| หน้าที่ท่านบรรเลง | บันทึกข้องน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนด | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- - เข้าระบบผู้ดูแล - -ผู้ใหญ่ห้ามคบ ... เพื่อน !!
     
 


From: Doug
To: <numtan_kw@hotmail.com>
Sent: Thursday, May 22, 2003 8:32 AM
Subject: ผู้ใหญ่ห้ามคบเพื่อน


ผู้ใหญ่ห้ามคบ ... เพื่อน !!

ผู้ใหญ่ ..... ส่วนมากจะให้ทำตามคนโน้น คนนี้ โดยไม่คำนึงถึงสติปัญญาของเราและความชอบของเราเลย บางทีท่านก็บอกว่าไม่ต้องคบเพื่อนคนนั้น คนนี้ บางทีเพื่อนคนนั้นก็นิสัยดี แต่เป็นคนที่ไม่ดีในสายตาทุกๆคน แต่คนบางคนที่ท่านให้คบอาจจะดีในสายตาคนภายนอก แต่ภายในอาจไม่ดี ผู้ใหญ่ส่วนมากมักจะมอง และ ให้คบกับคนที่มองภายนอกดี เราจะอธิบายกับท่านอย่างไรดี ... ???

 
     
      By : น้ำตาล  Mail to น้ำตาล    23/05/2003 05:35 PM  (203.107.130.10)  
 
 
 
  หัวข้อ : 1  
     
 


เรา ..... อาจมองเพื่อน ไม่เหมือนกับที่ผู้ใหญ่มอง เพราะผู้ใหญ่ส่วนมากมักจะคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์ การเรียนรู้ชีวิตมามากกว่าเรา ย่อมจะมองคนได้ถูกต้องกว่า ทั้งๆที่อาจจะผิดก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เราควรจะอธิบายให้ท่านเข้าใจความคิดเห็นของเราเองด้วย

การ ..... อธิบายความคิดเห็นของเรานี้ สำคัญมาก เราควรรวบรวมหาข้อมูล และ เหตุผลต่างๆของเราให้มากๆเพียงพอต่อการที่จะถูกซักถาม และ วิธีในการพูด ก็คงต้องพูดกันด้วยเหตุผลอย่างนุ่มนวล พยายามอธิบายว่าเพื่อนของเราแต่ละคนนั้นมีข้อดีอย่างไร ข้อเสียอย่างไร ตามที่ผู้ใหญ่มองเห็นนั้น พูดให้เชื่อมโยงกันอย่างน่าเชื่อถือได้

1 / 10

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   23/05/2003 05:37 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 2  
     
 


ข้อดี ..... และ ข้อเสีย ก็คง ต้องอธิบายให้ละเอียด ว่าเป็นอย่างไร ตรงกับที่ผู้ใหญ่บอกเราหรือไม่ อย่างเช่น เพื่อนบางคนช่วยเหลือเพื่อน มองเผินๆ อาจจะคิดว่าดี แต่การช่วยเหลือเพื่อนนั้น เป็นการช่วยเหลือในทางผิด เช่น ช่วยให้เพื่อนลอกการบ้าน ช่วยขายยาเสพติด หรือ ช่วยปกปิดความผิด แบบนี้ก็คงจัดเป็นความไม่ดีแน่นอน

ดังนั้น ..... เวลาที่เราจะเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะบอกว่าใครดี หรือ ไม่ดีนั้น ควรจะเล่าอย่างละเอียด และ สอบถามผู้ใหญ่อยู่ตลอดเวลาว่า ความเข้าใจเรื่องความหมายของความดี หรือ ความไม่ดีนั้น ตรงกันหรือไม่ ... ???

ในขณะเดียวกัน ..... เมื่อเราฟังผู้ใหญ่พูดถึงคนดีๆ ในความคิดเห็นของท่านนั้น เราก็ควรจะสอบถามถึงรายละเอียดของลักษณะคนดี ตามความเห็นของท่านด้วย เราจะได้เข้าใจตรงกันว่า คนดี ... ควรจะมีลักษณะอย่างไร ... ???

