| หน้านี้ท่านบรรเลง | บันทึกของน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนดู | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- แก้ไขข้อมูล | - เข้าระบบผู้ดูแล | ตั้งกระทู้ใหม่ - -ขณะนี้ ทีม Numtan_Kw กำลังมีคะแนนนำอยู่ นะคะ


โครงการ "ชวนเพื่อนท่องเว็บ" ..... เปิดตัวไปแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นการเปิดโครงการกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างกระบวนทัศน์และทัศนคติที่ถูกต้องของเยาวชนที่มีต่ออินเทอร์เน็ต นำไปสู่การสร้างเครือข่ายเยาวชนและผู้ปกครองที่สนใจ เพื่อร่วมมือกันทำงานด้านแนะนำเว็บไซต์สำหรับเด็ก เพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อไป

โครงการนี้ ..... เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. และhttp://www.plawan.comโดยนายปรเมศวร์ มินศิริ, นางสาว ณัฐยา พรรณพลีวรรณ และบริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งต้องการที่จะเสนอแนวทางการป้องกันสื่อที่ไม่เหมาะสมจากอินเทอร์เน็ต โดยอาศัยแนวทางการป้องกันเชิงความรู้ในลักษณะเยาวชนพิจารณาและวิเคราะห์สื่อด้วยตนเอง เป็นการสนับสนุนให้มีนักวิจัยรุ่นเยาว์เกิดขึ้น โดยกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และสามารถรับฟังคำแนะนำจากกลุ่มผู้ปกครอง ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนไทยในการพิจารณารับสื่อต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง

สำหรับกิจกรรม ..... ในโครงการชวนเพื่อนท่องเว็บนั้น ผู้สนใจจะต้องตั้งทีมขึ้นมาเพื่อร่วมกันค้นหา และวิเคราะห์วิจารณ์เว็บไซต์ต่างๆ ที่ได้เข้าไปชม และจากนั้นก็เลือกแนะนำเว็บไซต์ที่ดี และมีประโยชน์ ต่อไปแก่เพื่อนๆ โดยแต่ละทีมจะมีสมาชิกจำนวนทีมละไม่เกิน 4 คน และต้องมีผู้ใหญ่ที่มีความสนใจ ลงร่วมเป็นสมาชิกด้วย 1 คน เพื่อคอยดูแลแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่เด็กๆ ในการพิจารณาเว็บไซต์ต่างๆ ว่ามีประโยชน์ และมีเนื้อหาเหมาะสมต่อการรับรู้และเรียนรู้ของประชาชนหรือไม่

โดย ..... ให้มีการร่วมกันส่งรายชื่อเวบไซต์ที่มีประโยชน์ พร้อมทั้งคำอธิบายและบอกถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเวบไซต์ดังกล่าวเข้ามา โดยจะมีคณะกรรมการซึ่งเป็น Webmaster จากเวบไซต์ชื่อดังเป็นผู้ตรวจสอบและให้คะแนน โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะคัดเลือกจากความถูกต้องของเวบไซต์ คำอธิบายตรงตามเนื้อหา และสามารถบรรยายประโยชน์ของเวบไซต์ที่ส่งเข้ามาได้อย่างถูกต้อง

ซึ่งเมื่อสมาชิกได้รู้จักและแนะนำเวบไซต์ที่ดีๆ ให้กับเพื่อนๆ แล้ว ..... จะทำให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จักเวบไซต์ที่ดี และมีประโยชน์มากขึ้น และมีข้อมูลในการเลือกชมเวบไซต์ที่น่าสนใจ หรือตรงกับความสนใจได้ง่ายขึ้น โดยจะเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2547

จากนั้น ..... คณะกรรมการจะทำการคัดเลือก ประกาศผลรายชื่อทีมที่มีผลงานดีที่สุด จำนวน 25 ทีม และสำหรับทีมหรือครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือก มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมออกค่ายชวนเพื่อนท่องเว็บไซต์รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3-4 เมษายน 2547 นี้ ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีเวบมาสเตอร์ จากเวบไซต์ชื่อดัง เป็นพี่เลี้ยง พร้อมโปรแกรมเที่ยว underwater world ... ฟรีตลอดงาน !!!โชคดีนะคะ

\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

    �� : น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   ����� : 9/03/2004 04:31 PM

 
 
�����Դ��繷��: 1


ที่มา ..... http://www.plawan.com/family/listbypoint_all.php?page=1

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 9/03/2004 04:33 PM


�����Դ��繷��: 2


มีแต่หัวหน้าทีม นะคะ
เดี๋ยวได้รางวัลแล้ว ค่อยไปหาลูกทีม :-)

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 9/03/2004 04:55 PM


�����Դ��繷��: 3


พี่วุฒิ พี่เก่ง พี่หนึ่ง อาสาเป็นลูกทีม
แต่ไม่รู้ว่าไปสมัครอยู่ที่ไหน ไม่เห็นสักคน

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 9/03/2004 04:57 PM


�����Դ��繷��: 4

ทำงานอยู่ครับ

วันที่ 11 มี.ต นี้ ไปเป็นวิทยากร เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรม"
คนจะมาฟังพันกว่าคน เลยต้องเตรียมตัว

จะบังคับให้เป็นลูกทีม ไม่เห็นให้รหัสมาเลย

    �� : พี่เก่ง     ����� : 10/03/2004 01:43 AM


�����Դ��繷��: 5

พี่เก่งคงกะลังไปติดตามสถานะการณ์เหลี่ยมเปลี่ยนทีมอยู่.....ส่วนพี่วุฒิก๊ะพี่หนึ่งคงไปแอบแหล่สาวอยู่......
พิมสมัครเป็นคนแรกละกันค่ะ ....
เย้...ที่หนึ่ง....

    �� : พิม     ����� : 10/03/2004 01:45 AM


�����Դ��繷��: 7


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมออกค่าย

1 ..... มีความสนใจด้าน การวิเคราะห์และการค้นหาเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

2 ..... มี ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และใผ่ในการเรียนรู้ ค้นคว้า และรวบรวมเว็บไซต์ที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวยุคใหม่

3 ..... ภายในทีมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องประกอบไปด้วย หัวหน้าทีม และลูกทีมอย่างน้อย 1 คน และ 1 ทีมต้องมีสมาชิกรวมทั้งหัวหน้าทีมรวมกันได้ไม่เกิน 4 คนโชคดีนะคะ

\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 10/03/2004 07:30 AM


�����Դ��繷��: 8


ชื่อทีม ..... Numtan_Kw
รหัสผ่านทีม ..... XXXXXXXXXX

พี่ๆ เพื่อนๆ และ ทุกๆ ท่าน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ
ได้ที่นี่นะคะ .....http://www.plawan.com/family/team_login.phpโชคดีนะคะ

\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 10/03/2004 10:23 AM


�����Դ��繷��: 9


1 ทีม ต้องมีสมาชิกรวมทั้งหัวหน้าทีมรวมกันได้ไม่เกิน 4 คน

ขอโทษนะคะ
ตอนนี้ ทีมครบแล้วนะคะ

มี น้ำตาล พี่วุฒิ พี่หนึ่ง และ น้องนุช นะคะโชคดีนะคะ

\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 10/03/2004 12:02 PM


�����Դ��繷��: 10


ไม่ทราบว่า คณะกรรมกรรมเค้าตรวจเว็บไซต์ครบหรือยังนะคะ
ขณะนี้ ทีม Numtan_Kw เลื่อนลงมาเป็นอันดับ 2 ไปแล้วคะ


    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 10/03/2004 12:09 PM


�����Դ��繷��: 11

น้ำตาลสู้ๆๆ

    �� : วุฒิชัย     ����� : 10/03/2004 10:28 PM


�����Դ��繷��: 12

ต้องการตัวสำรองมั้ยครับ?

