| หน้าที่ท่านบรรเลง | บันทึกข้องน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนด | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- - เข้าระบบผู้ดูแล - -เช้าวันหนึ่งใน ... ตลาดสด
     
 


<> เช้าวันหนึ่งใน ... ตลาดสด <>

หนังสือประกอบการเขียน .....
- ประวัติการค้าไทย ของ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พระนคร 2514
- วารสารเมืองโบราณ ฉบับการค้าโบราณ 2527
- พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525
- บทความของ ดร.นิติภูมิ เนาวรัตน์

ภาพ ..... จาก นิตยสาร อ.ส.ท.และ นิตยสารท่องเที่ยว


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
      By : น้ำตาล  Mail to น้ำตาล    21/07/2003 07:00 PM  (203.107.130.10)  
 
 
 
  หัวข้อ : 2  
     
 


การกินอยู่ของคนไทย ..... หนีตลาดไม่พ้น
เพราะ ..... ตลาดเป็นแหล่งจับจ่ายอาหารทั้ง ของสด ของแห้ง และ ของสำเร็จรูป
ตลาด ..... เป็นแหล่งรายได้ของพ่อค้าแม่ค้า
นอกจากนั้น ..... ตลาดยังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนข่าวสารตามประสาชาวบ้าน
ชีวิตชีวาของตลาด ..... ทำให้เราที่ไปเดิน ได้ชมอาหารตาแถมกลับมาอีกด้วยและ ..... ถ้าหากเราครุ่นคิดตามภาพที่เห็น
เราก็จะพบว่า ..... ตลาดสะท้อนเรื่องราวในชุมชน
ไม่ว่า ..... จะสภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการกินอยู่ สภาพภูมิอากาศ และ การแต่งกายตลาด ..... มีหลากหลายชนิด หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแผงลอยในโรงเรือน
หรือ ..... ริมทางเดินเท้า หรือ เรือพายขายของ หรือ หาบเร่ ที่มารวมกัน
ก็ ..... ล้วนเป็น "ตลาด" ทั้งนั้น
พูดได้เลยว่า ..... ที่ไหนมีชุมชน ที่นั่นต้องมี "ตลาด"
โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 07:32 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 3  
     
 


ตลาดน้ำ ..... เป็นเอกลักษณ์ของที่ราบลุ่มภาคกลาง
ซึ่ง ..... อุดมด้วยแม่น้ำลำคลอง ไม่น่าแปลกใจเลย
ที่ ..... การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในบางท้องที่จะเกิดขึ้นที่
เส้นเลือด ..... หล่อเลี้ยงชุมชนเหล่านี้ตลาดน้ำ ..... มีความหมายมากกว่าตลาดที่อยู่บนพื้นน้ำ
หากเราถือว่า ..... ตลาดคือพื้นที่ ที่พ่อค้าแม่ค้ากับลูกค้ามาพบปะกัน
เพื่อ ..... แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าตลาดน้ำ ..... ก็คือพื้นที่อิสระ ซึ่งสินค้า ผู้ซื้อ ผู้ขาย
ลอยล่อง ..... ตามแรงจ้วงพายอย่างอิสระ พบปะเพื่อซื้อขายสินค้าที่ต้องการ
แล้ว ..... ต่างก็ลอยเรือต่อไป แม้ว่าเรือขายของ แต่ละลำไม่มีตำแหน่งวางแผงที่แน่นอน
แต่ ..... บริเวณที่เรือเหล่านั้น มาชุมนุมกันอย่างหลวมๆ ก็ถือเป็นตลาดน้ำได้
ตราบใด ..... ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น
โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 07:39 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 4  
     
 


สินค้า ..... ในตลาดน้ำ ไม่ต่างไปจากตลาดอื่นๆ
เพียงแต่ ..... เปลี่ยนจากแผงที่อยู่กับที่
เป็น ..... ลำเรือแล่นไปขายยังที่ไหนๆก็ได้
แต่ ..... ที่โดดเด่นเห็น จะเป็นผลิตผลสดใหม่
จาก ..... สวน ท้องน้ำ ที่แวดล้อมตลาดน้ำอยู่นั่นเอง


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 07:41 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 5  
     
 


ด้วยแผงสินค้า ..... ที่เคลื่อนที่ได้ตลอดเวลา
ทำให้เจ้าของแผงคือ ... แม่ค้า ต้องเคลื่อนที่ตามไปด้วย
และ ..... บางเวลา แม่ค้าก็เปลี่ยนสถานภาพ เป็นลูกค้าไปชั่วคราว
ชาวบ้าน ..... ในละแวกตลาดน้ำนั้น รู้ดีว่า ช่วงเวลาที่ติดตลาดทุกวัน
นอกจาก ..... เป็นเวลามาจับจ่ายข้าวของแล้ว ก็ยังได้พบปะพูดคุย
ส่ง ..... ผ่านข้อมูลข่าวสาร ทั้งระดับบุคคล ระดับชุมชน
ไป ..... จนถึงเรื่องระดับชาติเลยทีเดียว


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 07:50 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 6  
     
 


สินค้า ..... หลากหลายวางขายอยู่ในตลาด
บอกเล่า ..... เรื่องราวในท้องถิ่นหนึ่งๆได้มากมาย
ถ้า ..... เราไปเดินตลาดทางภาคใต้
เรา ..... จะเห็นมียอดอ่อนๆของมะม่วงหิมพานต์ ยอดจิก ยอดหมุย และอื่นๆ ฯลฯ
วางขาย ..... อยู่แทบทุกฤดูกาล นั่นเพราะทางใต้นั้น อากาศร้อนชื้น ฝนตกชุกนัก
และ ..... คนใต้ยังชอบกินเผ็ด ในสำรับต้องมีผักสดไว้กินแกล้มแก้เผ็ด


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 07:54 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 7  
     
 


แต่ ..... ถ้ามาเดินตลาดลุ่มน้ำภาคกลาง ไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำ หรือ ตลาดบนบก
จะเห็นว่า ..... อุดมไปด้วยปลาสด ปลาแห้ง สารพัดปลาจากแม่น้ำลำคลอง


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 08:01 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 8  
     
 


ส่วน ..... ตลาดทางภาคอีสานบอกเราว่า ..... ความแห้งแล้ง
ไม่ได้ ..... หมายถึงความอดอยากเสมอไป
เพราะ ..... ไม่ว่าผักริมรั้ว แมลงในนา ตัวหนอนตามต้นไม้
ก็ ..... มีวางขายให้เลือกซื้อ มาปรุงอาหารได้อย่างเอร็ดอร่อย

และ ..... ที่สุดแล้ว แง่มุมเล็กๆในตลาดแต่ละแห่งยังบอกเราว่า
เมืองไทย ..... ยังอุดมสมบูรณ์ ยังน่าอยู่ และ ไม่สิ้นหวังจนเกินไปนัก

โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 08:03 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 9  
     
 


ขณะเดียวกัน .... ที่ว่างริมทางเท้า ก็สามารถเป็นที่ตั้งแผงได้หลายๆแผง
รวมกับ ..... ลูกค้าที่สัญจรเดินเบียดกันผ่านไปมาหน้า "แผง" ก็ทำให้ที่
ที่ ..... เคยเป็นเพียงทางเท้า กลายสภาพเป็นตลาดขึ้นมาได้เหมือนกัน

ความ ..... คึกคักขวักไขว่ คือบรรยากาศทั่วไปขณะติดตลาด
ส่วนใหญ่ ..... แม่ค้า พ่อค้า จะวางแผงในตำหน่งประจำ ตั้งอยู่ริมทางสัญจร
ที่ ..... จัดไว้ให้ลูกค้าได้เดินลัดเลาะเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการ
กระแส ..... เลื่อนไหลของลูกค้านี่เอง ที่เป็นเสมือนเส้นชีวิตของตลาดทุกแห่ง


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 08:07 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 10  
     
 


ทางสัญจร และ แผง ..... คือหัวใจของตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดเล็ก หรือ ตลาดใหญ่
ล้วนแต่ ..... มีการจัดการพื้นที่ บางตลาดอาจแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนมีทางเดินกว้างขวาง
ร้านค้า ..... ในตลาดก็จะมีป้ายชื่อทันสมัย ให้นักท่องเที่ยวได้จดจำได้อีกด้วย


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 08:10 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 11  
     
 


ตลาดที่เกาะเกร็ด ..... ได้ชื่อว่า เป็นท้องถิ่นที่มีฝีมือในการประกอบอาหารอร่อย
และ ..... มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว
ทั้งนี้ ..... เพราะได้รับภูมิปัญญาด้านการทำอาหารมาจาก อาหารมอญโบราณ
และ ..... อาหารชาววังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 08:12 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 12  
     
 


ตลาดขนมหวาน .... ฝีมือในการทำขนมหวานที่มีรสอร่อย
และ ..... ประณีตสวยงามของชาวเกาะเกร็ด
มี ..... ที่มาเช่นเดียวกับความสามารถในการทำอาหารชาววัง


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 08:14 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 13  
     
 


