| หน้าที่ท่านบรรเลง | บันทึกข้องน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนด | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- - เข้าระบบผู้ดูแล - -เวลา ..... ของเรา
     
 


เดือน ..... มิถุนายนนี้ ถ้าเราเป็นเด็กๆ เรียนอยู่ชั้นประถมหรือมัธยมทั่วๆไป ก็คงเปิดเทอม เรียนหนังสือกันไปแล้ว ตั้งครึ่งเดือน แต่ถ้าเราเป็นนักศึกษาระดับวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย ก็คงเพิ่งเริ่มต้นเปิดการศึกษา บางคนเพิ่งเริ่มต้นเป็นนักศึกษาใหม่ในปีนี้ คงจะตื่นเต้นมากๆ วางตัวไม่ค่อยถูก ... วันแรกๆ คงเดินขาพันกันเลยนะ ดูเหมือนแขนขาเกะกะไปหมด ไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหน ... แค่จัดตารางเวลาเรียนของตัวเองก็ยังไม่ลงตัว

1 / 14

 
     
      By : น้ำตาล  Mail to น้ำตาล    3/06/2003 10:16 PM  (203.155.35.114)  
 
 
 
  หัวข้อ : 1  
     
 


เพราะ ..... แต่ก่อนนี้ พอตอนเช้า ก็จะมี ... เสียงกระดิ่ง ... เสียงออด บอกเวลาให้พวกเราเข้าแถวเคารพธงชาติ ออกกำลังกายหน่อยนึง ฟังอบรมจากอาจารย์อีกนิดนึง แล้วก็เข้าห้องเรียน มีครูประจำชั้นมาเรียกชื่อ ไม่ให้ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุจำเป็น มีครูมาสอนเต็มเวลา แล้วก็สั่งการบ้านเหมือนเราเป็นหุ่นยนต์ พอถึงกำหนดเวลาก็เตือนให้ส่งการบ้านอีกด้วย คอยดูแลตรวจสอบพวกเราอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

2 / 14

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   3/06/2003 10:21 PM  (203.155.35.114)
 

 
  หัวข้อ : 2  
     
 


แต่ ..... พอมาถึงระดับอุดมศึกษา เราจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเรามีอิสระมากมาย ไม่มีใครมาคอยควบคุมกำกับดูแลเราอย่างใกล้ชิดอีกแล้ว ยิ่งถ้าเราต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยเปิด มีนักศึกษาเป็นจำนวนหมื่น ไม่ค่อยจะมีใครรู้จักใคร ลูกศิษย์ก็ไม่ค่อยได้พบหน้าอาจารย์ อาจารย์ก็จำหน้าลูกศิษย์อย่างเราๆก็คงไม่ได้ ไม่มีใครบอก ไม่มีใครเตือนใคร

ถ้า ..... โชคดี พบเจอะเจอเพื่อนๆกลุ่มที่ตั้งใจเรียน ก็ดีไป แต่เกิดบังเอิญเจอเพื่อนๆที่ตั้งใจเที่ยวๆ เราจะ ... ควบคุมตัวเองได้อย่างไร ... จะทำยังไงดี ... ???

3 / 14

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   3/06/2003 10:24 PM  (203.155.35.114)
 

 
  หัวข้อ : 3  
     
 


การเรียน ..... การสอนในระดับอุดมศึกษาที่ดีๆ เค้าจะพยายามเน้น และ พัฒนาให้เราเป็นผู้ใหญ่ ... มีความรู้ ... ความสามารถ ... และ มีความรับผิดชอบในตัวเอง ทั้งในเรื่องการเรียน การใช้เวลาของตัวเองให้ถูกต้องเหมาะสม

การเรียน ..... ในระดับนี้ ไม่ได้มุ่งให้นักศึกษา ... เรียน ... เรียน ... และ เรียน แต่ในห้องเรียนอย่างเดียว ต้องเรียนรู้รอบตัว เพื่อเตรียมตัวออกไปใช้ชีวิตนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 / 14

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   3/06/2003 10:27 PM  (203.155.35.114)
 

 
  หัวข้อ : 4  
     
 


