| หน้านี้ท่านบรรเลง | บันทึกของน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนดู | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- แก้ไขข้อมูลสมาชิก | เข้าระบบผู้ดูแล | ตั้งกระทู้ใหม่ -ประเทศไทยได้อะไรจากงาน APEC ในครั้งนี้ ...?


สรุป และ อ้างอิงจาก

- ข่าวของหนังสือพิมพ์รายวัน ... ผู้จัดการ ... ไทยรัฐ ... กรุงเทพธุรกิจ ... คม ชัด ลึก
- ข่าวของ APEC Channel ช่อง 11
- ระหว่าง วันที่ 15 - 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546
- ภาพสวยๆจาก http://photo.apec2003.org/photo/index.php?mode=2

_______________________________________________________


โชคดีนะคะ

\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/

    โดย : น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   เมื่อ : 24/10/2003 08:55 AM

 
 
ความคิดเห็นที่: 1


APEC ย่อมาจาก
Asia-Pacific Economic Cooperation

1 / 26

    โดย : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  เมื่อ : 24/10/2003 08:58 AM


ความคิดเห็นที่: 2


ในที่สุด ..... การประชุมกลุ่มเอเปกในประเทศไทย ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี ด้วยการประชุมคณะทำงานของกลุ่มเอเปกชุดต่างๆ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส การประชุมระดับรัฐมนตรี ก็มาถึงขั้นสุดท้าย ในวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2546 ที่ผ่านมานี้ ด้วยการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้ง 21 เขต ที่กรุงเทพฯ

2 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:00 AM


ความคิดเห็นที่: 3


กลุ่มเอเปก เริ่มขึ้นในปี 2532 ..... ด้วยการผลักดันของ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา
ที่พยายามดึงกลุ่มประเทศอาเซียนเข้ามา เพื่อเปิดทางไปสู่การค้า และ การลงทุนเสรีระหว่างประเทศ

3 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:02 AM


ความคิดเห็นที่: 4


สาเหตุคือ ..... การเจรจาว่าด้วยข้อตกลงทั่วไปทางการค้า และ ศุลกากร
หรือ แกตต์ [GATT] ในเวลานั้น กำลังกำลังประสบอุปสรรคไม่มีความคืบหน้า
ทำให้สหรัฐอเมริกาแสวงหาหนทางอื่นที่จะเร่งเปิดเสรีทางการค้า และ การลงทุนที่ไม่ต้องหวังพึ่งแกตต์

4 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:05 AM


ความคิดเห็นที่: 5


สหรัฐอเมริกา และ พันธมิตร คือ ออสเตรเลีย และ แคนาดา
จึงหันมามองกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในเอเชีย
และ เมื่อมีการประชุมเจรจาการค้าที่กรุงแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย ในปี 2532
สหรัฐอเมริกากับเพื่อนพันธมิตร ก็ชักชวนกลุ่มอาเซียนให้เข้าร่วมจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจ

5 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:10 AM


ความคิดเห็นที่: 6


กลุ่มอาเซียน ..... โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ประเทศมาเลเซีย และ อินโดนีเซีย มิได้กระตือรือร้นที่จะร่วมมือมากนัก เพราะรู้ว่า นี่เป็นกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกากับเพื่อนพันธมิตร ที่จะผลักดันวาระการค้า และ การลงทุนเสรี ทั้งนี้กลุ่มอาเซียนเชื่อว่า ตนจะเสียมากกว่าได้ประโยชน์ เพราะประเทศในกลุ่มอาเซียน ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ มีการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศของตนอย่างแน่นหนา และ มีอัตราภาษีศุลกากรที่สูงกว่าของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียอย่างมาก

6 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:12 AM


ความคิดเห็นที่: 7


แต่ ..... ด้วยทั้งการปลอบ และ กดดันจากสหรัฐอเมริกากับเพื่อนพันธมิตร
กลุ่มอาเซียนก็ยอมร่วมจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
หรือ เอเปก [APEC] ซึ่งค่อยๆ เพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้น