2 / 10

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   23/05/2003 05:39 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 3  
     
 


บางครั้ง ..... ผู้ใหญ่เอง ก็เผลอคิดไปว่า เราโตแล้ว พอจะแยกเยะคนได้ดีว่า คนไหนน่าคบ คนไหนไม่ควรคบ และ หลายๆครั้งที่ผู้ใหญ่อดไม่ได้ที่จะเตือนเรา ถึงอันตรายที่เราจะคบกับคนบางคน ซึ่งเมื่อมองจากสายตาของผู้ใหญ่แล้ว รู้สึกว่าไม่ดี

เช่น ..... เพื่อนของเราชอบสูบบุหรี่ ชอบชวนเที่ยวๆมากกว่าอ่านหนังสือ หรือ บางคนก็พูดไม่เพราะ ลักษณะภายนอกพวกนี้ มีส่วนทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดได้มากๆ

3 / 10

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   23/05/2003 05:42 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 4  
     
 


แต่ ..... ถ้าเรามองให้ดีๆ เพื่อนๆที่มีลักษณะแบบนั้น ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่ดีตามมาได้ง่ายๆ และ การอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นแบบนั้น แม้ว่าเราจะไม่ได้สูบบุหรี่ หรือ พูดจาหยาบคาย แต่เราก็อาจถูกมองจากผู้อื่น เช่น ครู อาจารย์ อาจมองเราไปในทางลบได้มากเช่นกัน

ถ้า ..... เราอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆที่สูบบุหรี่ เราก็จะถูกมองว่า เราสูบบุหรี่ด้วย ทั้งๆที่เราอาจจะไม่ได้สูบบุหรี่เลย และ ในบุหรี่ที่เค้าสูบๆกันนั้น อาจมียาเสพติดปลอมปนมาด้วยก็ได้

หรือ ..... ถ้าเรานั่งอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆ ที่เล่นการพนัน ทั้งๆที่เราไม่ได้เล่น เพียงแต่นั่งดูเค้าเล่นกันเท่านั้น เราก็เกิดความเสียหายได้

4 / 10

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   23/05/2003 05:43 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 5  
     
 


พ่อ ... แม่ ..... และ ผู้ใหญ่ของเรา มักจะมองเหตุการณ์ล่วงหน้า และ มองได้ไกลมากๆ ถึงแม้ว่า ... การมองไปเช่นนั้นของผู้ใหญ่ เราอาจจะคิดว่า มากเกินกว่าเหตุ แต่ผู้ใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นการป้องกันปัญหาเอาไว้ก่อนนั่นเอง

ดังนั้น ..... ถ้าเราอยากให้ผู้ใหญ่ มองเพื่อนๆของเราในทางที่ดีๆ เราก็ควรอธิบายถึงเพื่อนๆของเรา คนนั้น คนนี้ ให้ท่านเข้าใจ ซึ่งเราสามารถทำได้ พูดอย่างมีข้อมูล และ เหตุผลที่เพียงพอ

5 / 10

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   23/05/2003 05:45 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 6  
     
 


เริ่ม ..... ที่ตัวเราเองก่อน ต้องใจเย็น ไม่แสดงความก้าวร้าว และ กล้าที่ จะพูด จะทำ ในสิ่งที่ถูกต้อง และ ขอร้องให้ผู้ใหญ่รับฟังเราบ้าง บางครั้ง ... ถ้าผู้ใหญ่ไม่รับฟังเรา ไม่มีเหตุผลกับเราซะเลย ก็ต้องถามกันตรงๆว่า ... อยากให้เรารู้สึกว่า เรามีบ้านและครอบครัวที่อบอุ่น ที่เราสามารถ พูดคุย ปรึกษา เรื่องใดๆก็ได้ หรือ อยากผลักไสให้เราไปแอบคบกับเพื่อนๆที่เราไม่รู้ว่า ดีหรือไม่นั้น และ พวกเค้าอาจแนะนำหรือชักจูงเราไปในทางที่ผู้ใหญ่กำลังคิดอยู่ก็ได้ พอผู้ใหญ่ได้ฟังเข้าแบบนี้ คงจะพอมีเวลาฟังและให้โอกาสเราได้พูดปรึกษาหารือบ้างนะคะ

6 / 10

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   23/05/2003 05:47 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 7  
     
 


ใน ..... ขณะเดียวกัน เราน่าจะช่วยเตือนเพื่อนๆที่เป็นแบบนั้น ให้เค้าได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเค้าบ้าง เพื่อไม่ให้ถูกมองอย่างเข้าใจผิด เช่น ...

- ไม่ควรสูบบุหรี่
- ควรพูดจาให้ไพเราะ
- ควรตั้งใจเรียนหนังสือ

ตาลเชื่อว่า ..... ถ้าเรามีความจริงใจให้เพื่อนที่ดีของเราคนนั้นจริงๆ เพื่อนย่อมจะรับฟังเราเสมอ และ ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้

7 / 10

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   23/05/2003 05:49 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 8  
     
 


ที่จริง ..... บุคลิกลักษณะนิสัยของเรา ก็น่าจะเป็นตัวกลั่นกรองเพื่อนๆ ที่เข้ามาคบหากับเราได้แล้วชั้นหนึ่ง เรื่องพวกนี้ คงต้องพูดถึงว่า ... เราถูกเลี้ยงดูมาในสิ่งแวดล้อมอย่างไรด้วย