เมื่อ ..... ลงทะเบียนเรียน ถ้าเราสังเกต จะเห็นได้ว่า ในใบลงทะเบียน นอกจากจะบอก รหัสวิชาอะไร ชื่อวิชาอะไรแล้ว ยังมักเขียนว่า 3 – 0 – 6 ซึ่งแปลว่า ... เรียนในห้องอาทิตย์ละ 3 ชั่วโมง ... ไม่มีการทำปฏิบัติการในห้องทดลอง ... และ ต้องไปศึกษาด้วยตนเอง หรือค้นคว้าในห้องสมุดอีก 6 ชั่วโมง

การเรียน ..... ในระดับนี้ แต่ละเทอมจะลงทะเบียนกันประมาณ 6 – 7 วิชา เป็นส่วนใหญ่ คือจะเรียนในห้องเรียนสัปดาห์ละ 18 - 21 ชั่วโมงเท่านั้น ใน 5 วันทำการ ก็จะเรียนกันแค่วันละ 3 - 4 ชั่วโมง บางวันอาจเรียนหนักถึง 6 ชั่วโมง แล้วบางวันก็อาจไม่มีเรียนเลย

5 / 14

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   3/06/2003 10:32 PM  (203.155.35.114)
 

 
  หัวข้อ : 5  
     
 


การ ..... ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก็ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง ไม่มีใครมาตรวจสอบ หรือบังคับ ก็ขนาดการเรียนในห้องเรียน ยังไม่มีใครมาบังคับเลยนี่นา แล้วไปเรียนเองนอกห้องเรียน ใครจะมาตามดูเรา จึงมักทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วแต่ตัวเรา นักศึกษาส่วนใหญ่ จะรู้สึกว่าเราว่างๆ สบายๆ ไม่มีการเรียนตลอดเวลาในห้องเรียนเหมือนตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมในโรงเรียน บางคนก็คิดว่า สบายแบบนี้ ... จะเอาเวลาว่างๆนี้ไปทำอะไรดี

ใน ..... ทุกสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจะมีกิจกรรมมากมายให้นักศึกษาที่มีความสนใจ มีความถนัดต่างกันร่วมกันทำ รวมกลุ่มกัน คบหากัน ศึกษาวิธีการทำงานร่วมกันและกัน รวมไปถึงศึกษา พฤติกรรมมนุษย์อย่างเราๆ ... พฤติกรรมกลุ่ม และ การทำงานเป็นทีม จากการปฏิบัติจริงๆ

6 / 14

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   3/06/2003 10:35 PM  (203.155.35.114)
 

 
  หัวข้อ : 6  
     
 


พวกเรา ..... บางคนก็จะเริ่มเรียนรู้ภาวะผู้นำ ... บางคนเริ่มเรียนรู้วิธีการประชุม ... บางคนเริ่มเรียนรู้การเสียสละประโยชน์ส่วนตัว ... รวมไปถึง บางคนก็เริ่มเรียนรู้การมีเพื่อนต่างเพศด้วย ... บางคนสนใจภาษาต่างประเทศ ก็มี “ชมรมของภาษาต่างประเทศ” เราก็จะเรียนรู้การใช้ภาษา และ เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา จนถึงบางครั้งก็มีโอกาสได้เดินทางไปประเทศนั้นๆ หรือ อาจได้ต้อนรับเพื่อนๆจากต่างประเทศ ซึ่งมีผลถึงการทำงาน และ การใช้ชีวิตในอนาคตของเราได้ ... บางคนสนใจกีฬา ก็ไปรวมกลุ่มกัน มีการฝึกซ้อม มีการแข่งขันในระดับน้องใหม่ ระดับกลุ่มในคณะวิชา ระดับภายในมหาวิทยาลัย ระดับภายนอกมหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับภายในประเทศ และ ระดับนานาชาติ

7 / 14

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   3/06/2003 10:39 PM  (203.155.35.114)
 

 
  หัวข้อ : 7  
     
 


บางคน ..... ก็สนใจศิลปวัฒนธรรม ก็รวมกลุ่มกันไปศึกษา ไปดูงาน ไปฟังอภิปรายพิเศษ ตลอดจนร่วมกันสร้างหรือฝึกหัดประดิษฐ์ศิลปวัฒนธรรมนั้นขึ้นมา ร่วมกันออกนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ มีกิจกรรมอีกมากมาย ในเรื่องที่พวกเราสนใจต่างๆกัน อธิบายตรงนี้คงอีกยาวแน่ๆ

