| หน้าที่ท่านบรรเลง | บันทึกข้องน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนด | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- - เข้าระบบผู้ดูแล - -เหตุเพราะ "ผู้ใหญ่" ... !!
     
 


เหตุเพราะ "ผู้ใหญ่" ... !!

อ้างอิงจาก ..... จัดระเบียบ ... เกมออนไลน์
-http://www.komchadluek.com/komchadluek/special/scoop/2003/jul/open1101.php
-http://www.manager.co.th/cyberbiz/viewNews.asp?newsid=4695818001626
-http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P2363391/P2363391.html#2
-http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P2360697/P2360697.html#3
-http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P2361229/P2361229.html
-http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P2364364/P2364364.html
-http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P2365772/P2365772.html
-http://www.pantip.com/cafe/ratchada/topic/V2363303/V2363303.html
-http://www.komchadluek.com/shownews/news/3573484.html
-http://www.mict.go.th/news/index.aspx?Nid=322

1 / 11

 
     
      By : น้ำตาล  Mail to น้ำตาล    13/07/2003 05:10 PM  (203.107.130.10)  
 
 
 
  หัวข้อ : 1  
     
 


มี ..... คำถามมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ ที่ทำตัวเหลวไหล
และ ..... ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ หรือ ผู้ใหญ่ที่คอยตักเตือน บ่น และ พร่ำสอน
อย่างกรณี ..... ที่วัยรุ่นตัดสินปัญหาความรักของตัวเอง ด้วยวิธีการ "ฆ่า"
หรือ ..... เล่นเกมกันอย่างเอาเป็นเอาตาย
ถึง ..... ขนาดทำการปล้นเงินจากเกมออนไลน์นั้น
ซึ่ง ..... นำไปสู่มาตรการคุมเข้มเกมออนไลน์
รวม ..... ไปถึงร้านอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการเกมออนไลน์ด้วย
มี ..... หลายคำถามสำหรับเกมฮิตอย่างแร็กน่าร็อกนั้น
เป็น ..... เกมที่มีความรุนแรงหรือไม่อย่างไร ?
และ ..... เหตุที่เกิดนั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
เกม ..... มีส่วนที่ทำให้เกิดปัญหา เช่น กรณีดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ?
และ ..... มาตรการการคุมเข้มของภาครัฐจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไร ?

2 / 11

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2003 05:13 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 2  
     
 


เหตุเพราะ "ผู้ใหญ่" ... !!ใคร ..... จะให้เหตุผลอย่างไรนั้น เป็นสิทธิ์ในการคิด การมองเห็นของแต่ละบุคคลแต่ ..... บางที เราอาจลืมมองย้อนกลับไปว่า
ต้นเหตุ ..... จริงๆนั้นมาจากอะไร ผู้ใหญ่ละเลยหน้าที่ในการอบรม ...
ปลูกฝัง ..... สิ่งที่ดีๆ ชี้แนะ ... แนะนำ ... ให้ทั้งความคิด ...
และ ..... สั่งสอนให้กับเด็กๆ มาตลอดชีวิตของเค้า อย่างห่วงใย
และ ..... มีความเอื้ออาทรต่อกันและกันเสมอ
กับ ..... คนในครอบครัวของเรานั้น บ้างหรือเปล่า ... ???
หรือ ..... มัวแต่คิดถึง แต่เรื่องการทำงาน หาเงิน ...
หรือ ..... ผู้ใหญ่บางคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจต่างๆ
ที่ ..... เชิญชวนให้เด็กๆเข้าไปใช้บริการเหล่านั้น มีความคิดอะไรได้บ้าง ... ???
ที่ ..... สร้างสรรค์สังคมของเราให้น่าอยู่ นอกเหนือจากต้องการเงิน
และ ..... ผลกำไรมากมาย จากลูกหลานในชนชาติเดียวกันนี้ โดยไม่มีจิตสำนึกที่ดี
และ ..... ทำเสมือนตนเองมาจากต่างภพ ต่างดาว ไม่มีแม้แต่คุณธรรมตาลว่า ..... ตามปกติ เท่าที่ได้อ่านหนังสือมามากมายหลากหลายอย่างนั้น
ท่านผู้รู้ ..... ทางด้านจิตเวช ก็มักจะกล่าวอ้างถึง การพัฒนาของมนุษย์
ทางด้าน ..... จิตใจ ... อารมณ์ และ สังคม นั้น ต้องมีความต่อเนื่องกัน
มา ..... ตั้งแต่เราเริ่มอยู่ในท้องของแม่ด้วยซ้ำ
การ ..... ที่เราจะพัฒนาไปได้อย่างดีนั้น
ต้อง ..... ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งทางร่างกาย ... ทางจิตใจ ...
รวม ..... ไปถึงสิ่งแวดล้อม และ สังคม ที่อยู่รอบๆตัวของเราอีกด้วยใน ..... ปัจจัยเหล่านี้ ไม่มีข้อใดสำคัญมากกว่ากันอย่างชัดเจน
เรา ..... อาจจะเคยเห็นว่าเพื่อนของเราบางคน
ปัจจัย ..... ทางร่างกาย มีมากกว่าอย่างชัดเจน
เช่น ..... เพื่อนๆที่สมองพิการ มีความบกพร่องของสมอง
เป็น ..... สาเหตุใหญ่ที่จะทำให้เพื่อนของเราผู้นั้น มีปัญหาทางจิตใจ
และ ..... อารมณ์ได้มาก ถึงแม้เค้าจะได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดี แต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นได้ปัจจัย ..... ทางด้านจิตใจของเราจะเริ่มขึ้นจากโครงสร้างทางร่างกาย นั่นก็คือสมอง
และ ..... ระบบประสาท ซึ่งจะทำให้เรามีพื้นความสามารถของจิตใจ
และ ..... พื้นทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน ปัจจัยทางจิตใจนี้
ทาง ..... การแพทย์มักจะกล่าวอ้างถึงว่า เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมส่วน อีกปัจจัย ..... ก็จะเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งมีความสำคัญมาก
ไม่ ..... ยิ่งหย่อนไปกว่า ปัจจัยอื่นๆ นั่นก็คือ "สิ่งแวดล้อม"
ใน ..... ตอนที่เราเป็นเด็กๆ สิ่งแวดล้อมของเรา ก็น่าจะเป็น "ครอบครัว" ...
พ่อ แม่ ..... ญาติ พี่ น้อง ... และ ความสัมพันธ์ภายในความครัวของเรา
ซึ่ง ..... จะทำให้เรารับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ
และ ..... พัฒนาขึ้นเป็นบุคลิกภาพของตัวเอง
ดังนั้น ..... ถ้าการเรียนรู้เบื้องต้นในครอบครัวเป็นไปได้ดี
ก็ ..... จะมีพื้นฐานอันดีที่จะเรียนรู้สิ่งอื่นๆ ในสังคมต่อไปได้ดี เช่นกันสิ่งแวดล้อม ..... ลำดับถัดมาจากครอบครัว ก็คือ โรงเรียน ... ชุมชน ... และ สังคม
ล้วน ..... มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางจิตใจของเราได้ทั้งสิ้น
จะ ..... มากน้อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของเรา
และ ..... ความเข้มข้น รุนแรง ของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานั้นด้วย
ดังนั้น ..... ถ้าจะให้เรามีพัฒนาการที่ดี
ก็ ..... ควรจะต้องมีปัจจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ด้วยแต่ ..... พวกเราทุกคน อาจจะไม่โชคดี
อาจ ..... ได้รับปัจจัยเหล่านั้น ไม่สมบูรณ์ทั้งหมด
พวกเรา ..... บางคน อาจมีพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมา
ทำ ..... ให้เกิดมามีพื้นอารมณ์ที่ไม่ดีก็ได้ ...
บางคน ..... ก็อาจจะสมาธิสั้น ... หุนหัน อารมณ์ร้าย ไม่สงบ ...
ทำ ..... ให้เป็นเด็กที่เลี้ยงยากๆ ...
ถ้า ..... บังเอิญเรามีพ่อแม่ที่ไม่อดทน
เรา ..... ก็จะได้รับความรุนแรง ที่ก้าวร้าวได้ง่ายๆ .....
บางคน ..... ก็เกิดมาดี สมองและจิตใจไม่มีปัญหา
แต่ ..... อยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่โหดร้ายทารุณกรรม
หรือ ..... มีแต่ความเพิกเฉย ไม่สนใจใยดีต่อกัน
เรา ..... ก็จะได้รับผลกระทบนั้นค่อนข้างมาก
ถึง ..... แม้ในครอบครัวเดียวกันที่มีปัญหา
พวกเราแต่ละคน ..... อาจจะได้รับผลกระทบไม่เหมือนกันก็ได้
ซึ่ง ..... ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของจิตใจ และ ความสามารถในการปรับตัวของเราอีกด้วยดังนั้น ..... การที่ผู้ใหญ่จะมาพยากรณ์แยกแยะว่า
พวกเรา ..... คนใดจะเกิดปัญหาอย่างไรนั้น ก็เป็นเรื่องยากมากๆ
เพราะ ..... พวกเราอาจมีปัจจัยด้านที่ดีๆอื่นๆ มาเจือปนช่วยอยู่ได้บ้างแต่ ..... อาจจะสรุปได้เบื้องต้นว่า ถ้าพวกเรามีปัจจัยเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
หรือ ..... หลายด้านพร้อมๆกัน พวกเราก็อาจมีโอกาสเกิดปัญหาพฤติกรรมเมื่อโตขึ้นได้มากปัญหา .....พฤติกรรมของพวกเรา มักจะเห็นต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เล็กๆ
เริ่ม ..... จากระดับที่น้อยๆ แล้วค่อยๆขยายมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นได้ ...
อย่าง ..... พวกที่ชอบหาเรื่อง แบบเป็นอันธพาล
มัก ..... จะเริ่มมีพฤติกรรม ... ก้าวร้าว ... เกเร ... ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น ... ละเมิดกฎเกณฑ์
มา ..... ตั้งแต่เรียนชั้นประถมเลยก็ว่าได้
บางปัญหา ..... พวกเราก็อาจมีให้เห็นกันตั้งแต่เริ่มเรียนอยู่ในระดับอนุบาล
แล้ว ..... ความรุนแรงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ที่ดูแลเรา
ไม่ ..... เอาใจใส่พวกเราอย่างถูกต้อง ... ตามใจพวกเรามากจนเกินไป และ ... ละเลย ...
ชอบ ..... ที่จะใช้ความก้าวร้าวรุนแรงกับเรา ...
ทำให้ ..... พวกเราเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อตัวเอง ... เก็บกด ... และโกรธแค้นต่อสิ่งแวดล้อม
ที่ ..... สะสมต่อเนื่องกันมาแสนนาน แล้วบางครั้งก็อาจจะแสดงออกเป็นอาการต่างๆ
เป็น ..... พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และ จะเห็นเป็นพฤติกรรมรุนแรงมากในตอนเป็นวัยรุ่นนั่นเองยังไงๆ ..... ตาลก็ยังเชื่อว่า ทุกชีวิต ..... เริ่มต้นที่ “ครอบครัวของเรา” เสมอคะ
คงไม่มีใคร ..... เติบโตมาเอง โดยที่ไม่มีใครชี้แนะ อบรม และ สั่งสอน

