| หน้านี้ท่านบรรเลง | บันทึกของน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนดู | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- แก้ไขข้อมูล | - เข้าระบบผู้ดูแล | ตั้งกระทู้ใหม่ - -ช่วยกันรณรงค์ไม่ให้บริษัทเบียร์ เข้าตลาดหลักทรัพย์


หรือจะยอมให้มาร ครองเมือง
ช่วยกันรณรงค์คัดค้าน ไม่ให้บริษัทเบียร์ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

ชมรมผู้บริโภคสื่อสีขาว

การดื่มของมึนเมาหรือ เครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์มึนเมาทุกชนิด พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า เป็นสิ่งที่เรียกว่า อบายมุข แปลว่าทางแห่งความเสื่อมความฉิบหาย ทั้งยังเป็นข้อห้ามในศาสนาอิสลาม ของพี่น้องชาวมุสลิมอีกด้วย ดังนั้น เมื่อสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อสังคมไทย ทุกคนจึงควรต้องรู้ จะได้ช่วยกันยับยั้ง

ทำไมเราต้องช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต่ออนาคตของประเทศไทย อย่างที่นึกไม่ถึง การที่บริษัทเบียร์สักบริษัทหนึ่งจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ไม่ใช่เรื่องของ เศรษฐกิจ หรือเป็นบริษัทที่ประกอบการทางธุรกิจธรรมดา แต่เป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ ของอบายมุขที่นำอันตรายและหายนะมาสู่สังคมไทย

การเข้าตลาดหลักทรัพย์คืออะไร

การเข้าตลาดหลักทรัพย์ คือการที่บริษัทหนึ่ง ได้รับการรับรองจากรัฐบาลว่า เป็นบริษัทที่มีการประกอบการที่ดี มีฐานะการเงินที่มั่นคง เชื่อถือได้ มีกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ บริษัทก็จะสามารถเปิดโอกาสให้คนภายนอกซื้อหุ้นได้ ผู้ซื้อหุ้น จะเสมือนมีส่วนเป็นเจ้าของบริษัท มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากกำไรของบริษัท และตัวหุ้นก็มีมูลค่า ซื้อขายได้ ยิ่งบริษัทมีความเจริญมีกำไร มูลค่าหุ้นที่เราถือครองจะมากขึ้น ถ้าผู้ถือหุ้นรายใดมีหุ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดก็จะมีสิทธิบริหารบริษัท แต่ส่วนมากทุกบริษัทจะเปิดขายหุ้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งดังนั้น เจ้าของกิจการเดิมจะบริหารบริษัทได้ต่อไป เพียงแต่บริษัทจะมีรายได้จากการขายหุ้น เป็นการเพิ่มทุนหรือเรียกว่าได้ระดมทุน ซึ่งในกิจการนี้จะประมาณได้ว่า ไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท เลยทีเดียวและบริษัทก็จะได้แนวร่วมจำนวนมาก จากผู้ที่ซื้อหุ้นไป เสมือนเป็นหนึ่งในเจ้าของรายย่อยๆของบริษัทนั้น

ถ้าบริษัทผู้ผลิตเบียร์เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ อะไรจะเกิดขึ้น

สิ่งทีประมาณต่อไปนี้จะเกิดขึ้นแน่นอน เพราะเคยเกิดมากับหลายประเทศหลายบริษัทแล้ว

1. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการเบียร์ จะได้เงินทุกเพิ่มขึ้นในการบริหารบริษัทไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท 1การที่ผู้ประกอบการในกิจการอบายมุขรายหนึ่ง มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลถึงขนาดนี้ จะส่งผลอย่างไรต่อการขยายกิจการของเขาบ้าง ย่อมมีผลเกิดขึ้นอย่างมหาศาล ประการแรก บริษัท จะมีรายได้มากมาย ที่จะขยายกิจการ เพิ่มการผลิต ซื้อเครื่องจักรเพิ่ม ทำให้ลดต้นทุนการผลิต สามารถขายสินค้าได้ถูกลง และมากขึ้น และแจกแถมได้มากขึ้น สามารถเพิ่มสุรา เหล้าเบียร์ได้อีกหลาย ชนิด หลายเกรด หลายดีกรี และหลายแบรนด์ อย่างสบาย 1 ทั้งยังสามารถทำการตลาด ทั้งงบโฆษณา และให้เงินทุนสปอนเซอร์ กับทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการกีฬา การกุศล และทุกวงการ เพื่อสร้าง บุญคุณ และสร้างค่านิยมว่าบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่ดี ทำธุรกิจที่ดี และช่วยเหลือสังคม ลดโอกาสที่จะถูกคัดค้าน ขัดขวางในการทำกิจการใดๆ ที่จะเป็นการกระจายการผลิตการขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น

2. ผู้ประกอบการจะได้แนวร่วมจำนวนมาก จากที่มีการขายหุ้น เพิ่มทุน ทำให้คนจำนวนมาก ได้มีส่วนเสมือนเป็นเจ้าของ แม้จะเป็นเพียงเล็กน้อย แต่ทุกคนก็พร้อมจะเป็นแนวร่วม เพราะเป็นบริษัทของตน ที่มีหุ้นอยู่ด้วย ยิ่งบริษัทเจริญ มูลค่าหุ้นที่ตนถือครองก็จะมากขึ้น ยังได้รับเงินปันผลที่มากขึ้น ดังนั้นจะช่วยกันสนับสนุนทุกรูปแบบ จะดื่มเหล้า ดื่มเบียร์ ก็จะต้องดื่มของกิจการนี้ ใครจะอยากให้บริษัทที่ตนถือหุ้น เกิดการล้มเหลวตกต่ำ เมื่อเป็นแนวร่วม ก็จะเกิดค่านิยมเปลี่ยนไปว่า การดื่มสุรา ไม่ได้ผิดอะไรนักหนา ไม่มีผลเสียอะไรหนักหนา เป็นการช่วยเศรษฐกิจและประเทศ และตัวเราที่เป็นผู้ถือหุ้นก็จะรายได้ดีขึ้นด้วย รายได้สำคัญที่สุด เศรษฐกิจสำคัญที่สุด อื่นๆเป็นเรื่องรองๆไป ผิดชอบชั่วดีอย่าไปคิดมากกันเลย

3. บริษัทมีช่องหรือโอกาสทางกฎหมายมากขึ้นที่จะกระจายการขาย ไปสู่ประชาชน เป็นที่ทราบดีว่า ในตลาดหลักทรัทย์ ผู้ถือหุ้นจำนวนมาก เป็นนักการเมือง ซึ่งมีหลักทรัพย์มาก หรืออาจจะมีกิจการหรือธุรกิจของตนที่สร้างมาอย่างดี แต่เมื่อนักการเมืองได้มาถือครองหุ้นสุราเหล้าเบียร์ ก็จะเปิดโอกาสให้มีโอกาสจำหน่ายได้มากขึ้น ในบางประเทศ ถึงกับ ให้ดื่มสุราได้ ขายได้แก่เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี 2

4. สุรา ทำลายประเทศชาติและประชาชนอย่างยิ่ง ไม่ใช่กิจการที่ดีมีประโยชน์ จนน่าจะได้รับเกียรติให้เข้าตลาดหลักทรัพย์ ข้อนี้จริงๆ แล้ว เป็นเหตุผลสำคัญที่สุด ถ้าสุราเป็นสิ่งที่ดี สามข้อข้างบนจะไม่มีความหมายอะไรเลย แต่เพราะสุรา เป็นอันตรายอย่างยิ่งกว่าที่เราจะนึกถึง การขายสุราได้ เป็นประโยชน์แก่เจ้าของกิจการเท่านั้น ไม่ได้เป็นประโยชน์ และเป็นโทษมหาศาลต่อ คนไทย ประเทศชาติอย่างยิ่ง

มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า รายได้จากภาษีของการจำหน่าย ไม่คุ้มค่า และเป็นการขาดทุนอย่างยิ่งต่อ รายจ่ายของความสูญเสียของรัฐบาลและประชาชน 3-4 ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้น จากอุบัติเหตุรถยนต์ที่มากกว่า 70%5 เกิดจากการดื่มสุรา การทะเลาะวิวาท อาชญากรรม ทุกรูปแบบ แม้แต่การฆ่าข่มขืน หรือ จากการรักษาพยาบาลโรค ตับแข็ง เลือดออกในทางเดินอาหาร โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคกระดูกหักและผ่าตัดสมองจากมอเตอร์ไซด์ล้ม ซึ่ง อุบัติเหตุมอเตอไซด์ ในตอนกลางคืน เกือบ ทั้งหมด มีผลจากสุราทั้งสิ้น เพียงแต่ความสูญเสียเหล่านี้ ประชาชน และรัฐบาลเป็นคนจ่าย ส่วนรายได้จากการขาย เป็นของผู้ประกอบการผู้ถือหุ้นและนักการเมืองที่มักมีหุ้นเป็นเจ้าของร่วมด้วย เท่านั้น

ต้องมีสุราย้อมใจมึนเมาสนุกสนานเท่านั้น พ่อบ้านจึงจะนั่งกันในร้านค้าดึกดื่นได้หลายชั่วโมง หรือไปอาบอบนวดและทิ้งครอบครัว บุตรภรรยาให้รออยู่ที่บ้านได้ทั้งคืน เป็นการทำลายทุกสถาบันครอบครัวอย่างยิ่ง เมื่อพ่อบ้านกลับดึกดื่นและพบว่าบุตรภรรยานั่งรอต่อว่าอยู่ได้เกิดอะไรขึ้น ก็จะต้องมีสุราจนมึนเมาเท่านั้น พ่อบ้านที่แข็งแรง จึงสามารถตบ ตี เตะต่อย ภรรยา และบุตรของตน อย่างที่ไม่มีทางสู้ได้ สุราทำลายทุกครอบครัวถึงเพียงนี้ ปัจจุบันนี้ คนดี่มสุรามากขึ้นกว่าเมื่อสองสามปีก่อน ถึงสามเท่าในผู้ที่อายุน้อยลง ถ้ายิ่งสนับสนุนให้มีการกระจายไปได้มากขึ้น จากการที่อนุญาตให้เข้าหลักทรัพย์ได้ สังคมไทยจะเป็นอย่างไร

นี้จึงเป็นก้าวกระโดด แห่งหายนะ เป็นชัยชนะของ อบายมุข สู่สังคมไทยอย่างแท้จริง

ในสมัยก่อน อังกฤษสู้จีนทางการค้าไม่ได้ จึงนำฝิ่นไปสู่ประเทศจีน และบังคับให้ ถูกกฎหมาย คนจีนจำนวนมากจะได้ติดฝิ่น และได้ติดไปจริง ๆ เกือบทุกบ้าน ติดฝิ่น ไม่ทำการงานอะไรเลย รัฐบาลจีนได้เล็งเห็นหายนะอันนี้ต่อประเทศ ต่อทุกคนในสังคม ต่อทุกคนของครอบครัว ได้ทำการทำลายเผาฝิ่นทิ้ง ทำให้เกิดสงครามกับประเทศอังกฤษ เรียกว่า “ สงครามฝิ่น “ ฝิ่นทำหายนะได้ถึงขนาดนั้นต่อประเทศจีน แต่เหล้าเบียร์จะทำได้มากกว่านั้นในประเทศไทย