แต่ ..... พวกเราบางคนก็สนใจกิจกรรมนอกห้องเรียนพวกนี้มากจนเกินไป มากจนลืมกิจกรรมหลักๆในห้องเรียน บางครั้ง ... ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ บางคนก็แอบอยู่แต่ในห้องกิจกรรม นั่งทำแต่กิจกรรมพวกนี้ ไม่เข้าห้องเรียน ไม่ฟังบรรยาย ไม่ทำงานศึกษาเพิ่มเติมตามที่อาจารย์สั่ง และ ที่สำคัญไม่มีเวลาดูหนังสือสอบอีกด้วย ผลคือต้องอดเรียนต่อ และ ก็คงต้องอดทำกิจกรรมต่อไปด้วย

น่าเสียดาย ..... เพราะบางคน อาจเสียอนาคตอันสดใสไปเลย ... ทำยังไงดีล่ะ ... ???

8 / 14

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   3/06/2003 10:45 PM  (203.155.35.114)
 

 
  หัวข้อ : 8  
     
 


เมื่อ ..... พวกเรา เริ่มเข้าเรียนเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สิ่งที่สำคัญของเราคือ ต้องรู้จักแบ่งเวลา ... รู้จักใช้เวลา ... รู้จักควบคุมตนเอง และ ควบคุมใจ .. !!

เวลาของเรา ..... ในรั้วสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น มีค่ามาก จะเรียกว่า ... เป็นตัวกำหนดอนาคต และ ความสำเร็จในชีวิตที่รอเราอยู่ข้างหน้าก็ว่าได้ เพราะตราบใดที่สังคมของเรายังวัดระดับการทำงาน การสมัครงานกันด้วยคุณวุฒิ พวกเราก็ควรใช้เวลาเหล่านั้นให้คุ้มค่า ไม่ให้เสียเวลาไปเปล่าๆ

9 / 14

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   3/06/2003 10:49 PM  (203.155.35.114)
 

 
  หัวข้อ : 9  
     
 


จำเป็นอย่างยิ่ง ..... ที่พวกเราต้องแบ่งเวลาที่ใช้ไปนั้นให้เหมาะสม

เวลาส่วนใหญ่ ..... 60% พวกเราควรทุ่มเทให้กับการศึกษาในวิชาการ วิชาหลัก ... วิชาเอกที่เราเลือก วิชาที่เราเลือกเรียนนั้น ก็ควรคิดว่านั่นคือวิชาที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือทำมาหาเลี้ยงชีพของเราต่อไป เราทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่หลัก จะลืมหรือจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องเข้าเรียนทุกวิชาที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้งที่มีกำหนดเวลาเรียน

10 / 14

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   3/06/2003 10:57 PM  (203.155.35.114)
 

 
  หัวข้อ : 10  
     
 


ถึงแม้ ..... อาจารย์จะบรรยาย ... น่าเบื่อเหมือนท่องคาถา ... หรือสวดมนต์ ... หรือมากล่อมก็ตาม พวกเราก็ต้องเข้าฟัง จะไปนั่งหลับบ้าง ตื่นบ้าง ก็ยังดีกว่าไม่ได้รับรู้อะไรเลย

บางวิชา ..... อาจารย์อาจจะ หงุดหงิด ... ดุ ... ตวาด ... เกรี้ยวกราด โดยใช่เหตุก็ต้องทนๆเอา หรือ อาจารย์บางท่าน จะมาเล่าเรื่องส่วนตัว ... เรื่องลูก ... เรื่องสามี ... เรื่องภรรยา ... เรื่องขาดทุนหุ้น ... เรื่องไปเที่ยวต่างประเทศ อะไรประมาณนี้ ก็ต้องทนๆฟังไป อย่างน่าสนใจได้ก็ดีนะ อย่าลืมว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้าหูเรามา วันหนึ่งอาจมีประโยชน์กับเราบ้างก็ได้ อย่างน้อยๆ เราก็จะติดนิสัยช่างบรรยายความจากอาจารย์ผู้นั้น

