่ง เก่ง มีความรู้ ฯลฯ
ในขณะที่นางเอกของกฤษณา อโศกสิน จะเป็นคนธรรมดามากกว่านางเอกของทมยันตี

โอยยยยยยยยยาวแล้ว เดี๋ยวน้องๆๆขี้เกียจอ่าน แล้วค่อยเขียนต่อนะ

................................................................................
โดย ..... add (203.146.254.64) 5/05/2003 03:09 PM
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   15/05/2003 02:22 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 10  
     
 


สวัสดีพี่ add ครับ

พอดีผมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อำนวยครับ
คุณพ่อผมท่านจบมัธยมมาจากต่างจังหว้ด เคยเป็นเด็กวัด และ ได้ครูดีๆมาตลอด ผมยังไม่ได้ 1 ใน 100 เลยครับ
ที่ยืนยันได้เพราะ เพื่อนๆมัธยมของท่านทุกคนได้ดีทุกคนครับ
เช่น อาหมอเกษม องคมนตรี และ อาชัยสิทธิ์ มือขวาคุณสมัคร

ดังนั้น การสร้างสรรให้เด็กๆมีสถานที่อ่านหนังสือที่มีคุณค่า เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่า จะส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน มีปัญญา เมื่อนั้น เขาจะเลือกหาอ่านสิ่งที่เขาสนใจได้เองครับ

นิยาย รุ่นกึ่งใหม่ๆที่ผมชอบคือ ของ พนมเทียน, ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ ครับ

ม้สยา กัลปังหา แววมยุรา สกาวเดือน รัศมีแข เพชรพระอุมา จุฬาตรีคูณ เล็บครุฑ ศิวาราตรี สิงห์สั่งป่า เห่าดง ไอ้ดำมหากาฬ ละอองดาว เยอะแยะครับ

แต่เรื่องที่ประทับใจผมทื่สุด คือ
ภูติสีชมพู รัตติกัลยา รัตติกาลยอดรัก

ระดับ พี่ add คงไม่พลาด
นวนิยายหลายเรื่องหลายรสของ หลวงวิจิตรวาทการ
บังเอิญ เราได้หนังสือจากคุณหญิงประภาพรรณ พร้อมลายเซ็นท่านมอบไว้ให้ครบชุด รวมทั้ง ห้วงรักเหวลึก
เรื่องที่สนุก คือ ครุฑดำ, กรุงแตก ครับ

เรื่องนิยาย คุยกันได้ไม่จบครับ
ลองคุยเรื่องสามก๊ก กันดีมั้ย ยาววววววววดี

..............................................................................
โดย ..... พี่เก่ง (128.153.11.212) 5/05/2003 04:48 PM

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   15/05/2003 02:24 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 11  
     
  ขอบคุณมากค่ะที่แก้ไห้นะ ^^"
พิษสวาส ...... ฮี่ๆ จำชื่อไม่ได้ เพราะอ่านนานมากแล้ว แต่จำเนื้อหาว่า มันหยด อ่านไม่ละเลย สองเล่มจบแน่ะ

เดี๋ยวกลับไทยคราวนี้ จะต้องซื้อหนังสือมาอ่านอีก แต่หนังสือที่ส้มชอบอ่าน และราคาถูกก็คือ หนังสือ ของ วลัย นวาระ ไม่ทราบคนในนี้จะรู้จักไหม ปกอ่อนส่วนมาก และราคาถูกมาก เลยชอบอ่าน แม้เนื้อหาจะโครตน้ำเน่า และออกเรต R ไปบ้าง แต่ชอบเวลาเขาบรรยายถึงพระเอกน่ะ จินตนาการไปซะ....หล่อ คม เข้ม ว้าวๆๆ

อ้อ วลัย นวาระ, จามรี พรรณชมพู อ่ะ สองคนนี้ คนเดียวกันนะ อ่านเรือ่ง "ไม่อาจหยุดรักสักขณะจิตเดียว" ติดใจเลย และมีเอาไปทำเป็นละครด้วย เรื่องไรหว่า จำบ่ได้