5. อบายมุขอื่นๆจะต่อคิวตามมา ในประเทศไทย เบียร์ช้างเป็นบริษัทสุรารายแรก ที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเข้าได้ อบายมุขทุกรูปแบบจะตามมา ไม่ว่าจะเป็นบริษัทสุรา เบียร์รายอื่นๆที่รอ ดูและรอตาม รวมถึงกิจการ อาบอบนวด บ่อนการพนัน และอื่นๆ เพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปคัดค้านได้ 1

การวิจัยพบว่า ประเทศที่มีสุราเข้าตลาดหลักทรัพย์ จำนวนมาก เช่น เยอรมัน อเมริกา มีการดื่มสุราที่มากกว่า มีการลดหย่อนกฎหมายในการขายสุรา มากกว่า มีการเจ็บป่วย มากกว่า มีอุบัติเหตุมากกว่าประเทศที่ ไม่มีการอนุญาตหรือมีน้อยมาก ที่จะให้สุราเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เช่นประเทศ นอร์เวย์ และสวีเดน

ดังนั้นเราต้องช่วยกัน ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกบ้าน ทุกหมู่เหล่า ในการต่อต้านเรื่องอย่างนี้ ให้เขาไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่นเถิด ถ้าเขาจะทำอย่างนั้นอย่า มาทำในเมือง ไทย อย่า เสียดายเงินอันน้อยนิด ต่อภาษีที่จะได้ ซึ่งไม่เท่าความสูญเสียของประชาชน อย่าหวังเพิ่มมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ จากกิจการอบายมุขเลย ผู้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องนี้ ท่านกำลังต้องรับผิดชอบผลกระทบต่อประเทศไทย ที่จะมีต่อทุกคนรวมทั้งลูกหลานของท่านด้วย

ขอร้อง ขอวิงวอน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ที่ช่วยกันต่อต้านสิ่งเลวร้าย สุรา เหล้าเบียร์ อบายมุข ไม่ให้เข้ามาสู่สังคมไทย ไม่ให้มีอำนาจมากขึ้น ไม่ให้ครองเมืองครองเศรษฐกิจ และครองจิตใจของคนไทย

เอกสารอ้างอิง

1. กรุงเทพธุรกิจ 17 ก.พ. 2548 “ บริษัทเบียร์ไทย ผู้ผลิตเบียร์ช้าง และ คาร์ลสเบิร์ก มีทุนจดทะเบียน 2,2 หมื่นล้านบาท รายได้รวม 1.1 แสนล้านบาท มีส่วนแบ่งตลาดเบียร์ 64% ผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นกลุ่มเดียวกับบริษัท แสงโสม บริษัท สุรามหาราษฎร์ บริษัทสุราทิพย์ “ ข้อมูลจาก TDRI 2545

2. ศูนย์วิชาการเพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหาสุรา (ศวส. ) “ ฝรั่งเศสและเยอรมัน มีธุรกิจสุราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมาก ได้อนุญาตให้เยาวชนซื้อสุราได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี และให้ขายปลีกได้เสรี จำกัดการโฆษณาแต่น้อย เมื่อเทียบกับสวีเดน ไม่อนุญาตให้มีธุรกิจนี้ในตลาดหลักทรัพย์ จำกัดอายุการซื้อ 18-20 ปี และจำกัดการโฆษณาอย่างสิ้นเชิง “

3. ศูนย์วิชาการเพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหาสุรา (ศวส. ) “ ปี 2546 กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากรเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูงถึง 6.27 หมื่นล้านบาท จากการใช้เงิน 2 แสนล้านบาทของคนไทยในการซื้อ

4. TDRI โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบเพื่อการป้องกันการดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “ ความเสียหายทางเศรษฐกิจ จากสุรา มีมูลค่า 33,626 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค ต้นทุนที่เสียเวลา การขาดงาน การบาดเจ็บ ทั้งนี้ไม่สามารถรวมความสูญเสีย ที่เสียชีวิตจากสุรา อุบัติเหตู ของครอบครัวที่เสียหัวหน้าครอบครัวหรือญาติมิตร “

5. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข “ ร้อยละ 72.7 ของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ยานพาหนะทุกประเภท ดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนเกิดเหตุ “


โดยคุณ : Stop เมื่อ 3 มีนาคม 2548, 9:46 น.
>>> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่นะคะ

    �� : น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   ����� : 6/03/2005 09:44 PM

 
 
�����Դ��繷��: 1

ไม่น่าแปลกใจ ..........
ที่ศูนย์การค้า หรือ แหล่งบันเทิงต่างๆในบ้านเรา
จะมีคนเข้าไปเที่ยวมากกว่าไป ศูนย์หนังสือ หรือ ห้องสมุด

แล้วก็ไม่น่าแปลกใจอีกเหมือนกัน ที่จะมีคนกล่าวว่า ..........
ฝรั่ง มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้เป็นพื้นฐาน ขณะที่คนไทย มีวัฒนธรรมของความบันเทิงเป็นมูลบทพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าเทศกาลของประเทศไหนๆ พี่ไทยก็รื่นเริง ร่วมเมาได้ทุกงาน คนไทยจึง ... เล่นละครเก่ง ... พูดเก่ง ... คุยเก่ง ... ร้องเพลงเก่ง ... ดื่มเหล้าก็เก่ง ... ดื่มไวน์ก็เก่งอีกด้วย ดื่มกันตั้งแต่ นายกรัฐมนตรี จนลงมาถึง ลูกกำนัน ลูกชาวนา ลูกชาวบ้าน

เพราะ ตอนนี้ก็หาดื่มกันได้ไม่ยากแล้ว ..........
ด้วยมีสิ้นค้าภูมิปัญญาไทย ... หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ...
................นโยบายอันโก้หรูที่มอมเมาประชาชน แล้วก็เมากันจริงๆ
จนในที่สุด ก็ต้องมาเรียกร้องให้รณรงค์ ... เมาไม่ขับ ... ดื่มไม่ขับ ... กันอีกต่อหนึ่ง

แบบนี้ จะโทษใครดีคะ .....................?
รัฐบาลท่าน ... ฉลาดน้อย ... หรือ ท่านเจตนาให้พวกเรา ... โง่ ... กันแน่...?


<<< ... ช่วยกันรณรงค์ไม่ให้บริษัทเบียร์ เข้าตลาดหลักทรัพย์ ... >>>

......................... การรณรงค์แบบนั้น ช่วยอะไรไม่ได้มากๆ หรอกนะคะ เพราะพวกเราไม่มีทางห้ามนายทุนที่เค้าต้องการขยายฐานการผลิต เพื่อการค้าของพวกเค้าได้ อย่างแน่นอน ถ้าเค้าไม่ได้จดทะเบียนฯ ในประเทศไทย เค้าก็สามารถจดทะเบียนฯ จากต่างประเทศก็ได้ แล้วปัจจุบัน เหล้า เบียร์ และ เครื่องดื่มมึนเมาต่างๆ ที่เข้ามาขายตีตลาดในประเทศไทยของเรา ก็ราคาถูกๆ มีมากมาย หลากหลายยี่ห้อ .........................

สิ่งที่พวกเราควรกระทำ และ ตรงประเด็นมากกว่า คือ ........
การรณรงค์ให้พวกเราเห็นชอบ ที่จะตั้งใจอย่างจริงจังและจริงใจ จริงๆ
เพื่อ ... ลด ... ละ ... เลิก ............................................. อบายมุขทั้งปวง..!!


    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 6/03/2005 09:49 PM


�����Դ��繷��: 2

หวย เหล้า บุหรี่

เป็นสินค้า "สิ้นคิด" ของคนไทย จริงๆ

    �� : พี่เก่ง     ����� : 6/03/2005 10:44 PM


�����Դ��繷��: 3

ยุทธวิธี จำลองชนช้าง
โดย ... เปลวสีเงิน นสพ.ไทยโพสต์ 16 มีนาคม 2548


พลตรีจำลอง ศรีเมือง ของแท้ มาอีกแล้วครับ คราวนี้ท่านมาในบทของหัวขบวนคนต่อต้านการนำ เบียร์ช้าง นำหุ้นเข้าขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผมก็ติดตามท่านมาหลายวันแล้ว แต่วัน สองวันนี้เห็นกระชั้นถี่ เป็นดาราทีวีออกจอวันละหลายรายการ ก็อยากจะร่วมวงกับท่านด้วย

แต่..เท่าที่สังเกต ท่าน เสื่อมมนต์ขลัง ลงไปแยะนะครับ เห็นแล้วก็อดใจหายไม่ได้..! ใจหายในแง่ที่ว่า ครั้งหนึ่ง คนคนนี้เหมือน เข็มทิศประเทศไทย กระดิกไปทางไหน ล้วนมีความหมายดึงดูดไปในทิศทางนั้นทั้งสิ้น

บทบาทของความเป็น ผู้นำ ในการรณรงค์เพื่อสังคมของ พลตรีจำลอง นั้น เด่นชัดครั้งแรกในเรื่อง การลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อออกมาเดินบทบาท ต่อต้านกฎหมายทำแท้ง การลาออกของท่านกลายเป็นจุดสนใจ และเป็นจุดทำให้สังคมชื่นชมในตัวพลตรีจำลองมาก ผลครั้งนั้น เป็นส่วนหนึ่งเสริมส่งให้พลตรีจำลอง คนแบกะดิน ได้รับคะแนนเลือกตั้งในตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.ชนะ นายชนะ รุ่งแสง นายแบงก์ ผู้ลาออกมาแข่งขันในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ การอุทิศตนเพื่อสังคมงาม ก็มีดอกออกผลตอบสนองงามเช่นกัน แต่จากวันนั้น ถึงวันนี้ มีสักกี่คนสนใจจำ แม้กระทั่งเจ้าตัวคือ พลตรีจำลอง เองก็เถอะว่า แล้ว...กฎหมายทำแท้ง ไปถึงไหน?

พลตรีจำลองสร้างคำว่า ฟีเวอร์ ให้เกิดในตัวท่าน จำลองจะหันไปไหน จำลองจะทำอะไร มีแต่คนสนใจติดตาม ทำตาม ... จำลองเลี้ยงหมาจรจัด ก็เลี้ยงกันใหญ่ ... จำลองกินมังสวิรัติ มังสวิรัติก็ฮิตติดตลาด ... จำลองไม่พอใจที่ พลเอกสุจินดา คราประยูร หน่อเนื้อ รสช.ขึ้นเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ... จำลองนั่งอดข้าวประท้วงหน้าสภาฯ! ... ผู้คนที่ฟีเวอร์จำลองก็แห่กันมาเป็นแสน และ นำไปสู่ เหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ เมื่อ 17 พฤษภาคม 2535

และต่อจากนั้น พลตรีจำลองก็ใช้พลังศรัทธาผู้คนขับเคลื่อนพรรคพลังธรรม ไปในทิศทางและท่าทีที่ไม่ สมถะ สง่างาม เปิดเผย เหมือนแต่ก่อน ซึ่งเป็นตัวกัดกร่อนความเชื่อถือ พลังธรรม..ไหลต่ำไปสู่จุดจบ..! อย่าว่าแต่แฟนๆ ที่เคยฟีเวอร์เลย ขนาดคนใกล้ตัวชนิดแขนซ้าย แขนขวา ยังกระจัดกระจายด่ากันวายเปิง แตกไปคนละทิศละทาง

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่พลตรีจำลองชักนำเข้าสู่พลังธรรม ก็ถือว่าเป็นเชื้อนำความล่มสลายมาสู่พรรคในที่สุด ไม่ใช่ พ.ต.ท.ทักษิณ นำความล่มสลายมาสู่พรรค หากแต่พฤติกรรมพลตรีจำลอง ที่คนร่วมพรรคด้วยกัน ก็ยังยากจะเข้าใจ นั่นตะหาก เป็นตัวนำไปสู่ความเสื่อมและล่มสลายในที่สุด..!

