| หน้าที่ท่านบรรเลง | บันทึกข้องน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนด | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- - เข้าระบบผู้ดูแล - -รักแรกพบของ ... ในหลวง กะ พระราชินี
     
 


เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๕๕ ปี
แห่งพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ใน วันที่ ๒๘ เดือนเมษายน ๒๕๔๗
เว็บไซต์น้ำตาลขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำเสนอ
ด้วยเรื่อง รักแรกพบของ ... ในหลวง กะ พระราชินี
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ เชิดชูพระบารมี
พร้อมขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ

\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/

 
     
      By : น้ำตาล  Mail to น้ำตาล    13/07/2004 08:02 PM  (203.144.143.250)  
 
 
 
  หัวข้อ : 1  
     
 


โดยย้อนหลังไป ปี พุทธศักราช ๒๕๒๑ .....
ปี ๒๕๒๑ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชทานสัมภาษณ์ ในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง ขวัญของชาติ ออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์บีบีซี กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระราชทานสัมภาษณ์ถึง รักแรกพบ

มีความตอนหนึ่งว่า .....
สำหรับข้าพเจ้า เป็นการเกลียดแรกพบมากกว่ารักแรกพบ เนื่องเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่งว่า จะเสด็จถึงเวลาบ่าย ๔ โมง แต่จริงแล้วเสด็จมาถึง ๑ ทุ่ม ช้ากว่านัดหมายตั้ง ๓ ชั่วโมง ทรงทำให้ข้าพเจ้าต้องซ้อมถอนสายบัวอยู่จนแล้วจนเล่า จึงเป็นการเกลียดเมื่อแรกพบมากกว่ารักเมื่อแรกพบ

ข้าพเจ้าไม่ทราบมาก่อนว่า .....
พระองค์ท่านทรงรักข้าพเจ้า เพราะเวลานั้น อายุเพิ่งย่าง ๑๕ ปี ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นนักเปียโน เป็นนักเปียโนที่แสดงในงานคอนเสิร์ต ตอนพระองค์ท่านประทับที่โรงพยาบาล หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ มีพระอาการหนักมาก ตำรวจเขาโทรศัพท์ไปกราบบังคมทูล สมเด็จพระราชชนนี

พระองค์ท่านรีบเสด็จไปทันที .....
แต่แทนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีพระราชปฏิสันถารกับพระองค์ ท่านกลับทรงหยิบรูปข้าพเจ้าออกมาจากกระเป๋า โดยที่ข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่า พระองค์ทรงมีรูปของข้าพเจ้าอยู่แล้ว พระองค์ก็ตรัสให้นำตัวข้าพเจ้าเข้าเฝ้า พระองค์ทรงรักข้าพเจ้า ตอนนั้น ข้าพเจ้าคิดถึงแต่เรื่องที่จะอยู่กับคนที่ข้าพเจ้ารักเท่านั้น ไม่ได้นึกไปไกลถึง หน้าที่ และ ภารกิจ ของพระราชินีเลย ..... ฯลฯขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ

\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/
........................................
อ้างอิงจาก ..... คอลัมน์ลัดดาซุบซิบ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2004 09:42 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 2  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2004 11:00 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 3  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2004 11:07 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 4  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2004 11:09 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 5  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2004 11:17 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 6  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2004 11:21 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 7  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2004 11:23 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 8  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2004 11:25 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 9  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2004 11:28 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 10  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2004 11:30 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 11  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2004 11:37 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 12  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2004 11:39 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 13  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2004 11:41 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 14  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2004 11:44 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 15  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2004 11:52 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 16  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   13/07/2004 11:57 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 17  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   14/07/2004 12:00 AM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 18  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   14/07/2004 12:16 AM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 19  
     
 

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


 
     
    By: jantarin     14/07/2004 12:37 AM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 20  
     
 

ด้วยบุญบารมีครับ ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


 
     
    By: เศก     14/07/2004 12:40 AM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 21  
     
 

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


 
     
    By: น้องพี     14/07/2004 12:41 AM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 22  
     