เพราะ ..... บางวิชาที่เป็นข้อสอบแบบอัตนัย ที่เค้าเปิดโอกาสให้เราแสดงความรู้ หรือความคิดเห็นส่วนตัวได้ เราจะได้อาศัยการบรรยายอย่างออกรสออกชาติตามแบบฉบับของอาจารย์ท่านนั้นบ้าง หรือถ้าเป็นวิชาของอาจารย์ท่านนั้นเอง ก็คงถูกอกถูกใจได้คะแนนพิศวาสตามมาด้วยเป็นแน่ ... หรือ อาจารย์จะมาบรรยายด้วยศัพท์วิชาการ และ ภาษาต่างประเทศ ทำให้ งงๆ และ ไม่อธิบายให้กระจ่างก็ต้องทนๆเอา

11 / 14

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   3/06/2003 11:02 PM  (203.155.35.114)
 

 
  หัวข้อ : 11  
     
 


ส่วนเวลาอีก ..... 20% ควรเก็บไว้ทำกิจกรรมพิเศษ ร่วมกับกลุ่มกิจกรรมที่ตนสนใจ แต่กิจกรรม ... ร้ายกาจ ... ต้องห้าม ... นอกหลักสูตร ที่แอบไปมั่วสุม นั่งกินเหล้า หรือ เสพยาเสพติด หรือ แอบเล่นการพนันกันจนหมดตัว ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนก็เอามาร่วมในกิจกรรมเสริมที่ต้องห้ามพวกนี้จนหมด แบบนี้ ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง อนาคตของพวกเราอาจจะดับวูบ .. !!

กิจกรรม ..... เสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรนั้น ทำมากๆดี เพราะเราจะได้มีประสบการณ์ ได้รู้จักการทำงาน ได้รู้จักคนต่างคณะ คนต่างวัย คนต่างสถานภาพ แต่ต้องไม่มาทำให้กิจกรรมหลัก คือการศึกษาของเรานั้น เสียไป เมื่อถึงวันปิดกิจกรรมประจำปี คือก่อนสอบประจำภาคการศึกษา เราต้องงดกิจกรรมเสริมทุกอย่างพวกนี้ก่อน แล้วทุ่มเทเวลาให้การเรียนเต็มที่

12 / 14

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   3/06/2003 11:08 PM  (203.155.35.114)
 

 
  หัวข้อ : 12  
     
 


เวลาที่เหลือ ..... อีก 20% ทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองดูมีความสุข และ น่าสนใจ เพื่อผลทางใจของชีวิต ในวัยที่เหมาะสมอย่างพวกเรา

การ ..... เข้ามาในสถาบันระดับอุดมศึกษาระหว่างอายุ 17 – 24 ปีนั้น เป็นวัยที่เหมาะสม ที่เราจะหาเพื่อนที่รู้ใจสักคน ที่มี ... ความคิด ... ความรู้ ... ความเข้าใจ ... ความสนใจ ใกล้เคียงเหมาะสมกัน ควรใช้เวลานี้เปิดหูเปิดตา มองคนที่ควรมอง ให้โอกาสแก่ตนเอง และคนที่น่าสนใจ ให้ความสนใจ ดูแลกันและกัน ศึกษากันและกัน แต่อย่าลืมว่า เวลาที่ใช้ไปเพื่อ ... “เพื่อนที่รู้ใจ” นี้ ... ต้องไม่ทำให้เสียการเรียน ไม่เช่นนั้นจะต้องเสียเพื่อนที่ถูกใจ และ เสียใจไปจนตายทีเดียว

เพื่อนที่ดี ..... ต้องรู้จัก ... ร่วมมือกันเรียน ... เป็นที่พึ่งช่วยเหลือแนะนำ ... ส่งเสริมให้กำลังใจกันและกันได้ ถ้าจะให้ดีกว่านั้น ก็หาเพื่อนที่ชอบ ที่สนใจอะไรที่คล้ายๆกัน จะทำให้ได้ใช้เวลาที่มีประโยชน์ไปได้พร้อมๆกัน

13 / 14

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   3/06/2003 11:11 PM  (203.155.35.114)
 

 
  หัวข้อ : 13  
     
 