พลตรีจำลอง คับแค้น ที่คนกรุงเทพฯ ตบหน้า เลือกนายพิจิตต รัตตกุล เป็นผู้ว่าฯ กทม.ถึงประกาศว่า ขออำลาการเมืองตลอดไป..! ถ้าจบแค่นั้นก็ถือได้ว่าพลตรีจำลองอำลาการเมือง คงไว้ซึ่ง ความสง่างาม คู่กับนามจำลองให้ผู้คนจดจำกล่าวขานได้สืบไป แต่น่าเสียดาย พลตรีจำลองเกิดด้วย สัจจะ บนการเชื่อถือของชาวบ้าน สุดท้ายพลตรีจำลองก็ตายด้วย สัจจะ บนความไม่เชื่อถือของชาวบ้าน..!

ท่านทำความเชื่อบริสุทธิ์ ของผู้คนต่อท่านให้มีมลทินอย่างน่าเสียดาย ทุกวันนี้ ผู้คนต้อง หวาดระแวง ทุกครั้งไปว่า ที่จำลองทำ มีอะไรเป็นนัยซ่อนเบื้องหลัง? ทั้งๆ ที่..ใจของจำลองคนนี้ บริสุทธิ์ เหมือนเดิม..!

การออกมาต้านธุรกิจเบียร์-เหล้า เข้าตลาดหุ้น ผมก็เหมือนคนส่วนใหญ่ เห็นด้วย กับพลตรีจำลอง และไม่เห็นด้วยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะรับธุรกิจประเภทนี้เข้าตลาดฯ เมื่อวานนี้ผมก็ดูโทรทัศน์ 2 ช่อง 3 ช่อง ที่พลตรีจำลองไปออกรายการจาระไนว่ามันเลวร้ายขนาดไหน ถ้าให้ธุรกิจเหล้า-เบียร์กระจายหุ้นในตลาดฯ

ผมไม่มีข้อค้านในเหตุผลที่พลตรีจำลองยกขึ้นมาอ้างเลย..! แต่ผมใจหาย..คือใจหายว่า เรื่องดีๆ มีเหตุผลอย่างนี้ พลตรีจำลองจุดพลุนำเสนอชนิด ทุ่มทั้งตัว ผลคือ เหลือแค่ หัวเดียวกระเทียมลีบ ถึงอ้างองค์กรนับร้อยแห่งจะร่วมต่อต้าน ผมก็ว่าแคมเปญ มันด้าน ตั้งแต่แรกแล้ว เพราะปฏิกิริยามวลชน ฟัง แต่..ไม่ตอบสนอง!

เหตุผลก็คือ พิสูจน์ชัดแล้วว่า
พลตรีจำลอง ท่านตายไปในสัจจะที่ประชาชนหมดความเชื่อถือ ในตัวท่านเสียแล้ว

สังคมเดี๋ยวนี้จูงยาก
เพราะเขาเจ็บช้ำกับความไว้ใจคนง่ายๆ มาหลายครั้งแล้ว

สังคมถามกันว่า ทำไมจำลองจึงเลือกต่อต้านเฉพาะเบียร์ช้าง?

เหล้า-เบียร์ เป็นตัวทำลายมนุษย์ เป็นสิ่งทำลายสังคม เป็นสิ่งเสพติด เป็นทางนำไปสู่อบายที่ชั่วช้า แล้วสังคมก็ต้องการถามพลตรีจำลองกลับว่า หวยบนดิน นั่นล่ะ? มันเป็นสิ่งทำลายมนุษย์ เป็นสิ่งทำลายสังคม เป็นสิ่งมอมเมานำไปสู่เส้นทางอบายที่ชั่วช้าเหมือนกัน มิใช่หรือ?

ทำไมพลตรีจำลองจึง เลือกปฏิบัติ?

ทำเป็นไม่รู้-ไม่เห็น ไม่ต่อต้าน ปล่อยให้นายกฯ ทักษิณเป็นเจ้ามือหวยบนดิน หลอกสูบเลือดคนจนเดือนละ 2 พันกว่าล้าน แถมภาษีก็ไม่จ่ายให้รัฐ แถมไม่ส่งรายได้เข้ารัฐ แถมเอาไปอ้างให้สังคมวิปริตบิดเบี้ยวด้วยคำว่า อบายมุขส่งเสริมการศึกษา ถึงขนาดปล่อยให้มีคำว่า นักเรียนทุนอบายมุข กับคนมีอำนาจบังคับบัญชาประเทศ ทำอะไรผิด-ถูก จำลองไม่กล้าแตะ

แต่กับเอกชน-พ่อค้าธรรมดา เขาเดินตามตรอกออกตามประตู เมื่อไม่มีกฎ-กติกาห้ามว่าธุรกิจเหล้า-เบียร์ นำเข้ากระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้ เขาก็นำเข้าตามกติกา แล้วไปต้าน ไปด่า ไปว่าเขา ได้อย่างไร?

เอาแค่เทียบกับหวยบนดิน ถ้าเอาสีข้างเข้าถูว่า หวยบนดินรายได้ช่วยเหลือสังคม ผมก็จะเถียงผ่านคำถามชั้นปฐมว่า ... แต่ละงวดหักภาษีคนที่ถูกรางวัลเข้ารัฐหรือเปล่า? ... กองสลากนำภาษีรายได้ส่งรัฐหรือเปล่า? ... หลังจากหักเป็นค่ารางวัลแล้ว ที่เหลือนำส่งเข้ารัฐหรือเปล่า? ... ถ้าเกิดงวดไหนมีคนแทงถูกมากกว่าเงินขาย จะเอาเงินส่วนไหนมาจ่าย?

และก็อยากถามด้วยว่า หวยบนดินน่ะ ลูกค้าหลักคือคนกลุ่มไหน คนรวยระดับนายกฯ หรือพวกขี้ข้ายาจกที่ต้องขอดชายพกหวังรวยอย่างที่รัฐออกข่าวหลอกลวงเป็นรายวัน? ... ส่วนเบียร์ หรือธุรกิจเหล้า-เบียร์ ที่ประณามเขาสาดเสียเทเสียอยู่ขณะนี้นั้น เทียบความเลวต่อความเลว อาจเสมอกัน ... แต่ผลประโยชน์ที่ส่วนรวมคือ รัฐ จะพึงได้นั้นล่ะ หวยบนดิน เลวกว่า ชัดเจน เพราะเหล้า-เบียร์ ถึงเลว เขาก็ยังจ่ายภาษีให้รัฐ

แต่หวยบนดิน ใช้สิทธิ์ ใช้สถานภาพ ใช้บุคคล ใช้สมบัติข้าวของทุกอย่างจากรัฐ มอมเมา-หลอกลวงประชาชน แต่ทั้งรายได้ และภาษี..ไม่ส่งเข้ารัฐเลย..!!

ที่พูดนี้ ไม่ใช่สนับสนุนเบียร์ช้างเข้าตลาดฯ แต่พูดบนความเสมอภาค ยึดตามหลักบริหารพระพุทธองค์ พระวินัยทั้งหมดนั้น พระพุทธเจ้าไม่เคยทรงบัญญัติไว้ล่วงหน้าแม้แต่ข้อเดียว มีเหตุไม่เหมาะสมเกิดขึ้น เป็นเรื่องขึ้น นำมาเข้าสู่ที่ประชุมสงฆ์ แล้วก็ทรงบัญญัติเป็นพระวินัย ห้ามมิให้ใครทำอย่างนั้นต่อไปอีก ส่วนคนที่เป็นต้นเหตุ ทรงไม่เอาโทษ ยกไว้ในฐานะ ต้นบัญญัติ กรณีนี้ก็เช่นกัน กฎหมายก็ดี กฎเกณฑ์ในการรับ-ไม่รับบริษัทเจ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ดี ขณะนี้มีอย่างไร บริษัทไหน ถ้าไม่ผิดหลักเกณฑ์ก็ชอบธรรมที่ตลาดฯ จะรับพิจารณา

ส่วนนับจากนี้ไป ต้องถือว่ากรณี เบียร์ช้าง เป็นตัวอย่างที่ต้องประชุมพิจารณาแก้ไขกฎ-กติกากันใหม่ ปิดประตูตาย ห้าม บุหรี่ เหล้า เบียร์ เข้ากระจายหุ้นในตลาดฯ ก็ว่ากันไป ไม่มีใครว่า แต่ถ้าวันไหน มีใครเอา หวยบนดิน มาเข้าตลาดฯ ถ้าไม่ผิดหลักเกณฑ์ก็ต้องให้เขา เว้นแต่ว่าจะขยายความเรื่อง อบายมุข ครอบคลุมในทางปฏิบัติให้เข้ากับกฎ-กติกา เรื่องเหล้า-เบียร์ นี้ไว้ให้ชัดเจน

จะว่า วัวหายแล้วล้อมคอก มันก็ใช่ เพราะในความเป็นจริง ไม่มีใครบ้าไปสร้างคอกไว้ก่อน โดยไม่รู้ว่าในโลกนี้จะมีวัว-มีควาย (ล้านตัว) หรือไม่?

ที่พลตรีจำลองอ้างว่า ขนาดกฎหมายที่ออกมาแล้วยังแก้ได้ แล้วแค่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำไมจะแก้เพื่อไม่ต้องรับเบียร์ช้างเข้าตลาดฯ ไม่ได้? ผมว่าเป็นตรรกะสะท้อนถึงความคิดดิบในยุคสังคมเถื่อนเอามากๆ การแก้กฎหมายจะแก้เพื่อใช้บังคับกับคนคนหนึ่ง หรือสิ่งสิ่งหนึ่งในแต่ละช่วงขณะ แบบนั้น อีดี้ อามีน เขายังไม่ทำเลย แล้วนี่มันยุคทักษิณ..ทักษิโณมิกส์ นะครับ ท่าน..จำลอง.