<> "เช้าวันหนึ่งใน ... ตลาดสด" ของตาล <>

ก็มาจาก ช่วงนี้ ..... แม่บ้านที่แม่ส่งมาให้ช่วยดูแลตาล เกิดประสบอุบัติเหตุ
และ ..... ต้องลาป่วย ตาลก็เลยได้มีโอกาส ขี่จักรยานออกกำลังกายตอนเช้าๆ
แล้วก็ ..... เข้าไปเดินในตลาดสดใกล้ๆที่พักของตาลบ่อยๆ
มี ..... ของขายเยอะแยะเลยคะ ได้ยินเสียง พ่อค้า แม่ค้า ......"ปลาสดๆจ๊ะ ปลาสดๆ ไม่สดไม่ต้องเอาไป รับรองว่า ปลานา ไม่ใช่ปลาเลี้ยงจ๊ะ"
"ลดไม่ได้แล้ว ปีนี้แพง ก็มันน้ำท่วมเหลือใจทีเดียวแม่คูณ "
"วันนี้แกงอะไร ใส่พริกกี่มากน้อยหล่ะ เอาพริกขี้หนูสวน หรือ พริกขี้หนูธรรมดาหล่ะ"
"ปิ๊น ปิ๊น ขอทางหน่อย หลบหน่อย หลบหน่อย ไม่หลบ ชนไม่รู้ด้วยนะ"
"โอ๊ย นี่แมงดานานะ คัดมาแต่ตัวผู้ทั้งนั้นจ๊ะ ลองดมดู ไม่หอมไม่ต้องเอาไป"
"กล้วยสียังงี้ กำลังกินทีเดียว เหลืองดอกกระดังงา ไม่สุกไม่ห่ามเกินไป เอาไปสักหวีนะ"
"หวานเจี๊ยบเชียวละ เดี๋ยวฉันฝานให้ลองชิมดูก็ได้"
"สิบบาทจ๊ะ สิบบาท กองสุดท้ายแล้ว เร้ว แม่ค้าอยากกลับบ้านแล้วจ้า"เสียงเจื้อยแจ้ว ..... ต่อรองราคา เสียงเชิญชวนร้องเรียกลูกค้า
และ ..... ความจ้อกแจ้กจอแจของผู้คนทุกเพศทุกวัย ทุกฐานะอาชีพ
สินค้า ..... สารพันทั้งพืชผักผลไม้ หมู เนื้อ เป็ด ไก่ กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ
สิ่งเหล่านี้ ..... เกิดขึ้นที่นี่....สถานที่จับจ่ายซื้อสินค้าที่มีมาเนิ่นนานนับร้อยๆปีแล้วนี่คือ "ตลาดสด" ที่มีอยู่ทั่วทุกซอกทุกมุมของผืนแผ่นดินไทย
โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 08:22 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 14  
     
 


ตาล .... ออกไปตั้งแต่ 6 โมงเช้า วันนี้เป็นวันพระ
ก็ ..... จะเห็นพระสงฆ์ออกมาบิณฑบาตรหลายรูป ยังเช้าอยู่เลย
แต่ ..... ที่นี่ก็มีผู้คนมากหน้าหลายตา ทั้งหญิง ทั้งชาย เด็ก ผู้ใหญ่ ทั้งคนมี คนจน
เดินกัน ..... ให้ขวักไขว่ ข้าวของมากมาย ทั้งของกิน ของใช้ ของสด ของแห้ง
ทั้ง ..... พืชผัก ผลไม้ และ เนื้อสัตว์ ของหวาน ของคาว
ทั้ง ..... ของหอมๆ แล้วก็ของเหม็นๆ เต็มไปหมดจนมองแทบไม่ทั่ว

เรา ..... เดินเข้าไปในตลาดด้วยกันเลยดีกว่า ไม่ซื้อนะ แค่เดินดูเดินชม เค้าไม่ว่าอะไรหรอกคะ


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 08:27 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 15  
     
 


ตลาดคืออะไร ... ???
ตอบ ..... อย่างชาวบ้านทั่วไปก็ว่า
คือ ..... ที่จ่ายกับข้าวน่ะซิ แต่ถ้าเปิดพจนานุกรมดูจะพบว่า"ตลาด" ..... คือ ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆ ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์นั้น
ก็คือ ..... สถานที่ ที่อุปสงค์ คือความต้องการซื้อ และ อุปทาน
คือ ..... ความต้องการขาย มาพบกันนั่นเอง แต่นั่นก็ดูจะเป็นคำนิยามที่กว้างมากไปนิยามของตลาด ..... ตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชน
และ ..... กฎหมายว่าด้วยตลาด กล่าวว่า ตลาดคือ สถานที่ซึ่งเอกชน หรือ รัฐบาลตั้งขึ้น
เพื่อ ..... รวบรวมผู้ขายอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ หรือสินค้าที่เน่าเปื่อยได้
ยกเว้น ..... ตลาดที่ดำเนินกิจการเพียง 12 วันต่อปี หรือ น้อยกว่า อย่างนั้นไม่เรียกว่า "ตลาด"แต่ ..... ไม่ว่าอย่างไร ว่ากันตามจริงแล้ว ตลาดก็คือสถานที่แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า
โดย ..... เฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยในการดำรงชีวิตนั่นเอง
โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 08:33 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 16  
     
 


"สายบัวมั้ยจ๊ะ เพิ่งเก็บเมื่อเช้านี้เอง เอาไปแกงกะทิ อร่อยนะหนู"ถ้าถามว่า ตลาด ..... เกิดขึ้นได้อย่างไร คำตอบคงต้องเริ่มต้นที่
เพราะว่า ..... มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ที่มีการรวมตัวกันเป็นชุมชน
และ ..... ในชุมชนหนึ่งๆ ก็มีการผลิตทั้งการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ จักสาน ทอผ้า ฯลฯ
ตาม ..... แต่สภาพท้องถิ่น และ วัตถุดิบที่มีอยู่ในแถบถิ่นนั้นๆการผลิตเช่นนี้ ...... จึงมักมีลักษณะเฉพาะตัว และ มีความชำนาญการเฉพาะด้านสูงมาก
แต่ต่อมา ..... เมื่อสังคมและชุมชนขยายตัวขึ้น มีการติดต่อสื่อสารกับสังคมชุมชนอื่นๆ
ทำให้ ..... ความต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิตเพิ่มมากขึ้น
จึง ..... มีการนำผลผลิตที่ตนมีอยู่มากเกินความต้องการ ออกไปแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นๆ
ซึ่ง ..... มีผลิตผลแตกต่างจากชุมชนตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตผลที่ตนเองผลิตไม่ได้และ ..... สถานที่ ที่พวกเค้านำผลิตผลมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน ก็คือ...ตลาดนั่นเอง
โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 08:38 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 17  
     
 


"เอาต้นหอมผักชีให้ 3 บาทสิจ๊ะป้า"แต่ ..... ยุคแรกๆของตลาด ไม่ได้ใช้เงินตราซื้อขายกันอย่างทุกวันนี้
หาก ..... แต่เป็นการใช้ระบบแลกเปลี่ยน ผลิตผลกัน
เช่น ..... เอาข้าวมาแลกกับไข่เป็ด น้ำตาลแลกกับเส้นฝ้าย ไก่แลกกับหมูอย่างปลาตัวนั้นหน่ะ ..... แต่ก่อนคนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้น้ำ
หรือ ..... ริมทะเล เค้าคงเอาปลาสดๆ มาแลกกับไข่เป็ด ไข่ไก่ ของคนบ้านสวนนะต่อเมื่อ ..... เกิดมีระบบเงินตราขึ้นนั่นแหละ การซื้อขายสินค้าโดยใช้เงินตรา
จึง ..... ทำให้การแลกเปลี่ยนผลผลิตเที่ยงตรงและมีมาตรวัดที่แน่นอนยิ่งขึ้น
ไม่ ..... ต้องมานั่งเถียงกันว่า ไข่กี่ฟองจึงจะแลกปลาช่อนได้สักตัว
น่าสังเกตว่า ..... เมื่อบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
การเดินทางของ ..... ไข่เป็ด ไข่ไก่ จากบ้านสวนมายังบ้านริมทะเลนั้น
ก็ ..... ต้องมีการบวกเอาค่าพาหนะ ค่าจ้างคนขับรถ
และ ..... ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ติดมากับการขนส่งไข่เป็ด ไข่ไก่ นั้นด้วย
โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 08:45 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 18  
     
 


ทางนั้น ..... ขายปลา อย่าเพิ่งไปเลยเฉอะแฉะ มาเดินดูผักทางนี้ก่อนดีกว่านะคะ
จะ ..... ได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ และ พัฒนาการของตลาดให้ฟังไปด้วยเราเริ่มจาก ..... ตลาดของชาติอื่นๆ ในสมัยโบราณกันก่อนดีกว่า

กรีกโบราณ ..... มีตลาดอยู่เช่นกัน เรียกว่า "Agora" ส่วนโรมัน เรียกตลาดว่า "Forum"
ทั้งสองแห่งนั้น ..... เป็นสถานที่ตั้งอยู่กลางเมือง
ตลาด ..... ของกรีก นอกจากจะเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแล้ว
ยัง ..... เป็นที่พบปะสังสรรค์ ประกาศเรื่องราวต่างๆ
และ ..... เป็นที่แสดงสุนทรพจน์ของนักการเมืองอีกด้วยตลาด ..... ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกคือ ตลาดที่เปอร์เซีย
หรือ ..... อิหร่าน เรียกว่า บาซาร์ (Bazaar)
บาซาร์ ..... เป็นบริเวณที่ขายสินค้า นานาชนิดอยู่สองข้างถนน ถือเป็นส่วนหนึ่งของเมือง
และ ..... มักเปิดเฉพาะกลางวัน คำว่า บาซาร์ นี้ แพร่หลายไปทั่ว
อาจ ..... เพราะเปอร์เซียในอดีตเป็นชาตินักเดินเรือ
ใน ..... มาเลเซียก็มีคำว่า พาซาร์
ส่วน ..... ไทยเราก็มีคำว่า "ปสาน" ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกในสมัยสุโขทัยเช่นกันโชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 08:50 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 19  
     