7 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:14 AM


ความคิดเห็นที่: 8


ลักษณะพิเศษของกลุ่มเอเปก ..... ก็คือเป็นกลุ่มสมัครใจที่จะดำเนินงานโดยฉันมิตรของสมาชิก ไม่มีข้อบังคับ หรือ มติที่สมาชิกต้องทำตาม การดำเนินงานอาศัยธรรมเนียมปฏิบัติ และ ไม่เป็นพิธีการ ไม่มีการจัดองค์กรถาวร หรือ ระบบราชการรองรับ นอกจากสำนักเลขานุการที่ประเทศสิงคโปร์

8 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:16 AM


ความคิดเห็นที่: 9


จากนั้น ..... สหรัฐอเมริกากับเพื่อนพันธมิตร
ก็ผลักดันวาระการเปิดเสรีการค้า และ การลงทุน แต่มาในรูปของการ "สมัครใจ"
คือสมาชิกเสนอตัวที่จะเปิดเสรีในด้านต่างๆเองภายในกลุ่มเอเปก
โดยไม่ต้องรอคู่เจรจา และ ไม่ต้องรอแกตต์

9 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:20 AM


ความคิดเห็นที่: 10


กลยุทธ์นี้ ไม่ได้ผล ..... เพราะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาไม่เล่นด้วย แต่สหรัฐอเมริกากับเพื่อนพันธมิตร ก็ยังสามารถผลักดันวาระการเปิดเสรีการค้าในการประชุม ปี 2536 ซึ่งบรรลุผลในการประชุม ปี 2537 และ ได้ตั้งเป้าการค้าเสรีภายในปี 2553 สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว และ ปี 2563 สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา

10 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:23 AM


ความคิดเห็นที่: 11


ในที่สุด ..... การเจรจาของแกตต์ก็บรรลุผล และ นำไปสู่การจัดตั้ง องค์การการค้าโลก ในปี 2538 พร้อมด้วยการลดอัตราภาษีศุลกากร และ กฎเกณฑ์การค้าอื่นๆ ทำให้สหรัฐอเมริกากับเพื่อนพันธมิตร ลดความสนใจในกลุ่มเอเปกลง และ หันไปเคลื่อนไหวเจรจาภายในองค์การการค้าโลกแทน

11 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:25 AM


ความคิดเห็นที่: 12


กลุ่มเอเปก จึงเข้าสู่ยุคซบเซา และ สับสน ที่แทบไม่มีกิจกรรมเด่นชัด ..... นอกจากการประชุมประจำปีที่ทำกันเป็นพิธีกรรมหมุนเวียนไปปีละเขตเศรษฐกิจ ที่เต็มไปด้วยวาระการประชุม และ แถลงการณ์ตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี กิจกรรมก็กลายรูปไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงนโยบาย การรวบรวมเผยแพร่สารสนเทศ การศึกษา วัฒนธรรม เยาวชน ทรัพยากรมนุษย์ วิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม ซึ่งก็คือ กลายเป็นกลุ่มแบบสัพเพเหระ

12 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:27 AM


ความคิดเห็นที่: 13


เอเปก กลายเป็นเวทีสำหรับสมาชิกที่ผลัดกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี ..... ได้ทำหน้าที่ประธาน
และ ชูประเด็นที่ตนต้องการเสนอคำขวัญ และ ดึงเงินทุนมาสนับสนุนโครงการ หรือ กิจกรรมของตน

13 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:30 AM


ความคิดเห็นที่: 14


สหรัฐอเมริกา กับ ออสเตรเลีย ..... หันกลับมาสนใจกลุ่มเอเปกอีกครั้ง เมื่อการเจรจาภายในองค์การการค้าโลกล้มเหลว และ เมื่อเกิด เหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 เพราะสหรัฐอเมริกากับเพื่อนพันธมิตร ต้องการพันธมิตรในการรุกรานประเทศที่แข็งข้อ เช่น อัฟกานิสถาน อิรัก อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซีเรีย ตลอดจนต้องการให้รัฐบาลของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงมือปราบปรามพวกที่ต่อต้านสหรัฐในแถบนี้อีกด้วย

14 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:32 AM


ความคิดเห็นที่: 15


ในอดีต ..... ผู้นำของสหรัฐอเมริกาจะเข้าร่วมประชุมเอเปคอย่างเงียบๆ และ ไม่เป็นข่าวมากนัก แต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2544 สองเดือนหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็กลับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำของเอเปกที่ เซี่ยงไฮ้ อย่างเอิกเกริก มุ่งมั่น และ เป็นทางการอีกครั้ง พร้อมใส่วาระ "ต่อต้านการก่อการร้าย" เข้ามาในการประชุมอีกด้วย ซึ่งละเมิดธรรมเนียมปฏิบัติของกลุ่มเอเปก ที่จะไม่พูดประเด็นเรื่องการเมือง

