| หน้าที่ท่านบรรเลง | บันทึกข้องน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนด | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- - เข้าระบบผู้ดูแล - -นางแก้ว ... แห่งแผ่นดิน
     
 


๏๏๏ นฤปัตนีศรีสยาม
พระทรงนาม สิริกิต์ มิ่งขวัญ
เป็นนางแก้ว คู่หทัย องค์ราชันย์
พระทรงธรรม์ แด่ชาว ประชาชี

๏๏๏ ทรงดำเนิน เคียงคู่ ภูวนาท
ภูมิพล มหาราช มิหน่ายหนี
คือองค์ พระมหา ราชินี
พระบารมี เมตตา ทั่วฟ้าไทย ..... ฯลฯ


"ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
เว็บไซต์ "น้ำตาล" และ เพื่อนๆ
\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/

 
     
      By : น้ำตาล  Mail to น้ำตาล    7/08/2003 01:21 AM  (203.107.130.10)  
 
 
 
  หัวข้อ : 1  
     
 


ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ..... ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จากหนังสือ ..... จัดแสดงในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙
เนื่อง ..... ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   7/08/2003 01:55 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 2  
     
 


เนื่อง ..... ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๗๑ พรรษา
ของ ..... สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ใน ..... วันอังคารที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖


เว็บไซต์ "น้ำตาล" ..... ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส นำเสนอด้วย "เรื่องพิเศษ"
นางแก้ว ... แห่งแผ่นดิน ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เพื่อ ..... แสดงความจงรักภักดี และ เชิดชูพระบารมี
พร้อม ..... ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร

"ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
เว็บไซต์ "น้ำตาล" และ เพื่อนๆ
\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   7/08/2003 02:02 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 3  
     
 


นางแก้ว ... แห่งแผ่นดิน

อ้างอิงจาก .....
- พระราชนิพนธ์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เรื่อง ... "ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ"
- เรื่องพิเศษ ... โดย โอภาส เสวิกุล ... จากนิตยสารขวัญเรือน
- บทความเทิดพระเกียรติ ... โดย อาริยา สินธุ ... จากนิตยสารสกุลไทย

1 / 12

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   8/08/2003 12:37 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 4  
     
 


ไม่เกิดประโยชน์อะไร ..... ที่จะมานั่งคิดอีกว่า ฉันจะมีชีวิตอย่างไร ถ้าฉันไม่ได้เป็นพระราชินีประเทศไทย ฉันเป็นผู้ช่วยสามีมาหลายปีแล้ว และ ฉันตั้งใจแน่วแน่ ที่จะอุทิศชีวิตให้แก่งานนี้ตลอดไป ถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีเหตุที่ทำให้ยิ้มแทบไม่ออก ก็ยังต้องฝืนยิ้มอยู่ดี เพราะประชาชนหวังจะได้เห็น ..... จึงยิ้ม !!

พระราชดำรัสของ ..... สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้น้อมเกล้าฯ อัญเชิญมานี้ เป็นพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ที่กราบทูลปรารภว่า ทรงมีพระราชกรณียกิจหนักเพียงไร ในฐานะทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งถ้าทรงเป็นเพียงนักเปียโนคอนเสิร์ต ดังที่เคยทรงหวังไว้เมื่อยังทรงพระเยาว์ คงจะไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายอย่างที่ทรงเป็นอยู่ทุกวันนี้

2 / 12

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   8/08/2003 12:41 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 5  
     
 


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ..... พระผู้ทรงเป็นพระราชมารดาแห่งแผ่นดิน เป็นที่รักยิ่งแห่งปวงชนชาวไทย และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงมีพระราชภาระอันหนักหลายประการ

ประการแรกคือ ..... พระราชภาระที่ต้องทรงปฏิบัติในตำแหน่ง พระอัครมเหสีของพระประมุขของประเทศ ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุข กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการเสด็จพระราชดำเนิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนงานพระราชพิธีต่างๆ หญิงใดที่ออกเรือน มีชีวิตครอบครัวแล้ว ต้องรู้สึกมีความรับผิดชอบ ในงานของแม่บ้านเพียงใด ขอให้คิดเป็นทวีคูณในด้านที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับอยู่ทุกวัน