 


>>> "เบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้ มีตลาดปสาน มีพระอจนะ มีปราสาท
>>> มีป่าหมากพร้าว ป่าหมากลาง มีไร่ มีนา มีถิ่นฐาน มีบ้านใหญ่ บ้านเล็ก"

ผู้รู้หลายท่านชี้ว่า ..... คำว่า "ปสาน"
ก็คือ ..... ตลาดที่มีห้องหรือร้านเป็นแถวติดต่อกัน มีต้นเค้ามาจากคำว่า บาซาร์ นั่นเอง

โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 08:54 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 20  
     
 


<> ล่วงมาถึงสมัยอยุธยา <>

เมือง ..... ลุ่มน้ำที่มีแม่น้ำถึง 3 สายไหลผ่าน
คือ ..... แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และ แม่น้ำลพบุรี
การ ..... สัญจรส่วนใหญ่จึงใช้เรือแพเป็นหลัก
ชาวบ้าน ..... ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ
ดังนั้น ..... แหล่งซื้อหาและแลกเปลี่ยนผลิตผล
จึง ..... มักอยู่ตามริมแม่น้ำลำคลอง เกิดเป็น "ตลาดน้ำ" หลายแห่งด้วยกัน
โดย ..... ประกอบด้วยเรือนแพ เรือเร่ และ บ้านเรือนริมน้ำ เป็นแหล่งค้าขายที่สำคัญ


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 08:57 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 21  
     
 


<> ในสมัยอยุธยานั้น <>

นอกจากคำว่า ..... "ตลาด" ที่ปรากฏอยู่ตามจดหมายเหตุของชาวต่างชาติ
ที่ ..... เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาแล้ว ยังได้มีการกล่าวถึงชุมชนทางเศรษฐกิจอีก
โดยใช้คำว่า ..... "ป่า" และ "ย่าน" ย่านใดที่มีสิ่งใดเป็นพื้น
ก็ ..... เรียกว่า "ป่า" หรือ "ย่าน" ของสิ่งนั้น
เช่น ..... ป่ามะพร้าว ป่าพริก ป่าผ้าเหลือง ป่าตอง หรือ ป่าใบตอง

ดังที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ใน ..... คำให้การของขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม
ที่ว่า ..... "ถนนย่านป่าขนม ชาวบ้านย่านนั้น ก็ทำขนมขาย .....
มี ..... ขนมกรุบ ขนมพิมพ์ถั่ว ขนมสำปะนี และ ขนมแห้งต่างๆ ชื่อ ตลาดป่าขนม"


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 08:59 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 22  
     
 


ไม่ว่า ..... จะเป็นตลาดสมัยสุโขทัย หรือ สมัยอยุธยา
ก็ ..... จะสะท้อนอย่างชัดเจนว่า ตลาดเป็นแหล่งที่มีผู้คนจอแจ
ใน ..... กฎหมายลักษณะลักพา ซึ่งออกเมื่อปี พ.ศ. 1899
หลังจาก ..... สร้างกรุงศรีอยุธยาแล้ว 6 ปีมี มาตราหนึ่งกล่าวว่า .....
>>> "ผู้ใดลักไพร่ฟ้าข้าคนลูกเมียท่าน พาหนี แลมิทันพาหนี
>>> ยังแต่ตีนน้ำตีนท่า ในตลาดพสาลแห่งใดๆ มีสักขีพยานว่าเอา
>>> ข้าคนท่านหนีจริง ท่านว่าผู้นั้น คือ โจร ให้ไหมกึ่งค่า"

นี่ ..... ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความจอแจของตลาดได้เป็นอย่างดี
โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 09:13 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 23  
     
 


นอกจากนั้น ..... ตลาดในสมัยอยุธยายังคงปรากฏว่า
มี ..... การแลกเปลี่ยนสินค้ากันอยู่บ้าง แต่พอมาถึงช่วงปลาย
ระบบ ..... เงินตราก็เข้ามาแทนที่อย่างเต็มรูปแบบ
แล้ว ..... พอมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์
โดย ..... เฉพาะหลังการทำสนธิสัญญาเบาริงในสมัยรัชกาลที่ 4
วิถี ..... การผลิตของไทยก็เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการค้า
ไม่ใช่ ..... แค่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอีกต่อไป

ผลิตผลต่างๆ ..... ถูกเร่งผลิตออกมาเพื่อรองรับตลาดทั้งภายนอก และ ภายในประเทศ
ซึ่ง ..... ส่งผลให้ตลาดบ้านเราขยายตัวใหญ่โตขึ้น อย่างรวดเร็วด้วย
แล้ว ..... ก็บ้านเมืองที่เริ่มพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
มี ..... ถนนหนทางตัดไปสู่ชุมชนต่างๆมากขึ้น ทั้งในเมืองและนอกเมือง


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 09:39 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 24  
     
 


จากแต่เดิม ..... ซึ่งตลาดมักปรากฏอยู่คู่กับชุมชนริมน้ำ ก็ค่อยๆเริ่มโยกย้ายขึ้นฝั่ง
บ้าง ..... ก็ผสมผสานกับร้านค้าบนฝั่งที่เพิ่มมากขึ้น
แล้วที่สุด ..... ตลาดก็ย้ายตามชุมชนมากระจุกตัวอยู่ริมถนน แต่แรกนั้น ก็เป็นตลาดที่เปิดโล่ง

หลังจากนั้น ..... จึงวิวัฒนาการมาเป็นแหล่งค้าขายที่รวมอยู่ใต้หลังคาเดียวกัน
ดังเช่น ..... ตลาดสดของเทศบาลเมืองแบบทุกวันนี้
บ้าง ..... ก็ร่วมด้วยตึกแถวที่ปลูกสร้างอยู่ติดถนนเป็นแนว เป็นย่านการค้าสำคัญในชุมชนหนึ่งๆ


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 09:40 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 25  
     
 


"เอาเครื่องแกงสด 5 บาท ขอข่าเยอะหน่อยนะจ๊ะ"

ตลาด ..... ยังคงเป็นสถานที่ ที่ตอบสนองความต้องการปัจจัย
ใน ..... การดำรงชีวิตของมนุษย์ในชุมชนนั้นๆ
โดย ..... เฉพาะอย่างยิ่งอาหาร ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใด หรือ ประเทศไหนๆ
จะ ..... กินจะซื้อหาอะไรก็ต้องไปตลาดอยู่ดีนั่นเอง
แต่โลกเราก็หมุนเปลี่ยนไปทุกวัน สังคมเปลี่ยน คนก็เปลี่ยนไปด้วย

และนั่น ..... ย่อมส่งผลต่อความเป็นไปของ "ตลาดสด" ด้วยเช่นกัน


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 09:50 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 26  
     
 


โครงสร้างของตลาด ..... ปรากฏการณ์ที่พบในตลาดสดแต่ละแห่ง
ล้วน ..... แต่มีความหมาย มีหน้าที่ และ เชื่อมโยงกันทั้งสิ้น
ไม่ว่า ..... จะเป็นกลิ่นเครื่องเทศฉุนกึ๊ก ควันโขมง หรือความเฉอะแฉะ
ซึ่ง ..... ก็บ่งชี้ถึงสินค้าที่ขายอยู่ในตลาด

รวมถึงภาษา ..... ยาวี อีสาน หรือ จีนแต้จิ๋ว ที่พ่อค้าแม่ค้าใช้พูดกัน
ช่วง ..... เวลาในการติดตลาด เช้า สาย บ่าย เย็น ค่ำ
หรือ ..... แม้แต่ลูกค้าที่มาเดินซื้อหาข้าวของในตลาดนั้นๆ
ล้วน ..... มีความสัมพันธ์ ทำให้ตลาดดูคึกคัก และ น่าตื่นตาอยู่ตลอดเวลา ฯลฯ


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 09:54 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 27  
     
 


"หลบหน่อย หลบหน่อย ก๋วยเตี๋ยวร้อนๆ หกใส่ไม่รู้นะ"ขอบเขต ..... ของตลาดนั้น หากมองให้กว้างที่สุด ก็อย่างที่รู้กันว่า
ตลาด ..... คือการที่แผงสินค้านานาชนิดมารวมอยู่ใต้หลังคาเดียวกัน
หาก ..... แต่ในความเป็นจริง พื้นที่ของตลาดอาจไม่มีขอบเขตจำกัดที่แน่นอน
แต่ ..... พร้อมที่จะขยายอาณาเขตออกไปตามจำนวนผู้ขายของปกติ ..... เราจะเห็นมีพ่อค้าแม่ค้าเช่าแผงขายอยู่ในตลาดเป็นสัดส่วน
ซึ่ง ..... ตามกฎหมายเขากำหนดไว้ทีเดียวว่า แผงที่ตั้งวางของขายนั้น
ต้อง ..... สูงจากพื้นดินไม่ต่ำกว่า 60 เซนติเมตรด้านข้างตลาด ..... ที่ชาวบ้านนำพืชผักผลไม้ต่างๆใส่กระบุงกระจาดมานั่งขายอยู่
ตรงนี้ ..... ก็นับเป็นขอบเขตของตลาดเช่นกัน ไม่ว่าของที่นำมาขายนั้น
จะ ..... เป็นพืชผักที่เก็บมาจากไร่นาอย่างละเล็กละน้อย
หรือ ..... กุ้ง หอย ปู ปลา ที่จับมาจากในลำน้ำข้างบ้านก็ตาม
โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 09:58 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 28  
     