15 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:35 AM


ความคิดเห็นที่: 16


จากลักษณะของเอเปก ..... ประเทศไทยจึงไม่ได้ประโยชน์เฉพาะหน้ามากนัก ในแง่ของเม็ดเงินการค้า และ การลงทุนจากการเป็นเจ้าภาพประชุมในปีนี้ แม้แต่ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวก็มีน้อย เนื่องจากความหวาดกลัวการก่อความรุนแรงในช่วงการประชุมฯ และ คำเตือนของรัฐบาลตะวันตก ที่ไม่ให้พลเมืองของตนเดินทางมาประเทศไทยในช่วงที่มีการประชุมฯ

16 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:37 AM


ความคิดเห็นที่: 17


แต่เป็นที่แน่นอนว่า ..... ประเทศไทยย่อมได้ประโยชน์ทางอ้อมหลากหลายประการ ที่สำคัญที่สุดคือ การประชุมฯ ที่ราบรื่น นั่นก็แสดงถึงความสามารถของประเทศไทยในการจัดการประชุมระดับพหุภาคี ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง และ เศรษฐกิจในระดับสูง ย่อมสร้างความมั่นใจให้แก่ เจ้าหนี้ นักลงทุน และ นักท่องเที่ยวต่างชาติ นำมาซึ่งการกระตุ้นการท่องเที่ยว การค้า และ การลงทุนระยะยาวในอนาคตต่อไป

17 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:39 AM


ความคิดเห็นที่: 18


นอกจากนี้ ..... ยังทำให้ประเทศไทย มีข้อแตกต่างที่ชัดเจน เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น

ประเทศมาเลเซีย ..... ที่ผู้นำมีท่าทีต่อต้าน สหรัฐอเมริกากับเพื่อนพันธมิตร
ประเทศฟิลิปปินส์ ..... ที่มีกบฏมุสลิมภายในประเทศ
ประเทศอินโดนีเซีย ..... ซึ่งมีการก่อความรุนแรงต่อต้าน สหรัฐอเมริกากับเพื่อนพันธมิตร อย่างไม่หยุดหย่อน

18 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:42 AM


ความคิดเห็นที่: 19


ส่วนการเปิดเสรีทางการค้า และ การลงทุน ภายในกรอบของเอเปกนั้น .....
ใครๆ ก็รู้ว่าเป็นเพียงคำสัญญาลอยๆ ที่ไม่มีข้อผูกมัดในทางปฏิบัติ
อันเนื่องมาจากลักษณะของกลุ่มเอเปกที่เน้นเรื่อง "สมัครใจ"

19 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:45 AM


ความคิดเห็นที่: 20


ที่สำคัญคือ ..... กระแสการประชุมฯ ได้เปลี่ยนจากการเจรจาพหุภาคี เช่น องค์การการค้าโลก
หรือ เอเปก มาสู่การเจรจาทวิภาคี จับคู่ทำข้อตกลงการค้าเสรี เช่น

ไทย - มาเลเซีย
ไทย - จีน
ไทย - รัสเซีย
ไทย - สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา - สิงคโปร์ ..... ฯลฯ

20 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:47 AM


ความคิดเห็นที่: 21


ประเทศไทย ..... จึงอาจใช้ความมั่นใจในเสถียรภาพ และ แรงหนุนจากกลุ่มเอเปก
ไปผลักดันการเจรจาทวิภาคี ที่ยังไม่คืบหน้า ในอีกหลายๆปีข้างหน้า เช่น