>>> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่นะคะ

    �� : News     ����� : 16/03/2005 08:46 PM


�����Դ��繷��: 4


สงฆ์ 5 พันรูป ชุมนุมต้าน เบียร์ช้าง
โดย ... นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 18 มีนาคม 2548


หวั่นระดมทุนตลาดหลักทรัพย์ ก่อปัญหาสังคม ศูนย์ประสานงานคณะสงฆ์ แห่งประเทศไทย เป็นแกนนำยกสถิติปัญหาสังคม 99% มาจากพิษสุรา ตลาดฯยอมรับกระแสคัดค้าน

เบียร์ช้างชี้เข้าตลาดฯระดมทุนสู้ต่างชาติ-ไม่คิดมอมเมาเยาวชน

คณะภิกษุสงฆ์กว่า 5,000 รูปร่วมแสดงพลังคัดค้านธุรกิจเหล้า-เบียร์ เข้าตลาดหลักทรัพย์ ระบุขัดต่อศีลธรรมดีงาม แถมยังขัดต่อวาระแห่งชาติเรื่องการส่งเสริมศีลธรรม ชี้ปัญหาสังคม อาชญากรรม หนี้สิน 99% มาจากพิษของสุรา หนุนให้จดทะเบียนตลาดหุ้นประเทศอื่นแทน "พระสุริยะ" แกนนำเผยเตรียมหารือภายใน ศปส. อีกรอบ 20 มี.ค.นี้ก่อนสรุปร่วมคัดค้านในวันประชุมบอร์ดตลาดหุ้น 23 มี.ค.นี้หรือไม่ ด้านตลาดหลักทรัพย์ ยอมรับแรงคัดค้าน กดดันการตัดสินใจของบอร์ด ผู้บริหารเบียร์ช้าง ชี้ เข้าตลาดฯ เพื่อระดมทุนสู้ต่างชาติไม่ได้เป็นการมอมเมาเยาวชน-คนไทย

เมื่อวานนี้ (18มี.ค.) คณะภิกษุสงฆ์ประมาณ 5,000 รูปจากทั่วประเทศได้เดินทางโดยรถบัส 50-60 คัน รวมตัวกันที่หน้าสำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะรับบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจส์ ผู้ผลิตเครื่องดื่มเบียร์ช้าง ธุรกิจประเภทเคลื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในเอกสารที่คณะสงฆ์แจกจ่ายระบุว่า ธุรกิจดังกล่าวเมื่อเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ขัดต่อศีลธรรมของพุทธศาสนา ทำลายโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระยะยาว ทำให้ประชาชนเสียสุขภาพ เกิดปัญหาอาชญากรรม หนี้สิน และปัญหาครอบครัว จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ ลงมติไม่รับบริษัทดังกล่าวเข้าจดทะเบียน ในการประชุมวันที่ 23 มี.ค.นี้

ทั้งนี้คณะภิกษุสงฆ์ได้ทยอยเดินทางมาตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีนครบาลลุมพินี และทองหล่อร่วม 100 นาย เดินทางมาอำนวยความสะดวกในเรื่องจราจรและรักษาความเรียบร้อย

ยกนโยบาย ทักษิณ ต้านช้าง

จนกระทั่งเวลา 09.30 น. คณะสงฆ์จากทั่วประเทศได้ทยอยมาถึงพร้อมเพรียงกัน และเริ่มสวดบทยังกิญจิ หลังจากนั้นตัวแทนคณะสงฆ์ ได้แก่ พระสุริยะ ปัญญาวชิโร เลขาธิการศูนย์ประสานงานคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย (ศปส.) ได้อ่านแถลงการณ์ภาษาไทย ก่อนจะมีตัวแทนคณะสงฆ์อีกท่านอ่านแถลงการณ์เป็นภาษาอังกฤษ ต่อมาตัวแทนคณะสงฆ์จากทั้ง 4 ภาค กล่าวสัมโมทนียกถาพิเศษเรื่องอบายมุข หลังจากนั้นได้ยื่นหนังสือคัดค้านอย่างเป็นทางการโดยมี นางภัทรียา เบญจพลชัย รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ตัวแทนในการรับมอบ

พระสุริยะ ปัญญาวชิโร เลขาธิการ ศปส. ได้อ่านแถลงการณ์ว่า ศปส. มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย ตลอดจนสุขภาพสังคม และวัฒนธรรมไทยที่ดีงามจะได้รับความเสียหาย รวมทั้งยังกระทบไปถึงการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา อีกทั้งเป็นการดำเนินการที่ขัดแย้งต่อวาระแห่งชาติของรัฐบาล เรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนมีศีลธรรมอันดีงามที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดไว้ด้วย

พระสุริยะ กล่าวด้วยว่า ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศปัจจุบันนั้น 99.99% มาจากพิษของสุรา ดังนั้นคณะพระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศจึงได้รวมตัวกันเพื่อแสดงพลังอันเห็นด้วยในการนำธุรกิจดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หากจะมีการนำไปจดทะเบียนในต่างประเทศก็เป็นเรื่องของเขา แต่สำหรับประเทศเราก็ต้องดูแลในส่วนประเทศของเราเอง ซึ่งเชื่อว่าการรวมตัวของคณะสงฆ์ในครั้งนี้ น่าจะทำให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับฟังความเห็นบ้าง

ส่วนในวันที่ 23 มี.ค.ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเรื่องการรับธุรกิจแอลกอฮอล์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ทาง ศปส.คงต้องมีการพูดคุยกันภายในอีกครั้งว่า จะมารวมตัวเพื่อแสดงพลังคัดค้านหรือไม่ โดยจะมีการหารือกันในวันที่ 20 มี.ค.นี้

ด้านพระกิตติญาโณ ภิกขุ กรรมการ ศปส. กล่าวว่า การออกมาคัดค้านครั้งนี้ถือเป็นกิจของสงฆ์อย่างหนึ่งที่พึงกระทำ เนื่องจากพระสงฆ์มีหน้าที่ปลูกฝังศีลธรรมอันดีให้กับชาวโลก ซึ่งก่อนหน้านี้ ศปส. ก็ได้จัดกิจกรรมเทเหล้า เผาบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง และได้ความร่วมมือจากองค์กรศาสนา ดังนั้นการคัดค้านเรื่องนี้จึงไม่ใช่การกระทำที่แปลกแยกอะไร

.................... คณะสงฆ์ซึ่งมีศูนย์กลางที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจิตตภาวัน จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งไปยังศูนย์ทั่วประเทศ ให้พระสงฆ์มารวมตัวกันที่หน้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อคัดค้านเบียร์ช้างเข้าระดมทุน และยืนยันว่า การแสดงท่าทีคัดค้านดังกล่าว เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องในประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธ ปลูกฝังศีลธรรมให้ชาวโลกเรียนรู้และปฏิบัติอย่างสมบูรณ์สุดๆ ไม่ใช่สิ่งที่แปลกแยกกับกิจของสงฆ์ .................... พระกิตติญาโณ ภิกขุ กล่าว

ส่วนพระพิสิฐ ศรีวิชา พระจากวัดย่านเยาวราช ฉายา "ติชเกี่ยนบ้าว" หนึ่งในพระที่ร่วมเดินทางมาคัดค้านรูปหนึ่ง กล่าวว่า อาตมาได้รับฟังข่าวจากตามวิทยุและหนังสือพิมพ์เรื่องการนำธุรกิจแอลกอฮอล์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรู้สึกว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง ประกอบกับได้ข่าวว่าจะมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศมารวมตัวกัน เพื่อแสดงพลังคัดค้านในวันที่ 18 มี.ค. จึงได้เดินทางมาร่วมด้วย

.................... ปกติผู้ขายเหล้าขายเบียร์ก็ร่ำรวยกันพออยู่แล้ว แถมจะเอาเข้าตลาดหุ้นเพื่อขยายกำลังการผลิต ซึ่งอาตมาในฐานะชาวพุทธทนฟังไม่ได้ ปัจจุบันเบียร์ที่ขายกันอยู่นั้นก็ราคาถูกแค่ 3 ขวด 100 บาท หากมีการระดมทุนขยายการผลิตต้นทุนจะถูกลง ราคาขายอาจยิ่งถูกกว่านี้ ซึ่งถือเป็นการมอมเมามากขึ้น ไม่ต่างจากยุคที่อังกฤษบุกประเทศจีนแล้วเอายาฝิ่นไปมอมเมาคนในประเทศ อาตมาทนไม่ได้ที่จะเห็นการทำลายมันสมองของชาติ ทำให้ประเทศชาติอ่อนแอ จึงร่วมเดินทางมาครั้งนี้ ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรไหนเลย .................... พระพิสิฐ กล่าว

ตลาดยอมรับเพิ่มแรงกดดัน

นางภัทรียา รองกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังรับมอบหนังสือคัดค้านจากคณะภิกษุสงฆ์ว่า ยอมรับว่ามีความกดดันต่อการพิจารณาของบอร์ด เนื่องจากมีองค์กรจากที่ต่างๆ เข้ายื่นหนังสือคัดค้านอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะรับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่ผู้ยื่นคัดค้านส่งเข้ามาประกอบการพิจารณาในวันที่ 23 มี.ค.อย่างแน่นอน

รายงานข่าวแจ้งว่า ถึงวานนี้มีคณะกลุ่มบุคคลด้านต่างๆ ได้ออกมาคัดค้านเบียร์ช้าง เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น จำนวน 5 กลุ่มแล้ว ประกอบด้วย กลุ่มพลตรีจำลอง ศรีเมือง, กลุ่มนักศึกษา, สมาคมพุทธศาสน์สัมพันธ์, องค์กรคริสตจักรร่มเกล้า และศูนย์ประสานงานคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย ที่ระดมสงฆ์ 5,000 รูปเมื่อวานนี้

ขณะเดียวกันวานนี้ตลาดหลักทรัพย์ได้เผยแพร่เอกสารข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศว่า ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีธุรกิจแอลกอฮอล์จดทะเบียนมีจำนวน 45 ประเทศ โดยมีจำนวนบริษัทในธุรกิจแอลกอฮอล์เข้าจดทะเบียนรวม 251 บริษัท

โดยประเทศเยอรมนี มีธุรกิจแอลกอฮอล์จดทะเบียนมากที่สุด จำนวน 32 บริษัท อังกฤษ 27 บริษัท จีน 23 บริษัท ออสเตรเลีย 14 บริษัท สหรัฐอเมริกา 15 บริษัท และหลายประเทศในเอเชีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฮ่องกง ซึ่งผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ชั้นนำ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหลายราย ธุรกิจเบียร์ เช่น Heineken, Kloster, Asahi, Bud Weiser, San Miguel, Guiness และ Corona ธุรกิจเหล้า เช่น Johnny Walker, Spey Royal, Master Blend, Chivas Regal, Hundred Pipers

เบียร์ช้างชี้เข้าตลาดเพื่อระดมทุนสู้ต่างชาติ

นายสมชัย สุทธิกุลพานิช รองกรรมการผู้เจัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจส์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเบียร์ช้าง สุราแม่โขง แสงโสม มังกรทอง กล่าวว่า ถึงการที่มีพระสงฆ์ออกมาต้านการเข้าตลาดของกลุ่มเบียร์ช้างว่า ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ที่มีองค์กรเอ็นจีโอ กลุ่มบุคคลต่างๆ รวมกระทั่งพระสงฆ์ออกมาต้าน ในความเห็นส่วนตัวมองว่าขึ้นอยู่กับมุมมองของคนมอง ยิ่งอยู่ในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเพราะถือเป็นสิทธิเสรีภาพที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้

.................... เราทำทุกอย่างตามขั้นตอนอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้จึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เราพร้อมจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และเชื่อมั่นว่า การพิจารณาของ ก.ล.ต.จะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เป็นหลัก ฉะนั้นการเคลื่อนไหวไม่น่าจะมีผลต่อกระทบการพิจารณาตามหลักการไม่ใช่อิงตามกระแสกดดันของกลุ่มบุคคลใด องค์กรใดองค์กรหนึ่ง ....................