การ ..... มีเพื่อนที่ดีๆนั้น มีประโยชน์กับตัวเราอย่างยิ่ง เพราะเราจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากเพื่อน ทั้งแนวคิด ค่านิยม และ สังคม เราสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของเราเองได้

8 / 10

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   23/05/2003 05:52 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 9  
     
 


การ ..... ที่ผู้ใหญ่พยายามเตือนเรา ให้เราเลือกคบเพื่อนๆได้ถูกต้อง หรือ การที่ท่านพยายามชักจูงให้เราทำตามแบบคนอื่นที่ดูดีๆนั้น เจตนาลึกๆของท่าน เป็นความหวังดีกับเรา สิ่งที่เราควรทำอย่างยิ่งคือ

- รับฟังเหตุผลของท่านทุกครั้งก่อน
- ลองแสดงเหตุผลของเราบ้างอย่างนุ่มนวล


เรา ..... อาจจะไม่เห็นด้วย หรือไม่อยากทำตามแบบที่ผู้ใหญ่ต้องการ เพราะบางเรื่องผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจเราก็มี ที่สำคัญผู้ใหญ่บางท่านชอบบังคับให้เราทำตามโดยไม่มีเหตุผล ชอบมองว่าเรา เป็นเด็ก เป็นลูก จะจูง หรือ นำทางไปทางใดก็ได้

9 / 10

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   23/05/2003 05:55 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 10  
     
 


แต่ ..... จริงๆแล้ว พ่อ แม่ และ ผู้ใหญ่ของเรา ให้เราได้รับการเรียนรู้ ให้เรามีการศึกษาที่ดีๆ เราก็ย่อมมีพัฒนาการอย่างมากมายที่ท่านได้ ปลูกฝังสิ่งที่ดีๆ ชี้แนะ แนะนำ ให้ทั้งความคิด และ สั่งสอน ให้กับเรามาตลอดชีวิตของเรา อย่างห่วงใย และ มีความเอื้ออาทรต่อกันและกันเสมอ ถ่ายทอดความรักออกมาจากใจรักจริงๆ มอบความรักและปลูกฝัง ความเป็น "คน" ให้เราอย่างเต็มเปี่ยม แบบนี้แล้ว

ก็ ..... ไว้ใจพวกเราเถอะนะคะ พยายามมองเราในแง่ดีบ้าง

พ่อ ... แม่ ..... ของเราเป็นคนดี แล้วเราจะไม่ดีได้อย่างไร จริงมั้ยคะ ?
โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/

10 / 10

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   23/05/2003 05:56 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 11  
     
  ในความเห็นของผมนะครับ การที่เราจะได้รับการยอมรับจากใครซักคน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิด หรือว่าบุคคลรอบข้างก็ตาม ตัวเราเองจะเป็นเครื่องวัดนะครับ ทั้งความคิด คำพูด และการกระทำ ของเราเอง เรื่องทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยครับ ไม่ต้องไปแก้ที่ไหนเลย ถ้าเราแก้ตัวเราได้ ก็หมายความว่าเราเข้าใจตัวเราได้อย่างแท้จริง เมื่อเราเข้าใจตัวเอง เราก็จะเข้าใจบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด และบุคคลรอบข้าง ว่าทำไมเขาถึงคิด พูด และทำแบบนั้นและปัญหาทุก ๆ อย่าง ก็จะแก้ไขไปได้เป็นไปตามขั้นตอนละครับ

..............................................................................
By: กล้าตะวัน (210.92.12.23) 23/05/2003 11:32 AM
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   23/05/2003 05:59 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 12  
     
  ผู้ใหญ่ท่านเตือนก็ขอให้รับฟังไว้บ้าง อย่าปฎิเสธทั้งหมด เพราะบางเรื่องท่านอาจมองโดยใช้ประสบการณ์อันมากมายของท่าน อาจมีส่วนถูก แต่บางเรื่องท่านอาจตามยุคสมัยไม่ทันก็อาจผิดได้

ดังนั้นจึงควรรับฟังท่านด้วย และนำมาประกอบกับข้อมูลของตนเองแล้วพิจารณาจะดีที่สุด คนที่คบกันไปนานๆเราก็จะรู้ได้เองว่าเขาเป็นคนอย่างไร สำคัญแต่ว่าเราอย่าถลำตัวเชื่อใจเขาอย่างหัวปักหัวปำก็แล้วกัน ถ้ามีเรื่องอะไรไม่เข้าทำนองคลองธรรม ควรยับยั้งและพิจารณาก่อน

.....................................................................
By: add (208.147.1.1) 23/05/2003 01:17 PM
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   23/05/2003 06:00 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 13  
     