ไทย - ออสเตรเลีย
ไทย - สหรัฐอเมริกา
ไทย - ญี่ปุ่น ..... ฯลฯ

21 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:50 AM


ความคิดเห็นที่: 22


แต่ เป็นที่น่าสังเกตว่า ..... การตัดสินใจของรัฐบาลในการนำประเทศไทยเข้าไปผูกพันกับประเทศมหาอำนาจทั้งสองข้อตกลง แม้จะถูกชี้นำว่าคือความสำเร็จ เพราะสมกับประโยชน์ร่วมทั้งสองฝ่าย แต่ในมุมมองของนักวิชาการในภาคเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และกลุ่มนักวิชาการของ NGO ล้วนกังขาว่าข้อตกลงที่มีขึ้นระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ จริงๆแล้วประโยชน์นั้น ตกกับประเทศไทยจริงหรือไม่ ...? โดยเฉพาะการรับประเทศไทยเป็นพันธมิตรพิเศษนอกกลุ่มนาโต ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการขาดการมีส่วนร่วมของคนในประเทศ และ ขาดความโปร่งใสในการพิจารณาเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึง ผลดี และ ผลเสีย ที่จะตามมาอย่างเด่นชัด

22 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:53 AM


ความคิดเห็นที่: 23


อธิปไตยของชาติ ..... คือ ประเด็นหลักที่ถูกตั้งคำถามจากการเป็นพันธมิตรพิเศษนอกกลุ่มนาโต ส่วนประเด็นรอง แต่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่ ที่ประเทศไทยจำเป็นต้องตั้งรับในทันที ก็คือปัญหาของการสร้างชนวนให้เกิดการก่อการร้ายในประเทศไทยของเรา ทั้งๆที่รัฐบาลยังไม่สามารถบอกประชาชนได้ชัดเจนว่า ไทยได้อะไรจากการลงนามเป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา นอกจากกองกำลังที่เข้มแข็งขึ้นในห้วงเวลาที่ประเทศไทยปราศจากสงคราม

23 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:55 AM


ความคิดเห็นที่: 24


หากว่าการรับประเทศไทยเป็นสิทธิพิเศษนอกกลุ่มนาโต ..... คือเงื่อนไข และ เอฟทีเอ ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย คือ "รางวัล" ของประเทศไทย ก็ยังเป็นข้อกังขาว่า การตกลงการค้าทวิภาคี ของประเทศไทย กับ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มต้นตั้งโต๊ะเจรจานับจากนี้เป็นต้นไป จะจบลงด้วยรูปแบบใด ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์จำนวนไม่น้อยแสดงความไม่มั่นใจว่ามหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา จะยอมให้ประเทศไทยมีโอกาสทางการค้าในสหรัฐอมเริกา โดยไม่มีวาระซ่อนเร้น โดยเฉพาะสินค้าภาคเกษตรกรรม ที่เราคาดหวังว่าจะได้ประโยชน์จากการเจรจาทวิภาคี และธุรกิจบริการ ซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบของประเทศไทยอยู่แล้ว

24 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 09:58 AM


ความคิดเห็นที่: 25


การประชุมเอเปก ผ่านพ้นไปด้วยความราบรื่นทางด้านรูปแบบ ..... แต่ทางด้านเนื้อหายังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งในการเจรจา นอกจากนั้นยังชัดเจนว่า "ต้นทุน" มากมายที่คนไทยต้องจ่ายให้กับการประชุมเอเปก ทั้งก่อนหน้าและภายหลัง ทั้งในรูปต้นทุนทางกายภาพ ซึ่งได้แก่ภาษีอากรของประชาชนที่ถูกใช้ไปกับการสร้างภาพพจน์ของประเทศ และต้นทุนนามธรรมอันพ่วงด้วยความเสี่ยงระยะยาว จากการร่วมเป็นพันธมิตรนอกกลุ่มนาโต และ การลงนามทวิภาคีระหว่างรัฐบาลของประเทศไทย กับ สหรัฐอเมริกา

25 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 10:00 AM


ความคิดเห็นที่: 26


ผลพวงจากการตัดสินใจครั้งสำคัญของรัฐบาล ..... รออยู่อีกมากมายหลังการประชุมเอเปก เราหวังว่ารัฐบาลของประเทศไทย จะไม่เฉลิมฉลองความสำเร็จเท่าที่เห็นจากภาพภายนอก จนหลงลืมประเด็นสำคัญ อันมีผลต่อคนไทยทั้งประเทศในระยะยาว เพราะทุกข้อผูกพันที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ คือข้อบ่งชี้ภาวะผู้นำของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ หรือเป็นเพียง "เบี้ยบนกระดาน" ของประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช เช่นที่กลุ่ม NGO และ นักวิชาการตั้งข้อสังเกตไว้โชคดีนะคะ