3 / 12

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   8/08/2003 12:45 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 6  
     
 


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ..... ทรงสนพระทัยในทุกข์สุขของพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะอยู่ในเมือง หรือ ในชนบทที่ทุรกันดารห่างไกล ทรงรับเป็นพระราชภาระ ในการส่งเสริมกิจการสังคมสงเคราะห์อย่างกว้างขวาง โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น และรับมูลนิธิการกุศลต่างๆ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งแต่ละมูลนิธิได้อำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชน และ แบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม ในด้านหัตถกรรมแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถะกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งกำลังจะสูญหายให้คงอยู่ถาวรตลอดไป รวมทั้งเป็นการเผยแพร่สินค้าพื้นเมืองของไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกอีกด้วย

4 / 12

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   8/08/2003 12:49 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 7  
     
 


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ..... จะเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯไปทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรตามท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในป่า บนภูเขา หรือ หนทางที่ทุรกันดาร โดยมิคำนึงถึงความเหนื่อยยาก ของพระวรกายแต่ประการใด เมื่อทอดพระเนตรเห็นราษฎรมาเฝ้าฯ ในทุกแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินไปถึง จะทรงเต็มไปด้วยความปีติโสมนัส ทรงไต่ถามถึงทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดสนิทสนม พร้อมกับพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่มาเฝ้าอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นชาวป่า ชาวเขาหรือชาวไทยพื้นราบ ทรงปฏิบัติกับราษฎรเหล่านั้น ไม่ใช่อย่างพระราชินีแห่งแผ่นดิน อันมีพระราชอิสริยยศอันสูงส่ง แต่ทรงปฏิบัติอย่างแม่ที่มีต่อลูก ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนเจ็บไข้ หรือป่วยด้วยเหตุใดๆ ก็ทรงช่วยขจัดปัดเป่า ความเดือดร้อน และ เจ็บไข้นั้นอย่างเต็มกำลัง พยายามทุกทางที่จะนำความสุขมาให้ พระราชจริยานุวัตรของพระองค์ท่าน จึงเป็นที่ประทับใจของชาวไทยทั้งประเทศ

5 / 12

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   8/08/2003 12:53 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 8  
     
 


พระราชภารกิจแห่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ..... ทรงมีอยู่มากมาย จนแทบไม่ทรงมีเวลาพักผ่อน แม้แต่การเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานในหน้าร้อน ก็มิได้เสด็จพระราชดำเนินไป เพื่อทรงพักผ่อนอย่างแท้จริงเหมือนเช่นคนอื่นๆ แต่ต้องทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในฐานะที่ทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชินีนาถตลอดเวลา ในเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จาก ... พระราชนิพนธ์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ... ในหนังสือ เรื่อง "ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ" ซึ่งได้น้อมเกล้า อัญเชิญมาดังต่อไปนี้

6 / 12

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   8/08/2003 12:57 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 9  
     
 


ข้าพเจ้า ..... เคยคิดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่า การไปต่างประเทศย่อมเป็นการสนุกสนานน่าตื่นเต้นยิ่งนัก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นต้นมา เมื่อข้าพเจ้ามีอายุเพียง ๑๙ ปี ได้ตามเสด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ กลับมาอยู่เมืองไทยพร้อมด้วยลูกสาวคนโต ซึ่งมีอายุไม่ถึงขวบ ครั้งนั้นแล้วจนมีอายุ ๒๗ ปี ข้าพเจ้ายังมิได้เคยย่างกรายออกไปจากบ้านเกิดเมืองนอนอีกเลย ทั้งนี้ เพราะพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตั้งพระทัยไว้อย่างแน่วแน่ว่า จะไม่เสด็จออกนอกประเทศ ถ้าไม่ทรงมีเหตุสำคัญพอ ในฐานะที่ทรงเป็นพระประมุขของชาวไทย สมควรที่จะประทับอยู่ในบ้านเมือง เพื่ออยู่ใกล้ชิดกับราษฎรของพระองค์ให้มากที่สุด ถึงแม้เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานก็ทรงแปรอยู่ในประเทศเรานี้เอง ทางเหนือบ้าง ทางใต้บ้าง แล้วแต่โอกาสจะอำนวย ไม่ได้เคยทรงคิดที่จะเสด็จฯ ไปทรงสกีนอกประเทศตอนหน้าหนาว หรือ เสด็จเมืองใกล้เคียงเพื่อทรงเที่ยวเตร่ซื้อของ หรือเปลี่ยนบรรยากาศอย่างคนอื่นๆ ในฐานะเดียวกันนี้เลย ส่วนข้าพเจ้าก็ไม่เคยคิดที่จะไปไหนถ้าพระองค์ไม่เสด็จฯ .....