 

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


 
     
    By: siri     14/07/2004 12:43 AM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 23  
     
  พระราชินีเป็นสตรีที่ยิ้มสวยมาก ๆ คุยสนุก
เหมาะกับพ่ออยู่หัวผู้ทรงเงียบขรึม แต่อารมณ์ดี
ขอสองพระองค์มีพระชนม์ยืนยาว
เป็นหลักให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพึ่งพา ยึดเหนี่ยวต่อไปด้วยเทอญ
 
     
    By: อาภรณ์     14/07/2004 12:44 AM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 24  
     
 

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


 
     
    By: ปราณี     14/07/2004 12:45 AM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 25  
     
  ขอเทอดองค์ราชวงศ์พงศ์จักรี
จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย
 
     
    By: ท.ทหาร     14/07/2004 12:46 AM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 26  
     
  ทรงพระเจริญ ได้ทำมาหากินอย่างสงบสุขทางภาคเหนือ
เพราะทั้ง 2 พระองค์โดยแท้ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
     
    By: mm     14/07/2004 12:47 AM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 27  
     
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นพระแม่แห่งแผ่นดินตลอดไป
 
     
    By: คนกลาง...กลาง     14/07/2004 12:48 AM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 28  
     
  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง
 
     
    By: พ.แจ้งกระจ่าง  Mail to พ.แจ้งกระจ่าง   19/07/2004 09:31 AM  (208.147.1.5)
 

 
  หัวข้อ : 29  
     
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
     
    By: มิ๊ก     19/07/2004 05:58 PM  (203.118.115.75)
 

 
  หัวข้อ : 30  
     
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
     
    By: sasakorn     22/07/2004 10:51 AM  (202.44.32.9)
 

 
  หัวข้อ : 31  
     
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 
     
    By: Bushido     22/07/2004 06:30 PM  (202.176.126.69)
 

 
  หัวข้อ : 32  
     
  ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ทรงพระเจริญ
 
     
    By: อมร  Mail to อมร   22/07/2004 07:08 PM  (203.113.32.10)
 

 
  หัวข้อ : 33  
     
 

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


 
     
    By: พิมพ์     23/07/2004 09:26 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 34  
     
  Long live our King and Queen!!!!!  
     
    By: Thai Oversea     24/07/2004 12:18 AM  (199.222.14.2)
 

 
  หัวข้อ : 35  
     
  ทีฆายุโกโหตุ มหาราชนี
ขอเทิดไท้องค์ราชินี 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
ของพระองค์จงทรงพระเจริญ
 
     
    By: ด.ญ.ปฐมา ชาปัญญา  Mail to ด.ญ.ปฐมา ชาปัญญา   29/07/2004 05:41 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 36  
     
  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์มีอายุยืนนาน
อยู่คู่สยามเมืองยิ้มตลอดไป
 
     
    By: ด.ญ.สร้อยฟ้า ศรีสันต์     29/07/2004 05:43 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 37  
     
  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
 
     
    By: ทิพย์  Mail to ทิพย์   29/07/2004 05:44 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 38  
     
  ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
     
    By: อ้อ มิดฟิล์ด     30/07/2004 10:14 AM  (203.144.144.182)
 

 
  หัวข้อ : 39  
     
  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
     
    By: คณะนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ  Mail to คณะนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ   31/07/2004 12:12 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 42  
     
  ทรงพระเจริญ  
     
    By: ตาล     4/08/2004 04:38 PM  (203.150.217.118)
 

 
  หัวข้อ : 43  
     
  ขอจงทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน นะเพคะ
ดีใจมากๆที่เกิดเป็นคนไทย ค่ะ
 
     
    By: ต้น     5/08/2004 02:18 PM  (202.129.0.164)
 

 
  หัวข้อ : 45  
     
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่คู่คนไทยตลอดไป  
     
    By: มายด์     6/08/2004 08:18 PM  (203.172.123.152)
 