................................................................................
โดย ..... ส้มไดอารี่ (81.135.5.61) 5/05/2003 07:25 PM
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   15/05/2003 02:26 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 12  
     
  ของพนมเทียน เล่มแรกที่อ่าน คือ ละอองดาว สกาวเดือน ต่อมาก็เล็บครุฑ แต่ไม่ได้อ่านทุกตอนหรอกค่ะ (ไม่ชอบผู้ร้าย นึกภาพแล้วน่ากลัว ) เพชรพระอุมาบางตอน จุฬาตรีคูณนี่ชอบเพลงที่เขาเอามาประกอบละครนะค่ะ เพราะมากๆ ( ที่มีจุฬาตรีคูณ อ้อมกอดพี่ ร่มมะลุลี ปองใจรัก ) ไปอ่านเจอพนมเทียนเขาบอกว่าเขาเขียนเรื่องจุฬาตรีคุณเมื่ออายุ 17 ปี เก่งจัง

ส่วนเรื่องรัตติกาลยอดรัก นี่ไม่ได้อ่านเลยค่ะ

ของหลวงวิจิตรวาทการ ก็เรื่องห้วงรักเหวลึกเคยอ่าน กับเรื่องอะไร อีก 2-3 เรื่อง จำชื่อเรื่องไม่ได้ แต่สำนวนท่านตรึงใจดีนะคะ

พูดถึงหลวงวิจิตร ก็เลยนึกถึง ดอกไม้สด ที่มีลีลาการเขียนที่เด็กสมัยนี้อ่านแล้วจะเวียนหัวมาก อย่างเช่น บุตรคนศีรษะปี หมายถึงลูกคนหัวปี ก็คือลุกคนแรกนั่นเอง ผลงานของดอกไม้สดจะส่งเสริมความเป็นกุลสตรีอย่างเพียบพร้อม ดังนั้นจึงมีเรื่อง หนึ่งในร้อย ผู้ดี เป็นต้น

ดอกไม้สด เป็นนามปากกาของ ม.ล.บุปผา (กุญชร) นิมมานเหมินทร์
(พ.ศ.2448-2506)

วลัย นวาระ, จามรี พรรณชมพู เป็นนักเขียนนวนิยายที่เรียกว่าน้ำเน่าได้ดีมาก เพราะรายได้ของเธอจากการเขียนนวนิยายเพียงอย่างเดียวในช่วงที่เรื่องของเธอสุดฮอต ได้เดือนละเป็นแสน ในขณะที่นักเขียนคนอื่นๆทำไม่ได้ และที่จริงเธอเป็นสาวโสด และชอบเลี้ยงสุนัข เธอเขียนภาพจินตนาการพระเอกในฝันได้ดีสุดๆ น้องส้มและคนอื่นๆอีกหลายคยนจึงชอบ ถ้าเราจะอ่านหนังสือเพื่อความบันเทิงสบายใจก็อ่านของวลัย นวาระ นี่เหมาะที่สุดเลยค่ะ แล้วก็เหมาะกับวัยที่เพิ่งเริ่มๆจะมีความรักน่ะ โลกจะสวยสดใสดี

จบก่อนค่ะ

................................................................................
โดย ..... add (203.146.236.130) 6/05/2003 04:12 AM
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   15/05/2003 02:28 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 13  
     
  อ่า ค่ะพี่ add นั่นแหละ เรื่องอย่างนั้นแหละ ส้มว่าคลายเครียดดีค่ะ มีเรื่องส่วนมากเกี่ยวกับพระเอกเป็นคนอังกฤษบ้าง นางเอกลูกครึ่งอังกฤษบ้าง พระเอกครึ่งอังกฤษบ้าง แถมยังมีเรื่องเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ หากใครไม่อ่านประวัติคุณจามรี ก็จะไม่ทราบว่า ท่านเคยทำงานที่อังกฤษด้วย และก็เรียนหนังสือที่นั่นด้วย นานหลายปีดีดักทีเดียว นับว่าเก่งนะคะเนี่ยะ :)  
     