ตาลว่า สุภาษิต ที่กล่าวว่า ..... "ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก" คงยังใช้ได้ดีนะคะ

สิ่งแวดล้อม ..... ที่ไม่ดีบางอย่าง ยังคงมีอยู่เสมอ
สิ่งที่ ..... ผู้ใหญ่จะช่วยให้พวกเราดูดีได้ ก็คือต้อง ปลูกฝังสิ่งที่ดีๆ
ชี้แนะ ..... แนะนำ ... ให้ทั้งความคิด ... และ สั่งสอน
ให้ ..... พวกเรารู้จักปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม ... รู้จักยับยั้งใจตัวเอง ...
รู้จัก ..... หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดี และ รู้จักหลบหลีกเอาตัวรอดจากภัยอันตรายให้ได้
ถ้า ..... ผู้ใหญ่ทำให้กับเด็กๆ ในครอบครัวของตัวเอง มาตลอดชีวิตของเค้า
อย่าง ..... ห่วงใย และ มีความเอื้ออาทรต่อกันและกันเสมอ

ตาลมั่นใจว่า ..... สังคมของเราไม่เสื่อมโทรมแน่นอนคะ
ด้วย ..... วิถีชีวิตแบบครอบครัว ที่มี ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน
แม้ ..... ปัจจุบันลักษณะความเป็นอยู่จะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
แต่ ..... การเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัย สามารถผสมผสานกันได้ลงตัว
ตาม ..... สายพันธุ์ที่ถ่ายทอดออกมาจากใจรักจริงๆ
ซึ่ง ..... มอบความรักและปลูกฝัง ความเป็น "คน" ให้อย่างเต็มเปี่ยม

อย่างน้อยๆ ..... ก็คงไม่มีธุรกิจการค้า อย่างเห็นแก่ได้ขึ้นมามากมาย ให้คอยตามแก้ไข
เพราะ ..... อย่างน้อย "คนเหล่านั้น"
คง ..... ได้ผ่านการปลูกฝัง "ความเป็นคน" มาจาก ครอบครัวที่ดีของเค้าแล้ว
โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

3 / 11

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2003 05:17 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 3  
     
 


อ้างอิงจาก

เกมออนไลน์ ..... หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Massive Multiplayer Online Role Playing Game หรือย่อๆ ว่า MMORPG เป็นเกมคอมพิวเตอร์ลักษณะหนึ่ง ที่ผู้เล่นจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเชื่อมต่อโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องเกมเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ รูปแบบของเกมอนุญาตให้ผู้เล่นเกมจำนวนมากเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้จำนวนมากไม่ต่ำกว่า 5,000 คน ในเวลาเดียวกัน

4 / 11

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2003 05:19 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 4  
     
 


อ้างอิงจาก

กรณี ..... เกมฮิตอย่าง "แร็กน่าร็อก" นั้น มีผู้เล่นในช่วงเวลาหนึ่งๆ ประมาณไม่ต่ำกว่า 30,000 คนเลยทีเดียว รูปแบบของการเล่นคือการสร้างสังคมหรือ community ของตนเอง แบ่งเป็นอาชีพต่างๆ เช่น พ่อค้า นักพรต นักดาบ เป็นต้น กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการต่อสู้กับสัตว์ประหลาด เพื่อสะสมไอเทม หรือสิ่งของ เพื่อพลังอำนาจพิเศษในการต่อสู่ หรือเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินกับร้านค้าในเกม หรือนำไปขายต่อในเกมไอเทม ..... หรือ สิ่งของเหล่านี้ยิ่งหายากยิ่งมีมูลค่าที่สูงมากขึ้น และ อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่ผู้เล่นจะสามารถเล่นเพื่อสะสมเงินเพื่อซื้อสิ่งของเหล่านี้ นั่นคือที่มาของการซื้อขายซึ่งสิ่งของด้วยเงินจริง สิ่งของที่หายากบางชิ้นมีการซื้อขายด้วยเงินจริงถึง 12,000 - 15,000 บาท และเป็นแรงผลักดันให้มีผู้เล่นมืออาชีพที่เล่นเพื่อสะสมเงิน หรือ สิ่งของในเกมไปขายต่อในรูปแบบของเงินจริง มูลค่าของการซื้อขายเงินในเกมอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านเชนนี ต่อ 150 บาทเรา ..... ไม่ปฏิเสธว่า คนจำนวนมากที่ไม่ได้ซื้อขายด้วยเงินจริง แต่เมื่อเงินหรือสิ่งในเกมแปรเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาชญากรรมดังกล่าว มาตรการที่ทางกระทรวงไอซีทีนำมาใช้ในการควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ มี 3 มาตรการ คือแนวทางที่หนึ่ง ..... กำหนดให้เกมออนไลน์ทุกประเภทปิดเปิด ระหว่างเวลา 22.00-06.00 น. และ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2546 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2546แนวทางที่สอง ..... จะกำหนดระยะเวลาการเล่นเกมออนไลน์ โดยกำหนดผู้เล่น เล่นได้เพียง 2 ชั่วโมงสำหรับแนวทางที่สาม ..... ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ต้องเข้ามาดูแลเรื่องของการโอนเงินซึ่งเกิดขึ้นจากการเล่นเกม ไม่ให้มีการซื้อขายโดยใช้เงินสด เพราะหากเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน อาจจะทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมมาตรการ ..... การจำกัดเวลาของของไอซีที แม้จะส่งผลดีกับเด็กที่จะใช้เวลาในการเล่นเกมน้อยลง และ แบ่งเวลาเพื่อการเรียนหรือการพักผ่อนมากขึ้น แต่ก็ส่งผลกระทบในแนวกว้างสำหรับผู้เล่นกลุ่มอื่นที่ไม่อยู่ในวัยเรียน กลุ่มธุรกิจที่ให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มธุรกิจออนไลน์เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ กลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ เกม หรืออินเทอร์เน็ต หรือเกมเพียงอย่างเดียวปัญหา ..... ก็คือว่าถ้าผู้เล่นที่เป็นผู้ใหญ่ มีอายุเกิน 18 ปี จะเรียกร้องสิทธิในการเล่นเกมนอกเหนือจากเวลาดังกล่าว หรือขอเล่นนานมากกว่า 2 ชั่วโมง และผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตที่จะเรียกร้องสิทธิในการให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ เกมสำหรับผู้ใหญ่หลังเวลา 22.00 น. ทางกระทรวงไอซีทีจะมีนโยบายอย่างไร และ ไอซีที ... ควรต้องมีคำตอบ5 / 11