\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/

26 / 26

    โดย : น้ำตาล     เมื่อ : 24/10/2003 10:04 AM


ความคิดเห็นที่: 27

ได้ประโยชน์ฯ และ สาระ มากครับ

น้ำตาลสรุปได้ดีนะครับ

ว่า แต่ ตอนนี้ คลายเครียดดีกว่านะครับ เห็นรูปสุดท้าย หิวเลยนะครับ ต้องยอมรับว่า แต่ได้สวยมากครับ

ยอมรับ ฝีมือคนไทยจริงๆๆครับ

สุดท้าย ขอปรบมือให้ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และ ที่ทำงานให้งานที่คนไทยร่วมกันทำ ได้สำเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดี
ขอชมเชยทุกคนครับ

    โดย : วุฒิชัย     เมื่อ : 24/10/2003 10:11 AM


ความคิดเห็นที่: 29


ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่ออนาคต
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
21 ตุลาคม 2546

พวกเรามาพบกันที่กรุงเทพฯ ..... เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่ 11 เพื่อที่จะรวมเอาความแข็งแกร่งที่หลากหลายของเรามาเป็นพลังในการเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค ภายใต้ประเด็นหลักของการประชุมเอเปกปีนี้ที่ว่า “โลกแห่งความแตกต่าง : หุ้นส่วนเพื่ออนาคต” และประเด็นย่อยทั้งหมดภายใต้ประเด็นหลักนี้ รวมทั้งจากการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่และหลากหลาย พวกเราเห็นพ้องว่า การเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายที่พวกเราได้กำหนดไว้ที่เมืองโบกอร์ เพื่อที่จะทำให้วิสัยทัศน์ของเราเป็นจริงท่ามกลางสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พวกเราตกลงที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ไม่เพียงเพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเท่านั้น แต่เพื่อปกป้องประชาชนและสังคมของเราจากภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเรา ในขณะเดียวกัน ก็เตรียมความพร้อมของพวกเราเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการค้าที่เสรีและเปิดกว้าง พวกเราสามารถแปลงวิสัยทัศน์ของเอเปกที่ผู้นำได้ตั้งไว้เมื่อปี 2536 ที่จะนำไปสู่ “เสถียรภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่งแก่ประชาชนของเรา” ให้เป็นจริงโดยการดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ..... การส่งเสริมการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุน พวกเราขอย้ำว่า ระบบการค้าพหุภาคีเป็นแนวทางหลักและเห็นพ้องว่า วาระการเจรจารอบโดฮา (Doha Development Agenda-DDA) จะนำมาซึ่งศักยภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังแก่ทุกเขตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาในด้านการปฏิรูปภาคเกษตร การปรับปรุงการเปิดตลาดสินค้าและบริการและการกำหนดความชัดเจนและการปรับปรุงกติกาทางการค้า พวกเราขอสนับสนุนอย่างเต็มที่กับผลงานอันมีคุณค่าที่ได้ทำไปแล้วในการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกที่เมืองแคนคูน เพื่อผลักดันวาระการเจรจารอบโดฮา พวกเราเห็นพ้องว่า การที่จะทำให้การค้าเสรีของโลกเจริญรุ่งเรืองต่อไป การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคีจำเป็นจะต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก สนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์การการค้าโลกและช่วยนำไปสู่เป้าหมายโบกอร์

เพื่อที่จะผลักดันการเจรจาการค้ารอบโดฮา ..... พร้อมกับก้าวไปสู่เป้าหมายโบกอร์ของการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนสร้างเงื่อนไขต่างๆ ที่จะสนับสนุนเป้าหมายข้างต้น พวกเราตกลงที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้ :

• ..... ผลักดันให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังและสมดุลที่สุดจากการเจรจาการค้ารอบโดฮา โดยเน้นย้ำว่า มิติด้านการพัฒนาเป็นปัจจัยหลักของการเจรจารอบดังกล่าว

• ..... กระตุ้นกระบวนการเจรจาต่อไปโดยอาศัยร่างเอกสารของประธาน (นาย Derbez) ฉบับวันที่ 13 กันยายน 2546 โดยตระหนักว่า ความยืดหยุ่นและเจตนารมณ์ทางการเมืองเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะช่วยให้การเจรจาดำเนินต่อไปจนประสบผลสำเร็จ