    �� : kreang     ����� : 10/03/2004 11:08 PM


�����Դ��繷��: 13


ไชโย ...!!
ขณะนี้ ทีม Numtan_Kw แนะนำเว็บไซต์ ได้ 100 เว็บ แล้วคะ
คณะกรรมการเค้าคงยังไม่ได้ตรวจเว็บไซต์ ให้คะแนน นะคะ
คงรอไว้ใกล้ๆ ครบกำหนดวันที่ 20 มี.ค. ก่อน
เพื่อนๆ ใจเย็นๆ ค่อยติดตามดูไปก่อนนะคะ
ว่างานนี้ พวกเราจะได้ไปเที่ยวฟรีมั้ย :-)


ต้องการตัวสำรองมั้ยครับ?
เพื่อนๆ ที่ต้องการสำรองที่นั่ง :-)
โพสเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่บอร์ดนี้ หรือส่งไปที่เมล์น้ำตาลก็ได้คะ
ถ้าทีมฉุกเฉิน ขาดลูกทีมเมื่อไร จะติดต่อกลับด่วนเลย นะคะ

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 11/03/2004 03:22 AM


�����Դ��繷��: 14

มาสมัครเป็นตัวสำรองน่ะ 555
จะคอยเสิร์ฟน้ำ เสิร์ฟผ้าเย็น
ไว้ให้คลายเหนื่อย
........................
เอ้า เอากำลังใจไปด้วย.....
ไปละ อิอิอิ

    �� : ทิดโส     ����� : 12/03/2004 09:28 AM


�����Դ��繷��: 15


คณะกรรมการเค้าตรวจเว็บไซต์ยังไม่ครบนะคะ
แต่ขณะนี้ ทีม Numtan_Kw กลับมาเป็นอันดับ 1 อีกแล้วคะ :-)

-------------------------------------
ที่มา ..... http://www.plawan.com/family/listbypoint_all.php?page=1

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 12/03/2004 06:50 PM


�����Դ��繷��: 16

น่าสนุกนะครับ มีคนอยากไปเยอะดี ไม่น่าจะมีได้แค่ 4 คนเลย

    �� : หนึ่ง     ����� : 13/03/2004 09:07 AM


�����Դ��繷��: 17


ไชโย..!!

ขณะนี้ ทีม Numtan_Kw
แนะนำเว็บไซต์ ได้ 200 เว็บไซต์ แล้วนะคะ

คณะกรรมการยังไม่ได้ตรวจเว็บไซต์
และ ยังไม่ได้ให้คะแนน ครบทุกเว็บไซต์ นะคะ


    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 13/03/2004 08:23 PM


�����Դ��繷��: 18


ขณะนี้ ทีม Numtan_Kw
แนะนำเว็บไซต์ ได้ 212 เว็บไซต์ แล้วนะคะ
คณะกรรมการตรวจเพิ่มมา 1 เว็บไซต์ ได้คะแนนอีก 5 คะแนน
คณะกรรมการยังไม่ได้ตรวจเว็บไซต์ ครบทุกเว็บไซต์ นะคะ :-)

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 15/03/2004 11:02 PM


�����Դ��繷��: 19


หนังสือพิมพ์มติชน
คอลัมน์ประชาชื่น ... หน้า 33
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2547 ปีที่ 27 ฉบับที่ 9503สัมผัส"ทีมเซ็นเซอร์" ภัยอินเตอร์เน็ต

โลกปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธว่า ..... "อินเตอร์เน็ต" เป็นสื่อที่รวดเร็วที่สุดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ใครต้องการรู้เรื่องไหน แค่เพียง "คลิก" เข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ตก็สามารถหาเรื่องราวที่อยากรู้ได้ทุกเรื่อง

ในส่วนของประเทศไทย ..... ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) ให้ข้อมูลว่าจำนวนคนไทยที่ใช้อินเตอร์เน็ตมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี จนถึง 6 ล้านคน ในปี 2546 ... แน่นอนว่าในจำนวนนี้มีเยาวชนวัยใสรวมอยู่ด้วย NECTEC บอกว่าน้องๆ วัยนี้จะใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจมากที่สุด และความบันเทิงที่ได้จากอินเตอร์เน็ตนี่แหละ อาจมีข้อมูลไม่เหมาะสมหรือเป็น "ภัยซ่อนเร้น" ด้วยก็ได้ ... เพื่อป้องกัน "ภัย" ที่แฝงมากับสื่ออย่างอินเตอร์เน็ต "ผู้ใหญ่" ที่ห่วงใยเด็กจึงจัดให้มี "โครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ" ขึ้น

โครงการนี้ ..... เกิดจากการริเริ่มและสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) มีบริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ เจ้าของเว็บไซต์ plawan.com เป็นผู้สานโครงการ ... วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันสื่อที่ไม่เหมาะสมจากอินเตอร์เน็ต โดยให้เยาวชนเองทำหน้าที่ "เซ็นเซอร์" และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำเว็บไซต์แก่กันและกัน ... เว็บไซต์ไหนมีเนื้อหาเหมาะสมและมีประโยชน์ หรือเว็บไซต์ไหนไม่มีสาระเป็นอันตราย ระหว่างเพื่อนๆ ด้วยกันจะแนะนำต่อๆ กันไป หรือแนะนำผู้ปกครองด้วยก็ได้

สุชาตา ชินะจิตร ..... ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะของ สกว. เปรียบเทียบโครงการนี้ว่า "เหมือนเรากำลังเอาไฟฉายส่องเว็บไซต์ดีๆ จะได้มีคนที่อยากทำเว็บไซต์ดีๆ ที่มีประโยชน์" ... ซึ่งได้ผลดีทีเดียว ทำให้วัยทีนวัยใสทั้งหลายตระหนักและรู้เท่าทันภัยต่างๆ ที่แฝงมากับสื่ออินเตอร์เน็ต

ณัฐยา พรรณพลีวรรณ ..... จากบริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ เสริมว่า "ปัจจุบันเด็กๆ และวัยรุ่นจะใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงหรือเล่นเกมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบางเว็บมีเนื้อหาไม่เหมาะกับเด็ก และมีโฆษณาแอบแฝงทำให้เด็กได้รับสื่อที่ไม่เหมาะสมอย่างไม่ตั้งใจ โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กเข้าเว็บที่มีประโยชน์ แบ่งปันสิ่งดีๆ กัน เวลานี้มีน้องๆ สมัครเข้ามามาก และบอกว่าเป็นโครงการที่ดี ..... นั่นเป็นความเห็นของผู้ใหญ่

ส่วนความเห็นของ "เยาวชนทีมเซ็นเซอร์"

น้องน้ำตาลจาก ทีม Numtan_Kw ที่ตอนนี้มีคะแนนการทำหน้าที่สูงกว่าใคร เล่าให้ฟังว่า ... ที่บ้านไม่ชอบให้เล่นเน็ตเพราะกลัวโดนหลอก แต่พี่ชายเล่นเลยเล่นตาม มีเข้าเว็บบอร์ดแล้วไปเจอพี่ที่เป็นเว็บมาสเตอร์ของ ลองดูดอตคอม ก็คุยกันเรื่อยๆ แล้วพี่เค้าก็ชวนน้ำตาลให้เขียนเรื่องสั้นในเว็บ พอเรื่องเยอะขึ้นเลยมาทำเว็บไซต์ของตัวเอง แล้วมีที่ทำเว็บไดเรกทอรีไว้ด้วย พอมีโครงการนี้ก็สนใจ เลยเอาเว็บที่ทำรายชื่อไว้มาให้คนอื่นได้ดูกัน ไม่อยากเก็บไว้ดูคนเดียว ... โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่ามี โครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ จึงสมัครเข้ามาขอเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำเว็บไซต์ดีๆ มีสาระให้กับเพื่อนๆ ได้รู้จัก อันไหนที่ไม่ดีก็จะบอกต่อๆ กันไปด้วย ... ที่ทำนี่ไม่ได้หวังรางวัลอะไร แค่เราอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมและทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อไปค่ะ

โครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ ..... เปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจ สามารถรวมตัวกันเป็นทีมแล้ว "คลิก" สมัครเข้าร่วมโครงการได้ง่ายๆ ที่http://www.plawan.comหมดเขตรับสมัคร 20 มีนาคม 2547

25 ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะได้ร่วมกิจกรรมออกค่ายชวนเพื่อนท่องเว็บ รุ่นที่ 1
วันที่ 3-4 เมษายน 2547 ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2 วัน 1 คืนดีๆ อย่างนี้อย่ามัวชักช้าอยู่ล่ะ

--------------------------------------------------------
ที่มา ..... http://www.matichon.co.th/matichon/matichon.php?s_tag=01pra02160347&show=1&sectionid=0131&day=2004/03/16