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2003 05:21 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 5  
     
 


อ้างอิงจาก

เกม ..... ออนไลน์พร้อมร่วมมือไอซีที ปิดให้บริการสี่ทุ่มถึงหกโมงเช้า

ผู้ ..... ให้บริการเกมออนไลน์ พร้อมให้ความร่วมมือกระทรวงไอซีที ปิดเซอร์ฟเวอร์ให้บริการระหว่าง 22.00-06.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.-30 ก.ย.นี้

เมื่อ ..... วันที่ 10 กรกฎาคม 2546 นี้ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ได้เชิญผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศ เช่น ... บริษัท เอเชียซอฟต์ ผู้ให้บริการเกมแร็กน่าร๊อก ... บริษัท วอแรกซ์ ผู้ให้บริการเกมเอ็นเอจ ... บริษัท จัสต์ซันเดย์ ผู้ให้บริการเกมแฟรี่เลนด์ ... และ บริษัท นิวอีร่า ผู้ให้บริการเกมมิว ... รวมทั้งผู้บริหารจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้กำกับดูแลไอเอสพี หรือคือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ร่วมประชุมหารือถึงความพร้อมในการปิดเซอร์ฟเวอร์การให้บริการเกมออนไลน์ ระหว่างเวลา 22.00-06.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม-30 กันยายนนี้

นพ.สุรพงษ์ กล่าวว่า ..... การประชุมในวันนี้เป็นการหารือถึงแนวทางปฏิบัติในการปิดเซอร์ฟเวอร์ให้บริการดังกล่าว โดยทุกบริษัทที่เข้าประชุมต่างยืนยันถึงความพร้อมในการดำเนินการ และบางรายได้มอบรายชื่อเกมออนไลน์จากต่างประเทศที่เข้าข่ายต้องปิดการให้บริการ เพื่อให้การสื่อสารแห่งประเทศไทย(กสท.)นำไปแจ้งต่อไอเอสพี ดำเนินการบล็อกระหว่างเวลา 22.00-06.00 น. เช่นเดียวกับเกมออนไลน์ในประเทศด้วย

นอกจาก ..... แนวทางการปิดการให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว เอกชนผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ยังได้ยืนยันถึงความพร้อมในการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมดูแลไม่ให้มีการซื้อขายคะแนนหรือสิ่งของภายในเกม รวมทั้งตรวจสอบการได้มาของคะแนนและสิ่งของภายในเกมแบบผิดปกติ ซึ่งโปรแกรมนี้เทียบได้กับบทบาทของคณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ส่วนประเด็นการกำหนดให้เล่นต่อเนื่องได้กี่ชั่วโมงต่อครั้ง ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะต้องมีการศึกษาข้อมูลที่เหมาะสมจากฝ่ายต่างๆเพิ่มเติม โดยเฉพาะจิตแพทย์

6 / 11

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2003 05:23 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 6  
     
 


อ้างอิงจาก

ร้านอินเตอร์เน็ต แก้ลำไอซีที เปิดตี5 ล่อสาวก "แร็กน่าร็อก"

ร้านเน็ตเกมหัวใส ..... เปิดล่อเด็กตั้งแต่ตี 5 ผู้ปกครองโวยเล่นเกมก่อนเรียนหนังสือทำสมาธิแตกซ่าน แถมเงินหมดอดกินข้าวเที่ยง สาวก "แร็กนาร็อค" กว่าพันประท้วงผ่านเวบไอซีที ยุสมาชิกไม่เลือกผู้สมัครพรรคไทยรักไทยเป็นผู้ว่า กทม.

หลัง ..... กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที เสนอกฎเหล็กควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ โดยกำหนดให้เปิดเซิร์ฟเวอร์เกมไม่เกิน 4 ทุ่มนั้น ล่าสุด ... ผู้ปกครองนักเรียนร้องเรียนว่า ร้านเกมหลายแห่งได้ใช้กลยุทธ์ใหม่ ด้วยการเปิดร้านตั้งแต่เช้ามืด เพื่อให้เด็กใช้บริการก่อนเข้าโรงเรียนหลังจาก ..... ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองนักเรียน ผู้สื่อข่าว "คม ชัด ลึก" ได้ออกสำรวจร้านเกมย่านสะพานซังฮี้ ที่ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนมัธยมชื่อดังพบว่า ร้านอินเทอร์เน็ตหลายแห่งได้เปิดร้านตั้งแต่ 6 โมงเช้า โดยร้านเกมเหล่านี้มักมีโปสเตอร์รูปเกมแร็กนาร็อคขนาดใหญ่หลายใบปิดกระจกเพื่อไม่ให้มองเห็นสภาพภายในร้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเกมบางแห่งตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์อยู่บริเวณชั้น 2 เพื่อหลบเลี่ยงสายตาคนภายนอก ส่วนกลุ่มเด็กนักเรียนที่เป็นลูกค้าขาประจำ จะใช้เวลาเล่นเกมในช่วง 06.30-08.00 น. จากนั้นจึงไปโรงเรียนตามปกติ

นางนิธาน ..... ผู้ปกครองเด็กชั้น ป.4 กล่าวว่า รู้สึกไม่พอใจมากที่ร้านเกมเปิดให้เด็กเข้าไปเล่นเกมตั้งแต่เช้า เพราะจะทำให้เด็กหมกมุ่นในเกม เมื่อถึงเวลาเรียนจะเสียสมาธิ ไม่ตั้งใจฟังครูสอน และเด็กบางคนอาจใช้เงินจ่ายค่าเล่นเกมหมดตั้งแต่เช้า จนไม่เหลือเงินกินข้าวกลางวันได้ตอนเช้า ..... หัวสมองของเด็กควรจะปลอดโปร่ง เตรียมพร้อมสำหรับเรียนหนังสือ แต่มีร้านเกมเปิดล่อเด็กตอนเช้าทำให้เด็กอดไม่ได้ที่จะเข้าไปเล่น และ ถ้าเล่นเพลินก็จะไม่อยากเข้าเรียน รัฐบาลควรหามาตรการป้องกันด้วย

ทั้งนี้ ..... เจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตย่านตลาดบางซื่อ ยอมรับว่า ... หลังจากกระทรวงไอซีทีออกมาตรการบีบบังคับให้บริษัทเกมออนไลน์ ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มจนถึง 6 โมงเช้า โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.2546 นั้น ร้านเกมอินเทอร์เน็ตหลายแห่งได้หันมาใช้กลยุทธ์ใหม่เพื่อหารายได้ทดแทน ด้วยการเปิดให้บริการตั้งแต่ตี 5 แทน ซึ่งเดิมร้านเหล่านี้มักเน้นลูกค้ากลางคืนมากกว่าช่วงเช้าการ ..... ห้ามเด็กเล่นเกมหลัง 4 ทุ่ม จะทำให้เด็กหนีเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กโตที่มีร้านเกมขาประจำ รวมถึงร้านแต่ละแห่งจะเพิ่มปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับเด็กช่วงก่อนเข้าเรียนและหลังโรงเรียนเลิก

ด้านนางวันทนา ...... แม่ของ "น้องเป้" เด็กนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ พัฒนาการ กล่าวว่า ลูกชายชอบเล่นเกมแร็กฯ มาก ซึ่งตนอนุญาตให้เล่นเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม รู้สึกเป็นห่วงกระแสติดเกมออนไลน์ของเด็กนักเรียนคนอื่นๆ เพราะเคยเห็นเด็กบางคนหลบซ่อนในร้านเกมอินเทอร์เน็ตย่านสมุทรปราการทั้งวัน โดยไม่ยอมไปโรงเรียนกระทรวงไอซีที ..... ควรสั่งบริษัทเกมออนไลน์ให้เปิดบริการ เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุด เพราะถ้าวันธรรมดายังเล่นได้ เด็กๆ ก็จะไม่มีสมาธิเรียนหนังสือ

ด้าน ..... เวบไซต์ www.ict.go.th หรือเวบไซต์ของกระทรวงไอซีที มีแฟนเกมแร็กนาร็อคจำนวนมากได้ส่งข้อความต่อต้านการจัดระเบียบเกม โดยขอให้สมาชิกรวบรวมรายชื่อให้ถึง 5 หมื่นรายชื่อ เพื่อทำการถอดถอนน.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีล่าสุดทีมข่าว ..... ได้ตรวจสอบไปยังเวบไซต์ดังกล่าวพบว่า ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.เป็นต้นมา มีผู้เข้าไปตั้งกระทู้ต่อต้านนโยบายควบคุมเกมแร็กฯ เป็นจำนวนมาก โดยระหว่างวันที่ 6-10 ก.ค.รวม 4 วัน มีผู้เข้าไปโพสข้อความถึง 1,120 กระทู้