เวลาของเรา ..... ในรั้วสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษานั้น ไม่นานเลย เผลอแป๊บเดียวก็เรียนจบแล้ว ถ้าเราใช้เวลา ... ให้เป็นประโยชน์ ... ให้คุ้มค่าจริงๆ เราก็จะพบว่า “เวลาของเรา” ในตอนนั้น ทำให้เราได้มีโอกาสให้คุณค่าที่คุ้มค่า ... ทำให้เรารู้สึกนับถือตัวเอง ที่เราสามารถควบคุมวิถีชีวิตของเราได้ … แล้วเราก็จะมองตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจ สะท้อนให้เห็นถึง “ความเป็นคนที่น่าชื่นชมของเรา” อีกด้วย


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/.....\[=^๐^=]/

14 / 14

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   3/06/2003 11:14 PM  (203.155.35.114)
 

 
  หัวข้อ : 14  
     
  จงเปิดตา หาความรู้ เรียนคำครู คำพระเจ้า เฝ้าขยัน
จะอุดมสมบัติ ปัจจุบัน แต่สวรรค์ ดีกว่า เราอย่าลืม

การเรียนรู้ ใช่ว่า อยู่แต่ในห้อง โลกกว้าง รวมทั้งผู้คนรอบข้าง
เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้อยู่เสมอ

ชีวิตของนักเรียน นักศึกษา นั้นเพียงแค่เริ่มต้น
ยามเมื่อคุณเข้าสู่การเรียน แบบอุดมศึกษา ผู้คนอาจจะคิดว่า เรานั้น เป็นผู้ใหญ่ แล้ว แต่เปล่าเลย ตัวของคุณนั้น เพิ่งจะเข้าสู่ระบบการเตรียมคุณให้เป็นผู้ใหญ่ เท่านั้นเอง
 
     
    By: วุฒิชัย     4/06/2003 12:20 AM  (64.252.76.87)
 

 
  หัวข้อ : 15  
     
  From: พี่มนต์
To: nicha_kw@mweb.co.th
Sent: Tuesday, June 03, 2003 6:34 PM
Subject: Re: เวลา ..... ของเรา

ขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆ ที่น้องน้ำตาล ได้กลั่นกรองมาจากสมองและความคิด ด้วยความตั้งใจดีนะคะ

ช่วงนี้ พี่เริ่มกับการทำงานสอนอีกครั้ง...อาจไม่ค่อยได้มีเวลาแวะ เข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ บ้านของน้องมากนักนะคะ

ถ้าหากว่าง มีเวลาจะแวะไปอ่านนะคะ ....... ยังไง ก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆ นะคะ ขอให้รักษาความดี เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มนะคะ

เชื่อแน่ค่ะ ว่า ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม จ้ะ

โชคดี มีความสุขนะคะ....

พี่มนต์
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   4/06/2003 09:14 AM  (203.155.35.114)
 

 
  หัวข้อ : 16  
     
  From: พี่กรณ์
To: <nicha_kw@mweb.co.th>
Sent: Tuesday, June 03, 2003 7:51 PM
Subject: Re: เวลา ..... ของเรา

เวลา เป็นสิ่งมีค่า
ผมอยากให้ทุกเวลาอยู่อย่างมีสติ
คืออยู่กับปัจจุบัน และใช้เวลาเพื่อสันติสุข... / พี่กรณ์
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   4/06/2003 12:34 PM  (203.155.35.114)
 

 
  หัวข้อ : 17  
     
  ขอบคุณน้องตาลมากเลยนะครับที่เขียนบทความบทนี้ขึ้นมา เพราะว่าพี่จะได้มีสติในการเรียนมากขึ้นไงครับ จะได้แบ่งเวลาแบบที่น้องตาลได้บอกไว้ ขอบคุณครับ  
     
    By: หนึ่ง     5/06/2003 04:54 PM  (203.155.35.114)
 

 
  หัวข้อ : 18  
     
  พ่อพี่สอนไว้เสมอว่า
"ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ซื้อได้ ยกเว้นอย่างเดียว คือ เวลา"

สำหรับ คนเรา การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เป็นสิ่งที่ยาก ทุกวินาทีที่ผ่านไปดูเหมือนไม่มีค่า จนกว่า เราเอามาสะสมรวมกันไว้

อย่าง นร.ที่จะสอบ มักบ่นเสมอว่า อ่านหนังสือไม่ทัน ....