7 / 12

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   8/08/2003 12:59 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 10  
     
 


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ..... นอกจากจะทรงมีพระราชภารกิจที่จะทรงต้องปฏิบัติในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถ แห่งองค์พระประมุขของประเทศ และ พระราชมารดาแห่งแผ่นดินแล้ว ยังทรงมีพระราชภารกิจในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระราชชนนี แห่งพระราชโอรสและพระราชธิดา ๔ พระองค์อีกด้วย ในขณะที่ทุกพระองค์ยังทรงพระเยาว์พระชันษา ทุกเวลาเย็นซึ่งเป็นเวลาเสวยของทูลกระหม่อมทั้ง ๔ พระองค์ ... สมเด็จพระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับในห้องเสวย เพราะทรงมีพระราชประสงค์จะทรงดูแลอบรมทูลกระหม่อมทุกพระองค์ด้วยพระองค์เอง ระหว่างที่ทูลกระหม่อมเสวย ... สมเด็จพระบรมราชินีนาถ จะทรงตรัสเล่าเรื่องหนังสือที่สนุก และ ที่มีคติ พระราชทานพร้อมกับทรงแนะนำพระมารยาทในการเสวยไปด้วยจนเสวยเสร็จ และ ก่อนที่จะเสด็จไปบรรทม ทูลกระหม่อมทั้ง ๔ พระองค์ จะมากราบถวายบังคมลา ... สมเด็จพระบรมราชินีนาถ จะทรงจูบ และ เสด็จฯไปส่งถึงห้องพระบรรทม บางคราวจะประทับฟังทูลกระหม่อมทรงสวดมนต์เสร็จก่อน จึงเสด็จฯออกจากห้องพระบรรทม

8 / 12

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   8/08/2003 01:07 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 11  
     
 


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ..... ทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมไปด้วยความเมตตาปรานี และ จะทรงเป็นพระราชธุระดูแลพระราชโอรส และ พระราชธิดาด้วยพระองค์เองเสมอ ในด้านความรักระหว่างแม่กับลูก ... สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีอยู่อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ทรงภาคภูมิในความสามารถของพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ แต่ถ้าหากพระองค์ใดกระทำผิด ก็จะทรงลงโทษ

อย่างเช่น ..... สมเด็จเจ้าฟ้าสิรินธร ทรงทำลูกบอลตกลงไปในสระ และ ด้วยความเสียดาย จึงกระโดดตามลงไปในน้ำ ทำให้ฉลองพระองค์เปียกหมด เมื่อสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงทราบ จึงทรงทำโทษในฐานที่ทำให้น้ำในสระสกปรก และ เสื้อผ้าเปียก ด้วยการปรับเป็นเงิน ๘๐ บาท แต่โดยความจริงแล้วทรงห่วงใยความปลอดภัยของพระราชธิดา จึงเป็นการลงโทษเพื่อปรามไว้นั่นเอง

9 / 12

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   8/08/2003 01:11 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 12  
     
 


สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ..... ทรงมีวิธีการสอนให้ทูลกระหม่อมทุกพระองค์สนพระทัยในการศึกษา ... เช่น ทรงตั้งเป็นเงินรางวัลในอัตรา ๕ บาท ถึง ๑๐ บาท ถ้าพระองค์ใดทรงอยากจะได้รางวัลนั้น ก็ต้องคัดลายมือ เขียนคำบอก หรือท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้ทูลกระหม่อมทุกพระองค์ทรงขวนขวายพยายามเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นผลทำให้ทรงเก่งในการศึกษาทุกพระองค์

10 / 12

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   8/08/2003 01:15 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 13  
     
 