 
  หัวข้อ : 47  
     
  ขอให้ทรงมีอายุยิ่งยืนนานค่ะ หนูซาบซึ้งในบุญคุณของท่านมากๆ
 
     
    By: น้องอุ๋ย     9/08/2004 11:20 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 48  
     
  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
     
    By: B@nk  Mail to B@nk   9/08/2004 11:21 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 49  
     
  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
     
    By: หญิง     10/08/2004 07:13 PM  (202.129.1.4)
 

 
  หัวข้อ : 50  
     
  ขอจงทรงพระเจริญ
 
     
    By: ก้อย     10/08/2004 08:33 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 51  
     
  ทรงพระเจริญ
 
     
    By: ศลิษา โมระกรานต์     10/08/2004 08:34 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 52  
     
  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
     
    By: นักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูล     10/08/2004 08:36 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 53  
     
  ดีใจมากค่ะที่ประเทศไทยมีพระราชินีที่มีน้ำพระทัยงาม
 
     
    By: ปลา  Mail to ปลา   10/08/2004 08:36 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 54  
     
  ขอจงทรงพระเจริญ
 
     
    By: แวว     10/08/2004 08:37 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 56  
     
  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ค่ะ
 
     
    By: กล้วย     10/08/2004 09:27 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 57  
     
  ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
     
    By: กรมา     10/08/2004 09:42 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 58  
     
  long live the queen
 
     
    By: joe     10/08/2004 09:45 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 59  
     
  ทรงพระเจริญ
 
     
    By: ณัฐกมล     10/08/2004 09:47 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 60  
     
  คงไม่มีพระราชา และ พระราชินี พระองค์ใดในโลกนี้
ทรงรักประชาชนของท่านเท่ากับพระองค์
ทั้งสองอีกแล้ว
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
     
    By: 333     11/08/2004 04:40 PM  (61.19.212.2)
 

 
  หัวข้อ : 61  
     
  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย  
     
    By: แสน  Mail to แสน   12/08/2004 08:11 PM  (203.172.120.38)
 

 
  หัวข้อ : 62  
     
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
คงไม่มีผู้หญิงใดในโลกเปรียบเหมือนพระราชินีแล้ว
เพราะท่านเป็นคนใจดี รักประชาชนของท่านมาก
 
     
    By: วัชราพร  Mail to วัชราพร   14/08/2004 06:47 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 64  
     
  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
     
    By: Tanakorn  Mail to Tanakorn   10/09/2004 02:05 AM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 65  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   6/03/2005 07:17 AM  (202.44.8.98)
 

 
  หัวข้อ : 66  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   6/03/2005 07:20 AM  (202.44.8.98)
 

 
  หัวข้อ : 67  
     
  เราคนไทยจะสำนึในพระมหากรุณาธิคุณ ที่2พระองค์ทรงทำนุบำรุงประชาราษฎร เปรียบประดุจดังลูกหลานของพระองค์ ขอทั้ง2พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เราคนไทยจะช่วยกันปกป้องประเทศไทย และจะระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตราบจนชีวิตจะหาไม่

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
     
    By: ชาญชัย     6/03/2005 09:06 AM  (12.77.131.122)
 

 
  หัวข้อ : 68  
     
 


เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๕๖ ปี
แห่งพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ใน วันที่ ๒๘ เดือนเมษายน ๒๕๔๘
เว็บไซต์น้ำตาลขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำเสนอ
ด้วยเรื่อง รักแรกพบของ ... ในหลวง กะ พระราชินี
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ เชิดชูพระบารมี
พร้อมขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   18/04/2005 01:12 PM  (202.44.14.194)
 

 
  หัวข้อ : 69  
     
  พระองค์ทรงเลือกความรัก...โดยพระองค์เอง พระองค์สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือความรักที่มั่งคง พระองค์ทรงเป็นผู้กล้า ช่ะม่ะ...น้องน้ำตาล

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
     
    By: ติ๊ก     17/06/2005 08:50 PM  (210.86.207.26)
 

 
  หัวข้อ : 70  
     
  ขอให้ทั้งสองพระองคืทรงพระเจริญ
 
     
    By: ปอ     21/06/2005 03:30 PM  (202.28.21.4)
 