  เรื่องทุกอย่างคงต้องเปิดใจคุยกัน
และควรทำตั้งแต่เด็กๆ
ผู้ใหญ่ให้โอกาสเด็กแสดงความคิดเห็น
เด็กเชื่อฟังผุ้ใหญ่ในส่วนที่ตนไม่ทราบแน่ชัด
แล้วพบกันครึ่งทาง
ลองดูอุทาหรณ์จากเรื่องนี้ ใหม่ๆสดๆ จาก นสพ.
ขอให้อย่าได้เกิดขึ้นกับครอบครัวใดๆอีกเลย

เปิดจดหมายแม่ตัดพ้อลูก น้อยใจยิงตัวตายประชด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2546 พนักงานและแขกในโรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ย่านรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ต้องตกตะลึงกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อนางปณัสยา เอี่ยมสกุล ที่ตัดสินใจใช้อาวุธปืนขนาด .38 ยิงตัวเองหลังจากตามหาลูกชาย-ลูกสาวที่หายหน้าไปนานแรมเดือนแต่ไม่พบตัว แต่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้นางปณัสยาได้เขียนจดหมายถึงลูกทั้งสองคน มีเนื้อหาตัดพ้อและน้อยอกน้อยใจปะปนกัน

เนื้อหาในจดหมายฉบับดังกล่าวระบุว่า ถึงลูกที่แม่รักยิ่งกว่าชีวิตของแม่ แม่กลับมาจากที่ทำงานตี 2 ไขประตูเข้าไปไม่มีลูกทั้งสอง แม่เข่าอ่อนทรุดลง เพราะคิดว่าลูกออกไปกินข้าวกันแล้วโดนจับคุมขัง หรือมีอันตรายอย่างอื่น เพราะลูกแม่จะออกไปไหนจะบอกแม่ทุกครั้ง จนกระทั่งมี รปภ.มาบอกว่า ลูก 2 คนพี่น้องพากันหนีแม่ไปแล้ว แม่ก็ออกไปแจ้งความตั้งแต่ตอนตี 2 ถึงสว่าง แต่ละวันที่หมดไปเพราะแม่ติดตามหาลูก ทุกอพาร์ตเมนต์ แม่ตามหาหมด

แม้กระทั่งโรงแรมบางกอกแม่ก็ไปมาเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร แบบนั้น เรามีกันอยู่ 3 คนแม่ลูก แม่เป็นห่วงลูกเกินไป ทำให้ลูกเกิดความรำคาญ แต่แม่คนนี้ก็เป็นห่วงอย่างนี้เสมอมา ลูกเองก็รู้ เหตุใดถึงมาโกรธแม่ตอนนี้ แล้วทิ้งแม่ไปแบบนี้ เราคุยกันมาตลอดเวลา หากเกิดอะไรขึ้นกับลูก แม่คนนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้ว ที่อยู่ไม่ได้เพราะเราผูกพันกันมาก ชีวิตของแม่แขวนไว้กับลูกเท่านั้น

หากลูกทำแบบนี้ลูกคิดว่ามันสนุก แต่ที่แท้ลูกทั้งสองกำลังรุมกันฆ่าแม่ของตัวเองอยู่ แม่ร้องไห้ตามหาลูก แต่อีกมุมหนึ่งอาจจะน่าหัวเราะกันด้วยความสะใจ หน้าที่การงานบีบบังคับแม่ แม่ต้องทำงานเลิกตี 2 กลับมาไม่มีลูกนอนกลิ้งกัน เหมือนกับแม่เดินเข้าประตูป่าช้า แม่รอคอยโทรศัพท์ของลูก ไม่เคยมีสักกริ๊งหนึ่ง ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังนึกว่า เป็นลูกทุกครั้ง แต่มันไม่ใช่ มันเป็นเสียงเพื่อนของแม่ ที่โทรมาสอบถามว่า เจอลูกหรือยัง แม่ต้องการได้ยินเสียงของลูก แต่ลูกเห็นแม่ไม่มีความสำคัญกับลูกอีกแล้ว

การจากไปครั้งนี้ของลูก ทำให้แม่ขวัญเสีย เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ลูกคงคิดว่า แม่คนนี้เคยสูญเสียเงินทอง เสียของที่แม่รัก เช่น เครื่องเพชรของเก่า เสียคุณพ่อของลูก แม่คนนี้คงเก่งและทำใจได้ทุกอย่างแต่มันไม่ใช่ ที่แม่สูญเสียทุกอย่างได้ เพราะมีลูก 2 คนอยู่เป็นกำลังใจ ของอื่นๆ มันเป็นของใช้ แม้แต่คุณพ่อของลูก ที่ร่ำรวยมหาศาล แม่ก็ไม่ต้องการ แม่ต้องการคือ ลูกของแม่เท่านั้น ลูกถึงไม่เมตตาแม่บ้าง