 


ตลาด ..... ของบางชุมชนนั้น ยังตั้งอยู่ริมน้ำ จนทุกวันนี้
ทั้ง ..... คนซื้อคนขายมากันทางน้ำ
อย่างที่ ..... ตลาดสดข้างวัดหลวงพ่อโสธร ที่แปดริ้ว
พอ ..... ตกบ่าย พ่อค้าแม่ค้า ก็เริ่มทยอยพายเรือขนของขึ้นมาจัดวาง
ทั้ง ..... ปลาสด มะม่วง ไข่เป็ด กระถิน ชะอม ฯลฯ
แล้ว ..... พอบ่ายคล้อยสักหน่อย ก็ถึงคราวคนซื้อพายเรือมาซื้อหากัน

นับวัน ..... ตลาดน้ำก็จะสูญหายไป หรือ ถ้ามีอยู่ ก็กลายเป็นแหล่งสำหรับท่องเที่ยวไปแล้ว


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 10:01 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 29  
     
 


วันนี้ ..... ของตลาดสดบ้านเรา
ใน ..... กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เคลื่อนไหวไปทุกชั่วขณะ
ตลาด ..... ในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของสังคม ที่มีโครงสร้าง
และ ...... หน้าที่ของตัวเอง ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
และ ..... เมื่อตลาดสดไม่ได้เป็นเพียงสถานซื้อขายสินค้า
หาก ..... แต่สะท้อนหลายสิ่ง หลายอย่างให้เราได้รู้ ได้เห็น"เมื่อวาน นายกพูดดี" ได้ยินเสียงพ่อค้าหมู คุยกับลูกค้าประจำคนหนึ่ง

มองกันให้ดี ..... นอกจากตลาดจะเป็นสถานซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของท้องถิ่นแล้ว
ตลาด ..... ยังเป็นสถานที่สื่อข่าวสารในชุมชนอีกด้วย ในระดับบุคคลแล้ว
ข่าวสาร ..... ในตลาดมีมากมาย นับตั้งแต่สูตรต้มตือฮวนให้อร่อยที่พ่อค้าขายหมูบอกคนซื้อ
สาวจีน ..... บอกวิธีทำแกงเป็ดกับสาวมุสลิมที่หน้าแผงขายเป็ด
ตลาด ..... ยังเป็นห้องเรียนวิชาการเรือนของเด็กผู้หญิง ได้รู้จักวิธีเลือกผัก เลือกปลา
จาก ..... การเดินตามหลังแม่ไปจ่ายตลาดนั่นเองในอีกระดับหนึ่ง ..... ตลาดยังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยน
และ ..... ส่งผ่านข่าวสารของชุมชน
นับตั้งแต่ ..... ลูกสาวบ้านใครแต่งงาน ลูกชายบ้านนั้นจะบวช
งาน ..... ทอดกฐิน ผ้าป่า ไปจนถึงการแสดงความคิดเห็น
ทางการ ..... บ้านการเมืองในระดับชาติเลยทีเดียวทั้งหมด ..... ล้วนเป็นการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
ไม่ใช่ ..... การสื่อสารกับป้าย หรือกับคนที่ไม่ใช่เจ้าของผลผลิต
ไม่รู้ ..... คุณภาพ สรรพคุณ ประโยชน์ หรือ พิษภัยที่แท้จริงที่สำคัญ ..... ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันยังอยู่
มนุษย์ ..... ที่มีตัวตนจริงๆ ไม่ใช่แม่ประนอม ที่ข้างขวดน้ำพริกเผา
หรือ ..... ชื่อคุณปุ๊ บนกล่องโฟมใส่วุ้น
โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 10:07 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 30  
     
 


<> ถ้าเช่นนั้น ..... ตลาดในทุกวันนี้ สะท้อนอะไร ..... ????? <>

ประการแรก ..... เห็นจะเป็นรูปแบบของตลาดเปลี่ยนแปลงไป
แม้ ..... ตลาดหลายต่อหลายแห่งยังคงอยู่
หากแต่ ..... เราเริ่มเห็นตลาดติดแอร์ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก
เพิ่ม ..... มากขึ้นเรื่อยๆ ตามย่านชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมือง
มีทั้ง ..... ซูเปอร์มาร์เกต และ มินิมาร์ต ตอบสนองวิถีชีวิตแบบใหม่ที่รวดเร็ว เร่งรีบ
ที่ ..... ต้องการความสะดวก ประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดี

เพราะ ..... เวลา "ติดตลาด" แทบทั้งวัน บางแห่งเปิดขายตลอด 24 ชั่วโมงก็มี


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 10:12 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 31  
     
 


ขณะเดียวกัน ..... ตลาดสดแบบดั้งเดิมก็ยังคงมีอยู่
หาก ..... ยักย้ายตัวเองออกไปอยู่ตามนอกเมือง
ที่ ..... ชุมชนขยายตัวออกไปอยู่เรื่อยๆ
ตลาดสด ..... บางแห่งที่ชานเมืองนั้น มีขนาดใหญ่โตมาก
เหมือน ..... จะดักคนซื้อจากรอบนอกไว้ไม่ให้ต้องเข้าเมือง
กลยุทธ์ ..... น่ารักอย่างหนึ่งที่ใช้เรียกลูกค้า ก็คือ .....
การ ..... เปิดวิกลิเกแสดงในตอนบ่าย
เพื่อ ..... ให้บรรดาคุณแม่บ้านมาดูลิเก แล้วแวะซื้อกับข้าวมื้อเย็นเสียเลย


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 10:15 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 32  
     
 


และ ..... ตลาดสดขนาดใหญ่ตามชานเมืองนี่เอง
เป็น ..... แหล่งที่ พ่อค้า แม่ค้า รายย่อยมาซื้อหาสินค้า
แล้ว ..... บรรทุกใส่ท้ายรถกระบะ หรือ มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ขับ ..... เข้าไปขายในชุมชนเล็ก ชุมชนน้อย
โดยเฉพาะ ..... ตามหมู่บ้านจัดสรร
นี่ ..... อาจนับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของตลาดก็ว่าได้


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 10:17 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 33  
     
 


สิ่งที่ ..... น่าพิจารณาต่อไปก็คือ สินค้าในตลาด
มี ..... การปรับรูปแบบให้ผู้ซื้อได้รับความ สะดวก สบาย และ ประหยัดเวลา
ดัง ..... สินค้าในซูเปอร์มาร์เกตประเภทน้ำแกงส้มละลายมาเสร็จสรรพ
หรือ ..... จะเป็น ปลาทอด น้ำพริก ข้าวผัด หมูทอด ฯลฯ

แถม ..... ตลาดสดติดแอร์ สินค้าก็เหมือนกันไปหมด
ราว ..... กับออกมาจากแปลงผัก และ ไร่นาเดียวกัน
แม้ ..... แต่พืชผลที่ไม่ได้มีอยู่ในฤดูกาล ก็ยังมีวางขาย
ตอบ ..... สนองความต้องการได้อย่างไม่จบสิ้น


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 10:23 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 34  
     
 


บ่อยครั้งที่ ..... เราได้เห็นเค้าวิเคราะห์ การค้า การเมือง สังคม ไปพร้อมๆกัน รวมทั้งประวัติศาสตร์
และ ..... ซูเปอร์มาร์เกตใหญ่ๆอย่าง Big-C Lotus หรือ Careflour ก็เป็นประเด็นหนึ่ง
ที่ ..... เริ่มเป็นปัญหากับร้านค้าเล็กๆ แบบที่เราเรียกกันว่า "ร้านโชห่วย" ของคนไทย
เพราะ ..... ห้างร้านของต่างชาติมาแย่งลูกค้าและ เงินหมุนเวียนของไทย
ออก ..... ไปนอกประเทศ และ เราก็ซื้อสินค้าแพงกว่าในตลาดบ้านเราอีกด้วยอีกไม่นาน ..... ถ้าเราไม่รู้จัก "พิทักษ์ไทย..ด้วยการซื้อของไทย"
เงิน ..... ของคนทั้งชาติ ของคนไทย ก็จะไหลออกนอกประเทศไปหมด
และ ..... วันนั้น ประเทศของเรา ก็จะไม่เหลืออะไรเลยวิธีสิ้นชาติ ..... แบบทางเศรษฐกิจ
ก็ ..... เริ่มจากการหลงไหลได้ปลื้มกับของนอกนี่เองหัด ..... มาทานบัวลอยไข่หวาน ขนมชั้น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง
ข้าวเหนียวเปียก ข้าวเหนียวถั่วดำ เต้าส่วน ลูกเดือย
หรือ ..... จะเซื้อไก่ทอดแบบไทยๆ เลือกน่องก็เหมือนกัน
ราคา ..... ต่างกันลิบเลย License ค่าลิขสิทธิ์ ของไก่ 35บาท ค่าไก่ 15บาท
ที่ ..... เหลือเป็น ลิขสิทธิ ยี่ห้อ 20 บาท ไก่แม่ค้าที่ถูกเพราะไม่มีค่าลิขสิทธิ์
ใบตอง ..... ที่ห่อขนมไทยไม่มีลิขสิทธิ์ เป็นวัสดุธรรมชาติ ไม่นานก็ย่อยสลายไปได้แล้วขนมต่างชาติ ..... ห่อสวย แพงเพราะยี่ห้อ มีลิขสิทธิ์
เวลา ..... หล่นที่พื้น ไม่มีคนเก็บ อาจจะใช้เวลาในการย่อยสลายเป็นร้อยๆปีดังนั้น ..... เราต้องมีวัฒนธรรมการเป็นอยู่ ที่เปลี่ยนกลับไป
อย่าง ..... คนสมัยบรรพบุรุษเรากันบ้างนะ เราทำได้ และ ต้องทำแล้วคะ .....
โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 10:26 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 35  
     