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ..... ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างสมบูรณ์ทั้ง ๒ ประการ คือ ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่ถวายการปรึกษาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้อย่างดีเยี่ยม และ ทรงเป็นพระราชมารดาแห่งสมเด็จเจ้าฟ้าทั้ง ๔ พระองค์ อย่างสมบูรณ์ ทรงเป็นแม่ที่ดีเลิศประเสริฐสุดของลูก ยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน แม้ว่าจะทรงมีพระราชภารกิจที่จะต้องทรงปฏิบัติอย่างมากมาย แต่ก็หาได้ทรงละเลยความเป็นแม่ที่ดีของลูกๆ ทรงปฏิบัติได้อย่างเรียบร้อยครบถ้วน รวมทั้งการที่ทรงเป็นแม่บ้านที่ดีด้วย

11 / 12

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   8/08/2003 01:18 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 14  
     
 


จากพระราชภารกิจต่างๆ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ .....
ได้ทรงปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในทุกๆ ด้าน เป็นที่ซาบซึ้งกันดีโดยทั่วไป
จึงไม่เป็นการประหลาดเลย ที่พสกนิกรจะถวายความเคารพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการถวายพระราชสมัญญานามว่า .....

๏๏๏ ๏๏๏ นางแก้ว ... แห่งแผ่นดิน ๏๏๏ ๏๏๏

"ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
เว็บไซต์ "น้ำตาล" และ เพื่อนๆ
\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/

12 / 12

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   8/08/2003 01:22 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 15  
     
  "ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"  
     
    By: วุฒิชัย     8/08/2003 09:22 AM  (12.243.234.207)
 

 
  หัวข้อ : 16  
     
 

"ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน" เป็นมื่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ฯ

 
     
    By: blackninja     9/08/2003 02:38 AM  (203.150.11.11)
 

 
  หัวข้อ : 17  
     
 


วันนี้ ..... มีข่าวจากพระตำหนักเปี่ยมสุข หัวหิน ว่า เนื่องเพราะยามนี้มีฝนตกฟ้าร้องแทบทุกวัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหยุดบริหารพระวรกายว่ายน้ำจากริมหาดไปยังหมู่เรือรบ ที่จอดลอยลำถวายอารักขาอยู่กลางทะเล ทรงหันมาฝึกซ้อมเปียโนแทน เป็นเปียโนเพลงคลาสสิกกับ อาจารย์สุพัตรา เหรียญสุวรรณ

...........................................................................
ลัดดาซุบซิบ ..... วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2546
โดย ..... ผู้จัดการออนไลน์

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   10/08/2003 10:46 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 18  
     
 


พระราชประวัติ ..... สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระราชสมภพ ..... เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2475 เป็นพระธิดาพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ (ม.จ. นักขัตรมงคล กิติยากร) และ ม.ล.บัว กิติยากร ซึ่งทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ใกล้ชิด ในราชตระกูล กล่าวคือพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถทรงเป็นโอรสองค์ที่ 3 ในพระบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และ ม.จ.อัปสรสมาน เทวกุล ส่วนพระมารดานั้นเล่า ก็เป็นธิดาเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (ม.ร.ว. สะท้าน สนิทวงศ์) สมเด็จฯ ทรงเข้ารับการศึกษาชั้นต้น ในโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ กรุงเทพฯ โดยที่พระบิดาต้องทรงย้าย ไปรับราชการประจำประเทศฝรั่งเศส เดนมาร์ก และอังกฤษ
จึงได้ทรงย้ายสถานศึกษาตามเสด็จ ไปยังประเทศต่างๆ เหล่านั้นด้วย และท้ายสุดทรงศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทรงรับหมั้น ..... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน พ.ศ. 2492 และทรงเข้าพิธีราชาภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493

หลังจากนั้น ..... เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกระทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ได้โปรดเกล้าสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขึ้นเป็น พระบรมราชินี

ต่อมา ..... ในวันที่ 20 กันยายน 2499 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช โดยเหตุนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี จึงทรงได้รับการสถาปนาพระราชอิสริยยศขึ้นเป็น "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"

.................................................
อ้างอิงจาก ..... หนังสือ สมเด็จ 50 พระชันษา พุทธศักราช 2525

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   19/08/2003 09:38 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 19  
     
 