นอกจากนี้ ..... วันที่ 10 ก.ค. มีผู้เสนอแนะให้สาวกเกมแร็กฯ ในเขตกรุงเทพฯ รวมตัวกันเพื่อต่อต้านพรรคไทยรักไทย โดยจะไม่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี 2547 อีกด้วย

7 / 11

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2003 05:26 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 7  
     
 


อ้างอิงจาก

นาย Iris ..... นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา

1. เรื่องการควบคุมเวลาในการเล่นเกมของเด็ก ทาง Asiasoft ต้องจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เล่นเกมเพิ่มเติมคับ โดยที่ผู้ที่จะเล่นหรือเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ต้องแสดงตัวด้วยการทำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริงมายื่นทำการสมัครเข้าเล่นเกม ถ้าเป็นผู้ที่มีอายุเกิน18ปีก็สามารถเล่นเกมได้ตามที่เค้าต้องการ ถ้าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า18 แต่ไม่ต่ำกว่า15 ปี ก็อาจทำเช่นเดียวกันได้ แต่ต้องแนบหนังสือรับรองจากผู้ปกครองหรือสำเนาบัตรประชาชนเพื่อทำการสมัคร ถ้าเป็นเด็กที่ต่ำกว่า15 ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ต้องนำผู้ปกครองที่เป็นพ่อแม่ตามทะเบียนบ้าน และอาศัยอยู่ที่เดียวกันมาพร้อมกันสำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นพ่อแม่ในการสมัครเล่นเกม ทั้งนี้ทางบริษัทผู้ให้บริการอาจจะดำเนินการยุ่งยากซักหน่อย แต่เชื่อว่าจะควบคุมปัญหาในระยะยาวได้คับ ส่วนฐานข้อมูลตรงนี้ถ้าเป็นไปได้สามารถแชร์ให้กับผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อสามารถตรวจสอบผู้เล่นได้เช่นเดียวกัน ส่วนเวลาในการเล่นก็ให้ผู้ที่อายุมากกว่า18เล่นได้โดยอิสระ ส่วนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18 ก็ต้องจำกัดเวลาในการเล่นครับ ทางบริษัทผู้ให้บริการคงต้องจัดหาวิธีการเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมเวลาเพิ่มเติมคับ ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

2. เรื่องการซื้อขายทรัพย์สินในเกมเป็นเงินจริง ตรงนี้ทางบริษัทต้องคิดมาตราการใหม่ในการดำเนินเรื่องนี้อย่างรัดกุมมากๆ เพราะว่าจากประสบการณ์ในการเล่นเกมของผมกับเกมออนไลน์เอง พบว่ายังมีช่องทางในการซื้อขายกันได้อีกหลายวิธีคับ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายกันธรรมดาแล้วเกิดปัญหาในปัจจุบัน หรือการซื้อขายทั้งตัวละครเลย ในการมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายอยู่อย่างนึงที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงคับบางท่านอาจคิดไว้ก่อนแล้ว ก็คือ จะมีตัวละครอยู่ประเภทหนึ่งที่เป็นนักบวช ตัวละครตัวนี้สามารถให้บริการวาร์ปผู้เล่นตัวอื่นไปยังที่ใดก็ได้ในเกม ซึ่งเป็นการให้บริการของตัวละครในเกมอย่างหนึ่ง ถ้าจะมีกฏว่าห้ามส่งเงินทางเดียวโดยไม่มีของแลกเปลี่ยน ตัวละครตัวนี้ก็ไม่อาจให้บริการได้ นอกจากจะทำให้ฟรี ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดเหมือนกัน เรื่องการซื้อขายด้วยเงินจริงนี้ต้องมีมาตราการล่อซื้อเพื่อหาผู้ที่คิดหาผลประโยชน์ในเกม เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมอันเกิดจากความโลภของผู้เล่นที่มีวุฒิภาวะไม่เพียงพอสำหรับจะเล่นเกม ถ้าสามารถจับผู้กระทำความผิดดังกล่าวได้ ก็สามารถแบนขึ้น BlackList ของระบบฐานข้อมูลเกมออนไลน์ได้ และสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดดังกล่าวตามกฏหมายได้ด้วย พรบ.การพนัน ส่วนเรื่องการกลับเข้ามาเล่นใหม่นั้นจะเป็นไปได้ยากเพราะว่า เค้าต้องลงทะเบียนเล่นใหม่ แล้วถ้าตรวจสอบจากบัญชีดำแล้วก็รู้ได้ว่าเค้าเคยกระทำความผิดมาก่อน การที่เค้าจะไปให้ผู้อื่นลงทะเบียนให้นั้น ก็ต้องให้เจ้าตัวนั้นไปลงทะเบียนเอง ตรงนี้อาจจะมีจุดโหว่อีกน่ะครับต้องลองไปทบทวนกันอีกที

อยาก ..... ให้การดำเนินคดีอันเกิดจากความผิดดังกล่าว ควรดำเนินอย่างถึงที่สุดครับ เพราะว่าอาจส่งผลกระทบกับความมั่นคงในชีวิตเยาวชนของชาติ

ขอย้ำนะครับ ..... การลงทะเบียนต้องสามารถยืนยันได้ว่าผู้เล่นต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนจริงๆ อาจจะทำยากซะหน่อยแต่ผลคุ้มค่ามากน่ะ ฐานข้อมูลตรงนี้ทำประโยชน์ได้อีกมาก ทั้งในเรื่อง ... อาชญากรรม ... การตลาด และ ... อื่นๆอีก ถ้าท่านได้สามารถประยุกต์ได้

อยาก ..... ให้ทุกท่านที่อ่านความคิดเห็นนี้ไปลองทบทวนดูน่ะ อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย และสามารถใช้เป็นแนวทางในการยื่นถอดถอนกับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นข้อเสนอได้ครับ เห็นได้ยินว่าจะมีการเข้าชื่อถอดถอน ต้องทำตามระบบน่ะครับ ไปยื่นอย่างเดียวไม่มีแนวทางแก้ไข อาจจะกระทำได้ยากน่ะครับ

8 / 11

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2003 05:27 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 8  
     
 


อ้างอิงจาก

ทางออกที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบเกม online ผลดีทุกฝ่าย

1.จำกัดอายุ ไม่เกิน 18ปีให้เล่นได้แค่ 4ทุ่ม (หรือศุก-เสาร์ ให้นานอีกหน่อยเพราะไม่ได้ไปเรียน)

2. ทาง ผู้ให้บริการต้องตรวจสอบการสมัครเล่นเกมของผุ้เล่น ชื่อไม่ตรงกับ เลขบัตรประชาชน แบนห้ามเล่นไปเลย แน่นอนต้องพึ่งพาทะเบียนราฎ

3. กรณีคนอายุเกิน 18ปี คนเหล่านี้ไม่ใช่เยาว์ชนแล้วไม่มีสิทธิไปห้ามเขา ถ้าเป้นนักศึกษา ถ้าจะเรียนแล้วเกรดตก หรือไม่สนใจเรียน รีไทร์ เรื่องของตัวเขาเอง ถ้าเขาไม่แบ่งเวลาเอง ต่อไปก็ไม่มีทางเป็นผู้ใหญ่ดีๆได้หรอก ถ้าเป้นคนทำงานผลเสียก็อยู่ที่ตนเองที่ไม่รุ้จักแบ่งเวลาและความผิดชอบให้กับตนเอง

4. ทางผุ้ให้บริการในไทยต้องยอมเจรจากับทางต่างประเทศเปิด บล็อค IP ซึ่งแน่นอนว่า server ต่างประเทศจ่ายเงินด้วยเครดิตการ์ด เยาว์ชนไม่มีทางมีบัตรได้ ถ้าอายุไม่ถึง 18ปีและไม่มีเงินเดือนขั้นต่ำตามเงื่อนไข จะอ้างว่าขโมย เครดิตการ์ด ผู้ปกครองมาสมครไม่ได้ เพราะอย่างไรก็รุ้อยุ่ดีเมื่อตัดรอบ แก้ปัญหาให้ผู้ที่ทำงานด้วยทางหนึ่ง

5. ผู้ให้บริการควรสรุปยอดผู้เล่นและกลุ่มอายุส่งให้ คุณหมอ พิจารณาด้วยเพราะมันกระทบทั้งหมด กับผู้เล่นเกมอื่นๆ แม้แต่เกมต่างประเทศด้วย