พ่อทิ้งลูกไปตั้งแต่ 1 ขวบ แม่เลี้ยงลูกมาจนอายุ 20 แม่ไม่เคยทิ้งลูกไปไหน ถึงให้แม่ขายชีวิตเลี้ยงลูก แม่ก็ทำได้ แม่สำคัญตัวผิด คิดว่าลูกก็รักแม่เหมือนกัน แต่มันไม่ใช่ แม่ดุด่า ตามประสาของแม่ ลูกไม่เคยถือสาแม่เลย ทำให้แม่สลดใจ และพยายามต่อลูกทุกๆ อย่าง แต่เพราะเหตุใดไม่รู้ ลูกซึ่งใช้สายตามองแม่แปลกๆ

ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา แม่ก็ไม่ได้ถามลูกว่าเป็นอะไร เห็นแม่ตัวร้อนแม่ก็เช็ดตัวให้ลูก ลูกก็ไม่พอใจ นอนดิ้นแล้วก็คลุมโปงหนีแม่ แม่พูดอะไรไม่ถูกหูสักอย่าง แม่มาคิดทีไรน้ำตาแม่ไหลทุกครั้ง หากลูกคิดว่าพ่อของลูกที่เป็น มหาเศรษฐีอยู่เมืองจันท์เขาเป็นคนดี แต่แม่ก็กีดกันไม่ให้อยู่กับพ่อ มันไม่ใช่นะลูก หากแม่ปล่อยลูกทิ้งไว้กับคุณพ่อ ป่านนี้ลูกคงโดนขังไปแล้ว เพราะผู้หญิงคนใหม่ของพ่อ เป็นคนจิตทราม ทำได้ทุกอย่าง รวมทั้งตัวคุณพ่อของลูกเอง เงินบาทหนึ่งก็ไม่เคยหยิบยื่นให้ลูก ลูกจะตายไปแล้วหรือยังอยู่ ไม่รับรู้

ผู้หญิงคนใหม่ของพ่อเขาที่เคยส่งคนมาเก็บลูกทั้งสองของแม่ รวมทั้งตัวแม่ด้วย แต่แม่นำเรื่องขึ้นกองปราบปราม ให้ท่านผู้บังคับการและ ท่านสารวัตรช้างช่วยแม่จึงรอดกลับมา จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรื่องถึงกองปราบ เขาจึงไม่กล้าฆ่าลูก รวมทั้งตัวแม่ด้วย ตอนนั้นลูกยังเล็กอยู่ พอลูกโตขึ้นลูกก็ยังจำสารวัตรช้างได้ดี

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพอย่างยิ่งที่เอ็นดูเมตตาครอบครัวของเรา ให้ทั้งที่ทำงานและที่ปรึกษา และตามหาลูกให้ด้วยการโทรไปรบกวนท่านบ่อยๆ ท่านก็ไม่ถือสาเอาโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กราบให้อภัยตั้มด้วยนะคะ สาเหตุทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น เป็นเพราะลูก 2 คนนี้ ที่ประมาณหัวใจของแม่ตัวเอง คิดว่าแม่ไม่กล้าทำ

ในเมื่อลูกไม่ต้องการแม่คนนี้แล้ว แม่ก็ขอสังเวยชีวิต ให้ลูกทั้งสองที่แม่รักยิ่งกว่าชีวิตของแม่เอง แม่รอคอยลูกมา 41 วันแล้ว ลูกก็ไม่ติดต่อแม่ ทำให้แม่รู้และคิดได้แล้วว่า ลูกทิ้งแม่ไปจริงๆ แม่เป็นผู้ให้ชีวิตลูก แต่ลูกทั้งสองเอาชีวิตของแม่ สุดท้ายนี้ตั้มขอฝากลูกทั้งสองไว้ในการดูแล ของท่านประธานด้วยนะคะ เพราะเขาไม่มีใครเลยมีแม่เพียงคนเดียว ขอให้ลูกทั้งสองดูแลซึ่งกันและกัน และรักกันให้มากๆ จากแม่ที่รักลูกสุดหัวใจ ขอบพระคุณเพื่อนทุกๆ ท่านที่หวังดีประสงค์ร้าย
 
     
    By: พี่เก่ง     24/05/2003 12:51 AM  (128.153.11.212)
 

 
  หัวข้อ : 14  
     
  ชีวิตนะครับ
รักคุณพ่อคุณแม่ให้มากๆๆนะครับ
ผมก็ไม่ได้มีโอกาศใกล้ชิดท่านมากๆๆ แต่ก็หมั่นโทรไปหา

 
     
    By: วุฒิชัย     24/05/2003 12:20 PM  (12.243.234.207)
 