ที่นี่ :::::http://www.belovedqueen.com

ถวายพระพร ..... เป็นเว็บไซต์ที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) และประชาชนผู้มีความจงรักภักดี ได้จัดทำขึ้นมา เพื่อให้การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้

ภายในเว็บไซต์ ...... จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ โดยละเอียด โครงการในพระราชดำริ กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาทั้งภาครัฐและเอกชน พิธีต่างๆ ตลอดจนแผนผังการจัดงาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

และพิเศษสุดคือ ..... เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าไปร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร หรือส่งอี-การ์ดพระบรมฉายาลักษณ์เพื่ออวยพรแก่ญาติผู้ใหญ่ รวมทั้งรับชมถ่ายทอดสดพิธีเฉลิมพระเกียรติผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ด้วย


__________________________________________________________


โชคดีนะคะ

\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   14/10/2003 10:51 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 20  
     
  อยากรุ้เรื่องของราชินีกับวิถีประชาธิปไตย  
     
    By: marz  Mail to marz   30/05/2004 09:09 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 21  
     
 


...........................................................

<<<<< อยากรู้เรื่องของราชินีกับวิถีประชาธิปไตย

...........................................................


ตาล ไม่รู้เรื่องนี้ มากๆ หรอกนะคะ .....
แต่เคยอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเก่าๆ ในห้องสมุดฯ
ตอนที่ค้นหาเรื่องราวต่างๆ ของพระองค์มาทำหน้าบันทึกของน้ำตาลนี้
ในช่วงที่พระองค์ มีพระชนมายุ ๗๐ พรรษา

ในหนังสือพิมพ์เค้ากล่าวว่า .....
พระองค์พระราชทานสัมภาษณ์กับนักข่าวฝรั่ง

ที่ทูลถามว่า .....
พระเจ้าแผ่นดินไทย และ พระราชินีของไทย ต้องเสียภาษีหรือเปล่า?

พระองค์ทรงตอบว่า .....
ภาษีรายได้ส่วนพระองค์ของพระเจ้าแผ่นดิน และ ของพระราชินี ภาษีที่ดิน .. ภาษีฯ อะไรต่ออะไร ก็เสียหมดทุกอย่าง เสียเต็มอัตรา แม้แต่ สมเด็จพระราชชนนี .. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ .. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ .. พระสุนิสา รัฐบาลถวายเงินปีละเท่าไหร่ ก็จะถูกหักภาษีเท่ากับจำนวนที่ต้องเสีย ในอัตราเหมือนๆ กับที่คิดกับบุคคลธรรมดาๆ ทั่วๆ ไป จะกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันหมด เป็นเรื่องปกติ ธรรมดา ..!!

นักข่าวฝรั่ง .....
ก็แปลกใจ ที่พระเจ้าแผ่นดินไทย และ พระราชินีของไทย ต้องทำงานเพื่อประชาชน อย่างหนักกว่า พระเจ้าแผ่นดิน และ พระราชินี ของประเทศอื่นๆ ในโลกนี้ แต่ก็ยังต้องเสียภาษี ..

พร้อมกับทูลว่า .....
ไม่ธรรมดาแน่ๆ เพราะคิงส์ และ ควีนส์ในประเทศอื่นๆ มากมาย ไม่ต้องเสียภาษี

การเสียภาษีต่างๆ .....
ถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่ประชาชนคนไทย พึงต้องกระทำ และมีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญไทย

แบบนี้ .....
พอจะเรียกได้ว่า เป็น เรื่องของราชินีกับวิถีประชาธิปไตย มั้ยคะ ?

ถ้าอยากได้ข้อมูลที่เท็จจริงมากๆ .....
ก็ลองเมล์ไปสอบถามกับเว็บมาสเตอร์ของเครือข่ายกาญจนาภิเษก ดูนะคะ
เผื่อเค้าจะให้ข้อมูลได้มากๆ กว่าที่ตาลได้กล่าวไปนั้น :-)

อีเมล์ของเว็บมาสเตอร์ .....
webmaster@kanchanapisek.or.th


โชคดีนะคะ

\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   31/05/2004 04:31 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 22  
     
 

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


 
     
    By: วิรงรอง  Mail to วิรงรอง   17/07/2004 12:02 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 24  
     