 


แต่ ..... ไม่ว่าอย่างไร เราคงมีสักวันหรอกนะ ที่อยากไปเดินตลาดสด
ไม่ ..... ซื้อของ ก็เที่ยวเดิน ดูผัก ดูปลา แล้วบางทีกลอนบทหนึ่ง
ใน ..... แบบเรียนที่ท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆ
อาจ ..... ปรากฏอยู่ในความนึกคิดของเราอีกก็ได้<> "เมืองไทย ใหญ่อุดม ดินดีสม เป็นนาสวน" <>นั่น ..... เป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ไหน ภาคใดของประเทศ
ก็ ..... ล้วนสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทย
ไม่ว่า ..... จะเป็น ไข่เป็ด ไข่ไก่ ที่พวกเรารู้กันดีว่า
เป็น ..... อาหารทางเศรษฐกิจและการเมืองตัวสำคัญ
หรือ ..... ปลาตัวเล็กตัวน้อย ดอกกระเจียว ยอดมะม่วง ผลไม้
ที่ ..... มีให้เลือกกินทุกฤดูกาล น่าภูมิใจเหลือเกิน>>> วันนี้ ..... สายแล้ว ตลาดจะวายแล้วกระมัง
>>> ดูสิ ..... พ่อค้า แม่ค้า เก็บของไปตั้งหลายเจ้าแล้วหาก ..... วัฏจักรของตลาดบ้านเรา ก็คงดำเนินไปเช่นนี้ทุกวัน
พอ ..... ตกสายๆก็ว่างวาย แล้วพรุ่งนี้ ก็ตื่นตา คึกคัก ขวักไขว่ เต็มไปด้วยผู้คน
และ ..... สรรพสิ่งสารพัด ให้จับจ่าย ร้องขายกันต่อไป"วันนี้ หมดพอดีเลยจ้า พรุ่งนี้มาดูใหม่นะจ๊ะหนู จะเก็บไอ้ที่งามๆ เอาไว้ให้เน้อ ..... "
โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 10:37 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 36  
     
 


ที่ ..... หมู่บ้านที่ใกล้ๆกับคอนโดฯที่ตาลอยู่ เค้ามีคณะกรรมการของหมู่บ้าน
และ ..... เค้าจัดให้มีตลาดเช้าทุกวัน ตั้งแต่ ตี 5 ถึงประมาณ 9.00 -10.00 น.
แล้วก็ ..... มีตลาดเย็น เฉพาะทุกวันพฤหัสบดี กับ วันเสาร์ ตั้งแต่ 16.00 - 20.00 น.
เค้า ..... เก็บค่าวางของขายเจ้าละ 20 บาทเอง
ไว้ .....เป็นค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่เก็บกวาดตลาดหลังตลาดเลิกไปแล้ว
พื้นที่ของตลาด ..... ก็คือ ถนนแยกซอยในหมู่บ้านนั่นแหละ
ยาวมากนะคะ ..... ใช้เวลาเดินเรื่อยๆไป-กลับก็น่าจะประมาณ 1 ชั่วโมงตาลเห็น ..... คนในหมู่บ้านสนุกสนานกันออกคะ
บางวัน ..... เราก็จะเห็นเพื่อนบ้านที่มีฝีมือในการทำอาหาร
นำ ..... ของที่เค้าทำออกมาขาย แล้วก็ขายดีด้วยคะบางบ้านก็ ..... นำของที่ตัวเองใช้แล้ว และไม่ต้องการเก็บไว้อีก
ออก ..... มาขายราคาถูกๆ ตาลก็เห็นเค้าขายได้นะคะ
แต่ ..... หมู่บ้านที่ตาลอยู่ เป็นหมู่บ้านใหญ่มาก ประมาณ เป็นพันหลังคาเรือน
ขนาด ..... อยู่ใกล้ศูนย์การค้าซีคอน และ ศูนย์การค้าเสรีฯ นะคะ
คน ..... ในหมู่บ้านยังไปศูนย์การค้ากันน้อยมากน่ายกย่อง ..... คณะกรรมการของหมู่บ้านนะคะ ที่จัดทำกิจกรรมนี้ได้สำเร็จ
และ ..... ที่น่าทึ่งอีกอย่างคือ เค้าจัดงานปาร์ตี้ในวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกๆปี
ขายบัตร ..... แบบโต๊ะจีน โต๊ะละ 10 ที่นั่งๆละ 150 บาท และ 200 บาท
ประมาณ ..... 200 - 300 โต๊ะ และ นำเงินเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว
นำขึ้น ..... ทูลเกล้าถวายให้ในหลวงได้ทุกๆปี
คณะกรรมการฯ เค้าบอกว่า ..... เค้าทำติดต่อกันมาถึง 14 ปีแล้วตาล ..... โชคดีจัง นะคะ ที่ได้มาอยู่หมู่บ้านแบบนี้
โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/07/2003 10:42 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 37  
     
 


ถ้าเดาไม่ผิดนะภาพนี้คือตลาดน้ำดำเนินช่วงปลายๆคลอง มันอยู่ที่ว่าตลาดนั้นในเมืองหรือนอกเมืองบางกอกถ้าในบางกอกก้เร่งรีบจอแจสับสน ถ้าบ้านนอกก้พูดคุยกันสนุกสนาน แต่ทุกตลาดก้เหมือนกันคือมีทั้งคนดีไม่ดีทั้งคนซื่อและคนคดทั้งอารมย์ดีและเสียล้วนแล้วแต่มีในตลาด

ยามเช้า ผมไม่แน่ใจคุณอยากได้คำตอบมุมไหนแต่ผมคงตอบคุณในมุมที่ผมมองนะแกละในทุกตลาดก้มีภาพแห่งการดิ้นรนทำมาหากินนะแม่ค้าบางคนคุณรู้เปล่าาตื่นแต่เที่ยงคืนตี2ตี3ก้มีเพื่อขายของในยามเช้าภาพแห่งความดิ้นรนทำมาหากิรเกิดพขึ้นภาพแห่งชีวิตการแลกเปลียนสินค้าเป็นเงินเกิดขึ้นที่ตลาดนี่เองเราอาจพูดได้ว่าตลาดบนโลกนี้มีทุกที่ทุกมุมตราบไดที่คนยังใช้เงินการแลกเปลี่ยนก้เกิดขึ้นตลาดก้เกิดขึ้นครับ
............................................................................
โดย โญ กระบือ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2546, 22:08 น.

 
     
    By: โญ กระบือ     21/07/2003 11:35 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 38  
     
  อยากทาน ทั้งนั้นเลย
..........................................................................
โดย นายเฉิ่ม เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2546, 22:09 น.
 
     
    By: นายเฉิ่ม     21/07/2003 11:45 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 39  
     
 
แถวบ้านส้มก็มีตลาด แล้วก็ห้าง Lotus ติดกับตลาดสดประชานิเวศน์ ค่ะ เวลาไปตลาดเนี่ยะ มันเดินได้นานกว่านะ เพราะเราสามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้ของชนิดไหน แต่ห้าง LOtus น่ะ มีของหลอกล่อให้คนเข้าไปเยอะ พวก ที่ฟิตเนต ตรงนั้นวางถูกแหล่งมากๆค่ะ เพราะข้างหลังห้างเป็นคอนโดใหญ่ๆ แล้วก็มีสระว่ายน้ำ เวลาส้มว่ายน้ำเสร็จก็ชอบไปหาอะไรทานในห้าง แต่ไม่ค่อยอยากจะซื้อของเท่าไหร่ บอกตามตรงว่า ของมันแพงนะ

สมัยก่อนที่อยู่หอแถวรังสิต ก่อนไปอยู่ก็จะซื้อของในห้างนั้น เพราะสะดวกดี แล้วก็เร็วดีด้วย มันก็จริงนะที่ร้านโชว์ห่วยแถวบ้าน ไม่ได้มีของมากมายอย่างในห้าง บางทีก็เลยคิดว่าเราน่าจะไปเดอะมอลล์ เพราะยังไงของในห้างก็ยังเป็นของไทยอยู่ แต่ก็อีกนะแหละที่ห้างเดอะมอลล์ทั้งรถติด แล้วก็ต้องยอ้นไปย้อนกลับไกลเหมือนกัน คนส่วนมากที่อยู่แถวๆนั้น ก็เลยสะดวกที่จะไป Lotus มากขึ้น

แถวบ้านก็มีตลาดสด อยู่ซอยแถวบ้าน เปิดสองวัน วันจันทร์กับวันพฤหัสบดี เป็นตลาดนัด

แล้วเพิ่งได้ข่าวแถวบ้านมี Lotus เปิดใกล้ๆห้าง The Mall หรือไงนี่แหละ รถติดแหง็มๆ แล้วมีแววว่ามันจะ beat กับ The Mall เพราะเวลาคนจะไปซื้อของในห้างเดอะมอลล์ ต้องจดรถไกล แล้วซุปเปอร์ก็อยู่ข้างล่าง บางคันต้องวิ่งไปชั้นบน
ถ้าโลตัสตั้งแถวๆนั้น คนก็แห่ไปกันหมดเลยสิ อย่างนี้รถไม่ติดตายหรอ???
.............................................................................
โดย ส้ม เมื่อ วันอังคารที่ 28 มกราคม 2546, 05:34 น.
 
