| หน้านี้ท่านบรรเลง | บันทึกของน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนดู | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- - เข้าระบบผู้ดูแ | ตั้งกระทู้ใหม่ - -เก่ง & ดี คุณธรรมสำหรับเยาวชน

เก่ง & ดี คุณธรรมสำหรับเยาวชน

โดย สายธาร กลางลาวา

เยาชนไทยทุกคน ย่อมได้รับการเลี้ยงดูจากคุณพ่อ คุณแม่ และยังได้รับการศึกษาจากสถาบันการศึกษา อาทิ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และทุกสถาบัน ต้องสอดแทรกให้เด็กมีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นคนดี โดยใช้หลักการของ EQ และ IQ ดังนี้


"EQ" (Emotional Quotient หรือ Emotional Intelligence)

หรือในภาษาไทย มีชื่อเรียกว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีจิตใจที่มั่นคง การมองโลกในแง่ดี รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ มีเหตุผล มีสติ สามารถควบคุมตนเอง มีความสามารถในการรับรู้ถึงความต้องการของคนอื่น และรู้จักมารยาททางสังคม พูดง่ายๆ ก็คือ คนที่มี "EQ" ดี จะเป็นคนที่สามารถแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามวัยของตน และสามารถอยู่กับคนอื่นๆ ในสังคมได้อย่างดีนั่นเอง"EQ" และ "IQ" เป็นของคู่กัน

"IQ" หมายถึง ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ทำความเข้าใจ ความสามารถในการจดจำสิ่งต่างๆ และสามารถนำมาประเมินค่าได้ เท่าที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่มักจะเน้นอยากให้บุตรหลานเรียนเก่งๆ ซึ่งนั่นก็คือ การเน้นที่ "IQ" อย่างเดียว ซึ่งในปัจจุบันความคิดนี้ไม่น่าจะถูกต้องนัก มีคนหลายคนที่เรียนเก่ง ได้คะแนนสูง ฉลาด แต่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต ในหน้าที่การงาน ดังนั้น คนเราถ้าจะเก่ง จะดี จะฉลาด และประสบความสำเร็จในชีวิต ควรจะต้องมีทั้ง "EQ" และ "IQ" ควบคู่กันไป


เด็กควรประพฤติตนต่อคุณพ่อ คุณแม่

ควรทำความดีกับท่านทั้งสองให้มาก ๆ เมื่อยังเป็นเด็ก ควรที่จะช่วยเหลืองานบ้าน ในสิ่งที่เรามีความสามารถที่จะช่วยท่านได้ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน รดน้ำต้นไม้ กิจกรรมง่ายๆ ที่เด็ก ๆ พอที่จะทำได้ หากเราได้เรียนจบ และมีงานการที่ดีทำ ควรแบ่งเงินเป็นจำนวนหนึ่ง ให้ท่านบ้าง เพื่อตอบแทนบุญคุณของท่าน เลี้ยงดูท่านอย่างดี และมีความสุข พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ แก่กัน หาโอกาสที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว


เด็กควรประพฤติตนต่อสถาบันการศึกษา และคุณครู

เก่งและดีทางด้านการเรียน เข้าเรียนทุกวิชา เรียนเก่ง ตั้งใจอ่านหนังสือ ขยันทำการบ้าน เชื่อฟังคุณครู มีมิตรภาพที่ดี ๆ ให้กับเพื่อน แบ่งปันช่วยเหลืองานกลุ่ม รู้จักการรับผิดชอบ และให้อภัยผู้อื่น แต่งกายถูกระเบียบของสถาบันการศึกษา ไม่ก่อเรื่องที่ทำให้เป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันนั้น และเข้าร่วมกิจกรรมการ อย่างเช่น กิจกรรมกีฬาสี เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างสรรค์ให้ทุกคนมีการรู้จัก การให้อภัยผู้อื่น มีพลังกาย และพลังใจที่เข้มแข็ง

เด็กควรประพฤติตนต่อสังคม

เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่คนเดียวโดยลำพังได้เลย เราต้องมีเพื่อน ต้องมีสังคม

เด็กก็จะมีสังคมที่มีความสนุกสนาน ร่าเริง มีเพื่อนวิ่งเล่น ไปเที่ยวด้วยกัน เป็นสังคมที่มีความสุข เพราะไม่ต้องมาคิดถึงปัญหา และแบกรับปัญหาอะไรไว้เลย เพียงแค่เด็ก เป็นคนดี มีวินัย มีทั้ง IQ และ EQ ด้วย จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยหล่ะ

วัยรุ่น เป็นรอยต่อของชีวิต

ขึ้นอยู่กับการอบรม เลี้ยงดูของคุณพ่อ คุณแม่ และขึ้นอยู่กับ สังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัว เพราะถ้าเด็กไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดี เด็กอาจมีภาวะที่เสี่ยงกับปัญหาต่างๆ มากมาย ถ้าเด็กอยู่ในภาวะปัญหาครอบครัวแตกแยก ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาโดยการปรับความเข้าใจกันในครอบครัว แลกเปลี่ยนทัศนะคติที่ดี ๆ ต่อกัน แล้วทำให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น

จากวัยเด็ก วัยรุ่น เจริญเติบโตมาเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนั้น

เราควรที่จะมาทำงานหาเงินเพื่อตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อ และคุณแม่ คิดที่จะทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างไร