6. เกมทุกเกม มีเรทอายุในการเล่นหมด ถึงเวลาหรือยังต้องเอามาบังคับใช้ ซึ่งมีผลถึงภาพยนต์ด้วย ที่ผ่านมา ไม่เคยมีใครให้ความสนใจจุดนี้ สำหรับพวกที่จะด่า กรุณาอ่านก่อนตอบนะครับ นี่คือ ความคิดเห็นที่เสนอแนวทางเท่านั้น ถ้าท่านใดมีความคิดดีกว่านี้ บรรจุเข้าไปด้วยเลยดีกว่าครับ มองในมุมกว้างๆ นะ
.....................................................................
จากคุณ : Night_Angel - [ 11 ก.ค. 46 08:15:23 ]

9 / 11

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2003 05:29 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 9  
     
 


อ้างอิงจาก

แร็กนาร็อคแหล่งพนันแห่งใหม่

ดิฉัน ..... ทำใจไม่ได้ค่ะ ลูกชายดิฉันมีนิสัยก้าวร้าวขึ้นทุกวัน ไม่มีพี่ ไม่มีน้อง ไม่มีป้า ทุกวันนี้มีแม่เพียงคนเดียวที่เขารักและ เชื่อฟัง พฤติกรรมนอกจากไม่เคยทำการบ้าน ถูกครูตีเป็นประจำ ยังเอาเปรียบน้อง พี่ไม่สามารถควบคุมเขาได้ มีเวลาว่างไม่ได้จะต้องหาช่องทางไปเล่นเกม ทุกวันนี้เกมคือชีวิตจิตใจของเขา จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เล่นเกม แม้กระทั่งเอาเงินจากน้องและ ขโมยเงินแม่หรือคนอื่นๆ ที่มีโอกาส

ดิฉัน ..... ทำทุกอย่างตามที่เขาต้องการไม่ว่า จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ซื้อแผ่นเกม แต่ก็มีปัญหาอีกเพราะเป็นเกมที่เล่นไม่สนุก ต้องการเล่นเกมออนไลน์ที่บ้านดิฉันไม่ได้ติดโทรศัพท์

ซึ่ง ..... ปัจจุบันลูกดิฉันติดเกม "แร็กนาร็อค" จนงอมแงม ทำทุกอย่างเพื่อที่เขาจะได้เล่น ติดเพื่อนไม่สนใจใคร เล่นแล้วก็เพลินไม่ยอมกลับบ้าน ข้าวปลาก็ไม่กิน การเรียนไม่สนใจ ถึงขนาดวันธรรมดาก็หนีเรียนไปเล่นเกม ดิฉันตามไปต่อว่าที่ร้านเขาก็บอกว่า "คุณต้องบอกลูกหลานของคุณ ไม่ใช่มาบอกผม ซึ่งการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย"

ไม่รู้ .... จะทำอย่างไร เพราะปัจจุบันร้านเกมระบาดหนัก ไม่ใช่มีเฉพาะที่ร้านค้าตึกแถว ปัจจุบันบ้านพักอาศัยก็เปิดกันเกร่อ โดยเฉพาะในชุมชน หันกลับมาดูตัวเองคงทำอะไรไม่ได้ นอกจากการใช้ไม่เรียว แต่ก็ไม่ได้ผลลดค่าขนมก็ไม่ฟัง

ก็ ..... มีความหวังจากรัฐบาลนี่แหละค่ะ ที่จะกำหนดมาตรการกับร้านเกมลำพังดิฉันคนเดียวก็คงรับไม่ไหว มีความหวังขึ้นมาบ้างกับการที่รัฐบาลจะดำเนินการกับร้านเกมให้มีกติกา มีระเบียบวินัย เปิด-ปิดเป็นเวลา คิดเสียว่าเด็กๆ เป็นลูกเป็นหลาน ซึ่งต่อไปจะเป็นอนาคตของชาติ

..........................................
จากผู้ปกครองผู้รอคอยความหวัง

10 / 11

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2003 05:31 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 10  
     
 


อ้างอิงจาก

ปัญหา ..... ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ตลอดจนร้านที่เปิดให้มีการเล่นเกม "แร็กนาร็อค" จนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กไทย ให้กลายเป็นเด็กไทยยุคไอที แต่จะทำอย่างไรเล่นอย่างไร ถึงจะเหมาะสมกับเด็กไทย น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) บอกผ่านมาด้วยความห่วงใยว่า รัฐบาลคิดหาทางแก้ไขมาโดยตลอด และได้กำหนดมาตรการการควบคุมร้านเกม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสังคม ซึ่งมาตรการที่ได้ดำเนินการในขณะนี้คือ เรียกบริษัท ห้างร้าน มาประชุมหารือ เพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด

มาตราการเบื้องต้น ..... รัฐบาลกำหนดให้ร้านเกมต้องให้ผู้เล่นทุกคน

1.ทุก 2 ชั่วโมง ต้องหยุดพัก

2.ปิดร้านเกม เวลา 22.00-06.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.ถึงวันที่ 30 ก.ย.

3.หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเวลาปิด-เปิดร้านตามที่รัฐบาลกำหนด จะดำเนินการปิดเวบไซต์เป็นมาตรการต่อไป

น.พ.สุรพงษ์ ยอมรับว่า ..... ร้านเกมจะเป็นแหล่งมั่วสุม การพนันแห่งใหม่แน่นอน ถ้าไม่สามารถป้องกันการซื้อ-ขายเงินเพนนีที่ได้มาจากเกมออนไลน์ และนำไปสู่อาชีพเล่นเกม

สำหรับ ..... นักโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายถ้าว่างงานมีข่าวดีมาบอก ทางกระทรวง ICT กำลังรับสมัครในอัตราเงินเดือน 1.2 หมื่นบาท สนใจรีบไปสมัคร ที่กระทรวงโดยตรงครับกระผม ถึงเวลาทำประโยชน์เพื่อชาติบ้างแล้วครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นมาตรการในระยะสั้น หรือเรียกว่าชั่วคราว ยังพอบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ปกครองไปได้บ้าง แม้ว่าผู้ปกครองจะควบคุมเอาใจใส่อย่างไร แต่เด็กก็คือเด็ก ถ้าเป็นไปได้มาตรการนี้ของรัฐบาล ทำถาวรในช่วงเปิดเทอมตลอดไปได้ยิ่งดีครับ

อย่างไรก็ตาม ..... พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุทธารมย์ รอง ผบช.น. บอกว่า ที่ผ่านมาตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ได้สั่งการให้ ตำรวจทุกท้องที่รวม ทั้งกองกำกับการ สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน (กก.สด.) ทำการสืบสวน จับกุมตลอดเวลา โดยเฉพาะร้านที่เปิดให้บริการเกินเวลา 22.00 น. ทั้งร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งร้านที่เปิด ให้มีการเล่นเกมแร็กนาร็อค ซึ่งเป็นที่นิยมในขณะนี้ ผลการกวาดล้างจับปรับกันทุกคืน ทุกวัน ทุกท้องที่ ส่วนผู้เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ภายในบ้านนั้น ตำรวจคงไม่สามารถเข้าไปจับกุมได้ เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคล เกมแร็กนาร็อคไม่ถือเป็นเกมที่ผิดกฎหมาย ไม่ออกแนวลามกอนาจาร ตำรวจคงไม่สามารถเอาผิดและ ดำเนินคดีกับใครได้ ตำรวจทำได้แค่จับหากเปิดเกินเวลาเท่านั้น
...........................
ลุงแจ่ม

11 / 11

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2003 05:35 PM  (208.147.1.3)
 

 
  หัวข้อ : 11  
     
  ต่างประเทศเขาก็มีปัญหาเกมส์ออนไลน์
แต่ไม่ได้ไร้สาระแบบเมืองไทย
ปัญหาเขาเป็นเรื่อง ความรุนแรงในตัวเกมส์ มากกว่า

สำหรับ พวกเสียเงินไปซื้อไอเท็ม บ้าบอ สมควรโดนหลอกครับ พวกโง่ อยู่ไปก็รกประเทศ โตไปก็กลายเป็นผู้ใหญ่โง่ๆ มีลูกหลานโง่ๆ ออกมาอีก

วิธีที่ดีที่สุด คือ ลูกหลานของเรา เราต้องช่วยกันดูแล เริ่มจากครอบครัวตนเองก่อนครับ
 
     
    By: พี่เก่ง     13/07/2003 10:38 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 12  
     
  ในความคิดส่วนตัวเรื่องนี้ (ต้องบอกก่อนว่า ไม่ได้ติดตามข่าวด้านนี้เท่าไร) ผมคิดว่าการห้ามหรือไปจำกัดเวลากับผู้ประกอบธุระกิจหรือไปจำกัดไปตีกรอบผู้ทำงานด้านนี้ ในความคิดส่วนตัวไม่ถูกต้องนัก........ โลกปัจจุบันได้ก้าวไปสู่ยุกต์ที่เราเรียกๆๆ กันว่า high tech อะไรนั้นแล้ว... น่าจะเป็นสิ่งที่ดี ที่เราจะได้มีอะไรใหม่ ๆ อะไรที่อาจนำมาดัดแปลงเป็นประโยชน์ต่อไป

ในส่วนเด็ก (น่าจะหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี) ที่เข้ามาเล่น ผมเองยังคิดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ต้องคอยดูแล ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐหรือเจ้าของกิจการ การที่เราไปจำกัดเวลาเล่นอะไรนั้น เท่ากับเราไปจำกัดคนทั้งประเทศ....