• ..... ดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด ยกเลิกข้อจำกัดและข้อห้ามการส่งออกที่ไม่มีเหตุผลอันควรทั้งหลาย และยึดมั่นที่จะดำเนินงานในกลุ่มเจรจาเรื่องกฎระเบียบเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในปฏิญญาโดฮา

• ..... ผลักดันการค้าเสรีให้มีความสอดคล้องกันทั้งในระดับพหุภาคี ภูมิภาคและทวิภาคีเพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

• ..... ขยายการสนับสนุนของเราเพื่อให้สหพันธ์รัสเซียและเวียดนามได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกโดยเร็ว

• ..... ดำเนินกิจกรรมของเอเปกที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถและความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ ที่เอเปกสามารถเพิ่มคุณค่าได้ดีที่สุด ในขณะเดียวกันให้มีการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมเหล่านี้

• ..... สั่งการให้รัฐมนตรีดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อทำให้วาระการหารือของเอเปกที่เกี่ยวกับการค้าสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก และให้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการนี้ในปี 2547

• ..... ให้มีการทำงานร่วมกันกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก (ABAC) และภาคเอกชน เพื่อดำเนินการตามความตกลงเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Accord) และตามแนวทางที่ได้มอบหมายไว้ในการประชุมที่เมืองลอส คาบอส เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การทำธุรกิจในภูมิภาคเอเปก รวมทั้งการลดต้นทุนทางธุรกรรมลงร้อยละ 5 ภายในปี 2549

• ..... ดำเนินการให้มีความก้าวหน้าต่อไปในเรื่องข้อริเริ่มสำหรับผู้บุกเบิก (Pathfinder Initiatives) ซึ่งรวมถึงข้อริเริ่มในการจัดทำความตกลงยอมรับมาตรฐานร่วมด้านอาหารของเอเปก (APEC Sectoral Food MRA Initiative) และแถลงการณ์เรื่องเศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อที่จะยุติการละเมิดสิทธิ์สินค้าประเภทซีดี และเปิดทางเลือกด้านเทคโนโลยีสำหรับภาคธุรกิจ

• ..... ต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการพัฒนาแผนการดำเนินงานภายในประเทศที่ชัดเจนในการจัดการกับเรื่องนี้ภายในปี 2547 ส่งเสริมความโปร่งใสโดยดำเนินการตามแผนงานมาตรฐานความโปร่งใสทั้งตามหลักการทั่วไปและหลักการเฉพาะรายสาขาภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยความโปร่งใสภายในปี 2548

2. ..... การส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยของมนุษย์ พวกเราเห็นพ้องว่า การก่อการร้ายข้ามชาติ และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงเป็นสิ่งท้าทายโดยตรงและอย่างรุนแรงต่อวิสัยทัศน์ของเอเปกที่ต้องการให้เศรษฐกิจทั้งหมดเปิดเกว้าง เสรีและมั่งคั่ง พวกเราเห็นชอบที่จะทุ่มเทให้เอเปกไม่เพียงแต่จะสร้างความมั่งคั่งแก่เขตเศรษฐกิจของเราทั้งหมด หากแต่ยังกำหนดภารกิจที่ส่งเสริมกันในการประกันให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชนของเรา

ดังนั้น ..... พวกเราจึงได้ยืนยันที่กรุงเทพฯ ที่จะดำเนินการในทุกๆ ด้านที่สำคัญดังนี้

• ..... ทำลายล้างกลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติทั้งหมดที่เป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจเอเปกอย่างเต็มที่และโดยไม่ล่าช้า

• ..... ขจัดภยันตรายที่กำลังก่อตัวขึ้นจากการเผยแพร่ของอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสูง และระบบการนำส่งโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการระหว่างประเทศเพื่อจำกัดการแพร่ขยายของอาวุธดังกล่าว รับรองและบังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออกอาวุธที่มีประสิทธิผล รวมทั้งดำเนินมาตรการต่างๆ ตามกฎหมายและเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ขยายของอาวุธเหล่านี้

• ..... เผชิญหน้ากับภัยคุกคามโดยตรงทุกรูปแบบที่มีต่อความมั่นคงปลอดภัยของภูมิภาคของเรา พวกเราสัญญาที่จะหารือกันในการประชุมผู้นำแต่ละครั้งถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อผูกพันด้านความปลอดภัย รวมทั้งดำเนินการในด้านต่างๆ ที่จะให้เป็นไปตามที่สัญญาไว้ สำหรับในปีนี้ พวกเราตกลงกันดังนี้ :