นายสมชัย กล่าวต่อว่า ขณะนี้คนบางกลุ่มยังขาดแนวคิดแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้เจริญอย่างเป็นระบบโดยมักคิดแต่ในมุมของตนเองเป็นหลัก ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเพราะนำเรื่องทุกอย่างมาปนกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องทางโลก หรือทางธรรม ฉะนั้นต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาให้ความชัดเจนในแต่ละเรื่องไป เพื่อยุติปัญหาในส่วนของเบียร์ช้างคงรอดูผลการตัดสินในวันที่ 23 มีนาคมนี้อย่างเป็นทางการ แต่หลังจากนั้นทุกอย่างมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น

.................... การเข้าตลาดหลักทรัพย์ของเบียร์ช้าง ไม่ได้หมายความว่าจะมอมเมาเยาวชนหรือคนไทยให้ดื่มเหล้าเบียร์มากขึ้น แต่ตรงนี้เป็นการระดมทุนเพื่อให้ธุรกิจคนไทยสามารถต่อสู้กับบริษัทข้ามชาติได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนเรื่องของการรณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพดี ไม่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาจนมีผลกระทบต่อสังคมนั้น เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่จะช่วยกันกระตุ้นเตือนและปลูกฝังกัน เพราะทุกวันนี้มีเครื่องดื่มเหล้าเบียร์จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศเป็นจำนวนมาก .................... นายสมชัยกล่าว


>>> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่นะคะ

    �� : News     ����� : 18/03/2005 10:54 PM


�����Դ��繷��: 5


<<< ... ช่วยกันรณรงค์ไม่ให้บริษัทเบียร์ เข้าตลาดหลักทรัพย์ ... >>>

......................... การรณรงค์แบบนั้น ช่วยอะไรไม่ได้มากๆ หรอกนะคะ เพราะพวกเราไม่มีทางห้ามนายทุนที่เค้าต้องการขยายฐานการผลิต เพื่อการค้าของพวกเค้าได้ อย่างแน่นอน ถ้าเค้าไม่ได้จดทะเบียนฯ ในประเทศไทย เค้าก็สามารถจดทะเบียนฯ จากต่างประเทศก็ได้ แล้วปัจจุบัน เหล้า เบียร์ และ เครื่องดื่มมึนเมาต่างๆ ที่เข้ามาขายตีตลาดในประเทศไทยของเรา ก็ราคาถูกๆ มีมากมาย หลากหลายยี่ห้อ .........................

สิ่งที่พวกเราควรกระทำ และ ตรงประเด็นมากกว่า คือ ........
การรณรงค์ให้พวกเราเห็นชอบ ที่จะตั้งใจอย่างจริงจังและจริงใจ จริงๆ
เพื่อ ... ลด ... ละ ... เลิก ............................................. อบายมุขทั้งปวง..!!
สามารถทำได้และเข้ากับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เช่นนั้นหรือ..?

ศาสนาพุทธแบบชาวบ้าน .......
ถือว่าสิ่งที่ควรเคารพในพระพุทธศาสนาคือ พระรัตนตรัย
ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์

นิมิตแห่งพระพุทธ .......
คือพระพุทธรูป ซึ่งชาวพุทธนับถือกราบไหว้กันอยู่ทั่วไป

นิมิตรแห่งพระธรรม .....
ก็คือตัวคัมภีร์ธรรมะต่างๆ ที่จะต้องประดิษฐานไว้ในที่สูง
และ เมื่อจะจับต้อง ก็ต้องกราบไหว้ด้วยความรู้สึกเลื่อมใสและศรัทธา
ชาวพุทธส่วนใหญ่สมควรจะต้องศึกษาพระธรรม ให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวของเขาเอง

นิมิตรแห่งพระสงฆ์ .....
ก็คือ พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งอาศัยอยู่ตามวัดต่างๆ ทั่วๆ ไป และเป็นบุคคลที่ทางพระพุทธศาสนาถือว่าควรเคารพ ต้องกราบไหว้และยกย่องเป็นพิเศษ และ เป็นบุคคลที่ทางพระพุทธศาสนาให้คำสอนอย่างสืบเนื่องว่า .. ทำบุญด้วยแล้ว จะได้บุญมาก

และ ถ้านิมิตรแห่งพระสงฆ์ ..... เกิดอาการไม่เป็นกลาง ก็อาจจะเป็นการชี้นำในทางที่ไม่เหมาะสม เพราะท่านเป็นบุคคลที่ชาวไทยในพระพุทธศาสนา ให้ความเคารพ ศรัทธา เลื่อมใส และ เชื่อถืออย่างมากมายอยู่แล้ว ซึ่งถ้ามาสรุปรวมกับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้ว ก็น่าจะขัดกันมากกว่า

พระภิกษุสงฆ์บางรูป ..... ก็ยังเป็นปุถุชน มีความเป็นมนุษย์ที่ใกล้เคียงกับบุคคลธรรมดา จึงมี รัก โลภ โกรธ หลง อยู่ ถึงแม้ว่าจะมี พระวินัยของสงฆ์ถึง ๒๒๗ ข้อ เป็นข้อบังคับอยู่ก็ตาม และ เรื่องราวต่างๆ ที่ไม่ดีอีกหลายๆ เรื่อง ก็มักจะเกี่ยวข้องกับพระภิกษุสงฆ์ของไทย ก็ยังมีอยู่อีกมากๆ

เพราะ ..... เท่าที่ผ่านๆ มา ก็มีเหตุการณ์อยู่หลายๆ ครั้งที่ พระภิกษุสงฆ์ผู้ใหญ่บางรูปได้กระทำความผิดไปอย่างมากมายก็มี และ ยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้น เมื่อหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาได้เปลี่ยนแปลงไปจากพระพุทธศาสนาในเมืองไทยแต่ก่อน เดี๋ยวนี้บางหลักธรรมเล่นใช้รถด่วนสายนิพพานก็มี

ในประวัติศาสตร์ .....
เมืองไทยของเรานี้ ได้อยู่กันมาด้วยความสงบสุข และ
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ตามควร เพราะมีพระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยอันสำคัญอย่างหนึ่ง

พระพุทธศาสนานั้น ......
เน้นสอนให้คนมีความเมตตา มีความรักต่อชีวิตมนุษย์และชีวิตสัตว์ทั้งปวง ให้ใช้ชีวิตโดยไม่มีการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ความเมตตาจึงเป็นหลักของชีวิตคนไทย ที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ทำให้เกิดความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและมีสันติสุขได้มากๆ อย่างที่เราเห็นอยู่ว่าพลเมืองของชาวต่างประเทศก็อยากที่จะเข้ามาทำมาหากินอยู่ในบ้านเมืองของเรามากมาย จนบางครั้งถึงกลับมากเกินไปจนต้องมีการผลักดันให้ออกไป แต่ในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนเป็นการยอมรับให้มาลงทะเบียนทำมาหากิน ให้เข้ามาพักอาศัยในบ้านเมืองของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากนั้น พระพุทธศาสนายังสอนให้คนไทยรู้จักคำว่า .....
สันโดษ ....... และ มีใจเป็นสันโดษ มีความยินดีและพอใจเท่าที่ตนเป็นอยู่
อุเบกขา ....... คือ ความมัธยัสถ์ในข้อเรียกร้องของตนที่ มีต่อโลก มีต่อสังคม และ มีต่อตัวเอง

พระพุทธศาสนา..... เป็นศาสนาที่ปราศจากความเคร่งครัด หรือ เคร่งเครียด ใครอยากได้บุญก็ต้องประพฤติและปฏิบัติด้วยตัวตนของตัวเอง จะทำหรือไม่ทำก็ได้ ความเข้าใจเหล่านี้ ก็แสดงให้เห็นว่า หลักธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ .. รีบร้อนไปนิพพาน

เพราะ ..... พระพุทธศาสนาคือความเชื่อในชาตินี้ และ ชาติหน้า ซึ่งจะมีต่อๆ กันไปอีกมาก จึงเชื่อกันต่อไปว่า บุคคลมีเวลาอีกมากมายหลายสิบหรือหลายร้อยชาติ ที่จะเข้าถึงนิพพานได้สักวันหนึ่ง ..!!

ดังนั้น ..... การเทศน์หรือการสอนทางพระพุทธศาสนาแบบใหม่ ถ้าสอนเฉยๆ ก็คงจะไม่กระไรนัก เพราะศาสนาพุทธเดิมนั้น ได้ลงรากไปลึก ยากที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ปัจจุบันพระภิกษุสงฆ์จึงต้องใช้วิธีสอนแบบใหม่ มีการกระทำบางอย่างที่เตะตาล่อใจให้หันมามอง หรือ มีการลงทุนขนาดใหญ่อันเป็นสิ่งธรรมดาสามัญสำหรับกิจการทั้งหลายทั้งปวงในยุคนี้ แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นในทาง .. การเมือง .. ธุรกิจ .. การเกษตร .. และในความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยทั่วๆ ไป


ปัญหาที่น่าคิด ..... ก็คือในความชุลมุนวุ่นวายเหล่านั้น พระพุทธศาสนาได้เคยเป็น .. ที่พึ่ง .. ที่พำนัก .. ที่ให้ความร่มเย็นมาแต่ดั่งเดิม แต่มาบัดนี้ .. บุคคลของศาสนาเริ่มออกอาการที่ไม่เป็นกลาง .. การกระทำเช่นนั้น จะมิทำให้วัดร้อนเท่าๆ กับบ้าน และ ไม่เป็นที่พึ่งที่ร่มเย็นสำหรับผู้คนทั่วไป ที่มีแต่ความร้อนอยู่ในกมลสันดานอยู่เป็นนิจ ..... อย่างนั้นหรือ.....?????

ถ้าพระภิกษุ .......
สามารถยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองได้ รัฐธรรมนูญของไทย
คงจะระบุให้พระท่านมีสิทธิ์ไปลงคะแนนเสียงเลือกสมาชิกสภาผู้แทนฯ ได้

แต่นี่ไม่ได้ระบุไว้ .......
แม้แต่บัตรประจำตัวประชาชน
พระท่านก็ได้รับสิทธิ์เป็นบุคคลพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องมี ก็ได้
แค่นี้ ก็น่าจะรู้แล้วว่า ทางโลกและทางธรรมต่างกันอย่างไร.....?????

ปกติ ..... พวกเราชาวพุทธทุกคนต้องไหว้ ต้องให้ความเคารพและเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นตัวแทนหนึ่งในพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว และ พระภิกษุสงฆ์ก็ดำรงตนที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าประมุขของประเทศชาติด้วยซ้ำ ... การออกมายุ่งเกี่ยวกับทางโลก ... ปลุกระดม ... เดินขบวน ... บริภาษบุคคลอื่น ... โต้ตอบกันไปๆมาๆ นั้น


ท่านคิดว่า สามารถทำได้ .......
และ เข้ากับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เช่นนั้นหรือ.......?????
    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 19/03/2005 12:28 PM


�����Դ��繷��: 6


สนธิ ชี้ มหาจำลอง ประท้วงเบียร์ช้างเป็นเรื่องการเมือง
โดย ... นสพ. ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 19 มีนาคม 2548


สนธิ ..... ติง “จำลอง” ประท้วงเบียร์ช้าง ไม่ถูกเรื่อง แนะควรประท้วงเรื่องที่พระสงฆ์ผิดพระรรมวินัยมากกว่า และยันเรื่องนี้เป็นการเมือง พร้อมจวกยับกระทรวงเกษตรฯ แก้ปัญหาภัยแล้งไม่ได้ เพราะทุจริตกันมานาน แฉปุ๋ยยูเรียเป็นของปลอม ทำให้ทำฝนเทียมไม่ได้ ด้านราคาน้ำมัน เสนอให้ขึ้นทันที 3 บาท เพราะจะกระตุ้นให้ประหยัดน้ำมันได้ดีกว่าการปรับทีละนิด