แต่สิ่งที่เจ้าของเกมส์หรือเจ้าของกิจการทำได้ (ในขั้นเบื้องต้น) อาจจะเป็นอย่างเช่น การจดทะเบียนเป็นสมาชิก แล้วให้ใส่อายุจริงเข้าไป (เด็กที่โกหก... ไม่เอาเรื่องกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง นั่น.. ผมว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดี)

ทำไม.... ผมจึงเน้นที่จะเอาผิดกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง... ก็ด้วยเหตุที่ว่า...สังคมคนไทยปัจจุบัน จะเห็นได้ชัดว่า... เด็กไทยไม่สามารถหาเงินไปฟุ่มเฟื่อยได้เอง.... ทุกอย่างมาจากพ่อแม่ทั้งนั้น ถ้าพ่อแม่เข้ามาดูแลตรงนี้เอง เด็กทุกคนก็จะได้รับการดูแล สั่งสอนอย่างใกล้ชิด หรือจะเรียกว่าเป็นผู้จับผิดส่วนตัวก็ว่าได้...... เอาแค่นี้ก่อนนะ.......
 
     
    By: คนไกลบ้าน  Mail to คนไกลบ้าน   15/07/2003 08:44 AM  (68.49.177.95)
 

 
  หัวข้อ : 13  
     
  RAKNAROK?? ทำไมถึงอ่านว่า แรกนาร็อค

อ่านยังไงๆ ก็ อ่านว่า รักนรก รักนรก รักนรก
ชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว นรกมันก็คือนรก

เกมสอนให้คนเห็นแก่ตัว ฉวยโอกาส แข่งขันกันเอาเป็นเอาตาย
อันเป็นสันดานดั้งเดิมของมนุษย์ คนถึงชอบ ทุกคนอยากเก่ง ทุกคนอยากจะเป็นผู้ชนะ

หาวิธีแก้ไปเถอะ แก้เรื่องนี้ก็โผล่เรื่องโน้น

กี่วันกี่ปีกี่เดือนกี่ชาติ มนุษย์ ก็มีปัญหา บ้าๆบอๆ ให้เป็นข่าว ให้ เป็นที่น่าวิตก ทุกวัน ตั้งแต่เด็ก ยันหัวหงอกหัวดำ มีเรื่องให้เป็นที่วิพากวิจารณ์ ออกความเห็นกันได้ไม่หยุด

โลกนี้ก็คือนรก แต่มีคนพยายามจะแนะนำวิธีโน้น วิธีนี้เพื่อจะให้นรก ของโลกมนุษย์ เป็นสวรรค์ให้ได้ ปรากฎในประวัติศาสตร์ กี่พันปี มาแล้ว เคยสำเร็จ หรือ เปล่า

คนที่พยายามจะแก้ ก็คือผู้ใหญ่ ที่ก็ ยังเล่นเกม รักนรกในชีวิตจริงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ทำการค้าเอาเปรียบ โกงได้โกง ข่มเหงรังแกกัน รวยก็รวย ฉ.ห. กินสิบชาติก็ไม่หมด จนก็จน ฉ.ห. ไม่มีใครเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เท่าที่ควร บางคนมีเป็น พันล้าน เวลาจะช่วยเหลือสังคม สัก หมื่นสักแสน ต้องป่าวประกาศ หวังผลทางการเมือง การค้าเพื่อจะได้ รวย หรือมีอำนาจมากขึ้น มันก็เกมรักนรกในชีวิตจริงดีๆนี่เอง

ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจก็ก่อ สงครามกันทุกวัน เคยว่างเว้นบ้างหรือเปล่า
ไม่เคยเห็นใครยอมใครในระหว่างผู้มีอำนาจ ก็ เกมรักนรกนั่นแหละ

โลกมนุษย์เรานี้ก็คือที่ใช้กรรมเก่าของมนุษย์

ก็พยายาม แก้กันต่อไป คนแก้ก็มีกรรมที่จะต้องปวดหัวหาวิธีแก้ คนนักวิพากษ์วิจารณ์ ก็มีกรรมที่จะต้องแสดงความวิตกกังวล
เรื่องรักนรก ถ้าแก้และจบได้ด้วยดี เดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่ให้ปวดหัวแก้และวิพากษ์วิจารณ์กันต่อ ไป จนกว่าแต่ละคนจะหมดเวรหมดกรรม ก็จะมีชุดใหม่หรือรุ่นใหม่เข้ามารับเวรรับกรรมกันต่อไป

ตายก็ฝัง ยังก็ต้องดิ้นรนตามบทบาทของตัวเองที่ถูกกำหนดมาแล้ว คนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ก็มีกรรม คนไม่เชื่อก็มีกรรม เคยเห็นคนเชื่อกับไม่เชื่อ เถียงกันเอาเป็นเอาตาย โกรธกันไปเลยก็มี
ก็เหมือนเกมรักนรกอีกแหละ
 
     
    By: Nomad  Mail to Nomad   15/07/2003 12:13 PM  (203.118.116.242)
 

 
  หัวข้อ : 14  
     
  From: พี่โอ่
Sent: Monday, July 14, 2003 11:11 PM
Subject: Re: เหตุเพราะ "ผู้ใหญ่" ... !!

น้ำตาลเธอเรียนอะไรเหรอ
ทำไมมุมมองเธอดูหมือนผู้ใหญ่
และให้ความสนใจเกี่ยวกับสังคมเสมอ
คิดว่าอนาคตจะเป็น บก.นิตยสารรึเปล่า
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   15/07/2003 01:31 PM  (208.147.1.3)
 

 
  หัวข้อ : 15  
     
 


ตาล ..... เรียนเกี่ยวกับ "บริหารงานบุคคล" คะ
แต่ ..... ที่จริงแล้ว ตาลจะเรียนอะไร ก็คงไม่สำคัญหรอกมั้งคะ ... ???

พ่อ..แม่ ..... ของเราต่างหาก
ที่ ..... มีโอกาสมากมาย ที่จะมีอิทธิพลต่อเรา ในทางที่ดี ที่พ่อ..แม่ อยากให้..เราเสมอ

ตาลว่า ..... เด็ก..เด็ก ก็เอาใจตัวเองกันทุกคนมั้งคะ
เป็น ..... ธรรมชาติของเรา แต่เมื่อเรา โตขึ้น ได้เรียนรู้
และ ..... ถูกป้อนข้อมูลในทาง ที่ถูก ที่ควร
เรา ..... ก็มีพัฒนาการ และ เปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีได้เองคะ

ทุกชีวิต ..... เริ่มต้นที่ "ครอบครัว"
พ่อ..แม่ ..... ของเราเป็นคนดี แล้วเราจะไม่ดีได้อย่างไรกัน จริงมั้ยคะ ?ดังนั้น ..... ตาลตั้งใจจะสร้างสังคมส่วนแรกที่ตัวเราเอง ให้ดี..ดี
แล้ว ตาล ..... ก็ยังหวังอีกว่า ทุกอย่างที่จะเกิดกับชีวิตของเรา ก็จะดีขึ้นไปเรื่อย...เรื่อยเอง

ตาล ..... และ "เวบไซต์น้ำตาล" ขอเป็นแหล่งให้กำลังใจ
และ ..... นำเสนอแง่คิดบางอย่าง บางเรื่องราว ในเวลาที่พวกเรา และ เพื่อน...เพื่อน เอง
อาจ ..... ขาดความสามารถในการคิด

ตาล ..... และ พวกพี่..พี่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ เรา...สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมในส่วนเล็ก...เล็กของเราได้
ถ้า ..... สังคมเล็ก...เล็กส่วนนี้ จะมีโอกาสไปผลักดันการเปลี่ยนแปลงสังคมส่วนอื่น...อื่น
ถึงแม้ ..... เราจะไม่มีวันได้เห็นโลกใบนี้สวยขึ้นมาก่อนที่เราจะตาย
แต่ ..... ก็มีสิ่งดีดีเกิดขึ้นอีกมากมายที่เราได้เห็น

เพราะ ..... การเปลี่ยนแปลงสังคมด้วย "ความรัก และ การเอื้ออาทรต่อกันและกัน" นั้น
จะ ..... อาศัยแต่พวกเราที่นี่อย่างเดียว เปลี่ยนแปลงโลกนี้ไม่ได้หรอก นะคะ
แต่ ..... ถ้าเราทุกคนช่วยกันเริ่มต้นด้วยการ ...
มอบ ..... "ความรัก และ ความเอื้ออาทร ... ห่วงใย ดูแล ซึ่งกันและกัน เสมอๆ"
ให้ ..... กับคนรอบๆข้างของเรา ....
ความรัก ..... และ ความรู้สึกที่ดีๆ ที่เรามีให้แก่กันและกันนั้น
สามารถ ..... เปลี่ยนแปลงโลกของเราได้คะ ...