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 16/03/2004 08:44 AM


�����Դ��繷��: 20

ยินดี กับ น้ำตาลด้วยครับ
น้ำตาล ทำเวปได้สวย และ เหมาะสม ให้เป็นแบบอย่างกับเยาวชน อีกทั้งผมได้ อ่านหลายๆๆลิงค์ ด้วย

ผมก็เป็นลูกมือที่ดีอีกคนนะครับ
โพสไปแล้วสี่ กำลังทำเพิ่มเติมครับ

    �� : วุฒิชัย     ����� : 16/03/2004 09:16 AM


�����Դ��繷��: 21


แต่ละทีมสมาชิกจำนวนทีมละไม่เกิน 4 คน และต้องมีผู้ใหญ่ที่มีความสนใจ ลงร่วมเป็นสมาชิกด้วย 1 คน เพื่อคอยดูแลแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่เด็กๆ ในการพิจารณาเว็บไซต์ต่างๆ ว่ามีประโยชน์ และมีเนื้อหาเหมาะสมต่อการรับรู้และเรียนรู้ของประชาชนหรือไม่ ... 25 ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะได้ร่วมกิจกรรมออกค่ายชวนเพื่อนท่องเว็บ รุ่นที่ 1 ... วันที่ 3-4 เมษายน 2547 ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2 วัน 1 คืน


ทีม Numtan_Kw .....
ผู้ที่จะเป็นตัวแทนได้ร่วมกิจกรรมออกค่ายชวนเพื่อนท่องเว็บ รุ่นที่ 1 มี .....

พี่หนึ่ง ..... สมาชิกในจำนวนทีม 4 คน เป็นผู้ใหญ่ตัวแทนหัวหน้าทีม
มีน้องนุช และ น้องๆ อีก 2 คน เป็นลูกทีม ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เรื่องราวในการเข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆ ไว้ให้ทีมตัวแทนกลับมาเล่าอีกครั้งนะคะ :-)

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 16/03/2004 09:59 AM


�����Դ��繷��: 22


ขณะนี้ ทีม Numtan_Kw
แนะนำเว็บไซต์ ได้ 216 เว็บไซต์ แล้วนะคะ
คณะกรรมการยังไม่ได้ตรวจเว็บไซต์ ครบทุกเว็บไซต์ นะคะ :-)

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 16/03/2004 10:53 AM


�����Դ��繷��: 23


ขณะนี้ ทีม Numtan_Kw
แนะนำเว็บไซต์ ได้ 218 เว็บไซต์
แต่เพิ่งได้รับการตรวจเช็ค 22 เว็บไซต์เท่านั้นคะ
คณะกรรมการยังไม่ได้ตรวจเว็บไซต์ ครบทุกเว็บไซต์ นะคะ :-)

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 16/03/2004 03:01 PM


�����Դ��繷��: 24


ขณะนี้ ทีม Numtan_Kw
แนะนำเว็บไซต์ ได้ 250 เว็บไซต์ แล้วนะคะ
คณะกรรมการยังไม่ได้ตรวจเว็บไซต์ ครบทุกเว็บไซต์ นะคะ :-)

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 17/03/2004 06:44 PM


�����Դ��繷��: 25


ขณะนี้ ทีม Numtan_Kw
แนะนำเว็บไซต์ ได้ 250 เว็บไซต์
แต่เพิ่งได้รับการตรวจเช็ค 79 เว็บไซต์เท่านั้นคะ
คณะกรรมการยังไม่ได้ตรวจเว็บไซต์ ครบทุกเว็บไซต์ นะคะ :-)

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 17/03/2004 06:55 PM


�����Դ��繷��: 26

ส่งไปเยอะๆ..ตาลไม่สงสารกรรมการบ้างหรือครับ

    �� : kreang     ����� : 18/03/2004 09:07 AM


�����Դ��繷��: 27


โอ๊ะโอ๋..ววว !! .....
ทำไมต้องสงสารด้วยล่ะคะ
นั่นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนะคะ
แล้วตาลก็มีหน้าที่ในส่วนของตาลเช่นกัน
ตราบใดที่ยังไม่หมดเวลาการแข่งขัน
ตาลก็ทำหน้าที่ของตาล จนนาทีสุดท้าย นั่นแหละ


ขณะนี้ ทีม Numtan_Kw
แนะนำเว็บไซต์ ได้ 262 เว็บไซต์
แต่เพิ่งได้รับการตรวจเช็ค 84 เว็บไซต์เท่านั้นคะ
คณะกรรมการยังตรวจเว็บไซต์ ไม่ครบทุกเว็บไซต์ นะคะ :-)

------------------------------------
ที่มา .....
- http://www.plawan.com/family/listbypoint_all.php
- http://www.plawan.com/family/listbypoint.php

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 18/03/2004 01:26 PM


�����Դ��繷��: 28

ใจเย็นๆนะจ๊ะน้องตาล ยังไงพี่เปิ้ลก็ชวนพี่ไปแล้วล่ะครับ แสดงว่าทีมของเราได้ไปแน่นอนอยู่แล้วนะจ๊ะ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า น้องตาลของเรา อยากจะชนะได้ที่ 1 นั้นสิครับ

    �� : พี่หนึ่ง     ����� : 18/03/2004 04:07 PM


�����Դ��繷��: 29


ขณะนี้ ทีม Numtan_Kw
แนะนำเว็บไซต์ ได้ 262 เว็บไซต์
แต่เพิ่งได้รับการตรวจเช็ค 156 เว็บไซต์เท่านั้นคะ
คณะกรรมการยังตรวจเว็บไซต์ ไม่ครบทุกเว็บไซต์ นะคะ :-)

------------------------------------
ที่มา .....
- http://www.plawan.com/family/listbypoint_all.php
- http://www.plawan.com/family/listbypoint.php

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 18/03/2004 08:51 PM


�����Դ��繷��: 30

ได้แสดงความยินดีไปที่บุดเพจแล้ว
แต่ตอนนี้ ยินดีแบบพิเศษอีกหน่อยนะ

ขอให้พบความก้าวหน้ามากขึ้นไปนะจ๊ะ

    �� : เกษม     ����� : 19/03/2004 07:13 PM


�����Դ��繷��: 31


ขณะนี้ ทีม Numtan_Kw
แนะนำเว็บไซต์ ได้ 280 เว็บไซต์
แต่เพิ่งได้รับการตรวจเช็ค 156 เว็บไซต์เท่านั้นคะ
คณะกรรมการยังตรวจเว็บไซต์ ไม่ครบทุกเว็บไซต์ นะคะ :-)

------------------------------------
ที่มา .....
- http://www.plawan.com/family/listbypoint_all.php
- http://www.plawan.com/family/listbypoint.php

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 20/03/2004 12:54 AM


�����Դ��繷��: 32


ไชโย ...
ขณะนี้ ทีม Numtan_Kw
แนะนำเว็บไซต์ ได้ครบ 300 เว็บไซต์ แล้วนะคะ
แต่คณะกรรมการเพิ่งทำการตรวจเช็คได้ 156 เว็บไซต์เท่านั้น
คณะกรรมการยังตรวจเว็บไซต์ที่แนะนำไปทั้งหมดยังไม่ครบทุกเว็บไซต์

วันนี้ เป็นสุดท้ายของการแข่งขัน
รออีกนิด ผลก็จะประกาศแล้ว นะคะ :-)

------------------------------------
ที่มา .....
- http://www.plawan.com/family/listbypoint_all.php
- http://www.plawan.com/family/listbypoint.php

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 20/03/2004 10:43 AM


�����Դ��繷��: 33

ขอแสดงความยินดีกับน้องน้ำตาลด้วยนะครับ
เว็บhttp://www.ac104.com
ขอเอาใจช่วยให้ได้คะแนนสูงๆยิ่งขึ้นไปอีกครับ