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป  
     
    By: เต้ย     12/08/2004 09:05 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 25  
     
 


เนื่อง ..... ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๗๓ พรรษา
ของ ..... สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ใน ..... วันศุกร์ที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

เว็บไซต์น้ำตาล ..........
ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส นำเสนอด้วย เรื่องพิเศษ
นางแก้วแห่งแผ่นดิน ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ เชิดชูพระบารมี
พร้อมขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   28/07/2005 10:10 AM  (202.44.14.194)
 

 
  หัวข้อ : 26  
     
  เนื่องในวันที่ใกล้ครบวันของสมเด็จพระบรมราชินีนาถข้าพเจ้าขอให้ท่านทรงมีพระเจริญยิ่งยืนนาน  
     
    By: Piwa Sringiwrai  Mail to Piwa   Sringiwrai   29/07/2005 04:51 PM  (58.147.19.174)
 

 
  หัวข้อ : 27  
     
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
     
    By: KiaTT     30/07/2005 11:05 PM  (58.10.8.183)
 

 
  หัวข้อ : 28  
     
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
     
    By: เล่าฮู     2/08/2005 01:11 AM  (202.142.214.171)
 

 
  หัวข้อ : 29  
     
 


พระราชินี ทรงเรียกร้องคนไทยทั่ว ปท.ร่วมประณามมือป่วนใต้
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 11 สิงหาคม 2548 เวลาประมาณ 17.10 น.

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำรัส เป็นห่วงสถานการณ์ภาคใต้ ทรงขอความร่วมมือจากประชาชนทั่วประเทศ ประณามการกระทำที่ฆ่าผู้บริสุทธิ์อย่างไร้มนุษยธรรม ทรงสลดพระทัยที่แม้แต่พระสงฆ์ยังถูกฆ่า-ทรงแนะให้เร่งบริหารจัดการเรื่องน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้ปัญหาขาดแคลนน้ำรุนแรงขึ้น

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำรัส ใจความว่า .............

มีข่าวดีเรื่องหนึ่ง ก็คือเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมนี้เอง ดั่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแล้ว ในสปีชของท่านนายกฯ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก WHO ได้มามอบรางวัลอาหารปลอดภัยแก่ข้าพเจ้า ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ที่ข้าพเจ้าว่าเป็นข่าวดีมิใช่เป็นเพราะข้าพเจ้าได้รับรางวัล แต่เป็นเพราะคงมีการเผยแพร่ข่าวไปทั่วโลก เกี่ยวกับรางวัลอาหารปลอดภัยของประเทศไทย ซึ่งน่าจะเพิ่มความเชื่อถือคุณภาพอาหารไทยยิ่งขึ้น ในสายตาของชาวโลก

ข้าพเจ้าได้กล่าว ต่อผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกไปว่า ข้าพเจ้ารับรางวัลนี้ในนามของทุกๆ ท่านที่ปฏิบัติงานด้านอาหารปลอดภัยในประเทศไทย จึงขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายจงภูมิใจที่ผลงานของท่าน เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก และขอให้รักษามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารไทยไว้ให้ยั่งยืนนาน เพื่อสุขภาพของคนไทย และความไว้วางใจของชาวโลกตลอดไป

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ทราบทางหนังสือพิมพ์ว่า คณะกรรมการอิสลามสากลที่เรียกว่า โอไอซี (OIC - Organization of Islamic Countries) ได้เดินทางไปเยี่ยมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพราะข้าพเจ้าไม่ได้เลือกเลยว่าจะต้องเป็นชาวพุทธเท่านั้นถึงจะช่วย ทั้งพุทธ ทั้งอิสลาม ถ้าแม้นได้รับความทุกข์ยากนี่ ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ เขาบอกว่าเขาปลื้มใจและพอใจมาก ไปชื่นชมกับโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และยังได้ไปพูดคุยกับครอบครัวชาวมุสลิมที่ได้รับเลือกไปอาศัยอยู่ในบ้านนั้น คณะกรรมการอิสลามสากลกล่าวชมเชย ซึ่งข้าพเจ้าปลื้มที่สุด กล่าวชมเชยว่า ประเทศไทยเอาใจใส่ดูแลครอบครัวของชาวมุสลิมเป็นอย่างดี