มาช่วยกัน ..... เถอะนะคะ อย่ามองว่ามันเป็นเรื่องตลกเหลวไหล
เพียงเพราะว่า ..... ไม่มีใครเค้าคิดกันแบบนี้
เรา ..... สามารถมีส่วนร่วมในการจรรโลงสังคมได้ด้วยการ ... เริ่มต้นทำที่ตัวเรา คะอย่าลืมนะคะ ..... เป็น ... คนดี ... คิดดี ... ทำดี ... และ ไม่โลภ ทุกอย่างก็จะดีตามมาเองคะ
โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   15/07/2003 01:44 PM  (208.147.1.3)
 

 
  หัวข้อ : 16  
     
 


ผมเบื่อจริงครับพี่ตาลกับพวกสั่งปิดเกมRAGNAROK
มันต้องจัดการอย่างเด็ดขาดถ้ามิฉะนั้นเด็กก็อาจติดกันมาก
แต่ถ้ากำจัดไม่ถูกวิธินะสิจะเกิดปัญหามากมาย เช่น เด็กฆ่าตัวตาย เด็กมีปัญหานะพี่

 
     
    By: ผมวิลลี่     15/07/2003 05:56 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 17  
     
  เมื่อทุกคนถูกกำหนดชะตาชีวิตไว้แล้ว จะกังวลกับอนาคตไปใย
กำหนดให้วิ่งตามสังคมทุนนิยม แล้วจะมาโวยวายว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัวไปใย
วางหลักสูตรให้เรียนอย่างฝรั่ง เยาวชนเดี๋ยวนี้ก็เลียนแบบได้เหมือนแล้วทั้งยิงครู ฆ่าเพื่อน ข่มขืนกันเอง แยกมาอยู่กิน ไม่ได้แสดงว่าหลักสูตรประสบความสำเร็จหรือที่เลียนพฤติกรรมได้เหมือน
นับถือพุทธแต่หยุดเสาว์ อาทิตย์เพราะต้องไปเข้าโบสถ์ เอะอะทำใมว่าไม่มีจริยธรรม คนโบราณเข้าสอนเด็กเข้าวัดอย่างไรคงเกิดมาไม่ทัน
 
     
    By: blackninja  Mail to blackninja   16/07/2003 02:01 AM  (208.147.1.3)
 

 
  หัวข้อ : 18  
     
  <> อ้างอิงจาก <>

ปัญหาที่จำเป็นต้องคิด

1. เหล่าผู้ใหญ่ที่ออกมาเรียกร้องสิทธิการเล่นหลัง 4 ทุ่ม จะแก้ปัญหาให้พวกเขาอย่างไร พวกเขาให้แนวทางมามากมาย โดยหลักๆ แล้ว คือ การสร้างระบบฐานข้อมูลใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริง บัตร 1 ใบ ใช้ได้กับ 1 คน และมีการตรวจสอบให้ชื่อตรงกับความเป็นจริง นับได้ว่าเป็นมาตรการที่เข้าท่า จะต้องมีคนคัดค้านต่อไปว่า ถ้าเด็กเอาเลขของผู้ปกครองมาสมัครล่ะ ผมก็ขอบอกว่า ผู้ปกครองที่ไม่สามารถดูแลแม้แต่บัตรประชาชนของตัวเองให้พ้นมือลูกหลานได้ ปัญหาของลูกเค้าไม่น่าจะอยู่ที่เกมแล้วล่ะ ในเมื่อมีแนวทางแล้ว ทำไมถึงไม่ปฏิบัติ เป็นคำถามที่รอการตอบ

2. การปิด 4 ทุ่ม แก้ปัญหาอะไรได้ ต้องการให้เด็กหันมาเล่นกลางวันแทนเพื่อให้โดดเรียนกันหรือครับ ในความคิดของผม การที่ควบคุมปิดเซอร์เวอร์ 4 ทุ่ม เป็นการแก้ที่มักง่ายมาก ทางที่ดีกว่าคือมีการควบคุมร้านเกมให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ห้ามเข้าหลัง 4 ทุ่ม ส่วนเล่นที่บ้านนี่ผมคิดว่าการเล่นดึกไม่ดึกเป็นดุลยพินิจของผู้ปกครอง ถ้าเด็กเล่นที่บ้านถึงตี 2-3 โดยที่ควบคุมไม่ได้ นั่นเป็นปัญหาที่เกิดจากครอบครัว มิใช่เกมแล้ว ถึงไม่มีเกม ลูกหลานท่านก็คงไปพบปัญหาอื่นได้อยู่ดี แทนที่จะปิดกลางวัน ซึ่งเป็นเวลาที่ผมยอมรับว่า ผู้ปกครองดูแลไม่ได้จริงๆ เพราะอยู่ที่ รร. ถึงจะดีกว่า ปิดกลางคืนเพื่ออะไร ก็ไม่ทราบได้จริงๆ

3.เด็กที่สามารถควบคุมตัวเองได้ ก็ตั้งประเด็นสงสัย ว่าทำไมต้องใช้มาตรการ ในเมื่อตัวเองยังคุมได้ แสดงว่าเกมไม่ผิดมันอยู่ที่พื้นฐานเด็กแต่ละคนสิ ตรงนี้เราจะอธิบายเค้าอย่างไร จะมีคนจริงกี่คนที่กล้าออกมายอมรับว่า การเลี้ยงลูกของเค้ามีปัญหา ถึงได้ทำให้เด็กออกมาแตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องควบคุมเพื่อให้เด็กที่มีปัญหานั้นสามารถคุมตนเองได้ จะมีใคร ที่เป็นคนจริง กล้ายอมรับว่า "เนื่องจากลูกของผม ผมเลี้ยงมาผิดๆ เอง จึงต้องอาศัยมาตรการทางสังคมควบคุม ส่วนลูกของคุณ คุณเลี้ยงมาดีกว่าผม จึงไม่จำเป็น แต่มีคนเลี้ยงลูกผิดๆ อย่างผมเยอะกว่าในสังคมไทย เลยจำเป็นต้องมีมาตรการ" แค่ยอมรับว่าตัวเองเลี้ยงลูกผิดๆ ใครเป็นคนจริงกล้ายอมรับได้บ้าง และให้คนจริงคนนี้ให้คำตอบแก่ เด็กแบ่งเวลาได้ที่สงสัยว่า เกมไม่ผิด เพราะแม้แต่ตัวเค้าเองก็เล่นแบ่งได้ ทำไมถึงต้องปิด อธิบายไปเลย ว่าคนเลี้ยงลูกผิดๆ มีเยอะกว่าในสังคมไทย การยอมรับว่าเลี้ยงลูกมันยาก ผมเลยเลี้ยงผิดวิธี มันยากมากเหรอครับ ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆ ว่าเวลาแม่ไปรับลูกของตนที่ติดคุก จะมี 2 ประเภท

1. ด่าลูก แล้วเด็กมักจะมีปัญหาต่อไป
2. ร้องไห้ ยอมรับว่าตนเลี้ยงผิด ลูกไม่ผิดเลย แม่ผิดเองคนเดียว แม่ดูแลไม่ดีเอง 80% จะกลับตัวได้

แค่การยอมรับผิด มันยากมากมั้ยครับ
.....................................................
จากคุณ : H.T. - [ วันเข้าพรรษา 21:20:02 A:202.5.82.17 X: ]
http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P2368778/P2368778.html
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   16/07/2003 12:17 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 19  
     
 


เกมออนไลน์กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอที : มุมมองจากเกาหลีมุมมอง ..... ของภาครัฐที่มีต่ออินเทอร์เน็ตคาเฟ่เหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมและประชากรอินเทอร์เน็ตและออนไลน์ที่ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเกมออนไลน์ ทำให้เกาหลีเป็นประเทศมหาอำนาจของอินเทอร์เน็ตและเกมออนไลน์ มาตรการที่ควรนำมาใช้ในการแก้ปัญหาการติดเกมอย่างเหมาะสม คือการกำหนดสิทธิในการเล่นเกมตามอายุ และการกำหนดอายุของผู้เข้าไปใช้บริการในร้านอินเทอร์เน็ตและเกมหลังเวลา 22.00 น. ดัชนีชี้วัดความเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกเหนือจากรายได้ประชาชาติแล้ว จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งหนึ่งในการชี้วัดความเจริญของประเทศ