     
    By: ส้ม     21/07/2003 11:47 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 40  
     
  วันนี้เมื่อตอนเย็นพี่ก็ไปที่ตลาดมาเหมือนกันครับ ไปซื้อกล้วยมาไว้ทานครับ เพื่อว่าจะได้ลดน้ำหนักเร็วบ้างไงครับ ตอนแรกก็ว่าจะไปซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับ แต่พอมาเห็นบันทึกตลาดสด ก็เลยไปที่ตลาดสดดีกว่าครับ มีของหลายอย่างที่ซุปเปอร์มาเก็ตไม่มีนะครับ เช่น ปลาย่าง หรือว่า มะเขือยาวเผ่า มะเขือเทศเผ่า น่าทานมากเลยครับ มีน้ำพริกเสริมด้วย แต่ก็ไม่ทานหรอกนะครับ กลับมาทานกล้วยที่บ้านครับ

ถ้าตลาดสดอยากให้มีผู้คนไปใช้บริการเยอะแล้วล่ะก้อ อย่างแรกก็คือตลาดสดต้องปรับปรุงเรื่องความสะอาด แล้วเรื่องรองลงมา คือ เรื่องการเอาเปรียบกับผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคขอซื้อเนื้อวัว แต่พ่อค้าและแม่ค้า เอาเนื้อควายมาให้ หรือไม่ว่าจะเป็นการเอาตะกั่วไปยัดในหัวกุ้งก็ตาม นี้แหละครับคือปัญหาหลักเลยนะครับ
.............................................................................
โดย พี่หนึ่ง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2546, 11:30 น.

 
     
    By: พี่หนึ่ง     21/07/2003 11:58 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 41  
     
  หลานน้ำตาล วันนี้ลุงมีเวลาเข้ามาดูผลงานของหนู
ลุงขอชื่นชมในการนำเสนอน่าสนใจ หลากหลายทั้งความคิดและแง่มุม
ตลาด ที่คนไม่รู้จัก คือตลาดชีวิต ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทุกขณะที่ชีวิตกระทบกับสิ่งแวดล้อม/ ตลาดทุกตลาดที่หลานนำเสนอ
ล้วนมาจากตลาดชีวิตทั้งสิ้น การที่เราจะเข้าใจตลาดชีวิต
ต้องศึกษาธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ เห็นกฎของธรรมชาติ
และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏของธรรมชาติ
เมื่อเราตื่นขึ้นมา คนฉลาดจะมีการเรียนรู้ และได้กำไร
ส่วนคนเขลาก็จะขาดทุน เรื่องกำไรขาดทุนเป็นเรื่องของการตลาดชีวิต
คนฉลาดมีแต่โอกาสและได้กำไร และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลา
เพราะเขาเปิดใจกว้าง/หมดที่เขีรยนแล้วจ๊ะ
.............................................................................
โดย Uncle Marut เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546, 16:03 น.
 
     
    By: Uncle Marut     22/07/2003 12:03 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 42  
     
  ขอบคุณ คุณลุงมารุต มากๆนะคะ
ที่แวะมาเยี่ยมเว็บไซต์ของ "น้ำตาล"
และ บอกเล่าเรื่องราวที่น่ารู้ให้ตาล
และ เพื่อนๆได้ทราบเพิ่มเติมคะ
.........................................................................
โดย น้ำตาล เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546, 17:23 น.
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   22/07/2003 12:05 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 43  
     
  เห็นด้วย ต้องนิยมไทย ขนมไทยอร่อยสุดยอดเลยครับ
รักษาไว้กันหน่อยความเป็นไทย
.............................................................................
โดย nong เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546, 18:13 น.
 
     
    By: nong     22/07/2003 12:09 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 44  
     
  นั่นเป็นสิ่ง ที่น่าห่วงสำหรับ...คนไทยอย่างมากเวลานี้ ..เพราะห้างอย่างที่น้องน้ำตาลกล่าวมา ...คนไทยกำลังนิยม..ที่จะเดินซื้อของกัน ที่นั่น...แม้แต่อาหารสดผักสด..ที่ซื้อได้จากตลาดสดใกล้บ้านก็ยังต้องเข้าไปซื้อตามห้าง...แล้ว นี่แหละเงินรั่วไหลออกไปจากทางนี้ไม่น้อยเลยทีเดียว....
.......บรรยากาศตลาดสด..ที่น้องน้ำตาลพูดบบรยายถึง ...น่าเข้าไปสัมผัสดีนัก...ปัจจุบันเริ่มน้อยลงทุกที...น่าเสียดายที่คนไทยไม่ชอบบรรยากาศการซื้อขายแบบไทยๆ...คงรอให้ถึงคราวที่ต้องหาดูตามพิพิธภัณฑ์ หรือ รอให้ถึงยุคลูกหลาน...อาจจะต้องหาดูจากตลาดสดจำลองก็เป็นได้...น่าเสียดายจริงๆ ค่ะ...อืมมมม...
..............................................................................
โดย Yaya เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546, 18:17 น.
 
     
    By: Yaya     22/07/2003 12:11 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 45  
     
 


ชีพจรโชห่วย

กล่าวถึงเรื่อง ..... การค้าปลีกแล้ว ก็คงจะผ่านเลยไปก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอยู่ ขณะที่เมืองไทย ร้านค้าปลีกข้ามชาติ ทั้งรุ่นเฮฟวี่เวต ลงไปที่ไหนสะเทือนกันทั้งเมืองอย่าง เทสโก้-โลตัส, คาร์ฟูร์, แม็คโคร, บิ๊กซี ไปถึงรุ่นซอกซอน อย่าง เซเว่นอีเลฟเว่น ที่เปิดสาขาไปทุกหัวระแหงมากกว่า 2,000 แห่ง กำลังบีบคอ ร้านค้าปลีกท้องถิ่น หรือ ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่า "โชห่วย" ให้หมดลมหายใจลงไปทุกที

การออกมาตรการของรัฐบาลไทยมาแก้ไขในเรื่องนี้ก็นับได้ว่า "สายเสียแล้ว" ไม่ว่าจะเป็นองค์กรมหาชนที่มีกระทรวงพาณิชย์เป็นตัวตั้งตัวตี หรือ การจัดทำผังเมืองเพื่อค้าปลีกกฤษฎีกาก็เพิ่งผ่านร่างออกมาเมื่อกลางเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมานี้เอง

อย่างไรก็ตามการแข่งขันในด้านค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล โดยเทียบกับปีที่ผ่านมาจำนวนร้านค้าแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต และซูเปอร์มาร์เก็ต ก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ก็ทำให้ผู้ประกอบการที่มีอยู่เดิมประสบกับคู่แข่งขันที่น่ากลัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้ายักษ์ใหญ่จากทางตะวันตกทั้ง ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น หรือแม้แต่อเมริกา ที่ต่างก็เข้ามาหาพาร์ตเนอร์ท้องถิ่น ทำธุรกิจค้าปลีก เช่น คาร์ฟูร์จากฝรั่งเศส หรือ โซโก้จากญี่ปุ่น

เปรียบเทียบได้กับเค้กก้อนใหญ่ขึ้น แต่ก็มีคนมาร่วมแย่งแบ่งกินมากขึ้นด้วยเช่นกัน! มากไปกว่านั้น เมื่อเจาะลึกลงไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ก็นับว่า "การค้าเสรี" ยังทำงานของมันอย่างเที่ยงตรง!