    �� : ac 104 webmaster   Mail to ac 104 webmaster  ����� : 21/03/2004 08:23 PM


�����Դ��繷��: 34

ดีใจด้วยครับ
ร่วมมือร่วมใจ ร่วมสร้างพลังความดีให้สังคม

    �� : เสรี     ����� : 21/03/2004 08:38 PM


�����Դ��繷��: 35

ยินดีด้วยครับ
พึ่งจะรู้นะเนี่ยว่ารัฐฯ มีโครงการแบบนี้ด้วย
โชคดีครับ

    �� : นิธิ     ����� : 21/03/2004 08:40 PM


�����Դ��繷��: 36

เป็นกำลังใจให้น้ำตาลประสบความสำเร็จค่ะ ยินดีด้วย....
บุญรักษาค่ะ

    �� : Thanchanok     ����� : 21/03/2004 08:43 PM


�����Դ��繷��: 37


ขณะนี้ ทีม Numtan_Kw
แนะนำเว็บไซต์ ได้ 321 เว็บไซต์
แต่เพิ่งได้รับการตรวจเช็ค 156 เว็บไซต์เท่านั้นคะ
คณะกรรมการยังตรวจเว็บไซต์ ไม่ครบทุกเว็บไซต์ นะคะ :-)

------------------------------------------------------------------------
ที่มา .....
- http://www.plawan.com/family/listbypoint_all.php
- http://www.plawan.com/family/listbypoint.php

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 22/03/2004 07:37 AM


�����Դ��繷��: 40ข่าวด่วน

มีการขโมยลิงก์ คำอธิบาย และประโยชน์ จากทีมน้ำตาล

ทีม jdcomputer ได้ทำการขโมยลิงก์ และคำอธิบายของทีมน้ำตาลไปเ้ป็นของตนเอง โดยทำการแก้ไขแค่คำว่า คะ เป็น ครับ แม้แต่ "....." ที่น้ำตาลชอบใช้และมีคนบ่นว่า อ่านแล้วเวียนหัว ก็ยัง Copy ไป
บางอันก็ลืมเปลี่ยน เช่้น
----------------------------------------------------------------
ทีม jdcomputer

29 www.meechaithailand.com

ทิศทางคนไฟแรง ..... เป็นคอลัมน์หนึ่ง ในเว็บไซต์ของ อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ที่น่าสนใจ โดยนำเอาเรื่องราวของคนหนุ่มสาว และ บุคคลที่น่าชื่นชม บอกเล่าตั้งแต่แนวทางของการ เลือกเรียน การทำงาน และเติบโตอย่างมุ่งมั่น พร้อมทั้งความก้าวหน้าในสายงานของแต่ละบุคคล

เพื่อนๆ ว่างๆ ..... อย่าลืมเข้าไปอ่านนะคะ นอกจากจะได้รับรู้เรื่องราวของการเมืองบ้านเราอย่างดีแล้ว เรายังจะได้รู้จักกับบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแนวทางหลายๆ ด้านให้เราได้ศึกษาไว้เป็นเยี่ยงอย่างดีๆ ต่อไปในอนาคตของเราได้อีกด้วย
----------------------------------------------------------------
ทีมน้ำตาล

132http://www.meechaithailand.com

ทิศทางคนไฟแรง ..... เป็นคอลัมน์หนึ่ง ในเว็บไซต์ของ อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ที่น่าสนใจ โดยนำเอาเรื่องราวของคนหนุ่มสาว และ บุคคลที่น่าชื่นชม บอกเล่าตั้งแต่แนวทางของการ เลือกเรียน การทำงาน และเติบโตอย่างมุ่งมั่น พร้อมทั้งความก้าวหน้าในสายงานของแต่ละบุคคล

เพื่อนๆ ว่างๆ ..... อย่าลืมเข้าไปอ่านนะคะ นอกจากจะได้รับรู้เรื่องราวของการเมืองบ้านเราอย่างดีแล้ว เรายังจะได้รู้จักกับบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแนวทางหลายๆ ด้านให้เราได้ศึกษาไว้เป็นเยี่ยงอย่างดีๆ ต่อไปในอนาคตของเราได้อีกด้วย
----------------------------------------------------------------

เป็นสิ่งที่น่าละอายมาก สำหรับการแข่งขัีน และเป็นการเอาเปรียบทีมอื่นๆที่แข่งขันอย่างสุจริต และัมีน้ำใจนักกีฬา

กรรมการสมควรเข้ามาดูและตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะโครงการนี้มีเป้าหมา่ยให้เด็กไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ใช่หัดเป็นคนขี้โกง

ดูข้อมูลเปรียบเทียบได้ที่

http://www.plawan.com/family/listbyteam.php?team_name=Numtan_Kw&page=1
http://www.plawan.com/family/listbyteam.php?team_name=jdcomputer&page=1

    �� : พี่เก่ง     ����� : 23/03/2004 06:12 PM


�����Դ��繷��: 41

โอ๊ะโอ๋...ววว !!
พี่เก่ง ดูละเอียดดีจัง
ขอบคุณมากนะคะ :-)

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 23/03/2004 06:21 PM


�����Դ��繷��: 44

ทางคณะกรรมการ คงมีความเป็นธรรมนะครับ
และควรมีกรอบการจัดการที่รอบคอบมากกว่านี้
ถ้ารายการนี้ เป็นแบบ ดูร้อยได้ล้าน คงได้มีรายการ ฮา กันเกิดขึ้นได้นะครับ

    �� : วุฒิชัย     ����� : 23/03/2004 11:04 PM


�����Դ��繷��: 45
กำหนดการค่ายชวนเพื่อนท่องเว็บ

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2547

7:00 พบกันที่สถานีตำรวจพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน สี่แยกรัชโยธิน ฝั่งเดียวกับตึกช้าง ดูแผนที่ ที่นี่8:00 ออกเดินทางไปที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มีพี่ตำรวจช่วยดูแลความปลอดภัยของพวกเราตลอดทางเลย เท่! สุดสุด พี่ ๆ ทีมงานปลาวาฬเค้าก็เตรียมกิจกรรมสนุก ๆ ให้น้อง ๆ เล่นกันบนรถด้วยนะรับรองสนุกแน่10.00 พวกเราก็จะเดินทางถึง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พักกันพอหายเหนื่อยพวกเราก็มาพูดคุยทำความรู้จักกันสักนิดนึง และนั่งฟังการเสวนาในเรื่อง “คลิกอย่างสร้างสรรค์ สวรรค์ของครอบครัว” โดย พี่เอ๋อ (ปรเมศวร์ มินศิริ) จาก www.plawan.com และ ตำรวจไซเบอร์ พี่ตั๋น (พันตำรวจเอก ญาณพล ยั่งยืน) ในช่วงนี้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ และผู้ปกครองร่วมกันอภิปรายและพูดคุยทำความรู้จักกันด้วยนะจ๊ะ11:00 พี่เอ็ด กับ พี่โอ๊ต จะมาสอนน้อง ๆ ให้ใช้เครื่องมือสำหรับการแบ่งหมวดหมู่ของ Web Directory12.00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 พี่แอ๊ปเปิ้ลและพี่ ๆ ทีมงานปลาวาฬจะร่วมกันทำ Web Directory กับน้อง ๆ

14.00 ออกเดินทางสู่ที่พัก The Tide Resort ช่วงนี้พักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะ16.00 กิจกรรมทำแผนที่ดาวโดยพี่ๆจาก โครงการลีซ่า (www.lesaproject.com)หอดูดาวเกิดแก้ว (www.kirdkao.org) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย18.00 รับประทานอาหารเย็น19.00 บรรยายเรื่องดาวด้วยโปรแกรม Starry Night บริเวณริมหาดด้านหน้าโรงแรม หลังบรรยาย เราจะดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ปืนใหญ่ 3-5 ตัว ที่ทางหอดูดาวเกิดแก้วจะขนไปให้ ดาวที่เราจะเห็นสวยงามในวันนั้นคือ ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวศุกร์ และดวงจันทร์ ค่ะวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2547

8.00 รับประทานอาหารเช้า9.00 น้อง ๆ แต่ละทีมนำเสนอผลงานจากการจัดทำ Web Directory แจกรางวัลแก่กลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการค้นหาข้อมูลได้มากที่สุด ร่วมกันโหวตแต่งตั้งประธานรุ่น และพบกับกิจกรรมที่จะสอนให้น้องๆ ได้เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์โดย จำลองการรายงานข่าวผ่านหน้ากล้อง TV จากรายการ Big คิด ใครที่มีแววเข้าตากรรมการ จะได้รับสิทธิ์ ไปออกอากาศจริงในรายการ Big คิด นะจ๊ะ12.00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 ไป Underwaterworld15.00 เดินทางออกจาก Underwaterworld แวะซื้อของฝากที่หนองมนและถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ-------------------------------------------------
ที่มา ..... http://www.plawan.com/family/index.php