ประเทศเกาหลีนับว่า ..... เป็นประเทศหนึ่งในเอเซียที่มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึง 24 ล้านคน จากจำนวนประชากร 46 ล้านคน คิดเป็น 51% ในจำนวนนี้เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ ADSL จำนวน 8 ล้าน 8 แสนคน ในขณะที่ประเทศไทยมีประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 6 ล้านคน หรือ 10% ของประชากรเท่านั้นมี ..... หลายปัจจัยในที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางในประเทศเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของรัฐบาลในการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตและบอร์ดแบนด์ โครงการ KII ซึ่งริเริ่มโดยประธานาธบดี คิมยังซัม ในปี 1993 แบ่งออกเป็น 3 โครงการได้แก่

KII-G (Government) ..... โครงการวางโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก และการเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

KII-P (Private) ..... นโยบายการสนับสนุน ISP เพื่อสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจ ตลาดหุ้น อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต

โครงการ KII-R (Research) ..... โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเมืองและระหว่างประเทศเมื่อปี 2002 ..... รัฐบาลเกาหลีได้ทุ่มงบประมาณจำนวน 14 ล้านดอลลาร์ในการให้การสนับสนุนแก่อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ โดยการลงทุนโดยตรงในบริษัทเอกชนในการพัฒนาเกมออนไลน์ โดยกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศเกาหลีใต้ได้ใช้เงินจำนวน 11 ล้านในการพัฒนาเทคโนโลยีเกมบนอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเอนจิ้น 3 มิติ และอีกจำนวน 3 ล้านดอลลาร์ในการสนับสนุนการอบรมผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเกมออนไลน์และโครงการเพื่อป้องกันการติดเกมและกฎระเบียบของอุตสาหกรรมเกมส์ออนไลน์

เป็นที่ยอมรับกันว่า ..... เกมออนไลน์นั้นเป็นแรงผลักดันโดยตรงในการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มีเกมออนไลน์ยอดฮิตในประเทศเกาหลีไม่น้อยกว่า 10 เกม โดยเฉพาะเกมลีนิจ (Lineage) เพียงเกมเดียวนั้น ก็มีจำนวนผู้เล่นถึง 10 ล้านคนอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ..... ในประเทศเกาหลีก็ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเกมออนไลน์เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่เกมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตเป็นวิถีชีวิตของคนเกาหลี แต่ที่สำคัญมุมมองของภาครัฐที่มีต่ออินเทอร์เน็ตคาเฟ่เหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมและประชากรอินเทอร์เน็ตและออนไลน์ที่ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเกมออนไลน์ ทำให้เกาหลีเป็นประเทศมหาอำนาจของอินเทอร์เน็ตและเกมออนไลน์ การติดเกมเป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลเกาหลีได้ให้ความสนใจ แต่ประเทศเกาหลีไม่ได้เลือกใช้วิธีการปิดเซิร์ฟเวอร์ในการแก้ปัญหา

กรณี ..... ประเทศไทยกระทรวงไอซีทีได้เลือกใช้นโยบายในการปิดเกมเซิร์ฟเวอร์ทุกประเภทในประเทศไทย หลัง 22.00 น. และการปิดกั้นการเชื่อมต่อไปยังเกมเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการเล่นเกมที่ยาวนานเกินไปของเยาวชน คงไม่ปฏิเสธว่านโยบายนี้เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเยาวชน แต่ก็ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้กลุ่มอื่นๆ รวมถึงร้านอินเทอร์เน็ต และกระทบถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนหนึ่งด้วยร้านอินเทอร์เน็ต ..... กับการให้บริการอินเทอร์เน็ตและเกมออฟไลน์หรือออนไลน์นั้นยากที่จะแยกออกจากกันได้ เพราะลำพังการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอแก่ค่าใช้จ่าย และผู้ใช้บริการก็ได้ประโยชน์ที่จะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์ หรือทั้งสองอย่าง การปิดตัวของเกมเซิร์ฟเวอร์หลัง 22.00 น. มีผลทำให้ร้านอินเทอร์เน็ตต้องปิดไปด้วย เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีจำนวนน้อยเกินไปที่จะให้บริการ ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่มีที่สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือทำงานได้

มาตรการ ..... ที่ควรนำมาใช้อย่างเหมาะสม คือการกำหนดสิทธิในการเล่นเกมตามอายุ เช่น สิทธิในการเล่นอย่างต่อเนื่อง สิทธิในการเล่นเกมหลังเวลา 22.00 น. และการกำหนดอายุของผู้เข้าไปใช้บริการในร้านอินเทอร์เน็ตและเกมหลังเวลา 22.00 น. ซึ่งจะทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นทั้งในส่วนของผู้เล่น ผู้ให้บริการเกมส์เซิร์ฟเวอร์ และเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตรูปแบบ ..... การพัฒนาทางด้านอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเกาหลีได้ถูกนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาของหลายๆ ประเทศทั่วโลกในการเพิ่มประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ต แนวนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ไอซีทีนำมาใช้ซึ่งแตกต่างจากเรื่องราวของความสำเร็จที่มีเกาหลีเป็นแบบอย่างนั้น ก็น่าจะห่างไกลจากความสำเร็จเช่นเดียวกันบทความอื่นๆที่น่าสนใจ
- ‘หมอเลี้ยบ’จัดระเบียบเกมออนไลน์ 4 บริษัทยักษ์ใหญ่ 10/7/2003
- จัดระเบียบเกมออนไลน์ 10/7/2003
- ไอซีทีเล็งปิดเกมแร็กน่าร็อก 9/7/2003
- ก.ไอซีทีวาง3กฎเหล็ก ฟันแหลกเกมออนไลน์ 7/7/2003
- เกมออนไลน์ – เว็บลามกยังไม่หมดสิ้น รัฐต้องเร่งออกกฎหมายลงโทษขั้นเด็ดขาด 26/6/2003
- เกมออนไลน์กับมุมมองเชิงสร้างสรรค์ 8/5/2003
- ปัญหาเกมออนไลน์ยืดเยื้อ รัฐงัดมาตรการระยะสั้นยาว 13/3/2003
- กรอบควบคุมเกมออนไลน์จากไอซีที สู่จิตสำนึกธุรกิจเกมหวังดูดเงินค่าขนมเด็ก 13/3/2003
- ไอซีทีตั้ง 5 กฏเหล็กคุมเกมออนไลน์ 6/3/2003
- มาตรการควบคุม 'Ragnarok' ได้ผลจริง หรือต้องรอ พ.ร.บ. 5/3/2003
- ไอซีทีตะลึงเด็กลงทะเบียน 6 แสนราย-เร่งออกมาตรการควบคุม 4/3/2003
- แฟนพันธุ์แท้ Ragnarok มาแล้ว 3/3/2003
- เกมออนไลน์ วายร้าย...จริงหรือ? 3/3/2003
- ปิดเทอมนี้ เป็นทีของ “แร็กนาร็อค” 5/3/2003
- รู้จัก “Ragnarok” 5/3/2003
- Company Related Links : กระทรวงไอซีที
โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/
.....................................
อ่านบทความอื่นๆที่น่าสนใจต่อได้ที่นี่ นะคะ
-http://www.manager.co.th/cyberbiz/viewNews.asp?newsid=4649278542398

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   16/07/2003 09:46 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 20  
     
  "น้ำตาล" หวานปลายลิ้นกล้ำกลืนทุกค่ำคืนเสมือนกลืนพิษ
ขมฝาดคอฝืนกลืนกินโอสถทิพย์
 
     
    By: ยาขม  Mail to ยาขม   24/07/2003 02:37 AM  (203.145.27.90)
 

 
  หัวข้อ : 21  
     
  เฮ้อ..........แค่เกมก็เป็นเรื่องใหญ่  
     
    By: nong  Mail to nong   27/06/2004 06:42 PM  (203.113.44.11)
 

 
  หัวข้อ : 22  
     
  ไม่ใช่แค่เกมส์ แต่มีคนบางคนเทชีวิตให้
แย่จัง
 
     
    By: เมย์  Mail to เมย์   9/01/2006 10:55 AM  (202.129.35.163)
 

" ?????? "    ???   test   3/02/2016 02:39 PM
     
  http://ชาติไทย.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/  
     

     
 
       
ชื่อ - นามสกุล ::
  *
 
อีเมล์ ::
 
 
รูปภาพ ::
  ขนาดไม่เกิน 50 Kb
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
ข้อความ ::
  *
  Emotion ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
       
     
 
     
 
 Search Word:
ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ ขอขอบพระคุณ


Copyright © 2001-2002 - nineto.com. All Rights Reserved.