ผลสำรวจชิ้นเดียวกันรายงานออกมาว่าร้อยละ 80 ของผู้บริโภคที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โดยไม่ได้เจาะจงว่าเป็นลูกค้าร้านใดโดยเฉพาะ เดือนหนึ่งอาจจะเปลี่ยนที่ใช้จ่ายไปมากกว่า 2-3 แห่งก็ได้

ทั้งนี้รายงานยังระบุด้วยว่า เงินจับจ่ายใช้สอยเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่จะหมดไปกับ ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต เหล่านี้ แม้ว่าผู้บริโภคบางส่วนจะยังคงแวะไปซื้อของตามร้านโชห่วยท้องถิ่นบ้างก็ตามที
.............................................................................
โดย น้ำตาล เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546, 23:22 น.
ที่มา ..... หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ
โดย ..... ก่อนตะวันจะตกดิน

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   22/07/2003 12:19 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 46  
     
  เมื่อวันที่ 20 เดือน กพ.ที่ผ่านมาได้ไปงานที่เขื่อนวชิราลงกรณ์(เขื่อนเขาแหลม ) กาญจนบุรี พอเช้า 6 โมงก็ออกไปตลาด ไม่รู้ว่าชื่อตลาดอะไร อากาศยังเย็นอยู่เลย ได้ใส่บาตรด้วยล่ะ พระเดินบิณฑบาตรเรียงเป็นแถวเหมือนในหนังสารคดีเลย มีดอกไม้สวยๆ มีผักที่ไม่มีแถวบ้านเรา ได้ทานขนมครกที่ใส่ในใบตอง มีปลาขายตัวใหญ่มากนึกว่าเป็นปลาทะเล แต่เป็นปลาที่จับมาจากเขื่อน แม่ค้าบอกว่าเนื้อหวานมาก ไม่คาวเพราะปลากินสาหร่าย ก็เลยซื้อมาให้แม่ครัวที่เขื่อนทำให้ทานกันมื้อกลางวันนั้นเลย และยังได้ทานไข่ห่านทำเป็นไข่เจียวเป็นครั้งแรก ฟองเดียวเต็มชามเลย ไข่ห่านก็ไม่เหม็นคาวเหมือนกัน เพราะห่านกินผักกาด ไม่กินปลา ห่านเป็นมังสวิรัตินะคะ ได้มีโอกาสไปตลาดชนบท รู้สึกดี จริง จริง
............................................................................
โดย nid เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2546, 13:08 น.
 
     
    By: nid     22/07/2003 12:28 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 47  
     
  โอ้โฮ ... !!!
วันนี้ ..... พี่นิดเข้ามาเล่าเรื่องที่ไปเที่ยวมาด้วย
สงสัย ..... ไปคราวนี้ คงต้องมีความสุขมากๆสิจ๊ะ เนี้ย
เลย ..... มอง อะไร ... อะไร ดูดีไปหมด คิ๊ก คิ๊ก ๆๆๆๆ : )


โชคดีจ๊ะ มีความสุขมากๆนะจ๊ะ

"น้ำตาล"

\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   22/07/2003 12:30 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 48  
     
  ดีใจและมีความหวังสำหรับคนไทยและประเทศไทยในการดำรงอยู่อีกต่อไป
ขอชมเชยว่าเป็นข้อความที่ทำให้เกิดความรู้สึงดี ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย อ่านแล้วนึกถึงตอนไปเที่ยวทางภาคอีสาน ได้มีโอกาสไปตลาดเช้า มีของขายมากมายเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านได้อย่างดี แต่ในปัจจุบันมีการค้าต่าง ๆ มาทำให้สิ่งที่ดีงามหดหายไปในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันถ้าพูดถึงตลาดสดแล้วคนส่วนมาจะนึกถึงสถานที่มีการขายสินค้าหลากหลายและพื้นที่ทางเดินก็มีน้ำเปียกแฉะ สกปรก พ่อค้าแม่ค้าส่งเสียงด่าทอซึ่งกันและกัน ถกเถียงกันเสียงดัง ทำให้บางคนเบื่อไม่อยากไปตลาดสด
 
     
    By: ข้าฯคือคนไทย  Mail to ข้าฯคือคนไทย   20/03/2004 10:47 AM  (208.147.1.3)
 

 
  หัวข้อ : 49  
     
  สมัยประถมต้นไปอยู่กับปู่ที่บ้านคลองตลาด ด้านหนึ่งติดคลอง อีกด้านหันหน้าหาบ้านที่อยู่อีกฝั่งหนึงของถนนแคบๆ บ้านทุกหลังติดกันเป็นพืดเลย บ้านอีกฝั่งนั้นหลังบ้านติดสวน บ้านทุกหลังเป็นร้านขายของ มีทั้งของชำ หมากพลู ร้านขายผ้า และร้านขายยา จึงเรียกว่าบ้านคลองตลาด ทุกๆเสาร์อาทิตย์จะมีตลาดนัด มีลิเก และของแปลกๆ ที่หาทานยากมากๆ เช่นมะขวิด และอื่นๆที่จำชื่อไม่ได้นะคะ มาวางขาย แถมมีลิเก และงิ้วด้วยค่ะ มีขนมมากมาย และคนพลุกพล่าน เดินทางมาจากนอกตลาด เป็นที่ครึกครื้น ล่าสุดเมื่อปี 99 แวะกลับไปทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะ น่าเสียดายจัง  
     
    By: พี่ค่ะ     21/03/2004 03:19 AM  (217.225.97.81)
 

 
  หัวข้อ : 50  
     
  ไปเดินตลาดสดทุกเสาร์-อาทิตย์ค่ะ
ในความรู้สึก เป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวามากกว่าการไปเดินซื้อของตามซุปเปอร์มาร์เก็ต

บางคนอาจจะไม่อยากเดินตลาดสด เพราะพื้นไม่สะอาด บางตอนมีน้ำขังเฉอะแฉะ แต่ลองไปดูสักครั้งเถอะค่ะ สำหรับคนที่ไม่เคยไปมานานแล้ว....แล้วจะเห็นเสน่ห์ของตลาดสด

ในยามเช้า มีรถเข็นทอดปาท่องโก๋
มีร้านกาแฟเล็ก ๆ ชงด้วยถุงผ้าโบราณ อยู่ใต้ซอกบันได
มีคุณป้า คุณย่า คุณยาย จากอำเภอไกล ๆ เอาผักผลไม้ใส่ีตะกร้าหวาย หิ้วมาวางริมทางเท้า นั่งรอคอยด้วยความหวัง ว่าจะมีใครสักคนมาอุดหนุน
มีร้านขายปลา หมู เนื้อ ผักสด
แผงลอยขายของแห้ง กระเทียม พริกไทย ซอส ซีอิ๊ว ข้าวสาร

ตลาดวายแล้ว....ตอนเที่ยง ๆ มีเสื้อผ้าสำเร็จรูปราคาถูกจากโรงงาน กระเป๋าหิ้ว รองเท้าแตะ มาวางขายแทนที่
แผงหนังสือมือสอง ทยอยเอาหนังสือมาตั้งให้ลูกค้าเลือกหาไปอ่าน
แผงซ่อมรองเท้า ทำกุญแจ ซ่อมนาฬิกา เปิดทำการ
ลูกชายตัวเล็กจูงแม่ตาบอดมาเล่นดนตรี แลกกับเศษเงินซื้อข้าว
ยายแก่ ๆ หอบกระจาดใส่ขมิ้น หินขัดขี้ไคล เม็ดมะขามคั่ว มาวางขาย

ยามเย็น...แม่ค้าเริ่มยกหม้อแกง หม้อข้าว กับข้าวหลากชนิดใส่ถาด มาวางขาย ให้คนทำงานเลือกซื้อกลับไปกินบ้าน
รถเข็นข้าวเหนียว หมูปิ้ง ไส้กรอกอิสาน ปฏิบัติการอย่างแข็งขันให้ทันคำสั่งลูกค้า
ก๋วยเตี๋ยว ส้มตำ บะหมี่ ก๋วยจั๊บ ผัดไทย ทยอยเข็นรถมาประจำที่ ตั้งโต๊ะขายอาหารให้คนที่ปากท้องเดียวนั่งกิน หรือซื้อไปฝากคนที่บ้าน

ไม่ว่าจะยามไหน ๆ ตลาดมีความเคลื่อนไหว มีสีสรร อยู่ตลอดเวลา
แล้วจะไม่ให้รัก ตลาดสด ได้อย่างไร

 
     
    By: pat     21/04/2004 08:19 PM  (202.12.97.100)
 

 
  หัวข้อ : 51  
     
 


เรื่อง ต้นทุน และ กำไร นั้น
ใครได้มาก ได้น้อย จะคิดทีเดียวจบ ได้หรือคะ ..?

ในเมื่อทุกอย่างมีขั้นตอนของการผลิต ..?
ไม่ว่าจะเรื่อง .. วัตถุดิบ .. ค่าดำเนินการ .. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย
กว่าจะมาขายเป็น สินค้า 1 ชิ้น ที่มีราคาเท่านั้น ผ่านขบวนการมาตั้งหลากหลาย


คิดแบบนี้ ..........

ถ้าซื้อจากห้าง 1000บาท
มันไหลไปต่างประเทศ 900 บาท ที่เหลือ 100 บาท ที่เห็นจ่ายค่ายามเฝ้าห้างไง


ถูกต้องจริงๆ หรือ ..? ไม่อยากเชื่อเลยค่ะ :-) :-D

แล้วเรื่องซื้อของไทย หรือ ของนอก ก็ไม่สำคัญหรอก มั้งคะ..?
เพราะสินค้าบางอย่าง เราก็จำเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศเหมือนกัน เพราะเราผลิตเองไม่ได้

แต่ที่สำคัญคือ ก่อนจะซื้ออะไรสักอย่าง ควรคิดมากๆหน่อย ..........
ว่า สิ่งที่เราจะซื้อมานั้น เราจะได้ใช้อย่างคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือเปล่า เท่านั้น..?