 
  หัวข้อ : 15  
     
  รักลูก……….ลูกรัก

..... พ่อแม่ ก็แก่เฒ่า จำจากเจ้า ไม่อยู่นาน
จะพบ จะพ้องพาน เพียงเสี้ยววาน ของวันคืน

ใจจริง ไม่อยากจาก เพราะยังอยาก เห็นลูกหลาน
แต่ชีพ มิทนทาน ย่อมร้าวราน สลายไป

ขอเถิด ถ้าสงสาร อย่ากล่าวขาน ให้ช้ำใจ
คนแก่ ชะแรวัย คิดเผลอไผล เป็นแน่นอน

ไม่รัก ก็ไม่ว่า เพียงเมตตา ช่วยอาทร
ให้กิน และให้นอน คลายทุกข์ผ่อน พอสุขใจ

เมื่อยาม เจ้าโกรธขึง ให้นึกถึง เมื่อเยาว์วัย
ร้องไห้ ยามป่วยไข้ ได้ใครเล่า เฝ้าปลอบโยน

เฝ้าเลี้ยง จนโตใหญ่ แม้เหนื่อยกาย ก็ยอมทน
หวังเพียง จะได้ยล เติบโตจน สง่างาม

ขอโทษ ถ้าทำผิด ขอให้คิด ทุก..ทุก ยาม
ใจแท้ มีแต่ความ หวังติดตาม ช่วยอวยชัย

ต้นไม้ ที่ใกล้ฝั่ง มีหรือหวัง อยู่ทนได้
วันหนึ่ง คงล้มไป ทิ้งฝั่งไว้ ให้วังเวง…..ฯลฯ


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/
 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   24/05/2003 07:28 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 16  
     
  พ่อแม่นั้น เปรียบเหมือนพระอรหันต์ของลูก

คำอวยพรที่ได้รับจากพ่อแม่ เป็นพรอันประเสริฐสุดแห่งชีวิต
และ
คำสาปแช่งที่พ่อแม่ใช้กับลูกในยามที่ไม่ได้ดังที่ตนเองหวังไว้ ถึงแม้จะเพียงชั่วขณะ และไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาให้เป็นเช่นนั้น แต่นั่นเป็นคำสาปแช่งที่รุนแรงที่สุด

พ่อแม่...ก่อนที่จะดุว่าบุตรหลาน พ่อแม่ ควร คิดสักนิดว่า ตนเองมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง อย่าเข้าข้างตัวเอง และ ประนีประนอมผ่อนปรน

ลูก...ก่อนที่จะตำหนิพ่อแม่ ให้ระลึกถึงความรัก ความเอาใจใส่ ของพ่อแม่ พึงระลึกไว้ว่า ไม่มีพ่อแม่ที่มีสติดีๆที่ไหนในโลกนี้ไม่อยากให้ลูกตนเองได้ดี จะมีเพื่อนคนไหนรักเราเท่าพ่อแม่เราเป็นไม่มี เมื่อคิดถึงตรงนี้แล้ว จะมองเห็นความรักความปรารถนาดีของพ่อแม่ แล้วค่อยคุยกันด้วยเหตุ และ ผล

ยามมีกิจ หวังให้เจ้า เฝ้ารับใช้
ยามป่วยไข้ หวังให้เจ้า เฝ้ารักษา
ยามถึงคราวล่วงลับดับชีวา
หวังให้เจ้า ช่วยปิดตา คราสิ้นใจ/
 
     
    By: พี่เก่ง     24/05/2003 10:37 PM  (128.153.11.212)
 

 
  หัวข้อ : 17  
     
  ผู้ใหญ่บางครั้งก็ชอบเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ โดยไม่คำนึงถึงเหตุผลและยุคสมัยของเด็ก ผู้ใหญ่ก็ส่วนนะครับที่หัวโบราณจนเกินไป หนึ่งไม่ได้หมายความว่าโบราณไม่ดีนะครับ แต่สมัยนี้เป็นโลกคนละยุคกับสมัยก่อนแล้ว บางครั้งผู้ใหญ่ก็ต้องรับฟังเด็กบางและก็ต้องเอาเหตุและผลของแต่ละยุคแต่ละสมัยมาเป็นตัวที่จะตัดสินใจ  
     
    By: หนึ่ง     28/05/2003 07:07 PM  (210.86.206.187)
 

 
  หัวข้อ : 18  
     
  ...ข้องใจนิดหน่อยเรื่องภาพประกอบอ่ะครับ ... แต่ละภาพมันดูส่อไปหน่อยนะ ผมว่า ...  
     