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 2/04/2004 08:14 AM


�����Դ��繷��: 47


โปรดสังเกต ..!!
หมายกำหนดการเข้าค่ายชวนเพื่อนท่องเว็บของวันแรก
ไปสิ้นสุดที่ ... หอดูดาวเกิดแก้ว

ไม่มีเวลาเข้านอนในที่พักเลย
สงสัยทีมงานคงจะให้นอนดูดาวจนถึงเช้าเลยนะ

โรแมนติกจังนะจ๊ะ :-)

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 2/04/2004 08:26 AM


�����Դ��繷��: 48

ไม่ให้นอนกันเลยพี่ก็ตายกันก่อนพอดีสิครับ จะไม่ให้พี่ทำอะไรเลยหรอจ๊ะ ต้องแบ่งเวลาก่อนนอนโทรศัพท์คุยกับแฟนด้วยนะจ๊ะ

    �� : พี่หนึ่ง     ����� : 2/04/2004 09:20 AM


�����Դ��繷��: 49
ขอให้ ..... พี่หนึ่งและเพื่อนๆ ทุกๆคน
ที่เดินทางไปเข้าค่ายของโครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ

เดินทางทั้งไปและกลับ โชคดีและปลอดภัย โดยสวัสดิภาพ
และ มีความสุขมากๆ กันทุกๆคน นะคะ :-)โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 3/04/2004 07:17 AM


�����Դ��繷��: 58

ตอนนี้ทางทีมงานของ Numtan_kw กำลังดำเนินการอยู่ที่ชลบุรีอยู่ครับ แล้วเราจะกลับไปเล่าประสบการณ์นะครับ

    �� : พี่หนึ่ง     ����� : 3/04/2004 01:45 PM


�����Դ��繷��: 59


ที่มา ..... http://www.plawan.com/family/listbyteam.php?team_name=Numtan_Kw

หมายเหตุ ...
5 คะแนน = ยอดเยี่ยม
4 คะแนน = ดี
3 คะแนน = ดีปานกลาง
2 คะแนน = พอใช้
1 คะแนน = ...............