สโรชา ..... สวัสดีค่ะ คุณผู้ชม ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยรายสัปดาห์อาหารสมองก่อนเข้านอนในทุกคืนวันศุกร์ค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับ กับคุณสนธิ ลิ้มทองกุล และดิฉัน สโรชา พรอุดมศักดิ์ สัปดาห์นี้มีเรื่องที่ต้องคุยกันหลายต่อหลายเรื่องค่ะคุณผู้ชม เรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ เรื่องใหญ่ประจำวันนี้คงจะไม่พ้นเรื่องการรวมตัวของพระสงฆ์เป็นพันๆ รูปนะคะ หน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อที่จะคัดค้านการเข้าระดมทุนของบริษัทผู้ผลิต แอลกอฮอล์รายใหญ่ของประเทศ คุณสนธิค่ะ ถือว่าเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์ พอสมควร เพราะว่าเหลืองอร่ามไปทั่วเลย ตลอดหน้าตลาดหลักทรัพย์

สนธิ ..... เป็นเรื่องที่ผมผิดหวังมาก และเป็นเรื่องที่ผม คิดว่า เป็นจุดยืนยันในเรื่องของสังคมไทย เป็นสังคมที่ขาดองค์ความรู้ และไร้ปัญญา คือเรื่องนี้โดยตรรกะแล้วใช้ไม่ได้เลย ด้วยเหตุด้วยผลใช้ไม่ได้ เพราะว่าประท้วงผิดเรื่อง ประท้วงผิดประเด็น และประท้วงผิดที่ แล้วผู้คนซึ่งเป็นพระสงฆ์องค์เจ้า เรื่องที่ควรจะประท้วงเช่น เรื่องของพระธรรมวินัย ไม่ประท้วง มาประท้วงเรื่องซึ่ง

ผมอยากจะใช้คำพูดว่า เลอะเทอะ ก่อนผมจะอธิบายให้คุณสโรชาฟังในตอนสองดีกว่า เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอธิบายความกันนิดหน่อย ว่าจริงๆ แล้ว ในสายตาของผม ผมคิดว่า บริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ ถ้าพูดถึงบริษัทที่ผลิตเบียร์ช้าง คนจะรู้จัก เป็นเหยื่อทางการเมือง เรื่องนี้ เพราะว่า มันเป็นปลายเหตุ มันไม่ใช่ต้นเหตุและคนซึ่งมาประท้วง แม้กระทั่งพี่ลองที่ผมรู้จัก พี่ลองของผม ที่เคยพูดมาแล้วครั้งหนึ่ง คือพี่ลองเป็นคนซึ่งเงียบนานไม่ได้ อยากจะให้คนจำตัวพี่ลองไว้เสมอ

สโรชา ..... หมายความว่าไงค่ะ หมายความว่าท่านมีกระแสออกมาเรื่อยๆ

สนธิ ..... ต้องมีกระแสออกมาเรื่อยๆ ครั้งแรกที่สุดในชีวิตที่โด่งดังขึ้นมาคือสมัยพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ลุกขึ้นมาประท้วงเรื่องการทำแท้ง คือพี่ลองเป็นคนจับต่อมความรู้สึกของคนไทยได้เก่ง รู้ว่าถ้าเล่นเรื่องประท้วงการทำแท้ง ประท้วงเรื่องไม่ให้เบียร์ช้างเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้างว่าจะส่งเสริมให้คนกินเหล้ามากขึ้น พ่อแม่พี่น้องประชาชนปรบมือเกรียวกราว ชอบอกชอบใจ

สโรชา ..... ถูกใจ โดนใจ

สนธิ ..... แต่ในข้อเท็จจริงไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่อย่างที่พี่ลองคิดนะครับ แต่ว่าพี่ลอง คล้ายๆ ว่าเงียบไปนานแล้ว ไม่อยากให้คนลืม อยากจะมีบทบาทขึ้นมาอีก แต่ว่าผมมีอะไรบางอย่างซึ่งผมคิดว่า พี่ลองเดินผิดทาง และผมต้องเตือนเอาไว้ซักนิดนึง และเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองไปแล้วนะ คือมีการจัดตั้งกันทุกสิ่งทุกอย่างเลย เดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟัง

สโรชา ..... ค่ะ จะเป็นอย่างไรนั้นรายละเอียดเดี๋ยวมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการนะคะ พักซักครู่นะคะ เดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องประเด็นเบียร์ช้าง ซักครู่ค่ะ

สโรชา ..... กลับมาสู่เมืองไทยรายสัปดาห์นะคะ เริ่มต้นกันที่ประเด็นของเบียร์ช้างก่อนแล้วกัน ความพยายามที่เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงตอนนี้ก็มีเสียงคัดค้านจากหลายต่อหลายองค์กรค่ะ และก็มีเสียงคัดค้านการประท้วงอย่างต่อเนื่องด้วย

สนธิ ..... คือหลายต่อหลายองค์กรที่คัดค้านจริงๆ แล้ว ศูนย์รวมมาจากที่เขาเรียกว่า ศูนย์คุณธรรม ซึ่งเป็นศูนย์ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนอยู่ มันเป็นหนึ่งในแบบโครงการกระตุกต่อมการเรียนรู้ที่รัฐบาลตั้งมาและก็มีอย่างเช่น ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ก็เป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์ หอสมุดอิเล็กทรอนิกก็เป็นเรื่องของดร.สิริกร มณีรินทร์ ศูนย์คุณธรรมก็ ท่านพล.ต.จำลอง ศรีเมือง ท่านเป็นคนดำเนินการ และก็ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน ทางตรงและทางอ้อมจากกองทุนสสส. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะฉะนั้นแล้วงานนี้เป็นงานจัดตั้ง แต่ว่าช่างมันเถอะ จะจัดตั้งยังไงก็ตาม แต่ว่าผมคิดว่า ถ้าเราไม่เข้าใจองค์ความรู้ที่แท้จริง ผมคิดว่า ประชาชนจะถูกชักจูงไปในทางที่ผิด

สโรชา ..... คือมองแค่ผิวเผิน

สนธิ ..... คือมองวันนี้ เพราะว่าเบียร์ช้างจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ก็ไปขวางไม่ให้เขาเข้าตลาดหลักทรัพย์ เหตุผลที่อ้าง คือ เข้าไปแล้วจะส่งเสริมให้มีเงินมากขึ้น ที่จะเอาเงินนั้นไปเพื่อส่งเสริมให้คนทานเหล้ามากขึ้น ผมคิดว่า กระบวนทัศน์อันนี้ผิด กระบวนทัศน์ข้อแรก คุณไม่ให้เขาเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่นี่ เขาก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ที่สิงคโปร์ หรือฮ่องกงได้เหมือนกัน เขาก็มีเงินเหมือนกัน ข้อที่สอง เพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาเข้าตลาดหลักทรัพย์จะทำให้คนทานเบียร์มากขึ้น ไม่ใช่ คนที่ทานเหล้า ทานเบียร์มากขึ้น คนที่มีความชั่วมาก กระทำความชั่ว มีอบายมุขมากขึ้น หรือว่าผิดศีล 5 มากขึ้นนั้นเป็นเพราะสังคมโดยส่วนรวมเป็นคนสร้างให้เป็นเช่นนั้นไม่ใช่เหล้า ไม่ใช่เบียร์

สโรชา ..... เขาก็คิดในแง่ว่า เข้าไประดมทุนแล้ว มีเงินทองมากขึ้น เพิ่มกำลังการผลิต สามารถโฆษณาได้มากขึ้น และชักจูงให้คนดื่มเหล้าดื่มเบียร์มากขึ้น นั่นคือข้อคัดค้านนะ

สนธิ ..... คุณสโรชา ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย คนไม่อยากทานเหล้าทานเบียร์กันหรอก คือเรื่องการบันเทิงเริงรมย์ อบายมุข กิเลสต่างๆ ที่เกิด ทั้งผับ บาร์ อาบอบนวด การเที่ยวกลางคืน ความชั่วร้ายต่างๆ ในสังคมนั้นมีมากหลาย จนกระทั่งเหล้ากับเบียร์เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของการผิดศีล คุณสโรชา เหล้ามีมากในโลกนี้กี่พันปีแล้ว ตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันชนแก้วกัน พระมหากษัตริย์ในอดีต หรือว่า ควีน คิง ทั้งหลาย ก็เสวยน้ำจัน ในงานเลี้ยงรับรองแขกต่างชาติ นายกรัฐมนตรีก็ชนแก้วไวน์กัน ถูกไหมครับ

เพราะฉะนั้นแล้ว เหล้ากับเบียร์เป็นส่วนหนึ่งของสังคม มาตั้งนมตั้งนานแล้ว มนุษย์รู้จักการทำเหล้าด้วยการหมักข้าว ต่อมาพัฒนากันไปเรื่อยๆ ก็เลยกลายเป็นองค์ประกอบของการทานเพื่อความบันเทิง ทานเพื่อความสนุกสนาน ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีขอบเขต มีอันตราย ถ้าทานมากเกินไป ก็อันตราย ตรงนั้นต้องไปรณรงค์ บอกว่าอย่าไปทานเบียร์มาก อย่าทำอะไรให้มากมายนัก เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุ แต่ว่าถ้าเขาทำมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันเป็นอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่สำคัญคือเขาต้องแข่งขันกับต่างชาติ ไฮเนเก้น ซามีเกล โคโรนา ยี่ห้อไหนก็ตาม ล้วนแล้วแต่ส่งเข้ามาขายในเมืองไทย เราก็ส่งไปขายในเมืองนอก

สโรชา ..... และบริษัทเหล่านี้ก็ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเหมือนกัน

สนธิ ..... คุณสโรชา ก็ทราบว่ามี

สโรชา ..... มีข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ว่า มี 45 ประเทศทั่วโลก จดทะเบียน 251 บริษัท

สนธิ ..... 251 บริษัทซึ่งขายเหล้า ขายเบียร์ เพราะฉะนั้นแล้วถามตัวเราเองว่า เราอยู่ในกระแสสากลหรือเปล่า ถ้าสมมติว่า เราไม่ให้เบียร์ช้างเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพียงเพราะว่า ท่านพล.ต.จำลอง พาผู้คนมาประท้วง เอาพระมา 2,400 รูป และมายืนสวดมนต์กัน ถ้าอย่างนั้นแล้ว ต้องยุบตลาดหลักทรัพย์ เพราะตลาดหลักทรัพย์ คือศูนย์กลางแห่งความชั่วร้าย เพราะตลาดหลักทรัพย์คือแหล่งการพนัน

สโรชา ..... ไม่ใช่การระดมทุนหรือค่ะ เป็นการลงทุนระยะยาว

สนธิ ..... นั่นคือข้ออ้างสากลว่าด้วยการลงทุน แต่ก็จะยอมไหม พล.ต.จำลอง ยอมรับไหมว่า ตลาดหลักทรัพย์คือแหล่งการพนันอันหนึ่ง ถ้าไม่พนันแล้วคนซื้อหุ้นเช้า ขายบ่ายได้ยังไง คือเราอย่ามาหน้าไหว้ หลังหลอกกัน ถ้าคนพวกนี้จะประท้วง ประท้วงภาพรวม ก็เรามีศูนย์คุณธรรมอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ทำไมไม่ลุกขึ้นมาประท้วงสังคมไทยทุกวันนี้ ว่าเรามีหวยใต้ดิน เรามีอาบอบนวดซึ่งค้าประเวณีอยู่ริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เต็มไปหมด ตลอดจนตามหัวเมืองใหญ่ๆ เรามีไนท์คลับ คาราโอเกะ ซึ่งสามารถจะหิ้วผู้หญิงออกมาได้ นะครับ