การทำงานทุกอย่าว รวมทั้ง การเรียนหนังสือ สิ่งที่จะทำให้ชนะทั้งตนเอง และ ผู้อื่น คือ การทำอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นนิสัย

ถ้าเราอ่านหนังสือ ทบทวนการเรียนอย่างสม่ำเสมอทุกวัน จะไม่มีคำว่า อ่านไม่ทัน

สมัยที่พี่เตรียมสอบเข้าวิศวฯ ใช้เวลาอ่านหนังสือ 1 ปีเต็ม ไม่มีบกพร่อง และ ไม่มีความรู้สึกกลัวพลาด เพราะ มีให้เลือกอันดับเดียวในสายที่เรียน เป็นการลงทุนที่ไม่แพงและคุ้มค่า
!!! สู้ๆนะครับ หนึ่ง !!!

หรือ การลดน้ำหนัก ถ้าเราวางแผนระยะยาว และ ทำการควบคุมอย่างจริงจัง ไม่มีผลัดว่า ทานวันนี้ แล้วพรุ่งนี้อด หรือ วันนี้ออกกำลังแค่ 15 นาทีพอ แล้วไปเป็น 45 นาที พรุ่งนี้ แทนที่จะออกกำลัง 30 นาทีทุกวัน เราก็จะค่อยๆควบคุมตัวเองได้
!!! ใช่ไหม วุฒิ !!!

การใช้เวลาให้คุ้มค่า มีปัจจัยหลัก คือ อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง และ ต้องอดทน

การชนะใจตัวเอง คือ การชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 
     
    By: พี่เก่ง     5/06/2003 07:42 PM  (128.153.11.212)
 

 
  หัวข้อ : 19  
     
  ผมไปเรียนโดยนั่งรถจากหอพักไป ม. แทนที่จะนั่งรถเมล์ธรรมดาไปแต่ผมนั่งรถตู้ไปเพราะเร็วกว่า แต่เสียเงินเพิ่มจาก 3.50บาทเป็น10บาท เสียเพิ่ม6.50บาท จากนั้นก็ต่อมอไซรับจ้างใน ม. ไปยังอาคารเรียนอีก แทนที่จะเสียแค่ 2 บาท แต่ต้องเสีย 7 บาท เสียเพิ่ม 5บาท ตั้งแต่หอมา ม. นี่ เสียตังเพิ่มทั้งหมด 11.50 บาท แต่ผลที่ได้รับคือ ย่นระยะเวลาได้ประมาณ 30 นาที ถ้ามองกันแบบนี้แล้ว เวลามันก็ซื้อได้นี่ครับ ตัวผมก็ชอบนะครับที่ว่าไม่มีอะไรสามารถซื้อเวลาไว้ได้ แต่นี่มันก็ขัดกัน คิดแล้วก็งงจะให้คิดกันยังไงดี  
     
    By: ตั้ม     18/07/2003 03:20 PM  (203.147.0.42)
 

 
  หัวข้อ : 20  
     
 


แหม ..... ตั้ม
ตั้ม ..... คิดมากๆ จังนะ
แต่ ..... ดูจริงๆแล้ว ตาลว่า ตั้ม...คิดน้อยไปหน่อย มั้งจ๊ะ ???
ตั้ม ..... ทำเหมือน ตั้มไม่รู้จัก ที่นี่ ... เมืองไทย เลยนะ

เวลา ..... ที่ตั้มซื้อมาได้หน่ะ คงซื้อได้เป็นบางวันเท่านั้นมั้งจ๊ะ ???

กรุงเทพฯ ..... เมืองฟ้าของเรานั้น อยู่ใต้ฟ้านะคะ
พอ ..... ฝนตก น้ำต้องท่วม ตาลเคยนั่งอยู่ในรถ
ตั้งแต่ ..... บ่าย 2 โมง จนถึง 1 ทุ่ม รถขยับไปได้ แค่ไม่ถึง 2 กิโล เอง

เหตุ ..... ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะ บ้านเมืองเราไม่ได้กำหนดระยะเวลา
และ ..... อายุการใช้งานของรถยนต์อย่างเคร่งครัด
หรือ ..... ด้วยประเทศของเรา ยังมีคนที่รายได้น้อยอยู่เป็นจำนวนมากๆ