ปัญหาเรื่องความทุกข์
ของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น


ข้าพเจ้ามีคณะทำงานอย่างที่ได้บอกกับท่านแล้วว่า ประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่าย อย่างเช่น ท่านองคมนตรี รองสมุหราชองครักษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เลือกมา พระราชทานพระบรมราชานุญาตว่าให้มาช่วยข้าพเจ้าทำงาน

ข้าพเจ้าคิดว่า ความทุกข์อันใหญ่หลวงของชนในชาตินั้น
เป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันให้พร้อมเพรียงทุกฝ่าย


ไม่ใช่แต่ข้าพเจ้าวิ่งอยู่คนเดียว หรือทางรัฐบาลวิ่งอยู่ลำพังนั้นไม่ได้ อยากให้คนไทยทั้งชาติร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก็เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทย เมื่อพระเจ้าโดนฆ่าฟันเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยข้าพเจ้าก็พูด ได้พูด พยายามตะเกียกตะกายออกมาพูดว่า ทุกคนไม่น่าจะนั่งเฉยๆ ถึงแม้เราอยู่ไกลถึงกรุงเทพฯ ก็ไม่ควรนั่งเฉย

อย่างน้อยออกแสดงความไม่พอใจ ประณามหรืออะไรก็ตาม

อย่างที่เกิดเหตุการณ์ที่อังกฤษขึ้นก็เห็นชาวอังกฤษก็ช่วยกัน ช่วยกันฮึด ช่วยกันร่วมมือกัน ทั้งประณามทั้งแสดงความไม่พอใจ และยังแสดงความกล้าหาญว่าเขาไม่กลัว ประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดทุกคนควรต้องเคารพและยึดมั่นในหลักการของเมตตาธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้กฎระเบียบของสังคม และกฎหมายของบ้านเมือง คนไทยทั้งชาติไม่ว่าจะอยู่ภาคใดก็ตามของประเทศควรแสดงความเห็นอกเห็นใจ ความห่วงใยอาทรต่อพี่น้องคนไทยร่วมชาติซึ่งเขากำลังมีความทุกข์อย่างเหลือล้นออกมาให้ประจักษ์ แสดงออกมาเลย เพราะการนิ่งเฉยเหมือนชินชาต่อข่าวที่พี่น้องทางใต้ที่ถูกฆ่าตายไปทุกๆ วันนั้น ข้าพเจ้าว่าผิด แล้วต่อไปจะกลายเป็นภัยต่อบ้านต่อเมือง

ข้าพเจ้าเองต้องออกมาพูดขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลายถึง 2 ครั้งแล้ว

ทั้งที่ไม่เคยพูดไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็ไม่สามารถทนนิ่งเฉยได้ ครั้งนี้ก็เช่นกันข้าพเจ้าต้องขอร้องคนไทยทั่วประเทศทุกคนอีกครั้งหนึ่ง ขอร้ององค์กร ขอร้องสมาคมทั้งหลายให้รวมพลังกันประณามการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมนี้ ให้ผู้ที่มีจิตใจอำมหิตรู้ว่าคนไทยทั้งประเทศจะไม่มีวันยอมที่จะนั่งเฉย ยอมให้เขาเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยไม่มีสาเหตุ สมควรที่จะละอายแก่ใจ และเลิก ยุติการกระทำดังกล่าวนี่เสียที น่าจะเลิกได้แล้ว นานพอแล้ว

ข้าพเจ้าเคยพูดเสมอว่า .....
ในแผ่นดินไทยทุกคนมีอิสระเสรีในการเลือกนับถือศาสนา


เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา เมืองไทยไม่เคยมีเลยการรังเกียจเดียดฉันท์ซึ่งกันและกัน ไม่เคยมีการแตกแยก แบ่งฝ่ายกัน ทุกศาสนาสามารถปฏิบัติศาสนกิจของตนได้อย่างสมบูรณ์ ดั่งเช่นที่คุณหญิงแสงดาว สยามวาลา ประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย เธอได้กล่าวในรายการโทรทัศน์เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 ว่าท่านเองท่านสามารถปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมได้อย่างสมบูรณ์พร้อมภายในประเทศ ซึ่งเป็นประเทศแห่งพระพุทธศาสนา ข้าพเจ้าฟังแล้วชื่นใจยิ่ง และรู้สึกมีความนับถือคุณหญิงแสงดาว สยามวาลา ว่าท่านเป็นคนกล้า และเป็นคนที่รักชาติ พยายามอย่างยิ่งที่จะเตือนให้ทุกคนทราบว่า .........