-----------------------------------------------------------------------

รายชื่อเว็บไซต์ที่ได้แนะนำ

คะแนน และ ชื่อเว็บไซต์

4 http:// www. 101idea.hypermart.net
5 http:// www. 108pets.com
5 http:// www. 14tula.in.th
4 http:// www. 2519.net
5 http:// www. 365jukebox.com
4 http:// www. abhisit.org
5 http:// www. ac104.com
3 http:// www. adc.co.th/networkingsquare/login.asp
5 http:// www. adslthailand.com
5 http:// www. alternateinfo.com
5 http:// www. anurakthai.com
5 http:// www. apec2003.org
4 http:// www. ar4u.com
3 http:// www. arcana.in.th
4 http:// www. a-roi.com
3 http:// www. art.hcu.ac.th/khon/index01.html
5 http:// www. atimemedia.com
4 http:// www. aussietip.com
5 http:// www. autisticthailand.com
3 http:// www. automobile.mweb.co.th/guide
3 http:// www. ayutthayamall.viewthailand.com/ayutthaya/index.asp
5 http:// www. baanjomyut.com
5 http:// www. bangkokcity.com/thaiwriter/index/index.php
4.5 http:// www. bangkokfashioncity.com
4 http:// www. bangkokfocus.com
5 http:// www. bangkokfood.com
5 http:// www. bannok.com
5 http:// www. banramthai
5 http:// www. barbie.com
5 http:// www. belovedking.com
5 http:// www. belovedqueen.com
5 http:// www. bhunchee.com
5 http:// www. bikeloves.com
5 http:// www. bkkchildrenmuseum.com
4 http:// www. bluemountain.com
4 http:// www. bma.go.th/mafia
3 http:// www. bmmedia.co.th
5 http:// www. bmta.co.th
5 http:// www. bookbyhand.com
3 http:// www. booksilove.com
2 http:// www. bored.com
5 http:// www. botticelli.art-culture.net
2 http:// www. bowling2002.cjb.net
3 http:// www. britannica.com
5 http:// www. buddhadasa.com
5 http:// www. budpage.com
4 http:// www. byxtreme.com
1 http:// www. carmoworld.com
4 http:// www. catc.or.th
1 http:// www. chaliang.com
4 http:// www. chaobaan.com
4 http:// www. chipthailand.com/html
3 http:// www. chowdoi.cjb.net
3 http:// www. chulabook.com
5 http:// www. cityvariety.com
3 http:// www. cliffrichard.org
4 http:// www. cnn.com
5 http:// www. commart.co.th
5 http:// www. cyberdict.com
4 http:// www. dailynews.co.th
3 http:// www. darasart.com
3 http:// www. ddc.moph.go.th/Bird_Flu_main.html
4 http:// www. ddc.moph.go.th/sars_center.html
5 http:// www. democrat.or.th
3 http:// www. dharma.school.net.th
5 http:// www. di-arezzo.com
5 http:// www. diaryhub.com
5 http:// www. discovery.com
4 http:// www. discusthai.com
4 http:// www. diveinfo.net
4 http:// www. diynet.com
4 http:// www. dld.go.th
4 http:// www. dnp.go.th
5 http:// www. dogrunner.com
4 http:// www. doi.go.th
4 http:// www. doitung.org/thai
4 http:// www. dontrithai.com
5 http:// www. doolaedek.com
5 http:// www. dordek.org
4 http:// www. dreampoem.com
2 http:// www. driflora.com
2 http:// www. driverguide.com
4 http:// www. e-charity.thai.com
4.5 http:// www. egat.co.th
4 http:// www. egreetings.com
5 http:// www. encarta.msn.com
3 http:// www. englishtown.com
3 http:// www. eotoday.com
2.2 http:// www. e-webonline.com
3 http:// www. f4thailand.com
4 http:// www. familyxone.com
4 http:// www. fanpantae.com
5 http:// www. fashionroom.com
5 http:// www. fda.moph.go.th
4 http:// www. fernsiam.com
2.67 http:// www. fire2rescue.com
4 http:// www. foodnetwork.com
3 http:// www. fpo.mof.go.th
5 http:// www. free108.com
5 http:// www. freesplans.com
3 http:// www. friends.co.th
3 http:// www. fun4sms.com
3 http:// www. GaMo.4t.com
5 http:// www. garden2003.com
5 http:// www. geocities.com/BourbonStreet/Delta/7219 [เรือนคุณยาย]
3 http:// www. geocities.com/thaifreeman
4 http:// www. gis2me.com
5 http:// www. gongtup.com
4 http:// www. google.co.th
5 http:// www. gourmetthai.com
5 http:// www. guitarthai.com/home.asp
1 http:// www. gun.in.th
2 http:// www. gxmath.com
5 http:// www. ha.or.th
3 http:// www. harrypotter.com
5 http:// www. healthandcuisine.com
5 http:// www. heartandcholesterol.com
3 http:// www. hewhew.com
3 http:// www. ho-health.com
4 http:// www. homeandi.com
4 http:// www. honghongmeaw [thai.net/honghongmeaw]
3 http:// www. honghonthai.com
4 http:// www. hotlinesoccer.com
5 http:// www. housecall.trendmicro.com
4 http:// www. hutch4love.com
5 http:// www. i-am-image.com
5 http:// www. icq.com
3 http:// www. i-kool.com
3 http:// www. ikydot.com
4 http:// www. indyv.com
4 http:// www. ipst.ac.th
5 http:// www. isangate.com
4 http:// www. issarachon.com
5 http:// www. is-trip.com
5 http:// www. itgeniusclub.com
5 http:// www. ittm.or.th
4 http:// www. itv.co.th
4 http:// www. itzonetv.com
5 http:// www. jazzisland.com
4 http:// www. jkdramas.com
4 http:// www. kalathai.com
5 http:// www. kanchanapisek.or.th
4.5 http:// www. kantana.com
5 http:// www. kapook.com
4.5 http:// www. kapook.com/musicstation/index.html
5 http:// www. karatethai.com
3 http:// www. khonnaruk.com
4 http:// www. khonthai.com
4 http:// www. kids.mweb.co.th
4 http:// www. knittinghouse.com
5 http:// www. knowmoretech.com
4 http:// www. komchadluek.com
5 http:// www. kookroom.com
4 http:// www. kosanathai.com
5 http:// www. kubirdclub.tk
4 http:// www. lawsociety.or.th
2 http:// www. lawyerthai.com
4 http:// www. lemononline.com
4 http:// www. lesaproject.com
3 http:// www. lesla.com
5 http:// www. linux.thai.net
4 http:// www. liverpoolthailand.com
5 http:// www. livingwithit.org
3 http:// www. longdo.com
5 http:// www. love4home.com
3 http:// www. lovecenter.in.th
4 http:// www. loveconcept.com
4.5 http:// www. loveforest.net
5 http:// www. maama.com
4 http:// www. madblast.com
4 http:// www. magcartoon.com
4 http:// www. mahadthai.com
5 http:// www. maipradab.com
4 http:// www. majorcineplex.com
5 http:// www. makhos.com
4 http:// www. malila.com
5 http:// www. manager.co.th
4 http:// www. matichon.co.th
4 http:// www. mcdang.com
5 http:// www. meechaithailand.com
4 http:// www. menhealth.pfizer.co.th
5 http:// www. min4.com
4 http:// www. mobilecolor.net
4 http:// www. mocyc.com
4 http:// www. moe.go.th/1Amp1Sch/
3 http:// www. mohanamai.com
3.5 http:// www. monre.go.th
4 http:// www. moviepr.com
4 http:// www. mthai.com
4 http:// www. muaythai2000.com
5 http:// www. mweb.co.th
5 http:// www. namharn2.com
5 http:// www. namtal.webhostme.com
4 http:// www. nanaidea.com
4 http:// www. narenthorn.or.th
5 http:// www. nasa.gov/home/index.html
4 http:// www. navy.mi.th/sailing
5 http:// www. netdaythai.org
5 http:// www. nicefloral.com
4 http:// www. nonkron.com
5 http:// www. nstda.or.th/html/ar-nanotech.html
5 http:// www. nstda.or.th/scimag
4 http:// www. numtan.com
5 http:// www. onab.moe.go.th
3.15 http:// www. oncb.go.th
4 http:// www. onlineconversion.com
4 http:// www. otp.go.th/bmrt/index.htm
5 http:// www. overclockzone.com
5 http:// www. pahuyuth.de
3 http:// www. palmthaistreet.com
4 http:// www. pandathailand.org
5 http:// www. pantip.com
4 http:// www. pappayon.com
4 http:// www. pariyat.org
5 http:// www. peseenam.com
5 http:// www. petprauma.com
4 http:// www. petsglobalcenter.com
3 http:// www. phana.net
4 http:// www. photoontour.com
4 http:// www. phuketport.com
3 http:// www. pimarn.com/german
4 http:// www. plakdee.com
5 http:// www. plawan.com
4 http:// www. plpd.org
5 http:// www. pocketpcboy.com
4.5 http:// www. poompae.com
3 http:// www. pop.co.th
4 http:// www. popcoupon.com
4 http:// www. prapayneethai.com
4 http:// www. procolorlab.com
3 http:// www. puppap.cjb.net
3 http:// www. pyramidtennis.com
4 http:// www. quamruq.com
5 http:// www. rakang.thaigov.go.th
4 http:// www. rarestonemuseum.com
4 http:// www. rd.go.th
4 http:// www. readyplanet.com
4 http:// www. relaxzy.com
5 http:// www. rodthai.com
5 http:// www. rtaf.mi.th/museum
5 http:// www. ruencom.com
4.5 http:// www. sabuy.com/ttt
5 http:// www. safetybio.com
5 http:// www. samunpai.com
5 http:// www. sanook.com
2 http:// www. sarakadee.com
4 http:// www. sawadee.com
3 http:// www. seub.or.th
3 http:// www. siam2you.com
4 http:// www. siambird.com
4 http:// www. siamca.com
4 http:// www. siamdev.com
2 http:// www. siamfishing.com
4 http:// www. siamguru.com
4 http:// www. siammusiconline.com
4 http:// www. siamsolo.com
3 http:// www. siamsport.co.th
5 http:// www. siamswim.com
3 http:// www. siamtv.com
4 http:// www. sipprapa.net
4.5 http:// www. social.go.th
4 http:// www. space.com
3 http:// www. srichaphantennisacademy.com
4 http:// www. storythai.com
3 http:// www. suanpakkad.com
5 http:// www. sukhothai.go.th
5 http:// www. susarn.com
5 http:// www. talaythai.com
4 http:// www. tamroy.or.th
5 http:// www. tatayoung.com
5 http:// www. tate.org.uk/home/default.htm
4 http:// www. thai3d.net
4 http:// www. thaibg.com
4 http:// www. thaicert.nectec.or.th
5 http:// www. thaichat.net
3 http:// www. thaiclinic.com
5 http:// www. thaicomputer.com
3 http:// www. thaicycling-group.com
5 http:// www. thai-d.com/siam-china
4 http:// www. thaidoweb.com
2 http:// www. thaifast.com
5 http:// www. thaifolk.com
5 http:// www. thaifoodcorner.com
5 http:// www. thaifooddb.com
3 http:// www. thaigolfer.com
5 http:// www. thaigraph.com
4 http:// www. thaiherbclub.com
4 http:// www. thaiicq.com/qq.html
5 http:// www. thailabonline.com/tobacco.htm
5 http:// www. thailandeguide.com
5 http:// www. thailandpost.com/WebLinks/ShowLink.asp
5 http:// www. thailib.com
5 http:// www. thaiminitennis.com/home.php
4 http:// www. thaimsn.net
5 http:// www. thainewyork.com
5 http:// www. thaingo.org
2 http:// www. thainuke.net
5 http:// www. thaiparents.net
5 http:// www. thaiparks123.com
4 http:// www. thaipoem.com
5 http:// www. thaiquit.com
4 http:// www. thairath.co.th
4 http:// www. thairice.org
5 http:// www. thairunning.com
5 http:// www. thaiscouting.com
4 http:// www. thaisecondhand.com/magazine
3 http:// www. thaisharp.net
4 http:// www. thaispca.org
5 http:// www. thaistamp.com
2 http:// www. thaisticker.hypermart.net/libraly/meteors.html
5 http:// www. thaiteacher.org
2 http:// www. thaitextilemuseum.com
4 http:// www. thaitourzone.com
5 http:// www. thaitree.com
4 http:// www. thaitrip4u.com
5 http:// www. thaitv3.com
5 http:// www. thaiware.com
5 http:// www. thaiwaterbirds.com
5 http:// www. thaiwriter.net
4 http:// www. themeworld.com
3 http:// www. theriverofkingsbangkok.com
5 http:// www. tiewroblok.com
1 http:// www. tisi.go.th/consumer_guide/index.html
3 http:// www. tmd.go.th
4 http:// www. tobethai.org
5 http:// www. tomshardware.com
1 http:// www. tomyumgoong.com
2 http:// www. tot.or.th
4 http:// www. tpa.or.th
5 http:// www. trekkingthai.com
5 http:// www. tucar.or.th
5 http:// www. twebmaster.com
5 http:// www. unlimitpc.com
3 http:// www. urhero.com/paradorn
3.5 http:// www. urlbookmarks.com
4.5 http:// www. usa.or.th
4 http:// www. vanthai.com
5 http:// www. vcharkarn.com/reurnthai
3 http:// www. veteethai.com
4 http:// www. waaak.com
3 http:// www. wangdermpalace.com
4 http:// www. watarun.org
5 http:// www. watpho.com
5 http:// www. webmaster.or.th/event/webaward
4 http:// www. who.int
4 http:// www. women.mweb.co.th
4 http:// www. womenstravelclub.com
5 http:// www. wondermay.com
4 http:// www. wongchatree.com
4.5 http:// www. worldplantcenter.com

หมายเหตุ ...
5 คะแนน = ยอดเยี่ยม
4 คะแนน = ดี
3 คะแนน = ดีปานกลาง
2 คะแนน = พอใช้
1 คะแนน = ...............