    By: Qua'Os     28/07/2003 04:33 PM  (202.133.152.180)
 

 
  หัวข้อ : 19  
     
 


>>> ข้องใจนิดหน่อยเรื่องภาพประกอบอ่ะครับ ...
>>> แต่ละภาพมันดูส่อไปหน่อยนะ ผมว่า ...
>>> By: Qua'Os 28/07/2003 04:33 PM

นั่น ..... เป็นภาพที่เราเห็นในชีวิตจริงๆ นะคะ
ภาพยังไม่ได้จัดอยู่ใน เรท R หรือ เรท X เลย นะคะ
ปัจจุบันเราจะพบเห็น เพื่อนๆผู้หญิงบางกลุ่ม บางคน
แต่งตัวไม่เหมาะสมอยู่ในทั่วทุกแห่งของเมืองไทย

ตาลก็ ..... ไม่ได้หวังต้องถึงขนาดแต่งชุดไทยเดินกันหรอก นะคะ ... ???
แค่ใส่เสื้อผ้า ให้ดูถูกกาลเทศะ ว่าเป็นคนไทยหน่อยแค่นั้นก็พอ

เพราะทุกวันนี้ ..... ไปงานปาร์ตี้ หรืองานเลี้ยงอะไรก็ไม่ได้ไปนะ
แค่มองไปตามข้างถนน กลางวันแท้ๆ เพื่อนๆบางคน
เล่นเสื้อสายเดี่ยวบางจ๋อยเลย ... เสื้อเกาะอกก็ตัวกระจิ๊ด เกาะอยู่บนอกจริงๆ ...
แถมกางเกงทรงสกิดหลุด ... หรือไม่ก็ ... ทรงเฮี๊ยะ ... !!
นั่งๆ ..... ก้มๆ ... เงยๆ ไม่เคยระวังตัว
เวลาที่เราไปเที่ยว พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย ... ฯลฯ
บางที่ เราเห็นผู้หญิงที่ทำงานกลางคืน ที่เป็นเพื่อนเที่ยวกับคนต่างชาติ
ยังแต่งตัวดูดี มีวัฒนธรรมมากกว่า เพื่อนๆวัยรุ่นของเราอีกนะ

ภาพประกอบ ..... เรื่องเล่าของน้ำตาลในหน้า "บันทึกของน้ำตาล" เหล่านั้น
ก็กระทำเพื่อให้ได้อรรถรสในการอ่าน และ ให้เพื่อนๆ พอจะมองเห็นภาพว่าทำไมพ่อแม่ของเรา
จึงเป็นห่วงพวกเราเรื่องการคบหาเพื่อนๆอย่างมากมาย ... !!


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   28/07/2003 08:25 PM  (203.155.35.114)
 

 
  หัวข้อ : 20  
     
  ตามจริงผมก็ไม่ได้ซีเรียสมากหรอกครับ ... จะว่าไปแล้วเว็บนี้มันก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวอะนะ ... แค่รู้สึกถึงความ"โปร่งแสง" กับท่าที่แสดงออกมามันออกไปทางนั้นเท่านั้นเอง

แต่ถ้าอยากรู้ว่าคนดูทั่วๆ ไป คิดกับภาพพวกนี้ยังไง คุณลองเอาไป post ลงในบอร์ดนี้ โดยไม่ต้องบอกที่มา ไม่ต้องบรรยายอะไรมากดูสิครับ

http://www.pramool.com/webboard/list.php3?cate=gam_ro
แล้วลองดูปฏิกริยาของผู้ชมแต่ละคน ... ก็จะรู้เอง ... หุๆ
 
     
    By: Qua'Os     28/07/2003 10:02 PM  (203.118.82.25)
 

 
  หัวข้อ : 21  
     
 


>>> แล้วลองดูปฏิกริยาของผู้ชมแต่ละคน ... ก็จะรู้เอง ... หุๆ
>>> By: Qua'Os 28/07/2003 10:02 PM

สวัสดีคะ ... คุณQua'Os
ตาลให้เหตุผลของตาลไปแล้ว
และ หวังว่าคุณคงจะเข้าใจ นะคะ


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   28/07/2003 11:44 PM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 22  
     
  ปัญญาของผู้เข้าชมเว็บ แต่ละที่ก็แตกต่างกันไปมังครับ
คนที่ไม่มีความคิดลามก อยู่ในสมอง ก็มองว่า อ้อ ที่กระทู้ว่า ผู้ใหณ่ห้ามคบเพื่อน เพราะ เดี๋ยวนี้ เด็กสาวปล่อยตัวกันแบบภาพประกอบนะ
ส่วนคนอื่น ไม่ทราบความคิดได้ฮ่ะ
 
     
    By: องครักน้ำตาล     29/07/2003 08:48 AM  (203.151.8.41)
 

 
  หัวข้อ : 23  
     
  ถ้ายังไม่รู้จะคบเพื่อนอย่างไรลอง...
อ่าน มงคลชีวิต แล้วพิจารณาดูนะ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้
ในมงคลชีวิตข้อแรกเลยว่า
ไม่คบคนพาล.....
 