ทำสิ่งที่ดี ๆ มีประโยชน์ ทุ่มเท พลังกาย และพลังใจ ให้กับงานที่ทำ แบ่งปัน รอยยิ้ม

เสียงหัวเราะ กำลังใจให้กับทุกคน สร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงาม มองโลกในแง่ดี

ตั้งใจทำในสิ่งที่ดี ๆ มีคุณค่า ฝันให้ไกล ไปถึงความฝันนั้น อย่างตั้งใจ

ท้อได้ แต่อย่าท้อถอย เป็นกำลังใจให้ทุกคน ก้าวเดินต่อไป สู่วันใหม่ที่สวยงาม

    �� : สายธาร กลางลาวา  Mail to สายธาร กลางลาวา    ����� : 3/08/2004 08:28 PM  (203.150.14.*)

 
 
�����Դ��繷��: 1

ถ้าวันไหน เราเศร้ามากๆ ... ก็ให้มองดูคนพิการเอาไว้นะคะ พวกเค้าพยายามต่อสู้ชีวิต เพื่อที่จะอยู่ได้ในสังคมของคนปกติ ทั้งๆ ที่บางคนเค้ามีความยากลำบากมากมายที่จะมีชีวิตอยู่ไปวันๆ แต่เค้าก็ยังอยู่ได้ คนพิการที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นอะไร และ ไม่ท้อแท้ต่อชีวิต เค้าจะมีความสุข และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มากมาย มีคนพิการอีกมากมายที่เค้าสู้ชีวิต และ ประสบความสำเร็จในหลายๆ สาขาอาชีพ มีครอบครัวที่มีความสุขอีกด้วย

แล้วทำไม ... คนปกติธรรมดาอย่างเราๆ จะไม่พยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาของเราอย่างสร้างสรรค์ต่อสังคมและตัวเองบ้าง ทำไมจึงชอบที่จะคิดแต่ในทางลบให้กับชีวิต ชีวิตก็ตกต่ำไปตามที่คิดได้ทุกวัน เราควรซื่อสัตย์กับสิ่งที่เรายึดมั่น ความแข็งแกร่ง และ พลังในการมีชีวิต และ ภาพที่เรานึกฝันอยากจะเป็น เกิดจากสิ่งต่างๆ ที่เราให้คุณค่าอย่างมุ่งมั่น และ จริงจังคะ

ทุกชีวิตในโลกนี้ ... มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ง่ายๆ อยู่แล้ว
ในวิกฤติย่อมมีโอกาสอื่นๆ รออยู่เสมอ ลองตั้งใจดูดีๆ นะคะ :-)โชคดีค่ะ


\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

    �� : น้ำตาล  Mail to น้ำตาล    ����� : 4/08/2004 10:51 AM  (203.195.105.*)


�����Դ��繷��: 3

ขอบคุณค่ะ คุณน้ำตาล ที่ให้ข้อคิดในมุมมองใหม่ ๆ ที่แต่เดิม เราค่อนข้างมองในลักษณะมุมมองที่เดิม ๆ เท่านั้นเอง

สำหรับสิ่งที่คุณเขียนมา มีประโยชน์มากจริง ๆ ค่ะ
อ่านแล้ว รู้สึกประทับใจคนสู้ชีวิต ที่มานะเพียรพยายาม
ถึงแม้ร่างกายเค้าจะพิการ แต่ใจกล้าแข็ง
เป็นบุคคลที่น่ายกย่องจริงๆ ค่ะ

    �� : สายธาร กลางลาวา      ����� : 4/08/2004 11:04 AM  (203.150.14.*)


�����Դ��繷��: 4

จะมาเสิรช หาข้อมูลทำรายงาน แล้วไหงมาเวบนี้ได้หว่า
แล้วก้อมาพบ .....
เฮ้อ.... พึ่งปิดช่องดาวธรรมไป
มาเจอหน้าคอมอีกจนได้
ความดีของดี นี่มันหนีไม่พ้นจิงๆๆนะ
ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บมันใส่ตัวรึป่าว

    �� : ฟง      ����� : 18/08/2004 07:03 AM  (202.28.27.*)


�����Դ��繷��: 5

อ่านเวบนี้แล้วอารมณ์เย็นดีจัง........

    �� : ฉงน      ����� : 25/08/2004 09:13 AM  (203.144.138.*)


�����Դ��繷��: 6

ถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องปัญหาต่างๆก็ไม่เกิดคุณสายธาร กลางลาวาเห็นด้วยกับประโยคนี้ใหมครับ...ถ้าพ่อ-แม่ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อ-แม่ที่ดี,ถ้าลูกๆทำหน้าที่เป็นลูกที่ดี,ถ้าลูกๆทำหน้าที่ในการเรียนให้ดี,ถ้าเราทุกคนต่างก็ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องแบบนี้....คุณสายธาร กลางลาวาว่าดีใหมครับ...สรุปคือเป็นคนต้องทำหน้าที่และต้องเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องด้วยครับ...เป็นกำลังใจให้คุณสายธาร กลางลาวานะครับเขียนเยอะๆจะคอยเสพตัวอักษรให้เป็นสุขครับ...

    �� : ธรรม      ����� : 22/02/2005 04:39 PM  (203.150.217.*)ชื่อ - นามสกุล ::
  *
 
อีเมล์ ::
 
 
รูปภาพ ::
  ขนาดไม่เกิน 50 Kb
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
ข้อความ ::
  *
  Emotion ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
     
 Search Word:
ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ ขอขอบพระคุณ


Copyright © 2001-2002 - nineto.com. All Rights Reserved.