เรามีบ่อนการพนัน ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้กระทั่งรัฐบาลชุดนี้ยังเคยเสนอที่จะเปิดเอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ เปิดการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผมไม่เห็นท่านพล.ต.จำลอง ยกพลพรรคมาประท้วงตรงนี้เลย ทำไมมาประท้วงเฉพาะเบียร์ช้าง ถ้าจะประท้วงประท้วงเพื่อผมหน่อยได้ไหม เพื่อประชาชนทั้งหมด ว่าขอให้สังคมนี้ทั้งสังคมและรัฐบาลนี้ทั้งรัฐบาลให้ยุติ ละ ลด เลิก อบายมุขทั้งหลาย และอบายมุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออบายมุข ของการทำหวยใต้ดินให้เป็นบนดิน ส่งเสริมให้คนมาเล่นการพนัน ผมอยากให้ท่านทำตรงนี้

สโรชา ..... แต่ท่านก็ประท้วงอยู่ไม่ใช่เหรอค่ะ

สนธิ ..... ท่านไม่ได้ประท้วง ท่านยกมาซิ ทำไมท่านไม่ยกพระมาซัก 5,000 รูปละ ท่านยกมาที่ทำเนียบรัฐบาล ท่านยกไปหาท่านนายกฯหน่อยซิ ท่านบอกว่า ตอนนี้สังคมไทยเราถึงจุดตกต่ำแล้ว จุดด้อยแล้ว อะไรหลายอย่าง เพราะฉะนั้นขอให้ท่านนายกฯ หันมาสนใจในเรื่องคุณธรรม เรื่องศีลธรรม ท่านเป็นหัวหน้าศูนย์คุณธรรม ท่านเอาซิ เพราะฉะนั้นแล้ว ทุกอย่างตรรกะไม่ถูก ผมถามว่าบริษัทอย่างแกรมมี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ หรือแม้กระทั่งยูบีซีซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

ท่านพล.ต.จำลอง ท่านอาจจะบอกว่าไม่เป็นไร เขาไม่ได้ค้าน้ำมัน แต่ทั้งแกรมมีและยูบีซี เขาก็มีการผลิตรายการที่มอมเมาประชาชน มอมเมาเด็ก ไม่ว่าจะเป็นรายการ เดอะ แบเชเลอร์ เป็นรายการทำให้เยาวชนฝักใฝ่ในวัฒนธรรมที่ขัดต่อศีลธรรม อย่างนี้มอมเมาไหม อย่างนี้ก็ต้องมอมเมา ก็ผิดศีลเหมือนกัน และทำไม บริษัทอย่างแกรมมี และยูบีซี ถึงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ และเบียร์ช้างอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วต้องเข้าใจอย่างนะครับ ว่า นั่นคือที่ระดมทุน เพื่อรัฐบาลต้องการจะใช้สถานที่นี้ เป็นเครื่องสะท้อน แสดงออกว่าตัวเองนั้นมีการเชื่อมโยงทางสากลในเรื่องตลาดหุ้น แต่ในขณะเดียวกัน รัฐบาลกลับปล่อยศูนย์คุณธรรมซึ่งพล.ต.จำลอง ท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ และท่านได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมาประท้วงเรื่องที่ไม่ควรจะประท้วง

สโรชา ..... แต่ท่านอาจจะพูดได้ไหมค่ะว่าเป็นการสวนกระแส หรือสวนวาระแห่งชาติของรัฐบาลเองด้วยซ้ำไป เพราะว่าต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีศีลธรรม แต่กลับปล่อยให้บริษัทอย่างนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์ อาจจะเป็นการสวนหรือเปล่า

สนธิ ..... คุณสโรชา สังคม เป็นตัวสร้างกำหนดให้ประชาชนมีศีลธรรม หรือไม่มีศีลธรรม ถ้าสังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ ประชาชนจะมีศีลธรรมมีคุณธรรม ถ้ารัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ดีพร้อม เป็นรัฐบาลที่ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังคมไทยจะมีศีลธรรม มีคุณธรรม เมื่อสังคมไทยมีศีลธรรม มีคุณธรรมเรียบร้อยแล้ว เหล้าเบียร์ก็จะขายไม่ออกด้วยตัวมันเอง

สโรชา ..... พูดง่ายๆ ว่ามันคือปลายเหตุ

สนธิ ..... ปลายเหตุอย่างแน่นอนที่สุด พระพุทธเจ้าได้มอบศีลข้อนี้ไว้เป็นข้อ 5 ข้อสุดท้าย แสดงว่าถ้าละได้ก็ละซะ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ศีลข้อ 5 สุดท้ายเลย ผมเคยไปเจอผู้คนซึ่งกำลังไปรับศีล หลังจากที่อาราธนาศีลแล้ว มะยังภันเตเรียบร้อยแล้ว พอท่านเริ่มปาณาติปาตา เวระมะณี ชาวประมงซึ่งรับศีลอยู่ ก็หันข้างไปทางนี้เลย คือไม่ฟัง เพราะรับไม่ได้ ข้อแรก เพราะข้อแรกคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่ว่าชาวประมงเขามีความจำเป็น

สโรชา ..... เป็นอาชีพ

สนธิ ..... เป็นอาชีพเขาเขาก็ไม่รับ พอมาถึงอะทินนาทานา ถึงหันมา ว่าเขาไม่เคยขโมยของใครซึ่งไม่ใช่ของเขา มุสาวาทา เขาก็ยังรับอยู่ เช่นกัน คนบางคนมีความจำเป็นที่จะต้องทานเหล้า ก็อาจจะรับถึง 4 ข้อ

สโรชา ..... มีไหมค่ะ

สนธิ ..... มีซิครับ ทำไมจะไม่มี ในหน้าที่ของสังคม คือ เหล้ามันกลายเป็นอะไรบางอย่าง มันเหมือนเป๊ปซี่ เหมือนโคล่า สำหรับคนบางคน

สโรชา ..... ดื่มกันเป็นเรื่องปกติ เบียร์ก็เช่นกัน ถามว่าอุบัติเหตุมันเกิดเพราะว่าคนมึนเมาใช่ไหม ตอบว่าใช่ แต่ถ้ามันมึนเมา ใช่แล้ว วิธีทำเราทำยังไง หน้าที่ของรัฐมีหน้าที่จะป้องกันอุบัติเหตุ โฆษณาส่งเสริมเชิญชวนให้คนลดเว้นในการทานเหล้า ทานเบียร์ ทางพระทางเจ้ามีหน้าที่แสดงพระธรรมเทศนา มีหน้าที่สอนคน ตอนที่ผมบวชอยู่ที่หนองบัวลำพู หลวงพ่อซึ่งเป็นองค์อุปัชฌาย์ ท่านเป็นคนเกลียดคนทานเหล้ามาก ใครก็ตามมางานวัด มางานบวช ถ้าทานเหล้า ท่านไล่ออกจากวัดเลย บอกว่าวัดนี้ไม่ให้มีเหล้า นั่นคือหน้าที่ของพระ

แต่ท่านจะไม่มีทางที่จะเดินมาประท้วง อยู่หน้าตลาดหลักทรัพย์ และบอกว่า เบียร์ช้างไม่ควรเข้าตลาดหลักทรัพย์ และอีกประการหนึ่ง มันเป็นเรื่องตลก ผู้สื่อข่าวถามพระกิตติยาโนภิกขุ ซึ่งมาด้วย ท่านก็บอกว่า ท่านเป็นกรรมการศูนย์ประสานงานคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย มีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม จิตตภาวันวิทยาลัย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตลกมาก มีคนโทรศัพท์ไปถาม นักข่าวถามพระครูสังฆรักคงศักดิ์ ผู้ดูแลทั่วไป แห่งจิตตภาวันวิทยาลัย เมื่อเย็นนี้

ท่านพระครูสังฆรักคงศักดิ์ บอกว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มีพระสงฆ์และสามเณรจากจิตตภาวันวิทยาลัยไปร่วม และไม่ทราบว่า ศูนย์ประสานงานคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ไหน คือ การที่ได้ข้อมูลมาแบบนี้แสดงว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการจัดตั้งทั้งหมดเลย จัดตั้งเพื่อมาถล่มเบียร์ช้าง เพียงเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้ เพียงเพื่อทำให้พี่ลองของผมมีชื่อเสียงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ประชาชนจะได้เฮกับพี่ลอง และพี่ลองจะได้รับความเชื่อถือ หลังจากที่พี่ลองจุดยืนสลับกลับไปกลับมาตลอดเวลาในอดีต ที่เล่นการเมืองมาตลอด จนกระทั่งพี่ลองไม่ได้เป็นที่สนใจของประชาชนอีกต่อไปแล้ว ผมไม่รู้ด้วยเหตุใด และว่าทำไมจะต้องไปหาเรื่องหาราวกับคนซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น

สโรชา ..... คือเป็นที่เบียร์ช้างหรือเปล่าค่ะ หรือเป็นเพราะว่าใครก็ได้ที่คิดจะจดทะเบียน ถ้าเป็นผลผลิตแอลกอฮอล์

สนธิ ..... ผมไม่ทราบตรงนี้แต่ผมคิดว่า การที่ไปห้ามบริษัทซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าตลาดหลักทรัพย์ ในเมื่อเขาครบทุกเงื่อนไขแล้ว โดยเอามาตรการศีลธรรมเข้ามาตั้ง ผมจะบอกให้รู้ บริษัทที่เข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั้น ล้วนแล้วแต่ไม่มีศีลธรรมทั้งสิ้น ทั้งหมดเลย เพราะถ้ามีศีลธรรม พวกนี้เป็นพวกที่ค้ากำไรเกินควรทั้งสิ้น ทำไมไม่ค้ากำไรเกินควรละ พวกนี้เป็นพวกซึ่งกำไรต้องมาเพื่อที่จะมอบเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จากการขายของแพงเกินควร

สโรชา ..... เพราะว่าต้องทำกำไร

สนธิ ..... เพราะว่าต้องทำกำไร ถูกไหมละครับ โดยบริบทแล้ว การทำกำไรนั้นมันก็ไม่ถูกต้องแล้ว เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่า ให้เดินสายกลาง ให้กำไรพอดีๆ ตรงกลาง มีไหมครับ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แต่ละคนบอกว่า วันนี้ ปีนี้ เรากำไรพอดีๆ มีไหม ไม่มี มีแต่แม็กซิไมซ์ พรอฟิท ทุกเจ้าเลย เพราะฉะนั้นแล้ว พวกนี้ก็ผิดพระธรรมคำสั่งสอน ไม่มีการเดินสายกลาง ไม่มีมัชฌิมาปฏิปทา

สโรชา ..... ถ้าเกิดพูดอย่างนี้แล้ว อาจจะมองไปถึงธุรกิจโดยทั่วกัน ว่า จริงๆแล้ว ก็ทำธุรกิจกันเพื่อกำไรนั่นแหละหรือเปล่าค่ะ