     
    By: wm  Mail to wm   9/12/2003 01:01 PM  (203.27.83.33)
 

 
  หัวข้อ : 25  
     
  When "newspapers" present their interesting news, they usauly use the pictures like pictured above. But they tell the readers that it is a norm, not nude, not R, and not X.

They never think of the indirect effects of their presentation to society, or to children. They always have the reason to explain their performance. Thus, they never change to do the better way.

So, there is no doubt why the new or young generations do things like newspapers do. Maybe they have knowledge but no education. Maybe they read a lot for talking, not for practising.

It is disappointing, isn't it?

-------------------------------------------------------------
By: LXH (217.137.252.74) 10/12/2003 02:50 AM
 
     
    By: Copy     10/12/2003 04:11 AM  (203.107.130.10)
 

 
  หัวข้อ : 26  
     
  ภาพที่นำมาประกอบหน้าบันทึกฯ นี้ ..........
เป็นภาพที่เพื่อนๆ ส่ง Fwd. Mail มาให้ ผู้วาด วาดได้เสมือนจริง จริงๆ นะคะ :-) :-D

แต่ภาพ ยังไม่ได้ติดอยู่ใน เรท R หรือ เรท X เลย นะคะ

เราไม่ได้หวังว่า ..........
เพื่อนๆ นักศึกษา จะต้องถึงขนาดแต่งชุดไทยมาเดินกันหรอก นะคะ ... ???
แค่ใส่เสื้อผ้า ให้ดูถูกกาลเทศะ และ เหมาะสม ว่าเป็นคนไทยหน่อย แค่นั้นก็พอแล้ว

เพราะทุกวันนี้ ..........
ไปงานปาร์ตี้ หรือ งานเลี้ยงอะไร เธอก็ไม่ได้ไป
แค่มองไปตามข้างถนน กลางวันแท้ๆ เพื่อนๆ บางคน
เล่นเสื้อสายเดี่ยวบางจ๋อยเลย หรือไม่ก็ เสื้อเกาะอกตัวกระจิ๊ด เกาะอยู่บนอกจริงๆ ...
แถมกางเกงทรงสะกิดหลุด หรือไม่ต้องสะกิด ก็จะหลุดอยู่แล้ว .. !!

นั่งๆ ..... ก้มๆ ... เงยๆ ไม่เคยระวังตัว
เวลาที่เราไปเที่ยว พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย ... ฯลฯ
บางที่ เราเห็นผู้หญิงที่ทำงานกลางคืน ที่เป็นเพื่อนเที่ยวกับคนต่างชาติ
ยังแต่งตัวดูดี มีวัฒนธรรมมากกว่า เพื่อนๆ วัยรุ่นของเราบางคน อีกนะ

อย่าคิดมากๆ เลย นะคะ ..........
ภาพเหล่านั้น เป็นภาพที่พวกเราสามารถพบเห็น ได้ตามท้องถนนทั่วๆ ไป
ในวิถีชีวิตจริงๆ ของนักศึกษา .. บางคน .. บางกลุ่มชน .. เธอก็นิยมชมชอบใส่กันอยู่แล้ว

และ เป็นภาพที่พอจะทำให้พวกเรามองเห็น ได้ว่า ..........
ทำไมภาพพจน์ของผู้หญิงไทย จึงดูเสื่อมเสียไปได้ง่ายๆ ..?

แล้วภาพนั่น ก็กระทำเพื่อให้ได้อรรถรสในการอ่าน
และ ให้เพื่อนๆ บางคน พอจะมองเห็นภาพโดยรวม ว่า ...

ทำไมพ่อแม่ของพวกเรา ..........
จึงเป็นห่วงเรื่องการแต่งตัวและการคบหาเพื่อนๆ ของพวกเราอย่างมากมาย เช่นนั้น ... ?ขอบคุณ เพื่อนๆ ทุกๆ คน ..........
ที่กรุณาแนะนำและร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อสังคมส่วนรวม ในหน้า .. บันทึกของน้ำตาล ..!!

ขอบคุณมาก ๆ นะคะ


โชคดีค่ะ :-) :-D

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   22/08/2005 08:09 PM  (61.90.102.23)
 

" ?????? "    ???   test   3/02/2016 02:39 PM
     
  http://ชาติไทย.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/  
     

     
 
       
ชื่อ - นามสกุล ::
  *
 
อีเมล์ ::
 
 
รูปภาพ ::
  ขนาดไม่เกิน 50 Kb
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
ข้อความ ::
  *
  Emotion ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
       
     
 
     
 
 Search Word:
ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ ขอขอบพระคุณ


Copyright © 2001-2002 - nineto.com. All Rights Reserved.