• ..... เสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือเพื่อจัดการกับการคุกคามของผู้ก่อการร้ายที่มีต่อระบบการขนส่งมวลชน และเผชิญกับภัยคุกคามที่มาจากการได้มาและการใช้ซึ่งระบบเครื่องยิงจรวดแบบพกพา (Man-Portable Air Defense Systems-MANPADS) ต่อการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ โดยมีพันธะดังนี้ รับรองกระบวนการภายในประเทศสำหรับควบคุมการส่งออกอาวุธดังกล่าว ปกป้องคลังอาวุธ ดำเนินการภายในประเทศในการควบคุมการผลิต การเคลื่อนย้าย และการซื้อขาย ห้ามไม่ให้มีการมอบให้ผู้ใช้ซึ่งมิใช่ภาครัฐ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสนับสนุนความพยายามเหล่านี้ พวกเราเห็นพ้องที่จะสานต่อความพยายามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการควบคุมภายในประเทศในเรื่องระบบเครื่องยิงจรวดแบบพกพาและจะทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินการในปีหน้าที่ประเทศชิลี

• ..... เพิ่มพูนการประสานงานให้ดีขึ้นในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายของเราหากเหมาะสม โดยให้มีการประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผล มีความช่วยเหลือด้านเทคนิค การเสริมสร้างขีดความสามารถและความร่วมมือ หากเหมาะสมระหว่างคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของเอเปก (APEC’s Counter Terrorism Task Force) กับกลุ่มปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของกลุ่มประเทศ G-8 (CTAG) คณะกรรมการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรที่มีความชำนาญในระดับภูมิภาค

• ..... ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเอเปกว่าด้วยโรคซาร์ส และข้อริเริ่มด้านความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อช่วยให้เอเปกสามารถป้องกันและสนองตอบต่อภัยคุกคามด้านสุขภาพในภูมิภาค รวมทั้งโรคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นจากการก่อการร้ายทางชีวภาพ พวกเราชื่นชมต่อการจัดตั้งควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ในภูมิภาค (Regional Emerging Disease Intervention Center) โดยสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา พวกเราขอสนับสนุนให้เวทีการหารือด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences Innovation Forum) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2547

• ..... จัดตั้งข้อริเริ่มเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของการค้าและการเงินในภูมิภาค ภายใต้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยของท่าเรือ กำจัดการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย และเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายของการต่อต้านการก่อการร้ายอื่นๆ

• ..... สนับสนุนการดำเนินการตามข้อริเริ่มสำหรับผู้บุกเบิกเรื่องระบบการแจ้งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (Advanced Passenger Information Sustem) และความพยายามที่จะทดลองพัฒนาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายในภูมิภาค (Regional Movement Alert System) เพื่อปกป้องผู้โดยสารทางอากาศ

• ..... เร่งดำเนินการในเรื่องข้อริเริ่มด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านพลังงาน (Energy Security Initiative) โดยให้การรับรองแผนการดำเนินงานเพื่อการนี้ และหากเหมาะสมให้การรับรองแผนปฏิบัติการใหม่สำหรับเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย ด้านพลังงานในภูมิภาคและระดับโลก

3. ..... การใช้เอเปกเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคมทั้งหมดให้ได้รับประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต้องอาศัยการสร้างพลังให้กับประชาชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมทั้งหมดในยุคโลกาภิวัตน์ ในการนี้ พวกเรายินดีต่อความพยายามที่จะเพิ่มการสนับสนุนของเอเปกในกระบวนการนี้ โดยทำให้เอเปกมีประสิทธิภาพมากขึ้น มุ่งเป้าหมายของงานไปที่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ และเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์กับองค์กรการเงินระหว่างประเทศ ภาคเอกชน และองค์กรภายนอกอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะทำให้งานของเอเปกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการลดช่องว่างระหว่างสมาชิกที่พัฒนาแล้วกับสมาชิกกำลังพัฒนา