ประเทศนี้ แต่ไหนแต่ไรมา การเลือกนับถือศาสนา
ทุกคนมีอิสระเสรีที่จะเลือกนับถือศาสนา ปฏิบัติศาสนกิจของตน อย่างเต็มที่


เพราะที่คุณหญิงแสงดาว สยามวาลา พูดออกมานี่ เป็นการยืนยันให้โลกรู้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกเชื้อชาติ ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข อันนี้สำคัญ คนไทยควรระลึกเสมอว่า การที่เรารักษาแผ่นดินไทยให้อยู่รอดปลอดภัยมาได้ นับแต่โบราณกาล จนบัดนี้เป็นประเทศที่ปึกแผ่นมั่นคงในปัจจุบัน แม้ชาวต่างประเทศก็ยังกล่าวว่า ประเทศไทยมีอิสรภาพมาโดยตลอด เพราะคนทั้งชาติมีความมุ่งมั่นและร่วมจิตร่วมใจกันทะนุบำรุงแผ่นดินไทยจนเป็นแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนา และทุกศาสนาในประเทศ

ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะเห็นคนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ

ในความเป็นพลเมืองของประเทศนี้ และอยากได้เห็นความรัก หวงแหนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ และแต่ละคนตั้งจิตปรารถนาที่จะเอื้ออาทรและมีเมตตาต่อกัน หากเป็นเช่นที่กล่าวได้ ประเทศของเราก็จะเป็นดินแดนที่น่าอยู่อาศัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ในที่สุดนี้ ข้าพเจ้าก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งที่ท่านทั้งหลายสละเวลาเดินทางมาอวยพรข้าพเจ้า และรับฟังข้าพเจ้าเล่าเรื่องยืดยาวต่างๆ โดยตั้งใจ ข้าพเจ้านั้นอยากให้พรของท่านทั้งหลายเป็นจริงเหลือเกิน โดยเฉพาะข้อที่ว่า มีพระราชปรารถนาใดจงสัมฤทธิ์ หากแม้สัมฤทธิ์จริงได้ ข้าพเจ้าขอให้คนไทยทั้งประเทศอยู่ดี มีความสุข ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ หรือภัยจากน้ำมือมนุษย์ที่โหดร้าย ขอให้ผู้ที่ตั้งใจทำมาหากิน และปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต จงประสบแต่ความสำเร็จ ความสวัสดี ขอให้ความสงบสุขและรอยยิ้มที่แจ่มใสกลับคืนมาเป็นของคนไทยทั้งชาติตลอดไป ขอบพระคุณค่ะ-------------------------------------------------------------
>>>>>> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่นะคะ
>>>>>> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่นะคะ
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   12/08/2005 08:10 AM  (61.90.105.27)
 

 
  หัวข้อ : 30  
     
 


>>> Thaimonarchy.Com
คลิกอ่านเรื่องราว..เล่าลือหลังวัง


By: P 29-10-2005 10:47 AM.

 
     
    By: สำเนา  Mail to สำเนา   29/10/2005 12:50 PM  (58.10.152.149)
 

 
  หัวข้อ : 31  
     
  ส่งรูปราชนิ  
     
    By: กุลวดี เอี๊ยบเจริญ  Mail to กุลวดี เอี๊ยบเจริญ   14/11/2005 09:43 AM  (203.149.53.1)
 

" ?????? "    ???   test   3/02/2016 02:39 PM
     
  http://ชาติไทย.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/  
     

     
 
       
ชื่อ - นามสกุล ::
  *
 
อีเมล์ ::
 
 
รูปภาพ ::
  ขนาดไม่เกิน 50 Kb
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
ข้อความ ::
  *
  Emotion ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
       
     
 
     
 
 Search Word:
ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ ขอขอบพระคุณ


Copyright © 2001-2002 - nineto.com. All Rights Reserved.