สนธิ ..... ก็ใช่ ก็ผมถึงบอกไง ถ้าอย่างนั้นแล้วพี่ลองก็น่าจะบอกว่า รัฐบาลควรนะยุบตลาดหลักทรัพย์ซะ ใช่ไหมละครับ มันผิดกันไปหมดงานนี้ แม้กระทั่งบริษัทที่ผมยกตัวอย่างให้ฟัง เอาละผมยกตัวอย่าง ขออนุญาต อย่างบริษัทไทยประกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในไทยประกันชีวิต ก็เป็นเจ้าของบริษัทเบียร์ไฮเนเก้น ถ้าจะเล่นไปถึงตรงนี้ ก็ต้องบอกซิว่า ถ้าอย่างนั้นใครที่เป็นเจ้าของบริษัทตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่ควรที่จะไปถือหุ้นอยู่ในเหล้าแอลกอฮอล์หรือสิ่งซึ่งเป็นอบายมุข ถ้าทำเช่นนั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อันนั้นก็ต้องเอาเช่นกัน ใช่ไหมคุณสโรชา อันนี้ไม่ถูกต้องเลย ทำไม่ถูกเลย

คือเรื่องที่พระสงฆ์องค์เจ้าทำผิดพระธรรมวินัย มีมากมายมหาศาล พระสงฆ์ทั้ง 2,400 รูปที่มา นั่นแหละต้องไปเรียกร้องพระธรรมวินัย ทำยังไงให้พระคุณท่านทั้งหลายให้ระลึกเสมอว่า พระคุณท่านตื่นมา พระคุณท่านถือศีลครบ 227 ข้อหรือเปล่า ตามที่พระบรมศาสดาได้กำหนดไว้ ว่าการเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าต้องถือศีลไว้แบบนี้ แล้วก็พระอีกหลายรูป แม้กระทั่งพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายๆ รูป ก็ทำผิดพระธรรมวินัย เดินขบวนประท้วงซิ ทำศาสนาให้สะอาด ทำศาสนาให้ถูกต้อง ทำศาสนาให้เป็นที่เคารพของบรรดาพุทธมามกะ เพราะฉะนั้นแล้วงานนี้ผมพูดได้คำเดียวว่าเลอะเทอะ เลอะเทอะจริงๆ และไม่ถูกต้อง และผมคิดว่าเบียร์ช้างเป็นบริษัทที่โชคร้าย อีกประการหนึ่ง ประการสุดท้าย ผมดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้บริษัทอย่างเช่นไทยเบฟเวอร์เรจ เข้าตลาดหลักทรัพย์ คุณรู้ไหม ทำไม คุณต้องรู้ตำนานเหล้า เงิน เหล้า กับการเมือง หนีไม่พ้น

สโรชา ..... โยงกันหรือค่ะ

สนธิ ..... โยงกัน นานมาแล้ว ครั้งหนึ่งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปฏิวัติเมืองไทย ปฏิวัติเสร็จ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีสมุนคู่มือ มือขวา เป็นนักธุรกิจ ชื่อนายสหัส มหาคุณ สฤษดิ์ หันมาถามบอกว่า เฮ้ย ไอ้หัส ลื้อต้องการอะไร สหัส บอกว่า เจ้านายครับ ผมอยากทำเหล้าแม่โขง นั่นคือตำนานเหล้าที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นแล้ว อุตสาหกรรมเหล้า และเบียร์ เป็นอุตสาหกรรมที่ทั้งทหาร ทั้งนักการเมือง ไปขอเงินขอทองใช้ นานมาแล้วครั้งหนึ่ง สมัยหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนไหน อยากได้เงินใช้ พอเข้ามาเป็นรมต.คลังวันแรกก็ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เบา ๆ บอกว่า ผมคิดว่าภาษีเหล้าเบียร์น่าจะขึ้นนะ พูดแค่นี้ อีกซัก 4-5 วัน จะมีกล่อง ใส่อะไรมาก็ไม่รู้ ลำเลียงมาที่ห้องท่าน แล้วเรื่องนั้นก็เงียบหายไป การที่ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของไทยเบฟเวอร์เรจ เอาอุตสาหกรรม เอาเหล้าอันนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์ เป็นเรื่องที่ประเสริฐ

สโรชา ..... เพราะว่าต้องมีความโปร่งใส

สนธิ ..... มีความโปร่งใส มีธรรมรัฐ ทุกบาททุกสตางค์ที่หลุดออกจากบริษัท เอาไปไว้ที่ไหนต่อไหน มันตรวจสอบเช็คได้ ผมส่งเสริม ผมอยากจะให้เข้าซะ มันจะได้หมดสิ้นกันซักที ไอ้ประเภทไปรีดไปไถเขา อยู่ข้างหลัง หรือไปขอสปอนเซอร์ใหญ่ ๆ เขาให้สนับสนุนรายการโน้นรายการนี้ มันจะได้เลิกกันซะที ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

สโรชา ..... ค่ะ แต่ว่าด้วยความเคารพค่ะคุณสนธิ ดิฉันเชื่อว่า ต้องมีบางท่านที่กำลังชมอยู่ ตั้งคำถามกับเราเหมือนกันว่า มันเป็นเพราะว่า เขาเคยลงโฆษณากับเราหรือเปล่า

สนธิ ..... เราไม่มีครับ เราไม่ลงแล้วครับ ผมจะประกาศตรงนี้ไปนะครับ จะไม่รับโฆษณาเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เด็ดขาด

สโรชา ..... ก็ประกาศกันตรงนี้นะคะ ชัดเจนสำหรับบางท่านที่อาจจะสงสัยเกี่ยวกับประเด็นนี้ ก็ถามกันตรงๆ ละคะ ในรายการค่ำคืนนี้ เช่นเคยค่ะ เราก็นำประเด็นต่างๆ มาพูดคุยกันนะคะ และมองกันที่ปลายเหตุ มองกันที่ต้นเหตุด้วย และมองที่ภาพรวมด้วยเช่นกันค่ะ พักซักครู่ เดี๋ยวกลับมาคุยกันในประเด็นอื่นบ้าง ซักครู่เดียวค่ะ


>>> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่นะคะ

    �� : News     ����� : 19/03/2005 05:56 PM


�����Դ��繷��: 7

แก้วหนึ่งนงนุช
แก้วสองพุทธวาจา
แก้วสามแกล้วกล้าพูดจาองอาจ
สี่แก้วเก่งกาจผ้าขาดไม่รู้ตัว
ห้าแก้วเมามัวไม่กลัวความผิด
หกแก้วมีฤทธิ์พูดผิดทุกคำ
เจ็ดแก้วมืดคล้ำ มือคลำหนทาง
แปดแก้วเอวบาง เห็นช้างเท่าหมู

    �� : หนึ่ง     ����� : 21/03/2005 11:51 AM


�����Դ��繷��: 8

ทำไมไม่รณรงค์ให้เลิกผลิตเหล้าล่ะ

    �� : พี่เก่ง     ����� : 21/03/2005 01:07 PM


�����Դ��繷��: 9

จริงๆแล้วไม่ต่องไปรณรงค์หรอกนะครับ
ขนาดแต่ก่อนแฟนหนึ่งบอก หนึ่งยังไม่เชื่อเลยครับ
ใครอยากดื่มก็ปล่อยให้ดื่มไป คนที่ไม่ดื่มก็ไม่ต้องไปว่าอะไรคนดื่ม

แค่นี้สังคมก็ไม่วุ่นวายแล้ว อิอิ

    �� : หนึ่ง     ����� : 21/03/2005 03:39 PM


�����Դ��繷��: 10

แฟนคนไหนจ๊ะ อิอิ

    �� : พี่เก่ง     ����� : 21/03/2005 06:18 PM


�����Դ��繷��: 11

วันนี้เบียร์ช้างโดนตลาดหลักทรัพย์เลื่อนการพิจารณาออกไปไม่ม่กำหนดแล้วค่ะ ดีใจจังเลยที่ลูกหลานไทยจะได้ปลอดภัยจากน้ำเมามากขึ้น เพราะถ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ ราคาเบียร์ช้างจะถูกลง คนก็หันมากินกันมากขึ้น อาชญากรรม เอดส์ คนพิการจากเหล้าเบียร์ก็จะมากขึ้นด้วย คนไทยก็จะหายนะมากไปกว่านี้

    �� : เอ   Mail to เอ  ����� : 22/03/2005 08:53 AM


�����Դ��繷��: 12

แหมคุณเอครับ หนึ่งว่าเมาเหล้าไม่เท่าหรอกนะครับ

"เมาเหล้าเช้าสายก็หายไป แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน" นะครับ

    �� : หนึ่ง     ����� : 22/03/2005 01:55 PM


�����Դ��繷��: 13

อีกไม่กี่วัน ก็จะบวชอยู่แล้ว
ท่องบทสวดสิคะ จะมาบ่นอะไร แถวนี้คะ :-)

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 22/03/2005 03:17 PM


�����Դ��繷��: 14

@@@ หลังจากบวชก็อย่าดวดให้มากนัก
บ่ายนอนพักควรตระหนักอย่าลักฉัน
ซัดมาม่าข้าวแฝ่ทุกวี่วัน
ระวังท่านจะอาบัติเสียศีลนา
@@@ ต้องหมั่นศึกษาตำราพุทธ
เพื่อคอยยุดฉุดยั้งเรื่องกังขา
สร้างสมความรู้ชูปัญญา
อย่าคิดถึงสีกานะจ๊ะเธอ

อิอิ

    �� : พี่เก่ง     ����� : 24/03/2005 10:32 AM


�����Դ��繷��: 15

พี่เก่ง ไปแซว พี่หนึ่งเค้าทำไมคะ
เดี๋ยวพี่เค้ายอกย้อนให้ ก็จะไปโดดหลังคาอีก
ไปทำให้เค้าตะบะแตก บาปนะคะ:-)

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 24/03/2005 10:43 AM


�����Դ��繷��: 16

ตะบะไม่แตกหรออกนะครับ

ตอนนี้หนึ่งได้ฉายามาแล้วครับ ปัญญาวุโธ

    �� : หนึ่ง     ����� : 25/03/2005 07:28 PM


�����Դ��繷��: 17

ยินดีด้วยนะคะ หลวงพี่ปัญญาฯ :-)

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 25/03/2005 07:40 PM


�����Դ��繷��: 18

หายนะจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

mms://www.dmc.tv/special/hayana.wmv

    �� : sunkid072   Mail to sunkid072  ����� : 22/04/2005 07:35 PM


�����Դ��繷��: 19

วิบากกรรมสุรามหาโทษ

mms://www.dmc.tv/special/vibark.wmv

    �� : sunkid072   Mail to sunkid072  ����� : 22/04/2005 07:37 PM


�����Դ��繷��: 20

คำสารภาพจาก น.ช.

mms://www.dmc.tv/special/norcho.wmv

    �� : sunkid072   Mail to sunkid072  ����� : 22/04/2005 07:39 PM


�����Դ��繷��: 21

ฝันร้ายของคนไทยทั้งชาติ

mms://www.dmc.tv/special/dreambad.wmv

    �� : sunkid072   Mail to sunkid072  ����� : 22/04/2005 07:40 PM


�����Դ��繷��: 22

เรื่องเล่าจากลุงหรอย น่าสนใจมากครับ ชีวิตจริงที่ต้องเปลี่ยนไป

mms://www.dmc.tv/special/uncle.wmv

    �� : sunkid072   Mail to sunkid072  ����� : 22/04/2005 07:41 PMชื่อ ::
  *
  รหัสผ่าน ::  
 
อีเมล์ ::
 
 
รูปภาพ ::
  ขนาดไม่เกิน 50 Kb
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
ข้อความ ::
  *
  Emotion ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
     
 Search Word:
ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ ขอขอบพระคุณ

Copyright © 2001-2002 - nineto.com. All Rights Reserved.