เพื่อที่จะสร้างเงื่อนไขให้ประชาชน ..... และสังคมได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ และเพื่อพร้อมรับกับสิ่งท้าทายต่างๆ ในอนาคต พวกเราได้ตกลงกันดังนี้ :

• ..... เสริมสร้างความพยายามที่จะสร้างพลังให้แก่ประชาชนและสังคม รวมทั้งสตรีและเยาวชนให้เข้าสู่เศรษฐกิจโลกได้ พวกเราย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจขนาดจิ๋วและของโครงข่ายรองรับทางสังคม (Social Safety Nets) ในการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม และทำให้ภาคธุรกิจเหล่านี้เข้ามาสู่ภาคการค้าอย่างเป็นทางการ พวกเรายินดีต่อผลของการประชุมรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเรื่องนี้ และสั่งการให้รัฐมนตรีทั้งหมดประสานงานในข้อริเริ่มที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดจิ๋วและการเสริมสร้างขีดความสามารถกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะจัดสรรทรัพยากรมาใช้ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านวิสาหกิจขนาดจิ๋วภายในปี 2547

• ..... เสริมสร้างความพยายามให้มีการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ พวกเราสั่งการให้รัฐมนตรีเร่งให้เกิดความก้าวหน้าในการไปสู่เป้าหมายบรูไน ด้วยการขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ปรับปรุงการอำนวยความสะดวก การคุ้มครองและบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีขึ้น และดำเนินการในเรื่องยุทธศาสตร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ (E-APEC Strategy) ในลักษณะหุ้นส่วนกับทุกฝ่ายของสังคม พวกเราขอสนับสนุนนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปรับปรุงความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในหมู่แรงงานเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนการสร้างความก้าวหน้าในเรื่องการศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Cyber-education) และการเสริมสร้างขีดความสามารถในด้าน ICT ซึ่งรวมทั้งสำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว

• ..... เสริมสร้างความพยายามในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบการเงินและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ พวกเราเรียกร้องให้มีความร่วมมือกันมากขึ้นในการพัฒนาตลาดพันธบัตรภายในประเทศและในภูมิภาค รวมทั้งการแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุนและการสร้างตลาดเพื่อรองรับการประกันสินเชื่อ เพื่อที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพของตลาดการเงินเหล่านี้ พวกเราสนับสนุนการออกตราสารทางการเงินใหม่ๆ ซึ่งรวมทั้งตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) และหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์เป็นประกัน

• ..... เร่งรัดการปฏิรูปโครงสร้างในภูมิภาคเอเปก พวกเราขอยืนยันเจตนารมณ์ทางการเมืองอย่างแรงกล้าที่จะดำเนินการในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พวกเรายินดีให้การรับรองแผนปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปโครงสร้าง (APEC Structural Reform Action Plan) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางสำหรับแผนงานในเรื่องนี้ และสั่งการให้รัฐมนตรีไปทบทวนผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้และเสนอแนวทางข้อริเริ่มในอนาคต

• ..... เสริมสร้างความเข้มแข็งของเอเปก พวกเราได้หารือถึงความจำเป็นที่จะต้องทำให้เอเปกมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสังคม พวกเราสั่งการให้รัฐมนตรีไปหารือถึงประเด็นในเรื่องนี้ และให้รายงานความก้าวหน้าในช่วงที่เราพบกันที่ประเทศชิลีในปี 2547

พวกเราให้ความเห็นชอบอย่างเต็มที่ต่อข้อสรุป ..... และแถลงการณ์ร่วมที่ตกลงโดยรัฐมนตรีในการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 15

กระทรวงการต่างประเทศ

_________________________________________________________

ที่มา ::::: คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
- http://www.apec2003.org/thai/PDF/releases/October/bangkokdecla_thai.pdf

_________________________________________________________


โชคดีค่ะ

\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

    โดย : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  เมื่อ : 25/10/2003 06:31 PM


ความคิดเห็นที่: 30

ได้หน้า
ได้ม้านั่งใหม่ๆ
ได้วันหยุดยาวๆ
ได้ถนนคืนมาขั่วคราว
ได้ขายของ
ได้ปลูกผักชี

    โดย : พี่เก่ง     เมื่อ : 26/10/2003 10:31 AMชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
     
 Search Word:
ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ ขอขอบพระคุณ

Copyright © 2001-2002 - nineto.com. All Rights Reserved.