    By: ส้มไดอารี่     15/05/2003 05:33 PM  (195.92.67.71)
 

 
  หัวข้อ : 14  
     
  ยินดีจริงๆค่ะที่ได้เข้ามาอ่านกระทู้ในนี้ทำให้ได้รู้ว่าคนที่ชอบอ่านนิยายยังมีอยู่และมีเยอะด้วย ทำให้ดีใจว่าไม่ได้มีเราที่บ้า อยู่คนเดียว เอ........พิมพ์ไปจะมีคนอ่านไหมเนี่ยแต่ขอภาวนาให้มีคนอ่านทีเถอะ เพื่อที่จะได้มีคนคอเดียวกันมาพูดคุยกันได้บ้าง เพราะตัวอุ้ยเองเวลาเอาหนังสือนิยายขึ้นมาอ่านเพื่อนมันจะแซวค่ะ บางทีเราก็อายนะเพราะมันเล่นตะโกนซะดังเชียว มันบอกให้อุ้ยไปเกิดยุคซิดตี้(65)แล้วมันก็หัวเราะใส่หน้าด้วย คิดดูสิอุ้ยผิดตรงไหนเนี่ย อุ้ยเพิ่งจะเริ่มอ่านนิยายนะคะที่ชอบมากก็เรื่องเมียทาส ของคุณจามรี พรรณชมพูค่ะสนุกดีค่ะ มีเรตRบ้างตามสไตล์ของนามปากกาแต่ก็จะเน้นเรื่องว่าควรรักนวลสงวนตัวแล้วก็จะมีความรู้ดีๆสอดแทรกเสมอค่ะดีมากค่ะ ถ้ามีคนได้อ่านข้อความนี้ก็เมลล์มาคุยกันบ้างนะคะ......คิดเสียว่าสงสารมือใหม่หัดอ่าน  
     
    By: อุ้ย  Mail to อุ้ย   28/07/2005 04:06 PM  (202.183.233.68)
 

 
  หัวข้อ : 15  
     
 


สวัสดีคะ คุณอุ้ย ........

ไม่แปลกหรอกนะคะ
ที่เราจะชอบอะไรๆ ที่ไม่เหมือนใครๆ
ขอแค่เราไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใคร
เราก็มีสิทธิ์ ทำทุกอย่างที่เราต้องการได้แล้ว

น้ำตาล ชอบแบบ ปรัชญา .. การเมือง .. และ สังคม
ละครและนิยาย ก็อ่านและดูบ้าง แต่ไม่บ่อยๆ ก็เลือกเฉพาะ ที่น่าสนใจมากๆ
เพราะพอติดแล้ว ไม่ต้องทำอะไรเลย เสียเวลามากๆ เลย :-)

คุณป้า add .. พี่เก่ง .. และ ส้ม ..
น่าจะชอบอ่านหนังสือแนววรรณกรรม หรือ พวกนิยาย มากกว่า

คุยกับ คุณป้า add ได้ที่
http://www.thummada.com นะคะ
คุยกับ ส้ม ได้ที่
http://www.somdiary.com นะคะ

พี่เก่ง ก็ผ่านไปผ่านมาแถวๆ นี้ ทุกวันคะ :-)
แต่ คงไม่ค่อยได้โพสคุยเล่นบ่อยๆ
เพราะช่วงนี้ พี่เค้าเรียนหนัก แล้วก็ทำงานมากๆ ด้วย คงต้องรอหน่อย นะคะ

เว็บไซต์น้ำตาล ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ค่ะ


โชคดีนะคะ :-)

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   28/07/2005 07:04 PM  (202.44.14.194)
 

" ?????? "    ???   test   3/02/2016 02:39 PM
     
  http://ชาติไทย.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/  
     

     
 
       
ชื่อ - นามสกุล ::
  *
 
อีเมล์ ::
 
 
รูปภาพ ::
  ขนาดไม่เกิน 50 Kb
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
ข้อความ ::
  *
  Emotion ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
       
     
 
     
 
 Search Word:
ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ ขอขอบพระคุณ


Copyright © 2001-2002 - nineto.com. All Rights Reserved.