-----------------------------------------------------------------------
ที่มา ..... http://www.plawan.com/family/listbyteam.php?team_name=Numtan_Kw

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 3/04/2004 03:41 PM


�����Դ��繷��: 60


ที่ตั้งใจและเตรียมไว้ มีทั้งหมด 400 เว็บไซต์
แต่ทำได้ 350 เว็บไซต์ เขียนคำอธิบายไม่ทัน


ผลการแข่งขัน ทีม Numtan_Kw
แนะนำเว็บไซต์ ได้ 350 เว็บไซต์
และ ได้รับการตรวจเช็ค 350 เว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว
คะแนนเต็ม 1,750 คะแนน ได้คะแนน 1,442.02 คะแนน

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ = 82.4 %

------------------------------------------------------------------------
ที่มา ..... http://www.plawan.com/family/listbypoint_all.php
- http://www.plawan.com/family/listbypoint.php

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 3/04/2004 03:52 PM


�����Դ��繷��: 61


ขอบคุณมากๆ นะคะ :-)

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 5/04/2004 07:12 AM


�����Դ��繷��: 69

ยิ่งดูรูปยิ่งนึกถึงบรรยากาศเก่าที่แสนดี "อยากไปอีกจังเลย"

    �� : พี่หนึ่ง   Mail to พี่หนึ่ง  ����� : 16/04/2004 06:44 PM


�����Դ��繷��: 71


ภาพบรรยากาศของค่ายชวนเพื่อนท่องเว็บ ครั้งที่ 1
อ่าน เรื่องเล่าของ ... พี่หนึ่ง
ต่อที่นี่นะคะ .....
http://www.numtan.com/story_2/view.php?id=101

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 12/05/2004 12:22 AM


�����Դ��繷��: 72


<<< From: เกริกชัย กลั่นแก้ว
<<< To: numtan_kw@hotmail.com
<<< Sent: Thursday, May 27, 2004 8:52 AM
<<< Subject: รายการเครือซิเมนต์ไทยไอทีจีเนียส และ IT Genius Club ขอเชิญเพื่อนสมาชิก<<< กิจกรรมแรกที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ สมาชิก IT Genius Club และปลาวาฬโดยเฉพาะ
<<< งานนี้นอกจากจะได้ชมภาพยนตร์สุดยอด Special Effect เรื่อง The Day After Tomorrow
<<< จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม นี้ เวลา 9.00 น.ที่โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ ซอย 1

<<< กติกา เพียงพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรติดต่อ
<<< และเมล์มาที่ webmaster@plawan.com
<<< หรือโทรศัพท์มาที่หมายเลขอัตโนมัติ 0-2930-1802
<<< และจะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์ www.plawan .com
<<< ในวันที่ 28 พ.ค. 47

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 28/05/2004 04:21 PM


�����Դ��繷��: 73


สวัสดีคะ ..... พี่เว็บมาสเตอร์ของ เว็บไซต์ www.plawan .com

ทีม Numtan_Kw จาก "ค่ายชวนเพื่อนท่องเว็บ ครั้งที่ 1"
ขอสมัครร่วมกิจกรรมนี้
ในนามของ ..... นายสาโรช เกตุแก้ว จาก "ค่ายชวนเพื่อนท่องเว็บ ครั้งที่ 1"
E-Mail ..... contona80@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ ..... 0 1- XXX X X X X

ขอบคุณมากๆ นะคะโชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 28/05/2004 04:24 PM


�����Դ��繷��: 75


ผู้โชคดีที่ได้ร่วมกิจกรรม IT on Scene

ชมภาพยนตร์ ค้นเบื้องหลัง ..... The Day After Tomorrow & The Exclusive Review
โดย ..... รายการเครือซิเมนต์ไทยไอทีจีเนียส
สำหรับสมาชิก 50 ท่าน ..... ของเว็บไซต์ Plawan.com มีรายนามดังต่อไปนี้

1.คุณ สุวัฒน์ แย้มทิม
2.คุณ วิภาดา รัตนคช
3.คุณ ณัฐธี ตันติชัยพร
4.คุณ nipa jaroenthammawat
5.คุณ อาทิตย์ หวังสะอาด
6.คุณ สุปราณี แจ้งกระจ่าง
7.คุณ Warunee Techaboonpratan
8.คุณ ติยา แก้วใจ
9.คุณ ศักดิ์ดา ศรีมานนท์
10.คุณ nuttaphong jaruwannaphong
11.คุณ เอกพล สดมณี
12.คุณ วันวิสาข์ รอดศรี
13.คุณ วิภาดา รัตนคช
14.คุณ yupa jaroenthammawat
15.คุณ จรัสพร สุวรรณ
16.คุณ กวิน ปุญโญกุล
17.คุณ อัญชลี วัดสิงห์
18.คุณ ธีรชัย ศรีสุวงศ์
19.คุณ ศิริมา บุ้งสุวรรณ
20.คุณ chaiyasit ngasuwan
21.คุณ สุธิดา สอนดำริห์
22.คุณ ปิ่นปมน สดมณี
23.คุณ ธนิตย์ พลายมาส
24.คุณ สาโรช เกตุแก้ว .....จากทีม Numtan_Kw
25.คุณ ธิติมาพร แก้วกำเหนิด
26.คุณเ กษราภรณ์ คงควร
27.คุณ Supatnuj Sorndamrhi
28.คุณ นิภาพร ศิรินันตชัย
29.คุณ วารุณี อินทพันธุ์
30.คุณ ทรงสุดา นครชัย
31.คุณ จำเนียร พิกุลหอม
32. คุณ นิรันดร์ ไชยเดช
33.คุณ สกานต์ เพ็งสกุล
34. คุณ จิตเกษม คงศิริศักดิ์
35. คุณ nanpipat CH
36.คุณ เอกภพ พรหมพินิจ
37.คุณ ณพรพรรธน์ สัมฤทธิ์ผล
38.คุณ พรหมพินิจ เอกภพ
39.คุณ สุภางคศรี เบญจสัตย์กุล
40. คุณ อลิสา ปานเหล็ง
41.คุณ นริศรา ปานจันทร์
42.คุณ ศุภณัฐ ชัยดี
43.คุณ ธเนศ ผุดผ่อง
44. คุณ นายนิรุตม์ วงศ์สวัสดิ์
45.คุณ วาสินี กิตติตระการ
46.คุณเ กียรตินรินทร์ เชื้อศิริพัฒน์
47.คุณ คณิติน พลเหตุ
48. คุณ ศิวดล เสาสูง
49.คุณ จรัสพงษ์ สมศิริ
50.คุณทศพร ระมัด


วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2547 ..... ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า .. สยามแสควร์ ซอย 1
เวลานัดหมาย ..... 8.30 น. มาก่อน ได้รับบัตรก่อน ลดภาระการต่อคิว
เวลาเริ่มกิจกรรม ..... 9.00 น.
เวลาเข้าโรงภาพยนตร์ ..... 9.45 น.

1 ท่านจะได้ตั๋ว 2 ใบ ..... เผื่อหนีบคุณแม่..คุณพ่อ..เพื่อน..พี่..น้อง มาอีก 1 ที่นั่ง ... แต่ห้ามนั่งคน เดียว 2 ที่นั่งเด็ดขาดนะจ๊ะ ใครที่คิดจะฉายเดี่ยว สามารถสละสิทธิ์ 1 ใบที่เหลือได้ที่ E-mail : info@shownolimit.comแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อเราจะได้นำบัตรที่เหลือ ไปแจกให้ผู้ที่กำลังต้องการบัตร .. ซึ่งมีเยอะมาก ** กรุณาแจ้งภายในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค. นี้

หมายกำหนดการ .....
8.30 น. ..... สมาชิก Plawan.com รวมพล พร้อมๆ กับสมาชิกรายการ IT Genius รับบัตรสมาชิก IT Genius "Mini" Card รุ่นแรกของโลกก่อนใครในประเทศ! .. เฉพาะ IT Genius Club