 
  หัวข้อ : 71  
     
  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
     
    By: คน  Mail to คน   12/07/2005 05:30 PM  (61.90.104.51)
 

 
  หัวข้อ : 73  
     
  ขอจงทรงพระเจนิญยิ่งยืนนาน  
     
    By: หมวย     29/07/2005 05:40 PM  (210.213.0.101)
 

 
  หัวข้อ : 75  
     
  Lone Live KinG and Queen  
     
    By: KiaTT  Mail to KiaTT   30/07/2005 10:57 PM  (58.10.8.183)
 

 
  หัวข้อ : 76  
     
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
     
    By: น่น     2/08/2005 02:40 PM  (203.170.163.46)
 

 
  หัวข้อ : 77  
     
  ขอทรงพระเจริญ  
     
    By: naan     4/08/2005 09:07 PM  (203.156.47.172)
 

 
  หัวข้อ : 78  
     
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
     
    By: ณัฐ     9/08/2005 08:18 PM  (61.91.192.35)
 

 
  หัวข้อ : 79  
     
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยื่งยืนนาน  
     
    By: kwan     18/10/2005 08:39 PM  (58.10.147.82)
 

 
  หัวข้อ : 80  
     
 


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


เว็บไซต์น้ำตาล และ เพื่อนๆ 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   28/10/2005 05:55 PM  (61.90.102.181)
 

 
  หัวข้อ : 81  
     
 


>>> Thaimonarchy.Com
คลิกอ่านเรื่องราว..เล่าลือหลังวัง


By: P 29-10-2005 10:47 AM.

 
     
    By: สำเนา  Mail to สำเนา   29/10/2005 11:59 AM  (58.10.152.149)
 

 
  หัวข้อ : 82  
     
  รักในหลวงและพระราชินีมากๆ

ขอให้ทั้งสองพระองค์อายุยืนนาน
ทรงพระเจริญยิ่งๆขึ้น

ขอบพระทัยทั้งสองท่านที่ปกป้องและคุ้มครองประเทศไทยตลอดมา
 
     
    By: ออย  Mail to ออย   18/11/2005 08:27 PM  (202.156.6.60)
 

 
  หัวข้อ : 83  
     
  รักในหลวงและพระราชินีมากๆ

ขอให้ทั้งสองพระองค์อายุยืนนาน
ทรงพระเจริญยิ่งๆขึ้น
 
     
    By: นายสุรกิจ จันทร์แก้ว     11/12/2005 10:58 AM  (203.151.41.2)
 

 
  หัวข้อ : 84  
     
  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
     
    By: พั้นซ์ เอง จ้า  Mail to พั้นซ์ เอง จ้า   12/12/2005 10:11 AM  (203.147.13.49)
 

 
  หัวข้อ : 87  
     
  ความคิดเห็นที่: 85-86

รักในหลวงและพระราชินีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมของเดชะ


By: เด็กน้อย 13-12-2005 09:05 AM 
     
    By: สำเนา     13/12/2005 11:55 AM  (202.44.8.98)
 

 
  หัวข้อ : 88  
     
  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
     
    By: นายโสภณ ราชพัฒน์  Mail to นายโสภณ ราชพัฒน์   7/01/2006 11:24 AM  (58.136.99.49)
 

 
  หัวข้อ : 89  
     
  เรารักในหลวงและพระราชินีมาก ๆ

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
     
    By: เก่ง     20/01/2006 01:07 PM  (203.156.190.25)
 

" ?????? "    ???   test   3/02/2016 02:39 PM
     
  http://ชาติไทย.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/  
     

     
 
       
ชื่อ - นามสกุล ::
  *
 
อีเมล์ ::
 
 
รูปภาพ ::
  ขนาดไม่เกิน 50 Kb
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
ข้อความ ::
  *
  Emotion ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
       
     
 
     
 
 Search Word:
ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ ขอขอบพระคุณ


Copyright © 2001-2002 - nineto.com. All Rights Reserved.