ดังนั้น ..... จึงมีรถเก่าๆที่หมดสภาพ แต่พยายามแก้ไขให้ใช้งานได้ไปวันๆ
พอ ..... เวลาฝนตกลงมามากๆ รถเหล่านั้น ก็ขับเคลื่อนไปไหนไม่ได้
จอด ..... แน่นิ่ง จนเต็มถนนไปหมด
แล้วก็ ..... มาขวางทางจราจร อย่างที่เราเห็นๆกันอยู่

อีกอย่าง ..... ที่สำคัญยิ่ง คือ คนไทยชอบทำอะไรตามสบาย
ไม่ ..... รักษา กฎ กติกา มารยาทของการขับขี่บนท้องถนนอย่างจริงจัง
ถนน ..... ถูกแบ่งส่วนไปเป็นที่ตั้งค้าขาย
รถ ..... ก็มากกว่าถนน คนที่อายุยังไม่ถึงมีใบขับขี่ก็มีรถขับได้
จึง ..... มีผลพวงตามมาอย่างที่เราได้รับกันอยู่ทุกวันนี้

ถ้า ..... ตั้มเจอรถติดๆสัก 1 หรือ 2 ชั่วโมง
ยัง ..... จะคิดซื้อ "เวลา" อีกมั้ยจ๊ะ ... ???


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   18/07/2003 07:36 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 21  
     
  ขอบคุณที่ตอบให้ครับ ถึงจะไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่ แต่อยากรู้ว่าพี่ทำงานไรครับ ฤ ว่าเรียนอยู่ไมมีเวลาว่างมากจังเห็นตอบกระทู้ในเวบเยอะมากเลย อยากรู้จิงๆ  
     
    By: ตั้ม     18/08/2003 01:47 PM  (158.108.2.2)
 

 
  หัวข้อ : 22  
     
  สวัสดีจ๊ะ .....

พี่ตาล ..... เรียนจะจบปริญญาโทแล้วจ๊ะ อีกไม่กี่เดือนก็จบแล้วนะ
พี่ตาลคงบังเอิญโชคดี เรียนเร็ว แล้วก็มีพ่อแม่สนับสนุนเรื่องเรียน
และได้มีกิจกรรมมากมาย ทำให้ชีวิตได้เรียนรู้อะไรได้มากๆกว่าเพื่อนๆ

พี่ตาล ..... ลงทุนทำ "เว็บไซต์น้ำตาล" มาด้วยความบังเอิญส่วนนึง
แต่ก็มีความชอบเป็นการส่วนตัวอย่างมากมายอีกด้วย
ดังนั้น ไม่ว่าจะมีปัญหายากลำบากเพียงใด ก็คงต้องพยายามจัดสรรเวลาของเรา
ให้ลงตัวได้อย่างแน่นอน

การแก้ไขปัญหา ..... ไม่ว่าจะเป็นของตัวเอง หรือของสังคมส่วนรวม
ต้องมีความพยายาม และ มีความอดทนอย่างยิ่ง
และ ถ้าเราตั้งใจ ... สนใจ ... มีความรัก ... ชอบ ... อย่างจริงจังกับสิ่งใดๆ
เราก็จะประสบกับความสำเร็จนั้นๆเสมอจ๊ะ


โชคดีจ๊ะ บ๊ายบายนะจ๊ะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   18/08/2003 03:36 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 23  
     
  ขอบคุณครับ  
     
    By: ตั้ม     22/08/2003 05:00 PM  (158.108.2.2)
 

 
  หัวข้อ : 24  
     
  ฮิฮิ เข้าใจทุกอย่างที่เขียนค่ะ แต่ลำบากเหมือนกันนะค่ะ ที่เราจะเรียนรู้อะไรสักอย่างให้สำเร็จได้ แต่บางทีก็ได้แต่หวังค่ะเพราะว่าไม่สำเร็จ (เศร้าใจจิงเลย) อยากทำอย่างนี้นะ อย่างได้อย่างนี้นะ แต่บางทีไม่เป็นอย่างหวังเลย หวังมากก็ผิดหวังมาก และเสียใจมากค่ะ อยากได้เวลาคืนมาจังเลย จะได้ทำในสิ่งที่หวัง แต่ถ้าเป็นตอนนี้แล้วจะสายเกินไปไหมน้า  
     