9.00 น. ..... พิธีการบนเวที เปิดตัวโครงการ IT On Scene .. โครงการนี้ตั้งใจ พาสมาชิกดูหนังที่ใช้ Special Effect มากๆ หรือเนื้อหาเชิงคอมพิวเตอร์ .. เทคโนโลยี ดูจบ เสวนาต่อเลยให้หัวสมองทำงาน .. พิธีสุดเท่ที่สุดในรายการ "พี่หนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์" ขึ้นกล่าวต้อนรับ แนะนำรายละเอียดงาน เชื่อม .. สัมพันธไมตรี ชาว IT Genius Club

- คุณมัทนา เหลืองนาคทองดี ..... ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
- คุณเฮนรี่ ทราน ..... ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ทเวนตี้ เซ็นจูรี่ ฟ็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด แถลงความร่วมมือในกิจกรรมแรกนี้
- ผู้ชมร่วมแอ็คอาร์ต ..... ให้พี่ๆสื่อมวลชนถ่ายภาพพร้อมถ่ายทำสกู๊ป ออกรายการ IT Genius

9.45 น. ..... เข้าโรงภาพยนตร์ พบตัวอย่างหนังใหม่ๆ ไม่เคยชมมาก่อน จาก 20th Century Fox และ Warner
9.58 น. ..... สรรเสริญพระบารมี
10.00 น. ..... ได้ฤกษ์ที่โลกจะถูกถล่ม!! The Day After Tomorrow! บนจอ Cinema Scope ใหญ่โตเต็มตา ยิ่งกว่าโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่าน
12.20 น. ..... ภาพยนตร์จบ...ร้องไห้ร้องห่มกันพอสมควร ก็เดินออกจากโรงภาพยนตร์

มาต่อด้านนอกด้วยการเสวนา ..... "เผยเทคนิคงานสร้าง" โดยคุณเฮนรี่ ทราน เอ็นไซโคลพีเดียหนังฮอลลีวูด และคุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยพันล้าน"องค์บาก"(จากทั่วโลก) อธิบายฉากต่อฉาก / เฟรมต่อเฟรม พร้อมภาพ 3D Animation ประกอบ ระหว่างเสวนา มีเลี้ยงอาหารกลางวันเล็กน้อย .. ย้ำว่าเล็กน้อย... ฉะนั้นอย่าคาดหวังถึงหูฉลาม สกาล่า เด็ดขาด :-)

12.50 น. ..... พิเศษ สำหรับสมาชิกไอทีจีเนียสคลับ เล่นเกม กับซอฟต์แวร์พิเศษ โดยพี่หนุ่ย แจกของรางวัล, ของที่ระลึก จากหนัง และเครือซิเมนต์ไทย นอกจากนี้ร่วมลุ้นจับ รางวัลใหญ่ Pocket PC Acer N10 ถึง 2 เครื่อง!!!

กิจกรรมเสร็จสิ้นอย่างสมบรูณ์ ..... เวลา 13.30 น. พูดคุยแลกเปลี่ยน ทัศนะ เอากล้องมือถือมาถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

ทราบเวลาแล้วล่ะก็ ..... กรุณาตรงต่อเวลา .. เข้าใจว่าเช้า... แต่วันธรรมดาเรายังตื่นไปเรียนได้เลย ถึงก่อน 8.30 น. ก็จะสวย เพราะเราต้องผ่านขั้นตอนการรับบัตรสมาชิกด้วย

ถ้าเห็นบัตร IT Genius "Mini" Card แล้ว ..... จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า "บัตรงามมั่กๆ" ...
พร้อมมีส่วนลด ..... ร้านนายอินทร์, ซีเอ็ด, B2S, GenX Academy, ComArt, ECC, Professional IT Service .. คอร์สอบรมไอทีหลากหลายหลักสูตร และแกรนด์สปอร์ต ทุกสาขา... โอ้วววว...มันเยี่ยมมากเลยจอร์จ !!!

หมายเหตุ .....
เบอร์โทรติดต่อทีมงานในกรณีฉุกเฉิน : พี่แจง-พี่จอย บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด
พี่แจง : 06-7095373 ติดต่อก่อนวันเสาร์ที่ 29 พค. กรุณาโทร 02-3927766 ต่อ 14

...........................................................
http://www.plawan.com/content/Innovation_Awards.html

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 28/05/2004 04:34 PM


�����Դ��繷��: 76


ขอแสดงความเสียใจ
กับ พี่หนึ่งและเพื่อนๆ ด้วยนะคะ ที่ตื่นไปดูหนังไม่ไหว :-)

และ ดีใจกับน้องแยมและคุณพ่อด้วยนะจ๊ะ
ที่ได้ไปดูหนังเรื่องนี้ แทนพี่หนึ่งกับเพื่อนๆ
อย่าลืมมาเล่าเรื่องสนุกๆ ให้เพื่อนๆ ด้วยนะจ๊ะ :-)


    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 29/05/2004 03:01 PM


�����Դ��繷��: 77


From ..... support@plawan.com
To ..... numtan_kw@hotmail.com
Sent ..... Tuesday, June 08, 2004 2:05 PM
Subject ..... ขอเชิญร่วม โครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ รุ่นที่ 2 ฯ


สวัสดีครับคุณ NiCha Kw.
เปิดแล้วครับ....โครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ รุ่นที่ 2

โครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ รุ่นที่ 2 มาแล้วค่ะ ขณะนี้เพื่อนๆ สามารถส่งลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ และจัดหมวดหมู่เว็บไซต์ได้เองแล้วนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ที่สนใจ สามารถสมัครสมาชิกกับ โครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ รุ่นที่ 2 ได้เลยค่ะที่นี่ ส่วน สมาชิกเก่าก็สามารถใช้ล็อกอินเดิมได้เลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆ ท่านใดลืมก็ส่งเมล์มาสอบถามได้ที่ support@plawan.com
และเรายังมี เว็บบอร์ด ไว้สำหรับให้เพื่อนๆ พูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งเปิดให้บริการแล้วค่ะ โดยเพื่! อนๆ ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก หรือที่เป็นสมาชิก กับโครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ ของเราแล้วก็ต้องสมัครสมาชิกใหม่ โดย สามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้ที่นี่ครับ

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 9/06/2004 10:19 AM


�����Դ��繷��: 78

พี่ก็ได้รับเมลล์เรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับ คราวนี้ท่าทางน้องตาลก็ต้องอดหลับอดนอนอีกสิท่า

    �� : พี่หนึ่ง     ����� : 9/06/2004 03:27 PM


�����Դ��繷��: 79เรื่องเล่าของ ... พี่หนึ่ง จากหน้าบันทึกของน้ำตาล

เหตุการณ์ดีดี และ ความรู้สึกที่น่าประทับใจ จากการไปออกค่ายโครงการชวนเพื่อนท่องเว็บครั้งที่ 1 นั้น วันนี้พี่หนึ่งและน้ำตาล ได้มาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ผ่านทางเว็บบอร์ดของ numtan.com ซึ่งเรื่องราวต่างๆ นี้ เปรียบเหมือนกับบันทึกไดอารี่เล่มหนึ่งของการเดินทางไปสู่ความสำเร็จของโครงการ จากอีกมุมมองหนึ่งของสมาชิกในค่าย เรื่องเล่านี้ต้องขอขอบคุณพี่หนึ่ง ที่ทำให้ความประทับ และความทรงจำดีดี ได้ถูกถ่ายทอดออกมาให้เพื่อนๆ เห็นอีกครั้ง เพื่อนๆ ยังจำภาพที่ผ่านมาได้หรือเปล่า? และสำหรับเพื่อนที่พลาดจากการไปออกค่าย สามารถอ่านเรื่องราวเหล่านั้น ได้ที่นี่ นะคะ

เรื่องเล่าของ ... พี่หนึ่ง

http://www.numtan.com///story_2/view.php?id=101

ขณะนี้ ทีม Numtan_Kw กำลังมีคะแนนนำอยู่ นะคะ
http://www.numtan.com/nineboard/view.php?id=1555

โครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ รุ่นที่ 1
http://www.plawan.com/family
    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 21/12/2004 02:19 PMชื่อ ::
  *
  รหัสผ่าน ::  
 
อีเมล์ ::
 
 
รูปภาพ ::
  ขนาดไม่เกิน 50 Kb
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
ข้อความ ::
  *
  Emotion ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
     
 Search Word:
ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ ขอขอบพระคุณ

Copyright © 2001-2002 - nineto.com. All Rights Reserved.