บทความที่กระทู้นี้ ..........
ของ ดร.นิติภูมิ เนาวรัตน์ อาจารย์เขียนไว้หลายปีนานมากแล้ว นะคะ


จำได้ว่า น้ำตาลเอามาอ้างอิงตอนเขียนหน้า .. บันทึกของน้ำตาล ..
.....................................................เรื่อง เช้าวันหนึ่งในตลาดสด

แต่ปัจจุบันนี้ ..........
เท่าที่ทราบมีหลายๆ หมู่บ้านฯ ทั้งในกรุงเทพฯ และตามชานเมือง
ผู้คนมากมายปรับเปลี่ยนตัวเองในการเป็นอยู่ไปมากมายแล้ว

ผู้คนที่ใช้เงินซื้อของโดยไม่คิดถึงอนาคต ก็คือคนที่ไม่ได้หาเงินใช้เอง หรือไม่พวกเค้าก็ไม่ได้ถูกปลูกจิตสำนึก หรือได้รับการชี้แนะที่ถูกต้อง แล้วผู้คนส่วนหลังๆ ที่ไร้จิตสำนึกในการใช้จ่ายนี้ ก็มีอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดของประเทศ

อย่ากังวลมากๆ เลยคะ ..........

.......... ทุกอย่างต้องมีทั้งได้และเสียเสมอ อย่างศูนย์การค้าใหญ่ๆ เค้าก็มีความสามารถในการซื้อผลผลิตของเกษตรกร ตามราคาที่รัฐบาลกำหนดหรือควบคุม แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีบนำออกมาจำหน่ายให้ล้นตลาด เพราะเค้ามีห้องเย็นสำหรับกักเก็บสิ้นค้าได้มากมาย ทำให้ราคาผลผลิตเหล่านั้น ราคาไม่ตก และเน่าเสียไปง่ายๆ ..........

.......... สิ้นค้าบางอย่าง ที่จำเป็นต่อชีวิตต้องใช้อยู่เป็นประจำวันในครัวเรือน เค้าก็จัดทำขึ้นแบบคุณภาพได้มาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด ในชื่อบริษัทของศูนย์การค้าของเค้าเอง และจำหน่ายในราคาถูกมากๆ มากกว่า 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของสิ้นค้าที่มีหีบห่อสวยงาม ไม่ว่าจะผลิตในประเทศหรือจากต่างประเทศ ..........

นั่นเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคและอุปโภคได้ส่วนหนึ่งแล้ว
ลองหาเวลาว่างๆ เดินสำรวจดูบ้าง สิคะ :-) :-D

.......... ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็เป็นแค่ความคิดของอาจารย์และผู้คนบางกลุ่มชน
แล้วก็เป็นส่วนน้อยเท่านั้น ไม่ใช่ประชากรของประเทศจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกกล่าวทั้งหมด ..........

ท่องไว้เลยนะคะ ทุกอย่างต้องมีทั้งได้และเสีย ..........

.......... การพัฒนาประเทศนั้น ต้องมีทั้งได้ ทั้งเสีย การพัฒนาจะต้องทำให้เกิดคุณค่าอย่างใหม่ๆ และ คุณค่าอย่างใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั้น เราอาจจะต้องเสียสละคุณค่าอย่างเก่าบางอย่างไป จะมากหรือน้อย ก็คงแล้วแต่ความจำเป็น จะให้ทุกอย่างคงเหลือบริบูรณ์พร้อมกับการงอกเงยนั้น คงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ..........


อย่าไปโทษบริษัทห้างร้านเหล่านั้นเลย นะคะ

.......... ที่บรรดา พ่อค้า แม่ค้า ตามร้านค้าเล็กๆ ต้องล้มหายตายจากไปหมดนั้น ก็คงมาจากหลายๆ สาเหตุด้วยกัน ที่เห็นง่ายๆ และดูจะสำคัญมากๆ ก็คงเรื่องมารยาทในการขายและการให้บริการ รวมไปถึงความสะอาดของสิ้นค้าและสถานที่ .. เครื่องชั่ง ตวง วัด ไม่ได้มาตรฐาน .. ราคาที่ไม่คงที่ .. ผู้คนส่วนใหญ่เจอเข้ากับปัญหาเหล่านั้นบ่อยๆ ก็ต้องหนีไปใช้บริการตามศูนย์การค้าแน่นอน ..........

.......... อีกหนึ่งสาเหตุที่มองเห็นได้ชัดเจน ก็เนื่องมาจากการพัฒนาถนน .. สะพานลอย .. และ ทางรถไฟฟ้า .. ที่มีเพิ่มขึ้นและจะตามมาอีกมากมาย ที่ใดมีความเจริญของสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ขึ้นมา .. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง .. ก็จะมีราคาสูงขึ้นอย่างมากมายตามมาด้วยเช่นกัน และ ส่วนใหญ่ร้านค้าก็มักจะเป็นการเช่า หรือ เช่าซื้อ .. ซึ่งเมื่อหมดสัญญาในแต่ละครั้ง เจ้าของก็มักจะฉวยโอกาสปรับราคาขึ้นมามากๆ จนร้านค้าเหล่านั้นสู้ราคาไม่ไหว ก็จึงจำเป็นต้องย้ายออกไปเอง ..........

เห็นมั้ยคะ ..?
ว่าไม่ใช่ เพราะบริษัทห้างร้านเหล่านั้น แต่อย่างเดียว
เมื่อมีการพัฒนาประเทศ ทุกอย่างก็ต้องเกี่ยวเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่เสมอ..!!


คนต่างชาติ ..........
หลงรักเมืองไทย รักวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ของคนไทย
บางคนถือว่า เมืองไทยเป็นบ้านของเค้าเลยทีเดียว

.......... คุณสมบัติอันงดงามในวัฒนธรรมไทย น่าชื่นชม และน่าดึงดูดใจ ความงามของวัฒนธรรมไทยมีหลากหลาย ที่มีเสน่ห์และน่าประทับใจ ประกอบกับความอ่อนน้อมในวิถีชีวิตของคนไทย ยังมีความเอื้อเฟื้อ มีการเคารพนับถือผู้มีอาวุโส และ ความมีน้ำใจของคนไทย คงเป็นเอกลักษณ์เพียงไม่กี่ประการ ที่ทำให้เมืองไทยพิเศษจริงๆ ..........

.......... พวกเราคนไทยทุกคนรู้ว่า อะไรที่เป็นของไทยๆ ที่ดูดี ที่ควรปกป้องรักษาไว้ แต่พวกเราคนไทยก็มีอยู่จำนวนไม่น้อย ที่บ้าหลงทำตัวอย่างคนต่างชาติเอง แล้วที่น่าสมเพชมาก ก็คือทำได้น่าเกลียดกว่าคนต่างชาติอีก เพราะคนต่างชาติมากมาย ที่มาหลงรักวัฒนธรรมของไทยเรา อย่างที่ศึกษาเข้าถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยทีเดียว ..........

.......... สังคมของคนไทย มีช่องว่างในสังคมระหว่างคนสมัยเก่าและสมัยใหม่ เช่นในด้านการพูดจา การแต่งกาย และ ทัศนคติต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งบางพวกก็ติดกับของเก่าจนไม่ลืมหูลืมตา บางพวกก็ไม่รับของเก่า รับเอาแต่วัฒนธรรมใหม่ๆ จากตะวันตก แล้วก็คงจะน้อยลงทุกวัน ที่เราจะยึดเอาแนวทางสายกลาง เพื่อผสมผสานระหว่างสิ่งเก่าและสิ่งใหม่ ให้เป็นจุดต่อเนื่องระหว่างอดีต และปัจจุบันที่เหมาะสม ..........

สิ่งที่เราควรกระทำ ..........
คือคอยปลูกจิตสำนึกซึ่งกันและกัน
ให้พวกเราตั้งความคิดได้ถูกต้อง ใครจะทำได้มากหรือน้อย ก็ไม่สำคัญ
แต่ขอให้ตั้งใจทำให้ได้บ้าง นานๆ ไป พวกเราก็จะค่อยๆ ปรับเปลี่ยนได้ดีขึ้นเอง :-) :-D
โชคดีนะคะ :-D :-D-------------------------------------------------------------

>>>>>> จากกระทู้ รักชาติต้องอ่านฯ ของ AC104.com

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   21/08/2005 12:53 PM  (58.10.152.29)
 

 
  หัวข้อ : 52  
     
  ผมอยากได้รูปตลาดแบบตึกแถวในกรุงเทพครับ ช่วยส่งให้ผมที่ได้มั้ยครับ
 
     
    By: วุฒิ  Mail to วุฒิ   3/02/2006 12:08 PM  (61.19.237.132)
 

" ?????? "    ???   test   3/02/2016 02:39 PM
     
  http://ชาติไทย.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/  
     

     
 
       
ชื่อ - นามสกุล ::
  *
 
อีเมล์ ::
 
 
รูปภาพ ::
  ขนาดไม่เกิน 50 Kb
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
ข้อความ ::
  *
  Emotion ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
       
     
 
     
 
 Search Word:
ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ ขอขอบพระคุณ


Copyright © 2001-2002 - nineto.com. All Rights Reserved.