    By: แต้วแล้ว  Mail to แต้วแล้ว   13/09/2004 09:19 AM  (158.108.2.2)
 

 
  หัวข้อ : 25  
     
  เวลานั้นมีค่า....ทุกอย่างที่เราทำให้เวลานี้หรือว่าเวลาข้างหน้าก็อยู่ที่เวลา

ชีวิตของคนเราก็มีเวลา ควรใช้เวลาอันมีค่าที่ได้ทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้ทำให้ดีและมีประโยชน์ที่สุดในชีวิต

คนเราสมัี้ยนี้ชีวิตไม่แน่นอน เวลาที่จะกำหนดให้เราได้มีชีวิตอยู่ก็ไม่แน่นอนเพราะว่า...การที่เรามีชีวิตคือการที่อยู่กรรมของชีวิต

เพราะฉะนั้นคนเราไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จงใช้เวลาที่เรามีชีวิตอยู่ทำสิ่งที่เราตั้งใจและหวังไว้
 
     
    By: โจ  Mail to โจ   13/09/2004 11:04 AM  (202.133.162.76)
 

 
  หัวข้อ : 26  
     
  ถ้าวันไหน เรารู้สึกหมดแรงและหมดหวังมากๆ .....

ก็มองดูคนพิการเอาไว้นะจ๊ะ ... พวกเค้าพยายามต่อสู้ชีวิต เพื่อที่จะอยู่ได้ในสังคมของคนปกติ ทั้งๆ ที่บางคนเค้ามีความยากลำบากมากมายที่จะมีชีวิตอยู่ไปวันๆ แต่เค้าก็ยังอยู่ได้ คนพิการที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นอะไร และ ไม่ท้อแท้ต่อชีวิต เค้าจะมีความสุข และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มากมาย มีคนพิการอีกมากมายที่เค้าสู้ชีวิต และ ประสบความสำเร็จในหลายๆ สาขาอาชีพ มีครอบครัวที่มีความสุขอีกด้วย

แล้วทำไมคนปกติธรรมดาอย่างเราๆ .....
จะไม่พยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาของเรา อย่างสร้างสรรค์ต่อสังคมและตัวเองบ้าง
ทำไม จึงชอบที่จะคิดแต่ในทางลบให้กับชีวิต ชีวิตก็ตกต่ำไปตามที่คิดได้ทุกวัน ..!!

เราควรซื่อสัตย์กับสิ่งที่เรายึดมั่น .....
ความแข็งแกร่ง และ พลังในการมีชีวิต และ ภาพที่เรานึกฝันอยากจะเป็น
เกิดจากสิ่งต่างๆ ที่เราให้คุณค่าอย่างมุ่งมั่น และ จริงจัง เท่านั้น

ทุกชีวิตในโลกนี้ .....
มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ง่ายๆ อยู่แล้ว
ในวิกฤติย่อมมีโอกาสอื่นๆ รออยู่เสมอ ลองตั้งใจดูดีๆ สิจ๊ะ :-)โชคดีนะจ๊ะ


\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/09/2004 11:15 AM  (202.44.14.194)
 

 
  หัวข้อ : 27  
     
   
     
    By: ฉงน     27/09/2004 09:45 PM  (203.144.138.201)
 

 
  หัวข้อ : 28  
     
  ความเพียรย่อมทำให้สำเร็จประโยชน์ทุกอย่าง
เมื่อมีความเพียรดีแล้ว
ประโยชน์ใดใด
ก็ขอให้เป็นประโยชน์เพื่อมนุษย์ชาติ
 
     
    By: ผ่านมา     8/04/2005 01:33 AM  (203.151.140.118)
 

" ?????? "    ???   test   3/02/2016 02:39 PM
     
  http://ชาติไทย.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/  
     

     
 
       
ชื่อ - นามสกุล ::
  *
 
อีเมล์ ::
 
 
รูปภาพ ::
  ขนาดไม่เกิน 50 Kb
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
ข้อความ ::
  *
  Emotion ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
       
     
 
     
 
 Search Word:
ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ ขอขอบพระคุณ


Copyright © 2001-2002 - nineto.com. All Rights Reserved.